Správa kritickej cesty projektu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Možno sa pýtate: „Čo má najväčší vplyv na dĺžku môjho projektu?“ Odpoveďou je kritická cesta, ktorá predstavuje rad úloh určujúcich koncový dátum projektu. Ak sa posunie jedna z úloh na kritickej ceste, dátum ukončenia projektu sa taktiež posunie.

Obsah článku

Aký je význam kritickej cesty vo vašom projekte?

Čo je kritická úloha?

Ako program Project vypočítať kritickej cesty?

Ako je možné skrátiť kritickú cestu?

Je možné zobrazovať viaceré kritické cesty?

Je možné zobraziť kritické cesty v rámci viacerých projektov?

Aký je význam kritickej cesty vo vašom projekte?

Poznaním a sledovaním kritickej cesty projektu, ako aj zdrojov priradených ku každej kritickej úlohe, môžete určiť úlohy, ktoré môžu ovplyvniť koncový dátum projektu, a tak zistiť, či sa projekt dokončí včas.

Kritická cesta a časová rezerva

Bublina 4 Horný postupnosť úloh nemá časovú rezervu (nazýva sa tiež "plávajúce"), a preto jednotky dátum dokončenia projektu. Všetky úlohy v tomto poradí sú na kritickej ceste a sa nazývajú kritické úlohy. V zobrazení podrobný Ganttov graf kritické úlohy zobrazujú červenou farbou.

Bublina 4 Postupnosť úloh zobrazená dole neovplyvňuje koncový dátum projektu, a preto úlohy nepatria medzi kritické úlohy. V podrobnom Ganttovom zobrazení sú nekritické úlohy zobrazené modrou farbou.

Obrázok tlačidla Celková časová rezerva (alebo odchýlka) predstavuje množinu času, o ktorý sa môže daná postupnosť úloh odchýliť a zároveň neovplyvniť koncový dátum projektu. V podrobnom Ganttovom zobrazení sa celková časová rezerva zobrazuje ako tenká sivozelená čiara.

Ak je dôležité, aby sa váš projekt dokončil podľa plánu, venujte pozornosť úlohám na kritickej ceste, ako aj zdrojom priradeným k nim. Ak kritická úloha trvá dlhšie, ako sa očakávalo, alebo zdroj pre kritickú úlohu náhle nie je k dispozícii, projekt sa nedokončí podľa pôvodne stanoveného koncového dátumu.

Rad úloh je vo všeobecnosti navzájom previazaný závislosťami úloh. Hoci váš plán projektu pravdepodobne obsahuje mnoho radov vzájomne previazaných úloh, kritickú cestu projektu predstavuje rad úloh, ktorý sa ukončí najneskôr.

Poznámka: Ak sú kritické úlohy splnené, alebo ak sa úlohy v ďalšom rade úloh oneskoria, kritická cesta sa môže zmeniť.

Ďalšie informácie

Čo je kritická úloha?

Kritické úlohy sú úlohy, ktoré sa nemôžu oneskoriť bez toho, aby to ovplyvnilo koncový dátum projektu. V typickom projekte má mnoho úloh časovú rezervu, a preto sa môžu mierne oneskoriť bez toho, aby to malo vplyv na iné úlohy alebo koncový dátum projektu.

Počas úprav úloh s cieľom vyriešiť preťaženia, upraviť náklady alebo revidovať rozsah pamätajte na to, že zmeny v kritických úlohách budú mať vplyv na koncový dátum projektu. Kritické úlohy tvoria kritickú cestu plánu.

Úloha sa považuje za kritickú, ak spĺňa jednu z nasledujúcich podmienok:

 • nemá časovú rezervu (alebo odchýlku),

 • obsahuje obmedzenie Musí začať alebo Musí skončiť,

 • obsahuje obmedzenie Čo najneskôr v projekte naplánovanom od počiatočného dátumu,

 • obsahuje obmedzenie Čo najskôr v projekte naplánovanom od koncového dátumu,

 • má koncový dátum, ktorý je rovnaký alebo neskorší ako dátum termínu.

Úloha prestane byť kritická po jej dokončení, pretože prestane mať vplyv na dokončenie nadväzných úloh alebo na koncový dátum projektu.

Ako program Project vypočítať kritickej cesty?

Project definuje kritické úlohy ako tie, ktoré nemajú časovú rezervu (zase). Však môžete zmeniť, keď sa zmení na kritické úlohy. Napríklad, môžete úlohu kritické Ak už jeden alebo dva dni časovú rezervu. Toto je užitočné, ak chcete byť upozornení na úlohy stále kritický, keď ste ešte deň alebo dva vyrovnávacej pamäte.

Časová rezerva sa určuje pomocou dátumov najskoršieho a najneskoršieho možného dokončenia plánovaných úloh. Dátum najskoršieho možného dokončenia je dátum, kedy môže byť daná úloha na základe počiatočného dátumu a plánovaného trvania dokončená najskôr. Dátum najneskoršieho možného dokončenia je dátum, kedy môže byť daná úloha dokončená najneskôr bez toho, aby ovplyvnila koncový dátum projektu.

Rozdiel medzi najskorším a najneskorším možným dátumom dokončenia určuje veľkosť časovej rezervy. Úlohy na kritickej ceste (úlohy, ktoré nemajú časovú rezervu) majú najskorší a najneskorší možný dátum dokončenia rovnaký.

Ako je možné skrátiť kritickú cestu?

Ak chcete, aby mal projekt skorší koncový dátum, musíte zadať dátumy úloh na kritickej ceste. Tento postup sa nazýva aj „crashing“ alebo „zhustenie“ projektu. Môžete to urobiť týmito spôsobmi:

 • skráťte trvanie alebo prácu na úlohe na kritickej ceste,

 • zmeňte obmedzenie úlohy na dosiahnutie flexibilnejšieho plánovania,

 • rozdeľte kritickú úlohu na menšie úlohy, na ktorých je možné pracovať súčasne prostredníctvom rôznych zdrojov,

 • skontrolujte závislosti úloh na dosiahnutie flexibilnejšieho plánovania,

 • ak je to možné, nastavte medzi nadväzujúcimi úlohami predstih,

 • naplánujte nadčasy,

 • priraďte ďalšie zdroje na prácu na úlohách na kritickej ceste.

Poznámka:  Ak zadáte dátumy kritickej cesty, môže sa stať, že iný rad úloh sa stane novou kritickou cestou.

Každý plán projektu má vždy jednu celkovú kritickú cestu. Novou kritickou cestou by sa potom stal rad úloh, ktorému venujete vyššiu pozornosť s cieľom dosiahnuť požadovaný koncový dátum.

Tip: Ak zadáte koncové dátumy kritickej cesty a nespôsobí to nahradenie iným radom úloh, môžete pokračovať v zadaní koncového dátumu projektu.

Ďalšie informácie

Na začiatok stránky

Je možné zobrazovať viaceré kritické cesty?

Na základe predvoleného nastavenia Project zobrazuje iba jeden kritickej cesty, cesty, ktoré ovplyvňujú plán koncový dátum. Môžete nastaviť pláne projektu, ak chcete zobraziť viac kritických ciest pre každú nezávislú sieť alebo radu úloh. Môže byť pre vás užitočné Ak pracujete s hlavný projekt a ktoré sa majú zobraziť kritickej cesty pre každý Podprojekt. To je tiež užitočné, ak projekt je rozdelený do viacerých etáp a chcete, aby ste videli kritickej cesty v rôznych fáz alebo medzníkov.

Keď zobrazujete viacero kritických ciest, pamätajte, že stále existuje jedna celková kritická cesta, ktorej koncový dátum ovplyvňuje koncový dátum projektu.

Tip: Zmena koncového dátumu ľubovoľnej sekundárnej kritickej cesty pravdepodobne nezmení koncový dátum projektu.

Ďalšie informácie o čítaní vypočítať viac kritických ciest.

Je možné zobraziť kritické cesty v rámci viacerých projektov?

Ak pracujete s viacerými projektmi, prepojenia medzi projektmi alebo podprojektov, pozrite si tému celkovo kritickej cesty. Podprojektov, môžete sa bude považovať za súhrnných úloh pre Project na výpočet celkovej kritickej cesty. Ďalšie informácie v téme prepojenie projektov s cieľom vytvoriť hlavný projekt.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×