Správa kritickej cesty projektu

Možno sa pýtate: „Čo má najväčší vplyv na dĺžku môjho projektu?“ Odpoveďou je kritická cesta, ktorá predstavuje rad úloh určujúcich koncový dátum projektu. Ak sa posunie jedna z úloh na kritickej ceste, dátum ukončenia projektu sa taktiež posunie.

Obsah článku

Aký je význam kritickej cesty vo vašom projekte?

Čo je kritická úloha?

Ako sa v Projecte 2007 vypočíta kritická cesta?

Ako je možné skrátiť kritickú cestu?

Je možné zobrazovať viaceré kritické cesty?

Je možné zobraziť kritické cesty v rámci viacerých projektov?

Aký je význam kritickej cesty vo vašom projekte?

Poznaním a sledovaním kritickej cesty projektu, ako aj zdrojov priradených ku každej kritickej úlohe, môžete určiť úlohy, ktoré môžu ovplyvniť koncový dátum projektu, a tak zistiť, či sa projekt dokončí včas.

Kritická cesta a časová rezerva

Bublina 4 Postupnosť úloh zobrazená hore nemá časovú rezervu (alebo odchýlku), a preto stanovuje koncový dátum projektu. Všetky úlohy v tejto postupnosti sa nachádzajú na kritickej ceste a nazývajú sa kritické úlohy. V podrobnom Ganttovom zobrazení v programe Microsoft Office Project 2007 sú kritické úlohy zobrazené červenou farbou.

Bublina 4 Postupnosť úloh zobrazená dole neovplyvňuje koncový dátum projektu, a preto úlohy nepatria medzi kritické úlohy. V podrobnom Ganttovom zobrazení sú nekritické úlohy zobrazené modrou farbou.

Obrázok tlačidla Celková časová rezerva (alebo odchýlka) predstavuje množinu času, o ktorý sa môže daná postupnosť úloh odchýliť a zároveň neovplyvniť koncový dátum projektu. V podrobnom Ganttovom zobrazení sa celková časová rezerva zobrazuje ako tenká sivozelená čiara.

Ak je dôležité, aby sa váš projekt dokončil podľa plánu, venujte pozornosť úlohám na kritickej ceste, ako aj zdrojom priradeným k nim. Ak kritická úloha trvá dlhšie, ako sa očakávalo, alebo zdroj pre kritickú úlohu náhle nie je k dispozícii, projekt sa nedokončí podľa pôvodne stanoveného koncového dátumu.

Rad úloh je vo všeobecnosti navzájom previazaný závislosťami úloh. Hoci váš plán projektu pravdepodobne obsahuje mnoho radov vzájomne previazaných úloh, kritickú cestu projektu predstavuje rad úloh, ktorý sa ukončí najneskôr.

Poznámka: Ak sú kritické úlohy splnené, alebo ak sa úlohy v ďalšom rade úloh oneskoria, kritická cesta sa môže zmeniť.

Ďalšie informácie

Čo je kritická úloha?

Kritické úlohy sú úlohy, ktoré sa nemôžu oneskoriť bez toho, aby to ovplyvnilo koncový dátum projektu. V typickom projekte má mnoho úloh časovú rezervu, a preto sa môžu mierne oneskoriť bez toho, aby to malo vplyv na iné úlohy alebo koncový dátum projektu.

Počas úprav úloh s cieľom vyriešiť preťaženia, upraviť náklady alebo revidovať rozsah pamätajte na to, že zmeny v kritických úlohách budú mať vplyv na koncový dátum projektu. Kritické úlohy tvoria kritickú cestu plánu.

Úloha sa považuje za kritickú, ak spĺňa jednu z nasledujúcich podmienok:

 • nemá časovú rezervu (alebo odchýlku),

 • obsahuje obmedzenie Musí začať alebo Musí skončiť,

 • obsahuje obmedzenie Čo najneskôr v projekte naplánovanom od počiatočného dátumu,

 • obsahuje obmedzenie Čo najskôr v projekte naplánovanom od koncového dátumu,

 • má koncový dátum, ktorý je rovnaký alebo neskorší ako dátum termínu.

Úloha prestane byť kritická po jej dokončení, pretože prestane mať vplyv na dokončenie nadväzných úloh alebo na koncový dátum projektu.

Ďalšie informácie

Na začiatok stránky

Ako sa v Projecte 2007 vypočíta kritická cesta?

Project 2007 definuje kritické úlohy ako tie, ktoré nemajú časovú rezervu (odchýlku). Podmienky, kedy sa úloha stáva kritickou, je však možné upravovať. Napríklad môžete označiť úlohu ako kritickú, ak jej zostáva jeden alebo dva dni časovej rezervy. Je to užitočné, ak chcete nastaviť upozornenie na úlohy, ktoré sa o jeden alebo dva dni stanú kritickými.

Časová rezerva sa určuje pomocou dátumov najskoršieho a najneskoršieho možného dokončenia plánovaných úloh. Dátum najskoršieho možného dokončenia je dátum, kedy môže byť daná úloha na základe počiatočného dátumu a plánovaného trvania dokončená najskôr. Dátum najneskoršieho možného dokončenia je dátum, kedy môže byť daná úloha dokončená najneskôr bez toho, aby ovplyvnila koncový dátum projektu.

Rozdiel medzi najskorším a najneskorším možným dátumom dokončenia určuje veľkosť časovej rezervy. Úlohy na kritickej ceste (úlohy, ktoré nemajú časovú rezervu) majú najskorší a najneskorší možný dátum dokončenia rovnaký.

Ako je možné skrátiť kritickú cestu?

Ak chcete, aby mal projekt skorší koncový dátum, musíte zadať dátumy úloh na kritickej ceste. Tento postup sa nazýva aj „crashing“ alebo „zhustenie“ projektu. Môžete to urobiť týmito spôsobmi:

 • skráťte trvanie alebo prácu na úlohe na kritickej ceste,

 • zmeňte obmedzenie úlohy na dosiahnutie flexibilnejšieho plánovania,

 • rozdeľte kritickú úlohu na menšie úlohy, na ktorých je možné pracovať súčasne prostredníctvom rôznych zdrojov,

 • skontrolujte závislosti úloh na dosiahnutie flexibilnejšieho plánovania,

 • ak je to možné, nastavte medzi nadväzujúcimi úlohami predstih,

 • naplánujte nadčasy,

 • priraďte ďalšie zdroje na prácu na úlohách na kritickej ceste.

Poznámka:  Ak zadáte dátumy kritickej cesty, môže sa stať, že iný rad úloh sa stane novou kritickou cestou.

Každý plán projektu má vždy jednu celkovú kritickú cestu. Novou kritickou cestou by sa potom stal rad úloh, ktorému venujete vyššiu pozornosť s cieľom dosiahnuť požadovaný koncový dátum.

Tip: Ak zadáte koncové dátumy kritickej cesty a nespôsobí to nahradenie iným radom úloh, môžete pokračovať v zadaní koncového dátumu projektu.

Ďalšie informácie

Na začiatok stránky

Je možné zobrazovať viaceré kritické cesty?

Project 2007 predvolene zobrazuje iba jednu kritickú cestu, a to cestu, ktorá ovplyvňuje koncový dátum plánu. Plán projektu môžete nastaviť tak, aby sa zobrazovalo viac kritických ciest pre každú nezávislú sieť alebo rad úloh. Môže to byť užitočné, ak pracujete s hlavným projektom a chcete zobraziť kritickú cestu pre každý podprojekt. Tiež je to užitočné, ak je projekt rozdelený na viacero fáz a chcete zobraziť kritickú cestu v rôznych fázach alebo pri rôznych medzníkoch.

Keď zobrazujete viacero kritických ciest, pamätajte, že stále existuje jedna celková kritická cesta, ktorej koncový dátum ovplyvňuje koncový dátum projektu.

Tip: Zmena koncového dátumu ľubovoľnej sekundárnej kritickej cesty pravdepodobne nezmení koncový dátum projektu.

Ďalšie informácie

Je možné zobraziť kritické cesty v rámci viacerých projektov?

Ak pracujete s viacerými projektmi, prepojeniami medzi projektmi alebo podprojektmi, môžete zobrazovať celkovú kritickú cestu. Podprojekty je možné považovať za súhrnné úlohy pre Project 2007 na výpočet celkovej kritickej cesty.

Ďalšie informácie

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×