Správa komunikácie

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Komunikácia pracovného priestoru služby SharePoint sa spravuje v Správcovi komunikácie. Ak chcete otvoriť Správcu komunikácie, na karte Súbor kliknite na položku Informácie, potom na položku Nastavenie pripojenia a nakoniec na položku Správca komunikácie.

Tip: Správcu komunikácie môžete otvoriť tiež kliknutím na ikonu pracovného priestoru služby SharePoint na paneli úloh a následným kliknutím na položku Správca komunikácie.

Čo chcete urobiť?

Zobrazenie údajov komunikácie

Prerušenie komunikácie

Práca v režime offline

Zobrazenie alebo aktualizácia nastavení siete

Zobrazenie údajovej komunikácie

Správca komunikácie informuje o stave celkovej komunikácie, ako aj o stave komunikácie jednotlivých pracovných priestorov a ďalších činnostiach, ako sú správy a pozvánky. Počítadlá údajov v hornej časti okná sledujú množstvo aktuálne prenášaných alebo prijímaných údajov. Stavové hlásenie (vľavo od počítadiel údajov) informuje o aktuálnom stave komunikácie. V nasledujúcej tabuľke sú opísané stavové hlásenia, ktoré sa môžu zobraziť.

Činnosť

Stav

Normálna komunikácia

Pracujete online a nie sú pozastavené žiadne komunikačné aktivity.

Normálna komunikácia (niektoré aktivity boli pozastavené)

Pracujete online, ale pozastavili ste najmenej jednu komunikačnú aktivitu.

Práca v režime offline (od mm/dd/rr, hh:mm)

Pracujete offline. O dĺžke trvania tohto stavu informuje časový indikátor.

Pripravuje sa na prácu v režime offline...

Prechádzate z režimu online do režimu offline.

Pripravuje sa na prácu v režime online...

Prechádzate z režimu offline do režimu online.

Nemožno komunikovať (od mm/dd/rr, hh:mm)

Pracovný priestor služby SharePoint nedokáže zistiť lokálnu adresu IP. O dĺžke trvania tohto stavu informuje časový indikátor.

Žiadna komunikácia (od mm/dd/rr, hh:mm)

Všetky pokusy o komunikáciu zlyhali. O dĺžke trvania tohto stavu informuje časový indikátor.

Zobrazenie komunikácie podľa pracovného priestoru alebo činnosti

V tabuľke Činnosť zobrazuje Správca komunikácie informácie o stave pracovných priestorov, správ a pozvánok a o ďalších kontách, ktoré môžete mať v počítači.

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené činnosti a stavové hlásenia, ktoré sa môžu zobraziť.

Činnosť

Stav

Synchronizácia workspaES názov

Nečinný: Pracovný priestor služby SharePoint čaká na odoslanie alebo prijatie údajov pre pracovný priestor. Pozastavený: Pracovný priestor je aktuálne pozastavený.

Ostáva preniesť: <Údaje>, ostáva prijať <Údaje>: Množstvo údajov, ktoré sa aktuálne prenášajú alebo prijímajú.

Zlučovanie zmien: Pracovný priestor služby SharePoint zhromažďuje údaje do pracovného priestoru.

Pozastavený: Ostáva preniesť: <Údaje>, ostáva prijať: <Údaje>: Pozastavili ste pracovný priestor, v ktorom zostávali údaje na odoslanie alebo prijatie.

Odosiela sa názov pracovného priestoru

Ostáva preniesť: <Údaje>: Pracovný priestor služby SharePoint odosiela pracovný priestor a obsahuje údaje, ktoré je ešte potrebné preniesť.

Pozastavený: Ostáva preniesť: <Údaje>: Pozastavili ste pracovný priestor počas prenosu a v čase, keď ešte zostávali údaje, ktoré sa mali odoslať.

Prijíma sa názov pracovného priestoru

Ostáva prijať: <Údaje>: Pracovný priestor služby SharePoint inštaluje pracovný priestor a stále prijíma údaje.

<Pozastavený: Ostáva prijať: Údaje>: Pozastavili ste pracovný priestor počas prenosu a v čase, keď ešte zostávali údaje, ktoré sa mali odoslať.

Správy a pozvánky

Nečinný: Pracovný priestor služby SharePoint čaká na odoslanie alebo prijatie správ alebo pozvánok.

Ostáva preniesť: <Údaje>, ostáva prijať <Údaje>: Množstvo údajov správ alebo pozvánok, ktoré aktuálne prenáša alebo prijíma pracovný priestor služby SharePoint.

Pozastavený: Funkcia na odosielanie a prijímanie správ je aktuálne pozastavená.

Pozastavený: Ostáva preniesť: <Údaje>, ostáva prijať: <Údaje>: Pozastavili ste funkciu na odosielanie a prijímanie správ, keď ešte zostávali údaje na odoslanie alebo prijatie.

Rôzne komunikácie

Ostáva preniesť: <Údaje>, ostáva prijať <Údaje>: Množstvo údajov odosielaných alebo prijímaných mimo pracovných priestorov a činností správ.

Na začiatok stránky

Pozastavenie komunikácie

Môžete pozastaviť komunikáciu vybratého pracovného priestoru alebo správ a pozvánok. Pozastavenie môže byť vhodné, ak chcete odložiť na neskôr odosielanie alebo prijímanie veľkého množstva údajov.

Ak chcete pozastaviť komunikáciu pracovného priestoru alebo činnosti, zrušte jeho alebo jej začiarknutie. Stavové hlásenie pre pracovný priestor alebo činnosť sa zmení na Pozastavené. Ak chcete komunikáciu obnoviť, začiarknite pracovný priestor alebo činnosť.

Môžete tiež kliknúť na položku Pozastaviť všetko a naraz sa pozastaví komunikácia všetkých pracovných priestorov a činností správ. Táto funkcia je zvlášť užitočná pri používaní veľkého počtu pracovných priestorov, keď chcete pozastaviť komunikáciu všetkých pracovných priestorov okrem jedného (alebo niekoľkých) z nich. V takom prípade kliknete na položku Pozastaviť všetko a potom začiarknete tie pracovné pracovné priestory, ktorých komunikáciu chcete obnoviť.

Ak pozastavíte pracovného priestoru alebo činnosť, naďalej budete dostávať prichádzajúcich údajov programu SharePoint Workspace klientov pravdivosti komunikácia cez statickú IP adresu režim a:

 • iný člen pracovného priestoru, ktorý ste pozastavili, používa staršiu verziu pracovného priestoru služby SharePoint,

 • kontakt používajúci staršiu verziu pracovného priestoru služby SharePoint vám odošle správu alebo pozvánku.

Poznámka: Ak klienti pracovného priestoru služby SharePoint komunikujú cez server na prenos úloh a pozastavíte pracovný priestor alebo činnosť komunikácie, prichádzajúce údaje nebudete prijímať.

Na začiatok stránky

Práca v režime offline

Počas práce offline sa odstaví všetka komunikácia pracovného priestoru služby SharePoint a váš zobrazený stav, ktorý vidia ostatní používatelia pracovného priestoru služby SharePoint, sa zmení na offline.

Práca v režime offline je užitočná najmä vtedy, keď chcete pracovať lokálne bez odosielania a prijímania aktualizácií a keď chcete, aby vás ostatní videli ako dočasne nedostupného.

Práca v režime offline, kliknite na položku Pracovať Offline v správcovi komunikácie. Ikona programu SharePoint Workspace v zmeny oblasti oznámení systému Windows vyzerať takto: Ikona režimu offline v programe Groove

Ak chcete začať pracovať v režime online, kliknite na položku Pracovať v režime online v Správcovi komunikácie.

Tip: Prepínať sa medzi režimom online a offline sa môžete tiež kliknutím na ikonu pracovného priestoru služby SharePoint na paneli úloh a následným kliknutím na položku Pracovať v režime offline.

Na začiatok stránky

Zobrazenie alebo aktualizácia nastavenia siete

Nastavenie siete a diagnostické informácie pre identity v konte môžete zobraziť v Správcovi komunikácie. Tieto informácie sa môžu príležitostne hodiť na účely poskytnutia technickej podpory. K dispozícii je tiež možnosť prepínať medzi medzi automatickou (adresa URL zariadenia automaticky priradená počítaču) a statickou (adresa URL zariadenia, ktorú zadáte) sieťovou adresou.

Zobrazenie nastavenia

Ak chcete zobraziť a skopírovať nastavenie siete používané identitou na komunikáciu s ostatnými používateľmi pracovného priestoru služby SharePoint, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte Správcu komunikácie.

 2. Kliknite na položku Nastavenie siete.

  V dialógovom okne Sieť - rozšírené nastavenie je zobrazené nastavenie siete pre vybratú identitu. Ak chcete zobraziť nastavenie siete pre inú identitu, vyberte ju v rozbaľovacej ponuke.

 3. Kliknutím na položku Kopírovať do Schránky skopírujete celý zoznam nastavení siete, ktorý môžete prilepiť do inej aplikácie.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Úprava sieťovej adresy

V dialógovom okne Sieť - rozšírené nastavenie môžete upraviť sieťovú adresu svojho počítača.

 1. Kliknite na nastavenie Sieťová adresa pre <názov počítača> (Tento počítač) a kliknite na tlačidlo Upraviť.

 2. Kliknite na položku Automatická (predvolená možnosť) alebo na položku Statická. Ak vyberiete možnosť statická, zadajte do zobrazené poľa novú adresu.

  Poznámka: Ak vyberiete používanie statickej adresy, všetky zariadenia musia používať statické adresy IP.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

  Pracovný priestor služby SharePoint overí platnosť statickej adresy a ak je neplatná, zobrazí upozornenie. Ak je adresa platná, zoznam zariadení v dialógovom okne Sieť - rozšírené nastavenie sa upraví tak, aby sa v ňom táto zmena prejavila.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak sa rozhodnete prepnúť na automatickú adresu IP, v pracovnom priestore služby SharePoint sa odstráni statická adresa IP, obnoví sa prítomnosť zariadení pre počítač a obnovia sa predošlé informácie o serveri na prenos údajov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×