Správa kolekcií lokalít a globálnych nastavení v centre spravovania služby SharePoint

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ako globálny služieb Office 365 alebo SharePoint správcu vo svojej organizácii, môžete použiť Centrum spravovania služby SharePoint na:

 • Vytváranie a správa kolekcií klasické lokalít vrátane prideľovanie a monitorovanie ukladacieho priestoru kolekcie lokalít

 • spravovať povolenia a používateľov a pomáhať so zabezpečením obsahu na lokalitách,

 • Správa používateľských profilov a konfigurácia nastavení OneDrive (nazývané "Osobné lokality" nastavenia v centre spravovania)

 • zapnúť a konfigurovať konkrétne funkcie služby SharePoint Online alebo globálne nastavenia.

Tu je prehľad dôležitých podrobností, ktoré by ste mali zvážiť pri plánovaní spôsobu zostavenia, konfigurácie a správy prostredia služby SharePoint Online.

Otvorenie Centra spravovania

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona podobajúca sa na vafľu, ktorá predstavuje tlačidlo zobrazujúce viaceré dlaždice aplikácií na výber. v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

Kolekcia lokalít predstavuje skupinu webových lokalít s rovnakým vlastníkom, ktoré zdieľajú rovnaké nastavenia správy, ako sú napríklad povolenia. Keď vytvoríte kolekciu lokalít, automaticky sa vytvorí lokalita najvyššej úrovne. Na úrovni pod lokalitou najvyššej úrovne neskôr môžete vytvárať ďalšie podlokality.

Hierarchický diagram kolekcie lokalít s lokalitou najvyššej úrovne a podlokalitami.

Lokality najvyššej úrovne a podlokality umožňujú rôzne úrovne kontroly nad funkciami a nastaveniami lokalít. Pri použití tejto hierarchie môžete používateľom poskytnúť hlavnú pracovnú lokalitu pre celý tím a jednotlivé pracovné lokality a zdieľané lokality pre vedľajšie projekty. Môžete vytvoriť samostatné kolekcie lokalít pre jednotlivé divízie alebo pre externé webové lokality.

Nastavenia kolekcií lokalít v centre spravovania služby SharePoint

Usporiadanie kolekcií lokalít závisí od veľkosti vašej organizácie a jej podnikových potrieb. Informácie o vytváraní kolekcií lokalít nájdete v téme Vytvorenie alebo odstránenie kolekcie lokalít.

Komunikácie lokalít a nových tímových lokalít, ktoré patria do skupín služieb Office 365 nie je vytvorený alebo spravuje SharePoint admin Center. Informácie o vytvorení týchto lokalít nájdete v téme vytvorenie tímovej lokality v SharePointe Online a vytvorenie komunikácie lokality SharePoint Online. Informácie o tom, čo umožňuje používateľom vytvárať lokality nájdete v téme Správa vytvárania lokalít v SharePointe Online. Informácie o spravovaní týchto lokalít pomocou Microsoft PowerShell nájdete v téme spravovanie tímových lokalít a lokalít komunikácie pomocou prostredia PowerShell.

Ak zistíte, niekoľko základných Podrobnosti. – napríklad čo kolekcie lokalít sa použije pre a ktoré používatelia musia mať prístup k nemu – a potom to vám pomôže pri rozhodovaní o tom, aký typ šablóny lokality použiť, koľko ukladacieho priestoru chcete vyhradiť , a koľko kolekcií lokalít budete musieť vytvoriť. Ak je potrebné skontrolovať k limitu ukladacieho priestoru alebo počet kolekcií lokalít, ktoré sú podporované v pláne, pozrite si tému SharePointu Online obmedzenia.

Keď chcete určiť toto:

Položte si túto otázku: :

Aké šablóny lokalít by sme mali použiť?

Pri vytváraní kolekcie lokalít môžete použiť šablónu lokality. Šablóna lokality je vopred vyplnená zoznamami, knižnicami, stránkami a ďalšími prvkami alebo funkciami, ktoré podporujú rôzne potreby podniku. Šablónu môžete použiť tak, ako je, alebo lokalitu prispôsobiť podľa svojich potrieb.

Každá lokalita zdedí vlastnosti od šablóny, ktorú vyberiete pre kolekciu lokalít. V kolekcii lokalít môžete použiť aj viaceré šablóny lokalít.

 • Aký typ obsahu sa bude na lokalitách ukladať?

 • Bude lokalita plniť špecializovaný účel?

 • Ako ľudia potrebujú pracovať s týmto obsahom?

Koľko kolekcií lokalít potrebujeme?

Toto rozhodnutie ovplyvňujú potreby podniku a limity celkového ukladacieho priestoru.

Určité typy lokalít, ako je napríklad katalóg aplikácií a centrum vyhľadávania, existujú ako samostatné kolekcie lokalít. Niektoré z týchto krokov môže byť automaticky vytvorí po sa zaregistrujete do služieb Office 365. Možno bude potrebné ďalšie kolekcie lokalít, ak má vaša organizácia iné špecializované účely. Niektoré skupiny, napríklad potreba obmedzenia prístupu k ich obsahu.

Poznámka: Informácie o verejnej webovej lokalite SharePoint Online v tomto článku platia len v prípade, že vaša organizácia zakúpila Office 365 pred 9. marcom 2015. Zákazníci, ktorí túto funkciu momentálne používajú, aj naďalej k nej budú mať prístup minimálne dva roky po dátume zmeny 9. marca 2015. Noví zákazníci, ktorí si predplatili Office 365 po dátume zmeny, nemajú prístup k tejto funkcii. Zákazníci služieb Office 365 majú ďalej prístup k špičkovým ponukám tretích strán, vďaka ktorým môžu mať verejnú webovú lokalitu s komplexným online riešením a prítomnosťou. Ďalšie informácie o tejto zmene nájdete v téme Informácie o zmenách funkcie verejnej webovej lokality SharePoint Online v Office 365.

 • Existujú divízie alebo skupiny, pre ktoré sa musia udržiavať údaje oddelene?

 • Budete potrebovať iné kolekcie lokalít na špecializované účely?

 • Plánujete používať aplikácie pre SharePoint? Ak áno, budete chcieť vytvoriť lokalitu katalógu aplikácií.

Koľko ukladacieho priestoru potrebujeme pre jednotlivé kolekcie lokalít?

Keď si organizácia zakúpi službu SharePoint Online, priradí sa k nej objem ukladacieho priestoru, ktorého veľkosť závisí od počtu zakúpených používateľských licencií a typu zakúpeného plánu služieb Office 365. Celkové množstvo ukladacieho priestoru je združované, aby bolo možné prideľovať množstvo ukladacieho priestoru podľa potrieb jednotlivých kolekcií lokalít (minimálna veľkosť je 50 MB).

Keď novej kolekcii lokalít priradíte ukladací priestor, budete vidieť celkové množstvo ukladacieho priestoru vyhradeného pre organizáciu a množstvo z celkového ukladacieho priestoru zostávajúce na vyhradenie pre nové kolekcie lokalít. Nastavené množstvo ukladacieho priestoru pre kolekciu lokalít môžete neskôr v prípade potreby zvýšiť. Môžete sledovať množstvo používaného ukladacieho priestoru podľa jednotlivých kolekcií lokalít a dostávať upozornenia, keď sa niektorá kolekcia lokalít blíži k limitu vyhradeného ukladacieho priestoru.

Ak spozorujete, že organizácii hrozí nedostatok ukladacieho priestoru, máte k dispozícii 3 možnosti:

 • Obmedziť množstvo obsahu na jednotlivých lokalitách služby SharePoint Online,

 • odstrániť aspoň jednu kolekciu lokalít,

 • zakúpiť ďalší ukladací priestor od spoločnosti Microsoft alebo iného poskytovateľa.

Dôležité je neustále sledovať spotrebu ukladacieho priestoru a nastaviť v organizácii spolu so správcami kolekcií lokalít a vlastníkmi lokalít smernice a politiky ohľadne obmedzení veľkosti súborov.

Ďalšie informácie nájdete v téme Správa limitov ukladacieho priestoru kolekcie lokalít.

 • Aký celkový počet kolekcií lokalít budete podľa vás potrebovať?

 • Koľko ukladacieho priestoru zahŕňa vaše predplatné?

 • Majú určité kolekcie lokalít v porovnaní s inými väčšie požiadavky na ukladací priestor vzhľadom na typ alebo objem obsahu, ktorý v nich bude uložený?

 • Povolíte používateľom lokalít vytvárať vlastné tímové lokality v rámci určitej kolekcie lokalít? Ďalšie informácie nájdete v téme Vytváranie vlastných tímových lokalít používateľmi.

Potrebujeme podporu viacerých jazykov?

Funkcia viacjazyčného používateľského rozhrania Multilingual User Interface (MUI) umožňuje používateľom zobraziť lokality alebo webové stránky v inom ako predvolenom jazyku, ktorý je na lokalite alebo kolekcii lokalít nastavený. Funkcia MUI nie je prekladovým nástrojom, zmení len jazyk zobrazenia určitých predvolených prvkov rozhrania.

Funkcia MUI zmení používateľské rozhranie len pre jednotlivých používateľov a nemá vplyv na spôsob zobrazenia lokality ostatným používateľom. Všetok obsah lokality, ktorý bol vytvorený v predvolenom jazyku lokality, sa bude naďalej zobrazovať v predvolenom jazyku.

Funkcia MUI je predvolene zapnutá. Ak však chcete funkciu MUI používať v rámci kolekcie lokalít, potom ju tiež musí povoliť správca kolekcie lokalít. Spolu s vlastníkmi lokalít musíte vopred určiť predvolený jazyk, ktorý sa v kolekciách lokalít a na lokalitách bude používať. Po určení už jazyk nie je možné zmeniť.

Po vytvorení kolekcie lokalít je dôležité overiť, či sú miestne a regionálne nastavenia na lokalite vhodné. Ak napríklad vytvárate francúzske lokality, miestne nastavenie vždy nastaví francúzštinu, a to aj v prípade, že sa nachádzate v Kanade. Preto, bez ohľadu na to, aký jazyk vyberiete, je vhodné overiť vhodnosť miestneho aj regionálneho nastavenia pre vašu polohu.

Ďalšie informácie o viacjazyčných lokalitách nájdete v téme Úvod do viacjazyčných funkcií.

 • Treba nejaké kolekcie lokalít vytvoriť v určitých jazykoch?

Riadenie je súbor politík, rolí, zodpovedností a procesov, ktoré riadia spôsob spolupráce v rámci organizácie na dosiahnutie podnikových cieľov. Tieto ciele sú sústredené v službe, ktorú poskytujete, a správe duševného vlastníctva vytváraného vašimi zamestnancami. Pri plánovaní kolekcií lokalít by ste mali zostaviť aj plán toho, ako sa budú riadiť.

Ak rozmýšľate o štruktúre a riadení kolekcií lokalít, pouvažujte nad odpoveďami na tieto otázky.

Keď chcete dosiahnuť toto:

Položte si túto otázku:

Efektívna kolekcia lokalít pozostávajúca zo skupín jednotlivcov a tímov, ktoré zdieľajú spoločné ciele.

Prispieva štruktúra kolekcií lokalít k efektivite organizácie?

Zabezpečená lokalita, na ktorej sú informácie dostupné pre všetkých, ktorí ich potrebujú, a zároveň zablokované pre ostatných, ktorí ich nemajú poznať.

Umožňuje štruktúra architektúre informácií spĺňať regulačné požiadavky, potreby ochrany súkromia a ciele zabezpečenia?

Model povolení zabezpečujúci prístup na čítanie, prístup na zapisovanie alebo oba súčasne.

Aký typ prístupu k obsahu budú používatelia potrebovať?

Povolenia pre externých používateľov na iba kolekcií lokalít, ktoré sú potrebné. Ďalšie informácie o tom, čo umožňuje Externí používatelia prístup k lokalitám nájdete v téme Správa externého zdieľania v prostredí SharePoint Online.

Potrebujú prístup aj používatelia zvonku spoločnosti?

Riadený plán pre dobre udržiavané lokality.

Kto bude mať povolenie vytvárať a spravovať lokality patriace do kolekcie lokalít?

Umiestenia špecifických akcií a aplikácií, ako napríklad izolovaných riešení.

Akú funkčnosť budú mať používatelia k dispozícii?

Kolekcia lokalít s užitočným obsahom pre tých, ktorí zdieľajú lokalitu.

Bude obsah z výsledkov vyhľadávania relevantný pre tých, ktorí zdieľajú kolekciu lokalít?

Riešenie, ktoré je možné spravovať a jednoducho inovovať.

Aká úroveň prispôsobenia bude povolená?

Ako správca SharePoint, môžete odstrániť a obnoviť klasické lokalít pomocou centra spravovania SharePoint. Informácie nájdete v téme Vytvorenie alebo odstránenie kolekcie lokalít a Obnovenie odstránenej kolekcie lokalít.

Správa povolení a pomoc so zabezpečením obsahu

Pri nastavovaní a nasadzovaní kolekcie lokalít sú povolenia a zabezpečenie dôležitými aspektmi, ktoré musíte vziať do úvahy. Ak chcete vytvoriť úspešnú lokalitu, je potrebné myslieť na spravovanie používateľskej základne a na zabezpečenie obsahu a údajov.

V rámci správy služby SharePoint Online existujú tri správcovské roly:

 • Globálny správca    Správca služieb Office 365 portál; môžete spravovať služby licencií, používatelia a skupiny, domén a predplatným služby. V službách Office 365 je globálnym správcom aj správcom SharePoint

 • Správca SharePointu    Správca úrovni nájomníka, ktorého hlavnou úlohou je spravovať prostredí SharePoint Online pomocou centra spravovania SharePoint; môžete vytvoriť a spravovať kolekcie lokalít, určiť lokality správcovia kolekcie, určiť nájomníka nastavenia a konfigurácia služby Business Connectivity Services a zabezpečeného ukladacieho priestoru, služby InfoPath Forms Services, spravovania záznamov, vyhľadávanie a používateľské profily.

 • Správca kolekcie lokalít    Používateľ s povolením na spravovanie kolekcie lokalít. Kolekcie lokalít môže mať niekoľko správcov, ale iba jeden primárny správca. Správca SharePoint má priradiť povolenia primárnym správcom kolekcie lokalít pri vytváraní kolekcie lokalít a môžete pridať ďalšie správcovia kolekcie lokalít na následnú zmenu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Spravovanie správcov kolekcie lokalít.

SharePoint Online poskytuje používateľom lokalít možnosť pozvať externých používateľov (t. j. používateľov, ktorí nemajú licenciu na vaše predplatné služieb Office 365) na zobrazenie alebo úpravu obsahu na lokalitách. Ak chcete vedieť, ktorí používatelia sa považujú za externých, a aké majú externí používatelia práva, pozrite tému Správa externého zdieľania v prostredí služby SharePoint Online. Externé zdieľanie je výkonná funkcia na spoluprácu, ktorá dokáže poskytnúť podporu v oblasti potrieb vašej organizácie týkajúcich sa spolupráce s externými dodávateľmi, zákazníkmi alebo klientmi. Externé zdieľanie je však potrebné pozorne spravovať a zabezpečiť primeranú ochranu obsahu, ktorý nechcete zdieľať.

Používatelia môžu s ľuďmi mimo organizácie zdieľať obsah lokalít tromi spôsobmi:

 • Ak chcú zdieľať celú lokalitu, môžu pozvať externých používateľov, aby sa prihlásili na vašu lokalitu prostredníctvom konta Microsoft alebo pracovného alebo školského konta.

 • Ak chcú zdieľať jednotlivé dokumenty, môžu pozvať externých používateľov, aby sa prihlásili na vašu lokalitu prostredníctvom konta Microsoft alebo pracovného či školského konta.

 • Môžu používateľom odoslať hosťovské prepojenie, ktoré môžu použiť na anonymné zobrazenie jednotlivých dokumentov na lokalite.

Predvolene je externé zdieľanie pre prostredie služby SharePoint Online (nájomník) a kolekcie lokalít zapnuté. Skôr ako ľudia začnú lokality používať alebo kým budete presne vedieť, ako chcete používať túto funkciu, môže byť vhodné ju globálne vypnúť. Môžete sa rozhodnúť, že chcete povoliť externé zdieľanie pre konkrétne kolekcie lokalít a ponechať ho vypnuté v kolekciách lokalít, v ktorých bude uložený obsah citlivý pre váš podnik. Je potrebné dôkladne zvážiť, kde externé zdieľanie zapnete a akú úroveň externého zdieľania povolíte.

Externé zdieľanie na dvoch úrovniach v centre spravovania SharePoint môžete konfigurovať:

 1. Externé zdieľanie alebo vypnúť globálne v celej SharePoint Online prostredí (alebo nájomníka) môžete zapnúť.    Okrem toho, ak zapnete externé zdieľanie, môžete určiť Ak chcete povoliť zdieľanie len s overenými používateľmi, alebo ak chcete povoliť používateľom zdieľať obsah s overených používateľov a anonymným používateľom prostredníctvom hosťovského prepojenia. Je potrebné zapnúť externé zdieľanie globálne umožniť zapnutie pre konkrétne kolekcie lokalít.

 2. Môžete zapnúť alebo vypnúť externé zdieľanie v jednotlivých kolekciách lokalít.    Budete môcť zabezpečiť obsah konkrétnych kolekcií lokalít, ktorý nechcete zdieľať. Pre kolekciu lokalít tiež môžete určiť povolenú úroveň zdieľania: zdieľanie s overenými používateľmi alebo zdieľanie s overenými aj anonymnými používateľmi cez hosťovské prepojenia.

Ďalšie informácie o povolení a spravovania externého zdieľania nájdete v téme Správa externého zdieľania v prostredí SharePoint online. Informácie o tom, ako používatelia môžu zdieľať obsah, pozrite si tému Zdieľanie SharePoint súborov alebo priečinkov v službách Office 365.

SharePoint Online Prístupových práv k informáciám používa Microsoft Azure Active Directory Rights Management Services (RMS), je technológia ochrany informácií v službách Office 365. Ochrana prístupových práv k informáciám (IRM) môžete použiť k súborom v SharePoint zoznamoch a knižniciach. Ďalšie informácie nájdete v téme čo je Microsoft Azure Active Directory Rights Management?

Po zapnutí služby IRM pre zoznam alebo knižnicu sú súbory šifrované tak, aby ich mohli zobraziť alebo s nimi vykonať konkrétne akcie iba oprávnené osoby. Každý súbor so správou prístupových práv zároveň obsahuje aj licenciu vydávania, ktorá uplatňuje obmedzenia pre osoby, ktoré môžu zobraziť daný súbor. Typickými obmedzeniami sú sprístupnenie súboru iba na čítanie, zabránenie kopírovaniu textu, zabránenie používateľom uložiť lokálnu kópiu alebo vytlačiť súbor. Klientske programy, ktoré prečítajú typy súborov s podporou IRM, používajú na uplatnenie týchto obmedzení licenciu vydávania v rámci súboru so správou prístupových práv. Týmto spôsobom si súbor so správou prístupových práv zachováva svoju ochranu aj po stiahnutí.

Na základe predvoleného nastavenia je vypnuté prístupových práv k informáciám, keď sa zaregistrujete do služieb Office 365. Skôr než zapnete službu IRM pomocou Centrum spravovania služby SharePoint, globálny správca služieb Office 365 treba najprv nainštalovať modul Microsoft PowerShell na správu prístupových práv, a potom sa pripojiť k službe správy prístupových práv. Ďalšie informácie v téme Nastavenie nahor prístupových práv (IRM) v SharePointe Online a Použitie prístupových práv k informáciám v zozname alebo knižnici.

Spravovanie používateľských profilov

Či môžete spravovať používateľské kontá v službách Office 365 len alebo synchronizácie lokálneho adresára objektov, ak informácie, ktoré chcete pridať do používateľských profilov, ale bez pole pre ňu, potom zvážte vytvorenie SharePoint OnlineVlastnosti používateľského profilu. Informácie nájdete v téme Správa používateľských profilov v centre spravovania služby SharePoint. Majte na pamäti, že tieto vlastnosti sú špecifické pre SharePoint Online a tieto informácie vám replikovať do služieb Office 365.

Ak chcete pomôcť vlastníci klasické lokality zacieliť obsah na špecifické skupiny používateľov, môžete použiť cieľové skupiny. Informácie nájdete v téme spravovanie cieľových skupín.

Tu sú niektoré funkcie, ktoré môžu byť nakonfigurované alebo spravuje globálne v centre spravovania SharePoint. Vám pomôžu plán čas a prostriedky, je vhodné posúdiť, či má vaša organizácia podnikania potrebujete pre špecifické funkcie.

Tento krok vám pomôže určiť, v ktorých prípadoch možno bude potrebné angažovať odborníkov na príslušnú oblasť z vašej organizácie, ktorí v spolupráci so správcami naplánujú konfiguráciu týchto funkcií. Na zhromaždenie potrebných požiadaviek pre konfiguráciu funkcií, ako je ukladací priestor výrazov, alebo funkcií spravovania záznamov, ako je organizátor obsahu, možno napríklad budete musieť spolupracovať s ľuďmi, ktorí v organizácii zodpovedajú za podnikovú taxonómiu, spravovanie záznamov alebo správu obsahu.

Potrebujete tieto možnosti?

Ďalšie informácie o nastavení tejto možnosti nájdete tu:

Potrebujete pracovať s podnikovými údajmi, ktoré sú uložené v externých aplikáciách, a chcete mať možnosť integrovať tieto údaje do SharePoint Online lokality.

Na pripojenie k zdrojom údajov, ako sú databázy SQL Azure alebo webové služby rozhrania Windows Communication Foundation (známe aj ako WCF), môžete použiť službu Business Connectivity Services.

Chcete vytvoriť a používať taxonómie na klasifikáciu a usporiadanie informácií na lokalitách.

Pomocou Nástroja na správu množiny výrazov môžete vytvárať, importovať a spravovať hierarchické kolekcie centrálne spravovaných výrazov (nazývané aj množiny výrazov).

Potrebujete automaticky smerovať obsah na zadané umiestnenia na základe kritérií spravovania záznamov alebo spravovania dokumentov.

Potrebujete nakonfigurovať vyhľadávanie pre prostredie služby SharePoint Online.

Ak chcete používateľom poskytnúť možnosť nájsť a nainštalovať interne vyvinuté podnikové aplikácie alebo aplikácie tretích strán na prispôsobenie a rozšírenie lokalít.

V rámci plánovania by ste mali zvážiť, či má vaša organizácia špecifické podnikové potreby, ktoré môžu na prispôsobenie služby SharePoint Online požadovať služby alebo aplikácie tretích strán. Môžete napríklad potrebovať migrovať na lokalitu SharePoint Online veľké množstvo obsahu alebo veľký počet používateľov. Možno tiež máte podnikové procesy, ktoré vyžadujú podporu zoznamov s povolenými e-mailmi. Ak si myslíte, že by pre vašu organizáciu mohli byť služby alebo aplikácie tretích strán užitočné, pozrite si profesionálne služby a aplikácie partnerov na lokalite Centrum partnerov spoločnosti Microsoft. Na tejto lokalite nájdete odborníkov, ktorí vám pomôžu s nasadením v cloude alebo prispôsobením služieb Microsoft Office 365 potrebám vášho podniku. Dostupné služby a riešenia tretích strán je vhodné preskúmať na začiatku procesu plánovania.

Návrat na tému Príručka plánovania SharePointu Online pre služby Office 365 for business.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×