Správa kanálov RSS

Technológia RSS (Really Simple Syndication) predstavuje spôsob sprístupnenia noviniek, blogov či iného obsahu na lokalite pre odberateľov. Keď je technológia RSS zapnutá, môže sa spravovať pre kolekcie lokalít, zoznamy a knižnice. Povolenia na lokalite určujú, na akej úrovni môžete spravovať technológiu RSS.

Na správu kanálov RSS v rámci kolekcie lokalít sú potrebné povolenia správcu danej kolekcie lokalít a treba prejsť na lokalitu najvyššej úrovne v kolekcii lokalít. Na lokalitu najvyššej úrovne sa z podlokality rýchlo dostanete kliknutím na prepojenie Prejsť na nastavenie najvyššej úrovne pre túto lokalitu na stránke Nastavenie lokality.

Prejsť na nastavenie najvyššej úrovne pre túto lokalitu

Ak je vaša lokalita súčasťou prihlásenia na odber služieb Office 365, informačné kanály RSS sú pri prvom vytvorení lokality povolené. Vlastník lokality však môže zakázať technológiu RSS pre lokalitu, zoznam či knižnicu a správca kolekcie lokalít môže zakázať technológiu RSS pre celú kolekciu lokalít.

 1. Vyberte tlačidlo Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom vyberte položku Nastavenie lokality.

Tip:  Ak sa na stránke Nastavenie lokality zobrazuje prepojenie Prejsť na nastavenie najvyššej úrovne pre túto lokalitu, nachádzate sa na podlokalite. Kliknite na toto prepojenie a spravujte kanály RSS v rámci danej kolekcie lokalít.

 1. Na stránke Nastavenie lokality vyberte v časti Správa lokality položku RSS.

Dôležité:  Prepojenie RSS sa na stránke Nastavenie lokality nezobrazuje, ak nie je pre kolekciu lokalít zapnutá podpora technológie RSS.

RSS

 1. Ak spravujete informačný kanál RSS pre lokalitu namiesto celej kolekcie lokalít, krok 3 ignorujte. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Povolí informačné kanály RSS v tejto kolekcii lokalít.

  Dôležité: Časť Kanály RSS kolekcie lokalít je k dispozícii len vtedy, ak ste správcom kolekcie lokalít a nachádzate sa na lokalite najvyššej úrovne.

 2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Povolí informačné kanály RSS v tejto lokalite.

 3. V časti Rozšírené nastavenia zadajte voliteľné informácie na identifikáciu autorských práv, redaktora, správcu webovej lokality a informácií Time To Live.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Správa kanálov RSS pre zoznam alebo knižnicu

Ak je technológia RSS pre lokalitu zapnutá, môžete spravovať nastavenia technológie RSS pre zoznam alebo knižnicu. Keď zapnete alebo vypnete podporu technológie RSS na lokalite alebo podlokalite, bude to mať vplyv na to, či budú mať zoznamy v podlokalite povolené RSS.

 1. V knižnici alebo zozname vyberte kartu Knižnica alebo Zoznam podľa toho, či sa nachádzate v knižnici alebo zozname.

Poznámka:  Názov tejto karty sa líši v závislosti od typu zoznamu alebo knižnice, pre ktorý konfigurujete informačný kanál. Ak ide napríklad o zoznam kalendárov, karta má názov Kalendár.


Tlačidlo Nastavenie zoznamu

 1. Na stránke Nastavenia vyberte v časti Komunikácia položku Nastavenie technológie RSS.

Dôležité:  Prepojenie Nastavenie technológie RSS sa nezobrazuje, ak technológia RSS nie je pre lokalitu zapnutá.

 1. V časti Zoznam RSS vyberte, či pre daný zoznam chcete povoliť alebo zakázať technológiu RSS.

 2. V časti Informácie o informačnom kanáli RSS vyberte, či chcete zmenšiť polia s viacerými riadkami na 256 znakov. Pre prvky kanála RSS môžete zadať nadpis, popis a URL adresu obrázka.

Informácie o informačnom kanáli RSS

 1. V časti Stĺpce môžete začiarknutím príslušných políčok zobraziť alebo skryť stĺpce v popise kanála RSS. Vedľa názvu stĺpca zadajte poradové číslo stĺpca v zobrazení.

  Poznámka: Ak informačný kanál obsahuje len jeden stĺpec, v tele položiek v informačnom kanáli sa zobrazí samostatná hodnota stĺpca. Ak informačný kanál obsahuje viaceré stĺpce, telo položky bude pozostávať z jednotlivých názvov stĺpcov a príslušných hodnôt.

RSS stĺpce

 1. V časti Limit položiek môžete obmedziť počet položiek a dní, ktoré budú zahrnuté v jednom informačnom kanáli RSS.

 2. Vyberte tlačidlo OK.

Vystavenie kanála RSS pre zobrazenie zoznamu alebo knižnice

Tlačidlo Prihlásenie na odber informačného kanála RSS je skryté na stránke Upraviť zobrazenie zoznamu alebo knižnice. Mnohí používatelia nemajú povolenia na prístup k tejto stránke, a preto sa nemôžu prihlásiť na odber informačného kanála špecifického zobrazenia. Vlastník lokality môže vystaviť prepojenie na informačný kanál RSS, aby sa ostatní používatelia mohli prihlásiť na odber. Predpokladá sa, že informačný kanál RSS je pre lokalitu a pre zoznam alebo knižnicu zapnutý.

 1. V knižnici alebo zozname vyberte kartu Knižnica alebo Zoznam podľa toho, či sa nachádzate v knižnici alebo zozname.

Poznámka:  Názov tejto karty sa líši v závislosti od typu zoznamu alebo knižnice, pre ktorý konfigurujete informačný kanál. Ak ide napríklad o zoznam kalendárov, karta má názov Kalendár.

 1. Ak sa ešte nezobrazilo zobrazenie, pre ktoré chcete vystaviť informačný kanál RSS, vyberte správne zobrazenie z rozbaľovacieho zoznamu Aktuálne zobrazenie a potom opäť vyberte kartu Knižnica alebo Zoznam.

Tip: Ak webový prehliadač umožňuje prihlásiť sa na odber zobrazenia, môže sa v tomto momente aktivovať tlačidlo panela s nástrojmi informačného kanála RSS ( RSS ). Ak sa aktivovalo, môžete toto tlačidlo vybrať a pokúsiť sa získať URL adresu informačného kanála RSS pre zobrazenie. Ak táto funkcia nie je k dispozícii, vykonajte kroky uvedené nižšie.

 1. Výberom položky Upraviť zobrazenie otvorte zobrazenie v režime na úpravu.

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť toto zobrazenie nezobrazuje v ponuke Zobraziť, nemáte povolenie na úpravu zobrazenia a nemôžete použiť tento postup na vystavenie informačného kanála RSS pre zobrazenie.


  Úprava zobrazenia

 2. V časti Názov vyberte tlačidlo RSS Obrázok RSS . Otvorí sa stránka prihlásenia na odber informačného kanála RSS pre toto zobrazenie.

 3. Pre prihlásenie na odber informačného kanála RSS zobrazenia skopírujte URL stránky. Ak toto URL potom publikujete na stránke na svojej lokalite, prispievatelia vašej lokality budú môcť zobraziť kanál RSS a prihlásiť sa na jeho odber.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×