Správa dokumentov v nástroji Dokumenty v programe SharePoint Workspace 2010

Vo všeobecnosti sa dajú dokumenty spravovať v nástroji Dokumenty 2010 rovnakým spôsobom ako v programe Windows Prieskumník. Pamätajte, že niektoré úlohy spravovania súborov, ako napríklad premenovanie alebo odstránenie súborov, môžu byť riadené povoleniami lokality SharePoint alebo povoleniami nástroja priradenými k role (ak je nástroj Dokumenty v pracovnom priestore programu Groove). V závislosti od povolení môžete spravovať dokumenty nasledovným spôsobom:

Čo chcete urobiť?

Kopírovať alebo premiestniť dokumenty

Odstrániť dokumenty

Premenovať dokumenty

Zmena aktuálneho zobrazenia

Zoradiť dokumenty

Zobrazenie vlastností dokumentu

Vytvorenie nových priečinkov dokumentov

Riešenie problémov so sťahovaním

Kopírovanie alebo premiestnenie dokumentov

Ak chcete dokument skopírovať do iného priečinka (v rámci nástroja Dokumenty alebo do priečinka v programe Windows Prieskumník), použite príkazy Kopírovať a Prilepiť v ponuke, ktorú zobrazíte kliknutím na pravé tlačidlo myši, alebo držte kláves CTRL stlačený a presuňte súbor myšou. Ak chcete dokument premiestniť do iného priečinka, presuňte ho myšou.

V tabuľke nižšie je opísané správanie pri presúvaní myšou.

Požadovaná akcia

Vykonajte nasledovné

Kopírovať dokument do iného priečinka v tom istom nástroji Dokumenty.

Držte kláves CTRL stlačený a presuňte dokument myšou alebo použite príkazy Kopírovať a Prilepiť.

Kopírovať dokument do priečinka v inom nástroji Dokumenty alebo do priečinka systému Windows mimo aplikácie SharePoint Workspace

Dokument presuňte myšou alebo použite príkazy Kopírovať a Prilepiť.

Premiestniť dokument do podpriečinka v rovnakom nástroji Dokumenty

Použite príkazy Vystrihnúť a Prilepiť.

Premiestniť dokument do priečinka v inom nástroji Dokumenty alebo do priečinka systému Windows mimo aplikácie SharePoint Workspace.

Použite príkazy Vystrihnúť a Prilepiť.

Tip: Ak dokument presuniete myšou do programu Microsoft Outlook, automaticky sa otvorí nová správa programu Outlook, v ktorej bude dokument uvedený ako príloha.

Na začiatok stránky

Odstránenie dokumentov

Ak chcete dokument odstrániť, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Odstrániť. Kliknutím na možnosť Áno potvrdíte, že skutočne chcete dokument odstrániť. Ak sa dokument nachádza v knižnici dokumentov lokality SharePoint, zobrazí sa hlásenie upozorňujúce na to, že odstránením sa dokument odstráni aj na serveri SharePoint.

Na začiatok stránky

Premenovanie dokumentov

Ak chcete dokument premenovať, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Premenovať.

Na začiatok stránky

Zmena aktuálneho zobrazenia

V pracovnom priestore SharePointu zodpovedajú dostupné zobrazenia zobrazeniam definovaným na lokalite SharePoint. Zmenou zobrazenia môžete zobraziť iné množiny položiek, a to v závislosti od filtrov nastavených vo vybratom zobrazení.

 1. Kliknite na kartu Zobraziť.

 2. Kliknite na ponuku Aktuálne zobrazenie a potom na požadované zobrazenie.

Na začiatok stránky

Zoradenie dokumentov

 1. Vyberte priečinok, v ktorom chcete zoradiť dokumenty.

 2. V pracovnom priestore služby SharePoint kliknite na karte Zobraziť na ponuku Zoradiť dokumenty a potom kliknite na možnosť zoradenia.

  Ak chcete zobraziť možnosti zoradenia, je potrebné nastaviť aktuálne zobrazenie na možnosť Predvolené nastavenie pracovného priestoru. Na karte Zobraziť kliknite na ponuku Aktuálne zobrazenie a potom na možnosť Predvolené nastavenie pracovného priestoru.

 3. V pracovnom priestore Groove kliknite na kartu Zobraziť, potom na položku Zoradiť dokumenty a nakoniec na možnosť zoradenia.

Na začiatok stránky

Zobrazenie vlastností dokumentu

 1. Vyberte dokument.

 2. Na karte Domov kliknite na položku Vlastnosti.

  Ak je dokument v pracovnom priestore služby SharePoint, okno Vlastnosti sa otvorí z lokality SharePoint.

  Ak je dokument v pracovnom priestore programu Groove, otvorí sa dialógové okno Vlastnosti pracovného priestoru služby SharePoint.

Na začiatok stránky

Vytvorenie nových priečinkov dokumentov

Priečinky dokumentov môžete vytvoriť a usporiadať do stromovej štruktúry podobným spôsobom ako v programe Windows Prieskumník. Všetky nástroje Dokumenty na začiatku obsahujú „koreňový priečinok“, ktorý je vždy priečinkom najvyššej úrovne v zozname (podobne ako názov diskovej jednotky (napríklad C:\) na vašom počítači). Všetky priečinky, ktoré pridáte, sa zobrazia hierarchicky pod „koreňovým priečinkom“.

Vytvorenie nového priečinka

Nové priečinky sa vždy umiestňujú hierarchicky na nižšiu úroveň ako vybratý priečinok.

 1. Vyberte priečinok, do ktorého chcete umiestniť nový priečinok.

 2. Na karte Domov kliknite na položku Nový priečinok.

  Ak vytvárate nový priečinok v knižnici dokumentov v pracovnom priestore služby SharePoint, otvorí sa okno Nový priečinok odvodené z lokality SharePoint. Zadajte názov pre nový priečinok a kliknite na možnosť Uložiť a zavrieť.

  Ak vytvárate nový priečinok v nástroji Dokumenty v pracovnom priestore programu Groove, otvorí sa dialógové okno Nový priečinok. Zadajte názov nového priečinka a stlačte kláves ENTER.

Premenovanie priečinka

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok a potom na položku Premenovať.

 2. Zadajte nový názov nového priečinka a stlačte kláves ENTER.

Zobrazenie vlastností priečinka

 1. Kliknite na priečinok.

 2. Na karte Domov kliknite na položku Vlastnosti.

  Ak ide o priečinok v pracovnom priestore služby SharePoint, otvorí sa okno Vlastnosti z lokality SharePoint.

  Ak ide o priečinok v pracovnom priestore programu Groove, otvorí sa dialógové okno Vlastnosti pracovného priestoru služby SharePoint.

Na začiatok stránky

Riešenie problémov so sťahovaním

Ak pridajú nové dokumenty do nástroja Dokumenty iní členovia pracovného priestoru, tieto dokumenty sa automaticky stiahnu do vašej kópie pracovného priestoru. Ku každému dokumentu, ktorý sa ešte sťahuje, je pripojená ikona synchronizácie. Napríklad:

Pre tento dokument je na stiahnutie k dispozícii nový alebo aktualizovaný obsah

Ak sa pokúsite otvoriť dokument s ikonou synchronizácie, zobrazí sa hlásenie Obsah nie je k dispozícii, ktoré vás informuje o tom, že obsah dokumentu sa ešte nestiahol alebo sa ešte nedokončilo sťahovanie.

V niektorých prípadoch stačí chvíľku počkať, kým sa nedokončí sťahovanie dokumentu. V prípade veľmi veľkých dokumentov môže dokončenie sťahovania trvať dlhšie. Tento problém sa však môže vyskytnúť aj vtedy, ak člen pracovného priestoru, ktorý dokument pridal, prejde pred dokončením prenosu dokumentu do počítača do režimu offline. Ak ide o tento prípad, dokument môžete prijať až vtedy, keď táto osoba znovu prejde do režimu online.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×