Správa dôveryhodných umiestnení súborov služieb Excel Services

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Dôveryhodné umiestnenia súborov sú lokality programu Microsoft Office SharePoint Server 2007, cesty UNC alebo webové lokality HTTP, z ktorých môže server so spustenými službami Excel Calculation Services získať prístup k zošitom.

Pre rozličné účely a projekty môžete vytvoriť rôzne dôveryhodné umiestnenia súborov a podľa potreby môžete nastavenia a povolenia pre umiestnenia súborov prispôsobovať.

Na začiatku nie sú vytvorené žiadne dôveryhodné umiestnenia súborov služieb Excel Services. Ak chcete služby Excel Services použiť, musíte vytvoriť aspoň jedno dôveryhodné umiestnenie súborov.

Ak chcete spravovať dôveryhodné umiestnenia súborov služieb Excel Services, otvorte stránku Dôveryhodné umiestnenia súborov služieb Excel Services:

 1. Otvorte stránku správy pre poskytovateľa zdieľaných služieb.

  Stránku správy pre poskytovateľa zdieľaných služieb otvoríte nasledovne:

  1. Na hornom navigačnom paneli kliknite na položku Správa aplikácií.

  2. Na stránke Správa aplikácií kliknite v časti Zdieľané služby servera Office SharePoint Server na položku Vytvoriť alebo konfigurovať zdieľané služby tejto farmy.

  3. Na stránke Správa zdieľaných služieb tejto farmy kliknite na poskytovateľa zdieľaných služieb, ktorého stránku správy chcete otvoriť.

 2. Na domovskej stránke Správa zdieľaných služieb kliknite v časti Nastavenie služieb Excel Services na položku Dôveryhodné umiestnenia súborov.

Čo chcete urobiť?

Pridať dôveryhodné umiestnenie súborov

Upraviť dôveryhodné umiestnenie súborov

Odstrániť dôveryhodné umiestnenie súborov

Pridanie dôveryhodného umiestnenia súborov

 1. Na stránke Dôveryhodné umiestnenia súborov služieb Excel Services kliknite na položku Pridať dôveryhodné umiestnenie súborov.

 2. Na stránke Excel Services Pridať dôveryhodné umiestnenie súborov zadajte v časti Umiestnenie adresu pre dôveryhodné umiestnenie súborov.

  Formát adresy sa musí zhodovať s typom umiestnenia, ktorý určíte. Typ umiestnenia zadáte v nasledujúcom kroku.

  • V časti Typ umiestnenia vyberte jednu z nasledovných možností:

   • Windows SharePoint Services - túto možnosť vyberte, ak chcete ako dôveryhodné umiestnenie súborov zadať adresu URL lokality SharePoint.

   • UNC - túto možnosť vyberte, ak chcete ako dôveryhodné umiestnenie súborov zadať zdieľané umiestnenia s použitím adresy UNC.

   • HTTP - túto možnosť vyberte, ak chcete ako dôveryhodné umiestnenie súborov zadať adresu URL na báze protokolu HTTP.

  • Ak chcete, aby sa za dôveryhodné umiestnenia súborov považovali aj podriadené položky dôveryhodných umiestnení súborov, začiarknite políčko Podriadené dôveryhodné.

   Poznámka: Aj keď tento krok môže zlepšiť spravovanie, môže zároveň vzniknúť určité bezpečnostné riziko, ak povolíte, aby sa podlokality a podadresáre dôveryhodných umiestnení považovali automaticky za dôveryhodné hneď po ich vytvorení.

  • Do poľa Popis môžete zadať popis dôveryhodného umiestnenia súborov, v ktorom uvediete jeho účel.

 3. V časti Správa relácie zadajte do poľa Časový limit relácie hodnotu v sekundách, ktorá určuje čas od otvorenia služieb Excel Calculation Services, po uplynutí ktorého sa v prípade nečinnosti zatvoria. Tento čas sa meria od ukončenia každej požiadavky na otvorenie.

  Ak chcete mať reláciu bez časového limitu, zadajte hodnotu -1. Ak chcete, aby platnosť relácie skončila pri ukončení jednej požiadavky na otvorenie, zadajte hodnotu 0.

  • Do poľa Časový limit krátkej relácie zadajte hodnotu v sekundách, ktorá určuje čas od otvorenia relácie služieb Excel Calculation Services, po uplynutí ktorého sa nečinná relácia zatvorí, ak sa nevyskytne interakcia používateľa. Meria sa od konca úvodnej požiadavky na otvorenie.

   Ak chcete mať reláciu bez časového limitu, zadajte hodnotu -1. Ak chcete, aby platnosť relácie skončila pri ukončení jednej požiadavky na otvorenie, zadajte hodnotu 0.

  • Do poľa Maximálne trvanie požiadavky zadajte hodnotu v sekundách pre maximálne trvanie jednej požiadavky v relácii.

   Ak chcete mať požiadavku bez obmedzenia trvania, zadajte hodnotu -1.

   Obmedzením času trvania jednej požiadavky môžete znížiť riziko útoku zameraného na zlyhanie služby.

 4. V časti Vlastnosti zošita zadajte do poľa Maximálna veľkosť zošita hodnotu v megabajtoch (MB) pre maximálnu veľkosť zošita, ktorý môžu služby Excel Calculation Services otvoriť.

  Výkon a dostupnosť zdrojov môžu byť obmedzené, ak používatelia otvoria príliš veľké zošity. Ak neobmedzíte povolenú veľkosť zošitov spustených v otvorených reláciách služieb Excel Calculation Services, riskujete, že používatelia presiahnu kapacitu zdrojov a preťažia server.

  Do poľa Maximálna veľkosť grafu zadajte hodnotu v megabajtoch (MB) pre maximálnu veľkosť grafu, ktorý môžu služby Excel Calculation Services otvoriť.

 5. V časti Správanie výpočtu zadajte do poľa Životnosť vyrovnávacej pamäte nestálej funkcie hodnotu v sekundách predstavujúcu maximálny čas, počas ktorého môže byť vypočítaná hodnota nestálej funkcie uložená vo vyrovnávacej pamäti pre automatické prepočty.

  Ak chcete nestálu funkciu vypočítať raz pri jej otvorení, zadajte hodnotu -1. Ak chcete funkciu vypočítavať priebežne, zadajte hodnotu 0.

  V časti Režim výpočtu zošita vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Súbor. Túto možnosť vyberte, ak chcete výpočty vykonať spôsobom určeným v súbore.

  • Manuálne. Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby sa prepočty vykonávali len po prijatí požiadavky na výpočet.

  • Automaticky. Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby sa pri každej zmene hodnoty prepočítali všetky ostatné hodnoty, ktoré sú na tejto hodnote závislé. Nestále funkcie sa vyvolajú aj vtedy, keď uplynie ich časový limit.

  • Automaticky okrem tabuliek údajov. Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby sa pri každej zmene hodnoty prepočítali všetky ostatné hodnoty závislé na tejto hodnote, pokiaľ tieto hodnoty nie sú v tabuľke údajov. Nestále funkcie sa vyvolajú aj vtedy, keď uplynie ich časový limit.

 6. V sekcii Externé údaje v časti Povoliť externé údaje vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Žiadne. Túto možnosť vyberte, ak chcete zakázať všetky pripojenia externých údajov pre dôveryhodné umiestnenie súborov.

  • Iba dôveryhodné knižnice pripojení údajov. Túto možnosť vyberte, ak chcete povoliť len pripojenia k zdrojom údajov, ktoré sú súčasťou dôveryhodnej knižnice pripojení údajov. Nastavenia vložené v zošite bude server ignorovať.

  • Dôveryhodné knižnice pripojení údajov a vložené. Túto možnosť vyberte, ak sa má server pokúšať o použitie vložených pripojení k zdrojom údajov až vtedy, keď zlyhá pri pokusoch o použitie pripojení k zdrojom údajov, ktoré sú súčasťou dôveryhodných knižníc pripojení údajov.

   Tip: Ak spravujete pripojenia údajov pre malý počet autorov zošitov, zvážte použitie tejto možnosti. Autorom zošitov tak umožníte vkladať do zošitov priame pripojenia k zdrojom externých údajov, ale stále budú mať aj prístup k dôveryhodným knižniciam pripojení údajov, ak by vložené prepojenia zlyhali.

   V časti Upozorniť pri obnovení začiarknite políčko Upozornenie na obnovenie je povolené na zobrazenie upozornenia pred obnovením externých údajov pre súbory v danom umiestnení. Keď vyberiete túto možnosť, externé údaje sa nebudú automaticky obnovovať bez zásahu používateľa.

   V časti Zastaviť po zlyhaní obnovenia pri otváraní začiarknite políčko Zastavenie otvárania je povolené, ak chcete, aby sa operácia otvárania súboru v danom dôveryhodnom umiestnení súborov zastavila za nasledovných okolností:

  • Súbor obsahuje pripojenie údajov Obnoviť pri otváraní.

  • Súbor nemôže byť počas otvárania obnovený.

  • Používateľ nemá pre súbor používateľské právo Otvoriť.

   V časti Životnosť vyrovnávacej pamäte externých údajov zadajte do poľa Automatické obnovenie (pravidelné alebo pri otvorení) hodnotu v sekundách predstavujúcu maximálny čas, v priebehu ktorého môže systém používať výsledky dotazu na externé údaje na automatické obnovenie výsledkov externých dotazov. Ak chcete zabrániť obnoveniu údajov po prvom dotaze, zadajte hodnotu -1.

   V časti Životnosť vyrovnávacej pamäte externých údajov zadajte do poľa Manuálne obnoviť hodnotu v sekundách predstavujúcu maximálny čas, v priebehu ktorého môže systém používať výsledky dotazu na externé údaje na automatické obnovenie výsledkov externých dotazov. Ak chcete zabrániť obnoveniu údajov po prvom dotaze, zadajte hodnotu -1.

   Do poľa Maximálny počet súbežných dotazov na jednu reláciu zadajte hodnotu pre maximálny počet dotazov, ktoré môžu byť súbežne spustené počas jednej relácie.

 7. V časti Používateľom definované funkcie začiarknite políčko Používateľom definované funkcie sú povolené, ak chcete povoliť volanie používateľom definovaných funkcií zo zošitov, ktoré sú umiestnené v tomto dôveryhodnom umiestnení súborov.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Úprava dôveryhodného umiestnenia súborov

 • Na stránke Dôveryhodné umiestnenia súborov služieb Excel Services ukážte na dôveryhodné umiestnenie súborov, ktoré chcete upraviť, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Upraviť.

Na začiatok stránky

Odstránenie dôveryhodného umiestnenia súborov

 1. Na stránke Dôveryhodné umiestnenia súborov služieb Excel Services ukážte na dôveryhodné umiestnenie súborov, ktoré chcete odstrániť, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Odstrániť.

 2. V okne s hlásením, v ktorom sa zobrazí výzva na potvrdenie odstránenia, kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×