Office
Prihlásenie

Správa aplikácií služby Business Connectivity Service

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

SharePoint Online, môžete vytvoriť Business Connectivity Services (BCS) pripojenia k zdrojom údajov, ako sú napríklad databázy SQL Azure alebo webové služby Windows Communication Foundation (WCF), ktoré sú mimo lokality SharePoint. Po vytvorení týchto pripojení, môžete spravovať alebo upraviť BCS informácie na lokalite SharePoint admin center. Prihlásenie na lokalitu SharePoint admin center priamo, prihláste sa do centra spravovania služieb Office 365 a potom presunúť do centra spravovania služby SharePoint.

SharePoint Online používa BCS spolu s služieb zabezpečeného ukladacieho priestoru na prístup a načítanie údajov, napríklad modely BDC z externých údajov systémy. Ďalšie informácie o služby BCS nájdete v téme príručka plánovania SharePointu Online pre služby Office 365.

Obsah tohto článku

Správa povolení služby BCS

Povolenia pre objekt

Povolenia ukladacieho priestoru metaúdajov

Import alebo export modelu Business Data Connectivity (BDC)

Import modelu BDC

Export modelu BDC

Pridanie akcií do externých typov obsahu

Zobrazenie externých údajov a nastavení externých údajov

Zobrazenie externých typov obsahu

Zobrazenie externých systémov

Zobrazenie nastavenia vlastností

Konfigurácia nastavenia vlastností

Zobrazenie modelu BDC

Správa povolení služby BCS

Poznámka: Informácie o nastavení služby BCS nájdete v téme MSDN vývojárov služby SharePoint Online.

Po dokončení nastavenia určujú povolenia používateľa prístup k údajom, ktoré pripojenie poskytuje. Služba BCS rozlišuje dva typy povolení:

 • povolenia pre objekt,

 • povolenia skladu metaúdajov.

Snímka obrazovky pása s nástrojmi Úpravy v rámci nastavenia služby Business Connectivity Services so zobrazením tlačidla importu modelu BDC a nastavenia povolení.

Povolenia pre objekt

Povolenia pre objekt sa vzťahujú iba na konkrétny externý systém, model BDC alebo typ externého obsahu (TEO). Každý TEO predstavuje objekt s možnosťou zabezpečenia. Ak napríklad používate TEO s názvom WCFPredajKnih, povolenia pre objekt sa budú vzťahovať na objekt WCFPredajKnih, nie však na akýkoľvek iný TEO, ktorý môže byť zadefinovaný.

Ak chcete nastaviť povolenia pre objekt, použite nasledujúci postup:

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho konta správcu služieb SharePoint Online.

 2. Prejdite do Centra spravovania služby SharePoint.

 3. Vyberte možnosť Bcs.

 4. V časti Katalóg pracovných údajov vyberte možnosť Správa modelov BDC a typov externého obsahu.

 5. Začiarknite políčko vedľa názvu TEO alebo externého systému, ktorý chcete spravovať.

 6. Na páse s nástrojmi, vyberte položku Nastaviť povolenia pre objekt.
  Snímka obrazovky s dialógovým oknom Nastaviť povolenia pre objekt služby Business Connectivity Services v SharePointe Online.

 7. Zadajte meno používateľa konta alebo skupinu do textového poľa a potom vyberte položku Pridať. Môžete tiež vybrať Prehľadávať vyhľadajte požadovaný názov.

 8. Vyberte názov konta alebo skupiny, pre ktoré chcete nastaviť prístup k TEO alebo externému systému. Povolenia nemôžete nastavovať pre viacero kont naraz. Ak máte viacero kont alebo skupín, úrovne prístupu je nutné nastaviť osobitne pre všetky kontá tak, že ich vyberiete jednotlivo.
  V nasledujúcej tabuľke sú popísané povolenia a k nim priradené úrovne prístupu.

Povolenie

Poznámky

Upraviť

Umožňuje používateľovi alebo skupine vytvárať externé systémy a modely BDC, importovať modely BDC a exportovať ich. Toto nastavenie by malo byť vyhradené len pre vysoko privilegovaných používateľov.

Vykonať

Umožňuje používateľovi alebo skupine vykonávať operácie (vytváranie, čítanie, aktualizovanie, odstraňovanie alebo vytváranie dotazov) s typmi externého obsahu.

Na výber medzi klientmi

Umožňuje používateľovi alebo skupine vytvárať externé zoznamy pre všetky typy externého obsahu a zobrazovať typy externého obsahu v rámci výberu externých položiek.

Nastaviť povolenia

Umožňuje používateľovi, skupine alebo oprávneným osobám nastavovať povolenia skladu metaúdajov.

Toto povolenie musí byť priradené minimálne jednému používateľovi alebo jednej skupine pre každé pripojenie služby BCS, aby bolo možné vykonávať správu povolení. S týmto povolením môže používateľ udeľovať povolenia Upraviť pre sklad metaúdajov. Toto nastavenie by malo byť vyhradené len pre vysoko privilegovaných používateľov.

Na začiatok stránky

Povolenia skladu metaúdajov

Povolenia skladu metaúdajov sa vzťahujú globálne na celý ukladací priestor služby BCS. Znamená to, že sa vzťahujú na všetky modely BDC, externé systémy, typy externého obsahu, metódy a inštancie metód, ktoré sú pre tento systém externých údajov definované. Pomocou nastavenia povolení skladu metaúdajov je možné určiť osoby, ktoré môžu upravovať položky a nastavovať povolenia skladu.

Povolenia skladu metaúdajov sa vzťahujú na viacero objektov, napríklad na modely BDC, typy externého obsahu a externé systémy. Pomocou povolení skladu metaúdajov sa môžu nahradiť povolenia pre objekty, musia sa preto spravovať opatrne. Pri premyslenom používaní umožňujú povolenia skladu metaúdajov rýchle a úplné prideľovanie prístupu.

Znázornenie dialógového okna Nastavenie povolení ukladacieho priestoru metaúdajov v službe BCS v rámci SPO.

Ak chcete nastaviť povolenia skladu metaúdajov, použite nasledujúci postup:

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho konta správcu služieb SharePoint Online.

 2. Prejdite do Centra spravovania služby SharePoint.

 3. Vyberte možnosť Bcs.

 4. V časti Katalóg pracovných údajov vyberte možnosť Správa modelov BDC a typov externého obsahu.

 5. Na páse s nástrojmi, vyberte položku Nastavenie povolení ukladacieho priestoru metaúdajov.

 6. Do textového poľa zadajte používateľské konto alebo skupinu a potom vyberte položku Pridať. Môžete tiež vybrať, vyhľadajte konto, ktoré sa má Prehľadávať.

 7. Konto alebo skupina sa zobrazí v druhom textovom poli. Ak máte viacero kont alebo skupín, úroveň prístupu treba nastaviť tak, že ich vyberiete jednotlivo.

  Povolenie

  Poznámky

  Upraviť

  Umožňuje používateľovi alebo skupine vytvárať externé systémy a modely BDC, importovať modely BDC a exportovať ich. Toto nastavenie by malo byť vyhradené len pre vysoko privilegovaných používateľov.

  Vykonať

  Umožňuje používateľovi alebo skupine vykonávať operácie (vytváranie, čítanie, aktualizovanie, odstraňovanie alebo vytváranie dotazov) s typmi externého obsahu.

  Na výber medzi klientmi

  Umožňuje používateľovi alebo skupine vytvárať externé zoznamy pre všetky typy externého obsahu a zobrazovať typy externého obsahu v rámci výberu externých položiek.

  Nastaviť povolenia

  Umožňuje používateľovi, skupine alebo oprávneným osobám nastavovať povolenia skladu metaúdajov.

  Toto povolenie musí byť priradené minimálne jednému používateľovi alebo jednej skupine pre každé pripojenie služby BCS, aby bolo možné vykonávať správu povolení.

  S týmto povolením môže používateľ udeľovať povolenia Upraviť pre sklad metaúdajov. Toto nastavenie by malo byť vyhradené len pre vysoko privilegovaných používateľov.

 8. Rozšíriť povolenia na všetky položky v sklade metaúdajov, ak chcete rozšíriť povolenia na všetky modely BDC, externé systémy a typy externého obsahu v sklade metaúdajov BDC. Ak vyberiete túto možnosť, nahradíte všetky existujúce povolenia (vrátane povolenia pre objekt), ktoré ste určili kdekoľvek inde v aplikácii vybratého BCS.

Na začiatok stránky

Import alebo export modelu BDC (Business Data Connectivity)

Zobrazenie Model BDC umožňuje používateľovi importovať a exportovať pôvodnú architektúru pripojenia pracovných údajov. To je veľmi užitočné v prípade, že je potrebné pripojenie znova vytvoriť v novom prostredí. Pomocou importu súboru modelu BDC je možné vytvoriť pripojenie typu externého obsahu k externému systému.

Importovať a exportovať možno dva typy súborov modelu:

Model    Exportujú sa metaúdaje XML vybratého systému.

Prostriedok    Exportujú sa lokalizované názvy, vlastnosti a povolenia vybratého systému.

Poznámka: Model BDC je možné vytvoriť pomocou kódu XML. V takom prípade je dôležité vedieť, že v SharePointe Online nie je možné použiť režimy overenia RevertToSelf a PassThrough. Model BDC napísaný v jazyku XML je síce možné importovať, ale pripojenie sa nebude dať použiť.

Na začiatok stránky

Import modelu BDC

Pri importe modelu BDC sa importujú aj jeho zadané povolenia. Pred importom modelu BDC je vhodné získať informácie o interakcii importovaných povolení s existujúcimi povoleniami.

Importované povolenia modelu BDC sa pridajú do ukladacieho priestoru existujúcich povolení v službe BDC. Ak už pre daný objekt existuje záznam v zozname prístupových práv, existujúca hodnota sa prepíše informáciami o povoleniach z importovaného súboru.

Ak chcete importovať model BDC, použite nasledujúci postup:

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho konta správcu služieb SharePoint Online.

 2. Prejdite do Centra spravovania služby SharePoint.

 3. Vyberte možnosť Bcs.

 4. V časti Business Connectivity Services vyberte položku Správa modelov BDC a typov externého obsahu.

 5. Na páse s nástrojmi, vyberte možnosť importovať.

 6. V časti BDC Model zadajte názov súboru modelu BDC. Názov modelu nesmie obsahovať špeciálne znaky, napríklad ~ "# % & *: < >? \ { | } alebo znak 0x7f. Môžete tiež vybrať vyhľadajte umiestnenie súboru *.bdcm pre BDC Model.

  Snímka obrazovky so zobrazením Model BCS.

 7. V časti Typ súboru vyberte podľa typu súboru, ktorý chcete importovať, položku Model alebo Prostriedok.

 8. V časti Rozšírené nastavenie vyberte aspoň jeden z nasledujúcich prostriedkov na importovanie:

 9. Lokalizované názvy – import lokalizovaných názvov typov externého obsahu v konkrétnom miestnom nastavení. Importované lokalizované názvy sa v službe Business Data Connectivity zlúčia s existujúcimi lokalizovanými názvami.

 10. Vlastnosti – import vlastností typov externého obsahu. Importované vlastnosti sa v službe Business Data Connectivity zlúčia s existujúcimi popismi vlastností.

 11. Povolenia – import povolení pre typy externého obsahu a ďalšie objekty modelu s možnosťou zabezpečenia.

 12. (Voliteľné) Ak chcete nastavenie prostriedkov uložiť do súboru na neskoršie použitie, zadajte názov súboru prostriedkov do textového poľa Použiť nastavenie vlastného prostredia.

 13. Vyberte tlačidlo Importovať.

Na začiatok stránky

Export modelu BDC

Pomocou exportu modelu BDC a následného čítania jeho obsahu je možné určiť rozdiely medzi pripojeniami. Táto možnosť je užitočná pri riešení problémov. Exportovaný súbor modelu BDC je tiež možné importovať do iného prostredia na testovanie alebo opätovné používanie.

Ak chcete exportovať model BDC alebo súbor prostriedkov, použite nasledujúci postup:

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho konta správcu služieb SharePoint Online.

 2. Prejdite do Centra spravovania služby SharePoint.

 3. Vyberte možnosť Bcs.

 4. Vyberte možnosť Správa modelov BDC a typov externého obsahu.

 5. Vyberte rozbaľovacieho zoznamu a vyberte Požadovaný Model BDC v skupine zobrazenie.

 6. Vyberte názov modelu BDC, ktorý chcete exportovať, a potom na páse s nástrojmi vyberte položku Exportovať.

 7. Na stránke Modely služby Business Data Connectivity vyberte požadovaný model alebo súbor prostriedkov na export.

 8. Na stránke Export v časti Typ súboru vyberte Model alebo prostriedok určiť typ súboru, ktorý chcete exportovať.

 9. V časti Rozšírené nastavenie vyberte aspoň jednu z nasledujúcich možností na spresnenie exportu údajov.

  • Vyberte položku lokalizované názvy, ktoré chcete exportovať lokalizované názvy pre typy externého obsahu na konkrétne miesto.

  • Vyberte Vlastnosti, ak chcete exportovať vlastnosti pre typy externého obsahu.

  • Vyberte povolenia chcete exportovať povolenia pre typy externého obsahu.

  • Vyberte položku servery proxy export špecifický pre implementáciu servera proxy, ktorý sa používa na pripojenie k externému systému.

 10. Ak ste uložili súbor s nastavením prostriedkov na neskoršie použitie, zadajte názov súboru na export do poľa Použiť nastavenie vlastného prostredia.

 11. Vyberte položku Exportovať do otvoriť dialógové okno, ktoré umožňuje uloženie súboru *.bdcm na lokálnej jednotke. *.Bdcm súbor môžete otvoriť v textovom editore.

  Na začiatok stránky

Pridanie akcií do externých typov obsahu

Pridaním akcií k typom externého obsahu môžu správcovia k typu externého obsahu priradiť URL (Uniform Resource Locator) adresu. Automaticky sa tak spustí vybratý program alebo sa otvorí vybratá webová stránka.

Akcie môžu určovať parametre založené aspoň na jednom z polí v type externého obsahu. Môžete napríklad vytvoriť akciu pre typ externého obsahu, ktorá určuje URL adresu vyhľadávacej stránky. Parametrom tejto akcie môže byť identifikácia položky v zdroji externých údajov. Budete tak môcť určiť vlastnú akciu pre typ externého obsahu, ktorá zautomatizováva vyhľadávanie tejto položky.

Poznámka:  Nová akcia sa pri pridaní k typu externého obsahu s nepridá do existujúcich externých zoznamov daného typu externého obsahu. Táto akcia je k dispozícii iba v nových externých zoznamoch daného typu externého obsahu.

Ak chcete pridať akciu k typu externého obsahu, použite nasledujúci postup:

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho konta správcu služieb SharePoint Online.

 2. Prejdite do Centra spravovania služby SharePoint.

 3. Vyberte možnosť Bcs.

 4. Vyberte možnosť Správa modelov BDC a typov externého obsahu.

 5. Ukážte na názov typu externého obsahu, ku ktorému chcete pridať akciu, a potom vyberte šípku, ktorá sa zobrazí. V ponuke vyberte položku Pridať akciu otvorte stránku Pridať akciu.

 6. V poli názov akcie zmysluplne pomenovať.

 7. Do poľa URL adresa zadajte URL adresu, ktorú má akcia otvoriť.

  Poznámka: Pod kontrolou, môžete nájsť napríklad URL. Príklad ukazuje, ako pridať (aspoň jeden) sa mieste-držiaky parametra napríklad {0} alebo {1} (http://www.adventure-works.com/sample.aspx?p0= {0} & p1 = {1} ).

 8. Ak chcete, aby túto novú akciu mohli využívať webové časti na lokalite, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Príkaz

Akcia

Áno

Akcia sa spustí v novom okne prehliadača (zachová sa kontext stránky).

Nie

Akcia sa spustí v tom istom okne prehliadača.

 1. Do poľa Parametre URL adresy zadajte ľubovoľné parametre, ktoré sú požadované v URL adrese. Parametre sú v rozhraní číslované od hodnoty 0.

 2. Určite, či chcete použiť možnosť Ikona. Toto pole tiež umožňuje použitie štandardných ikon.

 3. Ak chcete, aby sa akcia použila ako predvolená, začiarknite políčko Predvolená akcia.

  Dôležité:  Parametre môžu obsahovať informácie, pomocou ktorých by bolo možné identifikovať osobu, napríklad mená alebo rodné čísla. Pri navrhovaní akcie preto buďte opatrní a nepoužívajte polia, v ktorých sa tieto informácie zobrazujú.

Na začiatok stránky

Zobrazenie externých údajov a nastavení externých údajov

Pomocou časti Zobrazenie na páse s nástrojmi môžete vybrať rôzne zobrazenia pripojení služby BCS. K dispozícii sú tri rôzne zobrazenia informácií o pripojení služby BCS, ktoré umožňujú prístup k rôznym akciám. S týmito zobrazeniami sa treba sa oboznámiť, pretože niektoré úlohy sú k dispozícii iba v konkrétnych zobrazeniach.

Tri možnosti zobrazenia sú Modely BDC, Externé systémy a Typy externého obsahu tak, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Snímka obrazovky s výberom zobrazenia katalógu údajov služby BCS.

Ďalšie informácie o možnostiach použitia týchto zobrazení pri správe služby BCS nájdete v nasledujúcich častiach.

Na začiatok stránky

Zobrazenie Typy externého obsahu

V pripojení služby BCS sa predvolene používa zobrazenie Typy externého obsahu. Súčasťou tohto zobrazenia sú informácie o aplikácii služby a nasledujúce informácie:

 • názov typu externého obsahu,

 • zobrazovaný názov typu externého obsahu,

 • priestor názvov typu externého obsahu,

 • verzia priestoru názvov,

 • názov externého systému.

Snímka obrazovky pása s nástrojmi v štandardnom zobrazení Typy externého obsahu v službe BCS.

Pre väčšinu procesov v službe BCS je toto zobrazenie dostatočné. Ak je však k dispozícii mnoho typov externého obsahu, navigácia v tomto zobrazení môže byť náročná.

Na začiatok stránky

Zobrazenie Externé systémy

V zobrazení Externé systémy sa pripojenie služby BCS zobrazuje v rámci svojho pôvodného systému. Toto zobrazenie je užitočné v prípade, že chcete poznať informácie o pripojení služby BCS po vytvorení služby BCS. V tomto zobrazení je k dispozícii nastavenie vlastností pomenovaného externého systému. Niektoré nastavenia vlastností navyše možno nakonfigurovať.

Snímka obrazovky pása s nástrojmi v externom zobrazení služby BCS v SPO.

Zobrazenie nastavenia vlastností

Na tejto stránke sa zobrazuje názov externého systému na ňu dalo voliteľné (prechádzať URL adresu). Môžete vybrať URL adresa otvorila okno, ktoré zobrazuje pôvodné nastavenie vlastností pre danú ukladací priestor. Okrem toho, ak ste pripojení k SQL Azure, uvidíte názov databázového servera a databázy v tomto zobrazení.

V závislosti od typu pripojenia služby BCS môže nastavenie vlastností obsahovať ľubovoľnú kombináciu nasledujúcich položiek:

 • poskytovateľ prístupu (napríklad služba WCF),

 • režim overovania (napríklad identita používateľa),

 • databázový server,

 • Úroveň zosobnenia (napríklad žiadny, anonymný, identifikácia, zosobnenie alebo delegovanie)

 • počiatočný názov databázy,

 • integrované zabezpečenie (napríklad SSPI),

 • implementácia zabezpečeného ukladacieho priestoru,

 • identifikácia cieľovej aplikácie zabezpečeného ukladacieho priestoru (napríklad identifikácia zadaná do zabezpečeného ukladacieho priestoru),

 • adresa koncového bodu služby (napríklad URL adresa s prepojením na položku NejakáSlužbaWCF.svc),

 • združovanie pripojení (aktívne alebo neaktívne),

 • identifikácia cieľovej aplikácie sekundárneho zabezpečeného ukladacieho priestoru,

 • implementácia zabezpečeného ukladacieho priestoru.

Konfigurácia nastavenia vlastností

Ukázaním na názov externého systému môžete otvoriť kontextovú ponuku, ktorá obsahuje príkaz Nastavenie. Tento príkaz je užitočný pri pripojeniach SharePointu Online, ktoré využívajú webové služby Windows Communication Foundation (WCF). Po výbere možnosti Nastavenie v ponuke môžete nakonfigurovať ľubovoľné z týchto nastavení:

 • URL adresa výmeny metaúdajov,

 • režim zisťovania výmeny metaúdajov,

 • režim overovania jazyka Web Services Description Language (WDSL),

 • identifikácia cieľovej aplikácie zabezpečeného ukladacieho priestoru WSDL,

 • implementácia zabezpečeného ukladacieho priestoru.

Na začiatok stránky

Zobrazenie Model BDC

V zobrazení Model BDC sú na páse s nástrojmi sprístupnené príkazy umožňujúce import alebo export modelov BDC. Zobrazenie Model BDC navyše zjednodušuje navigáciu vo veľmi veľkej kolekcii typov externého obsahu. Keďže sa v rámci modelu BDC zobrazujú hypertextové prepojenia každého jednoznačného pripojenia (namiesto zobrazenia všetkých typov externého obsahu pre každé pripojenie), k dispozícii môže byť zoznam s lepšou možnosťou spravovania.

Znázornenie pása s nástrojmi so zobrazením Modely BDC v službe BCS v rámci SPO.

Ak chcete zobraziť všetky typy externého obsahu pre BDC Model, jednoducho vyberte názov modelu. Ak vyberiete možnosť názov typu externého obsahu, otvorte tabuľku, ktorá zobrazuje polia, ktoré sú definované typu externého obsahu. Sa podobá v nasledujúcej tabuľke.

Názov

Typ

Zobraziť predvolene

Identifikácia objednávky

System.String

Nie

Identifikácia zamestnanca

System.String

Nie

Prepravca

System.Nullable '1[[System.Decimal, ....

Nie

Toto zobrazenie môže dôkladne odzrkadľovať rozloženie zdroja údajov pripojeného prostredníctvom typu externého obsahu a poskytnúť lepší prehľad o štruktúre zdrojových údajov.

V dolnej časti stránky sa tiež zobrazujú všetky priradenia, akcie a filtre tohto typu externého obsahu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×