Správa a zdieľanie webových častí a stránok webových častí

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok je určený pre majiteľov lokalít a správcov. Poskytuje prehľad postupov konfigurácie a správy galérií a stránok webových častí.

Obsah tohto článku

Prehľad galérie webových častí

Spravovanie galérie webových častí

Pridanie webovej časti do vlastnej skupiny

Import a export webových častí

Správa povolení stránky webových častí

Prehľad galérií webových častí

Galéria webových častí je centrálnym miestom na uskladnenie webových častí, kde môžete pri tvorbe stránky webových častí nájsť konkrétnu webovú časť. V závislosti od konfigurácie lokality môžete mať k dispozícii až štyri rôzne galérie webových častí. Ak máte príslušné povolenia, môžete na lokalite pristupovať k dostupným galériám webových častí kliknutím na tlačidlo Prehľadávať alebo Vyhľadávanie na table s nástrojmi. Keď nájdete potrebnú webovú časť, obvykle ju presuniete na svoju stránku webových častí.

Uzavreté webové časti

Galéria uzavretých webových častí je zbierkou webových častí, ku ktorým má konkrétna stránka webových častí prístup, ale nie sú na stránke viditeľné, ani počas prehľadávania alebo navrhovania stránky. Každá stránka webových častí má svoju vlastnú galériu uzavretých webových častí. Prostredníctvom tejto galérie môže autor stránky webových častí napríklad vytvoriť zbierku odporúčaných webových častí, ktoré môžu používatelia pridávať na stránku webových častí.

Galéria Uzavreté webové časti obsahuje aj webových častí, ktoré naraz boli na stránke, ale pretože boli uzavreté vy alebo iný používateľ (na ponuku webová časť Ponuka webovej časti , kliknite na tlačidlo Zavrieť alebo kliknite na položku Vzhľad tlačidla ). Webové časti môžete zatvoriť, podľa vás, keď si prispôsobiť stránky webových častí v osobnom zobrazení alebo podľa autora stránky webových častí, ktorý vytvoril stránku pre všetkých používateľov v zdieľanom zobrazení.

Uzatvorenie webovej časti odstráni webovú časť zo stránky webových častí a presunie ju do galérie Uzavreté webové časti. Uzavretá webová časť (na rozdiel od odstránenej webovej časti) je prakticky stále na stránke webových častí, ale nie je dostupná, pretože jej vlastnosť IsIncluded je nastavená na hodnotu False. Môžete ju však kedykoľvek znovu pridať na stránku webových častí, ak máte príslušné povolenie.

Galérie názov lokality

Galérie názov lokality je často centrálnej galérie webových častí na svoju pracovnú skupinu. Táto galéria webovej časti je zvyčajne spravuje správca servera, ktorý sa rozhodne, ktoré webové časti sú k dispozícii a bezpečné lokality. Názov tejto galérii je založený na názov lokality. Ak vaše stránky s názvom cestovná, Galéria lokalít sa nazýva Mária na cestovanie galérie. Nie je iba jeden Galérie názov lokality pre jednotlivé kolekcie lokalít a podlokalitách pod ním.

Galéria servera

Ak je vaša spoločnosť veľká, má veľa lokalít a rozhodla sa, že nainštaluje rovnaký súbor webových častí na viacero lokalít, tieto webové časti môžete uložiť do galérie servera.

Webové časti v Galérii Server nasadiť vytvorením súbor balíka webových častí (.cab). Ďalšie informácie o nasadení webových častí na serveroch nájdete v téme Windows SharePoint Services 3.0 SDK, ktorá je k dispozícii od Windows SharePoint Services Developer Center na lokalite MSDN.

Poznámka: K dispozícii môžu byť aj ďalšie galérie.

Na začiatok stránky

Správa galérie webových častí

Galérie webových častí môžete použiť na spravovanie webových častí, ktoré sú k dispozícii pre lokalitu a všetky lokality pod ňou. Môžete pridať a nahrať nové webové časti a zmeniť niektoré vlastnosti webovej časti v galérii webových častí. Webové časti pridané do galérie sú uvedené v časti Galérie názov lokality na table s nástrojmi.

Poznámka: Ak chcete galériu webových častí spravovať, musíte by správcom kolekcie lokality, alebo musíte mať na lokalite úroveň povolení s úplným prístupom a musíte byť na koreňovej lokalite kolekcie lokality. Ak nemáte prístup do ponuky Nastavenie lokality, alebo ak sa nezobrazuje prepojenie pre webové časti v zozname na stránke Nastavenie lokality, požiadajte o pomoc správcu kolekcie lokality.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla , kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Poznámka: Na lokalite, pre ktorú je prispôsobená ponuka Akcie lokality ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na nastavenia, ktoré chcete zobraziť.

 1. V stĺpci Galérie kliknite na položku Webové časti.

 2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete do galérie pridať nové webové časti, kliknite na položku Nové.

  • Ak chcete odovzdať webovú časť pomocou súboru .dwp alebo .webpart, kliknite na položku Odovzdať.

  • Ak chcete upraviť vlastnosti pre konkrétnu webovú časť, kliknite na položku Upraviť tlačidlo Vzhľad tlačidla nachádzajúcu sa vedľa názvu webovej časti.

Na začiatok stránky

Pridanie webovej časti do vlastnej skupiny

Webové časti môžete vkladať do vlastných skupín, ktoré si zadefinujete. Vlastná skupina je uvedená pod sekciou Všetky webové časti dialógového okna Pridať webové časti, keď je stránka v režime úprav a kliknete na položku Pridať webovú časť.

Poznámka: Každá webová časť môže patriť iba do jednej skupiny.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla , kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Poznámka: Na lokalite, pre ktorú je prispôsobená ponuka Akcie lokality ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na nastavenia, ktoré chcete zobraziť.

 1. V stĺpci Galérie kliknite na položku Webové časti.

 2. Kliknite na položku Upraviť tlačidlo Vzhľad tlačidla pre webovú časť, ktorú chcete upraviť.

 3. V sekcii Skupina vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak chcete do existujúcej skupiny pridať webovú časť, vyberte názov skupiny.

  • Ak chcete webovú časť pridať do novej skupiny, kliknite na položku Zadajte vlastnú hodnotu. Do textového poľa zadajte názov novej skupiny.

 4. Kliknite na tlačidlo OK. Webová časť sa zobrazí pod názvom skupiny v sekcii Všetky webové časti dialógového okna Pridanie webových častí.

Na začiatok stránky

Import a export webových častí

Webové časti sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné jednoducho exportovať a importovať. Keď prispôsobujete webovú časť alebo keď majiteľ lokality robí na stránke webových častí zmeny pre všetkých používateľov, vy alebo majiteľ lokality môžete webovú časť zdieľať s ostatnými používateľmi na svojej lokalite, alebo dokonca na inej lokalite. Napríklad:

 • Webovú časť zo stránky webových častí môžete exportovať a potom môžete s ostatnými používateľmi zdieľať popisný súbor webovej časti (.dwp alebo .webpart). Ostatní používatelia môžu potom importovať webovú časť na stránku webových častí. Rovnako môže majiteľ lokality odovzdať webovú časť priamo do galérie webových častí, takže všetci používatelia budú k nej mať prístup.

 • Majiteľ lokality môže exportovať webovú časť z galérie webových častí a potom môže uložiť súbor na všeobecne dostupnom mieste. Ostatní používatelia môžu potom importovať webovú časť na stránku webových častí. Okrem toho môže majiteľ inej lokality odovzdať popisný súbor webovej časti do galérie webových častí inej lokality.

Vo všetkých prípadoch je dôležité zabezpečiť, aby bol na novej lokalite nainštalovaný aj súbor zostavy webovej časti, takže na novej lokalite bude možné spúšťať novú webovú časť.

Poznámka: Nie je možné exportovať vo webovej časti Zobrazenie zoznamu. Zoznamy sú špecifické pre lokalitu a by preprava na iné lokality rovnakým spôsobom ako iné webové časti. Ak chcete premiestniť zoznam údajov z jednej lokality do druhej, môžete exportovať údaje zoznamu z jednej lokality a potom importovať údaje do zoznamu na iné miesto. Pri vytváraní nového zoznamu na inom mieste, sa novej webovej časti Zobrazenie zoznamu a pridá do galérie názov lokality.

Export webovej časti

Webovú časť môžete exportovať a zdieľať ju s inými používateľmi. Nezabúdajte na to, že webové časti zobrazenia zoznamu nie je možné exportovať. Toto sú webové časti, ktoré môžete exportovať: webová časť Editor obsahu, webová časť Formulár, webová časť Zobrazovač stránok, webová časť XML a webová časť Obrázok.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 2. Kliknite na ponuku webová časť Ponuka webovej časti webovej časti, ktorú chcete upraviť, a potom kliknite na položku Exportovať.

 3. V dialógovom okne Preberanie súborov kliknite na tlačidlo Uložiť.

 4. Vyberte miesto, na ktoré chcete súbor webovej časti uložiť.

 5. Ak chcete použiť iný názov pre súbor, zadajte názov do poľa Názov súboru.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Import webovej časti

Ak ste webovú časť exportovali z inej stránky alebo lokality, alebo ak vám niekto poslal súbor webovej časti, webovú časť môžete importovať a použiť na vlastnej stránke webových častí.

Poznámka: Importovanie webovej časti je k dispozícii len na stránku webových častí, ktoré importe, nie na iné stránky na lokalite. Informácie o nahrávaní webových častí na server na použitie viacerých lokalít nájdete v téme Windows SharePoint Services 3.0 SDK, ktorá je k dispozícii od Windows SharePoint Services Developer Center na lokalite MSDN.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 2. V zóne webových častí, do ktorej chcete pridať webovú časť, kliknite na položku Pridať webovú časť.

 3. Kliknite na položku Rozšírené možnosti pre galériu webovej časti a zobrazí sa tabla s nástrojmi.

 4. V hornej časti tably s nástrojmi kliknite na šípku a potom kliknite na tlačidlo Importovať.

 5. Kliknite na položku Prehľadávať.

 6. Nájdite súbor webovej časti, ktorý chcete importovať, a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 7. Kliknite na tlačidlo Odovzdať.

 8. Vyberte oblasť, do ktorej chcete webovú časť pridať a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

  Tip: Webovú časť môžete na požadované miesto na stránke webových častí aj presunúť pomocou myši.

Na začiatok stránky

Správa povolení stránky webových častí

Povolenia jednotlivých stránok webových častí, ktoré vytvoríte, môžete spravovať. Zmenou povolení stránky webových častí môžete obmedzovať interakciu používateľov so stránkou, napríklad to, ktorí požívatelia môžu stránku upravovať a ktorí používatelia môžu stránku iba čítať.

 1. Otvorte knižnicu dokumentov, ktorá obsahuje stránku webových častí.

 2. Umiestnite ukazovateľ na názov stránky webových častí, kliknite na šípku, ktorá sa objaví a potom kliknite na položku Spravovať povolenia.

 3. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak dokument dedí povolenia od nadradeného priečinka alebo knižnice a chcete pokračovať v dedenie povolení, v ponuke akcie Vzhľad ponuky , kliknite na položku Spravovať povolenia z nadradeného objektu.

  • Ak dokument dedí povolenia od nadradeného priečinka alebo knižnice a chcete použiť jedinečné povolenia pre dokument, v ponuke akcie Vzhľad ponuky , kliknite na položku Upraviť povolenia.

  • Ak dokument používa jedinečné povolenia, prejdite na krok 5.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

 5. Začiarknite políčka pre používateľov alebo skupiny, ktoré chcete upraviť.

 6. V ponuke akcie Vzhľad ponuky , kliknite na položku Upraviť povolenia používateľa.

 7. Začiarknite políčka pre povolenia, ktoré chcete priradiť používateľom alebo skupinám a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Na základe predvoleného nastavenia všetky nové stránky webových častí dedia povolenia z nadradeného priečinka alebo knižnice dokumentov. Keď prvý krát upravujete povolenia stránky webových častí, nastavenie stránky sa zmení a stránka používa jedinečné povolenia, ktoré ste zadali. Ak chcete obnoviť predvolené povolenia, na stránke Povolenia kliknite na položku Dediť povolenia po nadradenom objekte. Prepojenia na ďalšie informácie o správe povolení a dedení povolení nájdete v sekcii Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×