Spolupráca na wordových dokumentoch pomocou spolutvorby v reálnom čase

Spolupráca na wordových dokumentoch pomocou spolutvorby v reálnom čase

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete vy a vaši kolegovia na dokumente spolupracovať, použite spolutvorbu v reálnom čase a uvidíte zmeny vykonané ostatnými používateľmi. Spolupráca je jednoduchý proces, ktorý má tri kroky:

 • Uložte dokument do služby OneDrive alebo SharePoint Online, aby na ňom mohli ostatní pracovať.

 • Pozvite ľudí na spoločnú úpravu tohto dokumentu.

 • Keď používatelia otvoria dokument v programe Word 2016, Word Online alebo Word Android a budú na ňom pracovať, v reálnom čase sa vám zobrazia zmeny vykonané ostatnými používateľmi.

Toto je potrebné na spolutvorbu vo Worde v systéme Windows:

Pomocou webového prehliadača nahrajte alebo vytvorte nový dokument vo OneDrive, OneDrive for Business alebo v knižnici SharePoint Online. Majte na pamäti, že keď je SharePoint nainštalovaný v mieste vašej organizácie (lokálne), spolutvorba nie je k dispozícii. Ak si nie ste istí, ktorú verziu SharePointu používate, obráťte sa na osobu zodpovednú za lokalitu alebo na IT oddelenie vašej spoločnosti.

 1. Vyberte položku Zdieľať. Ak ste dokument neuložili do OneDrivu, OneDrivu for Business alebo do knižnice SharePointu, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili.

 2. Vyberte miesto, kam chcete dokument uložiť.

  Umiestnenia vo OneDrive a SharePointe na ukladanie dokumentov sú zvýraznené

 3. Keď svoj dokument uložíte, vyberte, s kým chcete dokument zdieľať. Zadajte mená ľudí, s ktorými chcete zdieľať. Môžete zadať aj správu.

  Zobrazenie možností zdieľania

 4. (Voliteľné) Nastavte povolenia pomocou položky Nastavenie prepojenia. Kliknutím na rozbaľovací zoznam môžete zmeniť typ prepojenia. Otvorí sa tabla s podrobnosťami, kde môžete zmeniť ľudí, ktorí majú prístup k prepojeniu, a určiť, či ľudia môžu upravovať vami zdieľanú položku.

  Zobrazuje sa položka Nastavenie prepojenia na nastavenie povolení

  Možnosti pre položku Ktorým používateľom je toto prepojenie určené (možnosti sa líšia v závislosti od nastavení správcu):

  • Možnosť Každý poskytuje prístup komukoľvek, kto získa toto prepojenie. Daný používateľ ho môže získať priamo od vás alebo mu ho môže preposlať niekto iný. Môžu to byť ľudia mimo vašej organizácie.

  • Možnosť Ľudia vo vašej organizácii poskytuje prístup k prepojeniu každému vo vašej organizácii. Ľudia ho môžu získať priamo od vás alebo im ho môže preposlať niekto iný.

  • Možnosť Konkrétne osoby poskytuje prístup len ľuďom, ktorých zadáte. Prístup však už mohli mať predtým aj iní ľudia. Ak ľudia prepošlú pozvanie na zdieľanie, budú môcť prepojenie používať len ľudia, ktorí už majú k položke prístup.

   Predvolene je zapnutá možnosť Povoliť úpravy. Ak chcete, aby ľudia mohli súbory iba zobrazovať, zrušte začiarknutie tohto políčka. Po dokončení kliknite na položku Použiť.

 5. Ak ste pripravení prepojenie odoslať, kliknite na položku Odoslať.

Ak ste v predchádzajúcom kroku ťukli na položku Odoslať, ľudia dostanú e-mailovú správu, v ktorej ich pozývate otvoriť súbor. Dokument môžu otvoriť tak, že kliknú na prepojenie. Webový prehliadač otvorí dokument vo Worde Online. Okamžite môžu začať spolupracovať vo Worde Online kliknutím na položku Upraviť dokument > Upraviť v prehliadači.

Ak chcú ostatní používatelia na spolutvorbu používať aplikáciu Word a nie Word Online, môžu kliknúť na položku Upraviť dokument > Upraviť vo Worde. Budú však potrebovať takú verziu aplikácie Word, ktorá podporuje spolutvorbu. Word pre Android, Word pre iOS, Word Mobile a Word 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 sú verzie, ktoré v súčasnosti podporujú spolutvorbu.

Keď ostatní používatelia otvoria súbor vtedy, keď ho upravujete, bude prebiehať spolutvorba. To, že prebieha spolutvorba, zistíte tak, že v pravej hornej časti okna Wordu sa zobrazujú obrázky ľudí. (Môžu sa zobraziť aj ich iniciály alebo písmenko H, ktoré znamená Hosť.)

 1. Otvorte a upravte dokument v programe Word 2016.

 2. Ak používate Word 2016 a ešte ste ostatným používateľom neumožnili zobrazovať vaše zmeny, vyberte položku Áno, čím umožníte automatické zdieľanie.

  Hlásenie Tento dokument upravuje niekoľko ďalších ľudí sa zobrazuje z príkazu Zdieľať

 • Keď ľudia použijú prepojenie, ktoré ste im odoslali, dokument sa otvorí v ich verzii programu Word alebo Word Online. Ak používajú aj Word 2016 a súhlasili s automatickým zdieľaním zmien, uvidíte ich prácu v reálnom čase.

  Snímka obrazovky zobrazujúca, že iné osoby upravujú tento dokument

 • Farebné príznaky vám presne ukážu, kde v dokumente každá osoba pracuje. Výbery iných ľudí sa môžu zobrazovať v rôznych farbách. Táto situácia nastane, ak používajú Word 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 alebo Word Online. Ak používate inú verziu, ich výbery neuvidíte, ale ich zmeny sa budú zobrazovať počas ich práce.

  Príznak zobrazuje umiestnenie iného autora v dokumente

 • Keď ľudia začnú s prácou na dokumente alebo ju ukončia, Word vás na to upozorní.

 • Pomocou služby Skype for Business môžete okamžite komunikovať s ľuďmi, ktorí na dokumente pracujú. Služba otvorí okno chatu na okamžitú konverzáciu. Výberom tlačidla Skype for Business začnite skupinový chat so všetkými ľuďmi pracujúcimi na dokumente.

  Konverzácia CollabCorner

 • Po výbere položky Komentáre na páse s nástrojmi môžete napísať alebo zobraziť komentáre. Môžete tiež odpovedať na komentáre alebo ich vyriešiť a potom ich označiť ako hotové.

Poznámka: Ak na dokumente pracuje spolu s vami niekto, kto nesúhlasil so spolutvorbou v reálnom čase, budete síce vidieť, že na dokumente takýto používateľ pracuje, nebudete ale vidieť zmeny tohto používateľa, až kým dokument neuloží.

Nová tabla aktivity vám umožňuje zobraziť si úplný zoznam zatiaľ vykonaných zmien a poskytuje prístup k starším verziám. Tablu Aktivita zobrazíte výberom položky Aktivita História verzií Wordu na páse s nástrojmi.

história verzií

Význam jednotlivých možností v zozname Automaticky zdieľať zmeny.

 • Vždy: Ak vyberiete túto možnosť, ostatným používateľom, ktorí súhlasili so zdieľaním vlastných zmien, sa budú vždy zobrazovať aj tie vaše.

 • Opýtať sa ma: Ak ste ešte spoluprácu v reálnom čase nikdy predtým nepoužívali, zobrazí sa výzva, či chcete automaticky zdieľať svoje zmeny v reálnom čase. Vyberte možnosť Áno, ak pri spolupráci s ostatnými chcete vždy povoliť automatické zdieľanie. Vymažte začiarknutie z políčka Viac sa nepýtať, ak nechcete, aby sa pri ďalšom otvorení dokumentu, v ktorom niekto zdieľa svoje zmeny, táto otázka znova zobrazila.

 • Nikdy: Výberom možnosti Nikdy vyjadríte nesúhlas so spolutvorbou v reálnom čase pre tento aj všetky ďalšie dokumenty. Vami vykonané zmeny nebude vidieť nikto iný okrem vás, kým dokument opäť neuložíte do online umiestnenia. Vy zase nebudete vidieť zmeny vykonané ostatnými používateľmi. Budete však môcť vidieť, kto iný má ešte dokument otvorený.

Poznámka: Každé nastavenie ovplyvňuje Word a nielen dokument, na ktorom pracujete. Ak chcete zmeniť nastavenia, prejdite na položky Súbor > Možnosti > Všeobecné > Možnosti spolupráce v reálnom čase.

Táto funkcia je len pre predplatiteľov služieb Office 365k dispozícii. Účastníkov získať nové funkcie a vylepšenia každý mesiac. Kliknite na tlačidlo na vyskúšanie alebo zakúpenie predplatného.

Pozrite si tému Súčasné upravovanie dokumentu s inými autormi, kde nájdete informácie o spolutvorbe vo Worde pre Mac

Pomocou webového prehliadača nahrajte alebo vytvorte nový dokument vo OneDrive, OneDrive for Business alebo v knižnici SharePoint Online. Majte na pamäti, že lokality v lokálnom SharePointe (lokality, ktoré nie sú hosťované spoločnosťou Microsoft), nepodporujú spolutvorbu. Ak si nie ste istí, ktorú lokalitu používate, obráťte sa na osobu zodpovednú za lokalitu alebo na IT oddelenie vašej spoločnosti.

 1. Ak ste nahrali súbor, kliknutím na názov súboru ho otvorte. Dokument sa otvorí na novej karte vo webovom prehliadači.

 2. V pravej hornej časti kliknite na položku Zdieľať > Zdieľať s ľuďmi.

 3. Do prvého poľa zadajte e-mailové adresy a každú adresu oddeľte bodkočiarkou. Nezabudnite tiež vybrať možnosti Môže upravovať alebo Príjemcovia môžu upravovať. Po dokončení kliknite na tlačidlo Zdieľať.

  Tip: Ak chcete prepojenie odoslať sami, neklikajte na tlačidlo Zdieľať. Namiesto toho kliknite na ľavej strane na položku Získať prepojenie.

 4. Ak ste v predchádzajúcom kroku klikli na tlačidlo Zdieľať, e-mail sa odošle každej osobe. Správa príde z vašej e-mailovej adresy. Kópia správy sa odošle aj vám, aby ste vedeli, ako vyzerá. Ak ste nahrali súbor, kliknutím na názov súboru ho otvorte. Dokument sa otvorí na novej karte vo webovom prehliadači.

Ak ste klikli na tlačidlo Zdieľať, ľudia dostanú e-mailovú správu, v ktorej ich pozývate otvoriť súbor. Dokument môžu otvoriť tak, že kliknú na prepojenie. Otvorí sa webový prehliadač a dokument sa otvorí vo Worde Online. Ak iní používatelia chcú používať na spolutvorbu aplikáciu Word, môžu kliknúť na položku Upraviť zošit > Upraviť vo Worde. Budú však potrebovať takú verziu aplikácie Word, ktorá podporuje spolutvorbu. Word pre Android, Word pre iOS, Word Mobile a Word 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 sú verzie, ktoré v súčasnosti podporujú spolutvorbu. Ak nemajú podporovanú verziu, môžu súbor upravovať tak, že kliknú na položku Upraviť dokument > Upraviť v prehliadači.

Ak sa v pravom hornom rohu zobrazí hlásenie, že niekto robí úpravy, viete, že dokument vytvárate spoločne s jednou ďalšou osobou. Ak úpravy robí viac ako jedna osoba, zobrazí sa hlásenie o tom, s koľkými ľuďmi práve spolupracujete. Môže to byť napríklad hlásenie „Nachádzajú sa tu ďalší ľudia (2).“

Tipy pre spolutvorbu: Ak chcete prejsť na miesto, kde pracuje niekto iný, kliknite na meno daného používateľa a potom kliknite na položku Úpravy... Výbery iných ľudí sa môžu zobrazovať v rôznych farbách. Táto situácia nastane, ak používajú Word 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 alebo Word Online. Ak používajú inú verziu, ich výbery neuvidíte, ale ich zmeny sa budú zobrazovať počas ich práce. Ak vidíte výbery iných ľudí v rôznych farbách, budú sa zobrazovať ako modré, fialové a podobne. Osoba, ktorá robí úpravy, však uvidí svoje výbery vždy v zelenej farbe. Ak stratíte prehľad o tom, kto je kto, podržte ukazovateľ myši nad výberom a zobrazí sa meno daného používateľa.

Ak chcete pracovať ako spoluautor vo Worde pre Android, skôr než začnete, musíte skontrolovať, či sú nastavené niektoré veci. Potom už stačia iba približne štyri kroky a môžete začať vytvárať dokumenty spolu s inými používateľmi.

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak máte predplatné na Office 365. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office.

 Toto je potrebné na spolutvorbu vo Worde v zariadení s Androidom:

 • Nainštalovaná najnovšia verzia Wordu prihlásenie do Wordu pomocou konta Microsoft.
  Prejdite na položku Súbor > Otvoriť a skontrolujte, či je tam uvedené vaše konto Microsoft. V opačnom prípade ťuknite na položku Pridať miesto a pridajte konto. Upozorňujeme, že ak máte telefón alebo tablet, ktorý je väčší ako 10,1 palca, budete sa musieť prihlásiť pomocou konta predplatného služieb Office 365.

 • Súbory uložené vo wordovom formáte dokumentu (docx).
  Ak váš súbor nie je v tomto formáte, otvorte súbor v počítačovej verzii Wordu (napríklad Word 2016 alebo 2013). Potom ťuknite na položku Súbor > Uložiť ako > Prehľadávať > Uložiť vo formáte a zmeňte formát.

 1. Vytvorte alebo otvorte súbor a potom ťuknite na položku Súbor > Uložiť ako.

 2. Skontrolujte aktuálne umiestnenie súboru. Ak je vybratý OneDrive alebo SharePoint, ťuknite na tlačidlo Späť a prejdite na ďalší krok. Ak niektorá z týchto možností nie je vybratá, ťuknite na položku OneDrive alebo SharePoint na ľavej strane, pomenujte súbor a potom ťuknite na položku Uložiť.

 1. V pravom hornom rohu ťuknite na ikonu Ikona Zdieľať .

 2. Do poľa Pozvať ľudí zadajte e-mailové adresy a každú adresu oddeľte bodkočiarkou. Zobrazenie zdieľania prostredníctvom e-mailu, zadanie e-mailu a zapnutie možnosti Môže upravovať

 3. Nezabudnite tiež vybrať položku Môže upravovať.

 4. Po dokončení ťuknite na tlačidlo Zdieľať. Ťuknutím na toto tlačidlo sa ľuďom odošlú e-mailové správy.

  Tip: Ak chcete sami odoslať prepojenie, neťukajte na tlačidlo Zdieľať. Namiesto toho ťuknite na položku Zdieľať ako prepojenie.

Ak ste v predchádzajúcom kroku ťukli na tlačidlo Zdieľať, ľudia dostanú e-mailovú správu, v ktorej ich pozývate otvoriť súbor. Dokument môžu otvoriť tak, že kliknú na prepojenie. Webový prehliadač otvorí zošit vo Worde Online. Okamžite môžu začať spolupracovať vo Worde kliknutím na položku Upraviť dokument > Upraviť v prehliadači.

Ak chcú ostatní používatelia na spolutvorbu používať aplikáciu Word a nie Word Online, môžu kliknúť na položku Upraviť dokument > Upraviť vo Worde. Budú však potrebovať takú verziu aplikácie Word, ktorá podporuje spolutvorbu. Word pre Android, Word pre iOS, Word Mobile a Word 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 sú verzie, ktoré v súčasnosti podporujú spolutvorbu.

Ak chcete zistiť, kto upravuje súbor s vami, ťuknite v pravom hornom rohu na položku Zdieľať a potom ťuknite na položku Spravovať. Ak na súbore v rovnakom čase ako vy pracujú aj ďalší používatelia, zobrazia sa vám aj ich mená. Ak majú pri svojom mene označenie Úpravy, znamená to, že na súbore pracujú.

Vo Worde pre Android ťuknite na položku Súbor > História. Potom ťuknite na predchádzajúcu verziu, čím ju otvoríte. Ak ju chcete obnoviť na aktuálnu verziu, počkajte, kým všetci skončia spolutvorbu, a potom ťuknite na položku Obnoviť túto verziu.

Ak chcete pracovať ako spoluautor vo Worde pre iOS, skôr než začnete musíte skontrolovať, či sú nastavené niektoré veci. Potom už stačia iba približne štyri kroky a môžete začať vytvárať dokumenty spolu s inými používateľmi.

Toto je potrebné na spolutvorbu vo Worde v iPhone alebo iPade: 

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak máte predplatné na Office 365. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office.

 • Nainštalovaná najnovšia verzia Wordu, prihlásenie do Wordu pomocou konta Microsoft.
  Keď otvoríte Word, ťuknite na položku Otvoriť a skontrolujte, či je tam uvedené vaše konto Microsoft. V opačnom prípade ťuknite na položku Pridať miesto a pridajte konto. Upozorňujeme, že ak máte telefón alebo tablet, ktorý je väčší ako 10,1 palca, budete sa musieť prihlásiť pomocou konta predplatného služieb Office 365.

 • Súbory uložené vo wordovom formáte dokumentu (docx).
  Ak váš súbor nie je v tomto formáte, otvorte súbor v počítačovej verzii Wordu (napríklad Word 2016 alebo 2013). Potom kliknite na položku Súbor > Uložiť ako > Prehľadávať > Uložiť vo formáte a zmeňte formát na .docx.

Spolutvorba vyžaduje, aby ste dokument uložili v službe OneDrive, OneDrive for Business, alebo v knižnici SharePointu Online. Majte na pamäti, že lokality v lokálnom SharePointe (lokality, ktoré nie sú hosťované spoločnosťou Microsoft) nepodporujú spolutvorbu. Ak si nie ste istí, ktorý z nich používate, obráťte sa na osobu zodpovednú za lokalitu alebo na IT oddelenie vašej spoločnosti.

 1. Vytvorte alebo otvorte súbor.

 2. Ak ste vytvorili súbor, ťuknite na položku Súbor Ikona súboru , ťuknite na položku Názov a zadajte názov súboru. Potom na ľavej strane vyberte umiestnenie vo OneDrive, OneDrive for Business alebo SharePointe Online a ťuknite na položku Uložiť.

 3. Ak ste otvorili existujúci súbor, ťuknite na položku Súbor Ikona súboru > Vlastnosti. Ak cesta Umiestnenie obsahuje slová „OneDrive“, „d.docs.live.net“ alebo „SharePoint“, súbor je pravdepodobne už uložený na niektorom z týchto miest. Ak sa tam tieto slová nenachádzajú, ťuknite na položku Súbor > Uložiť kópiu a uložte ho vo OneDrive, OneDrive for Business alebo SharePointe Online.

 1. V pravom hornom rohu ťuknite na položku Zdieľať Zobrazenie ikony zdieľania .

 2. Ak chcete sami odoslať prepojenie na súbor, ťuknite na položku Kopírovať prepojenie > Zobraziť a upraviť. Potom prepojenie prilepte do e-mailovej správy alebo do okna okamžitých správ.

  Zobrazenie možností zdieľania
 3. Ak chcete, aby Word odoslal prepojenie za vás v e-mailovej správe, ťuknite na položku Pozvať ľudí. Potom do poľa Pozvať ľudí zadajte e-mailové adresy a za každou adresou ťuknite na kláves return. Uistite sa tiež, že možnosť Môže upravovať je zapnutá. Nakoniec ťuknite na položku Odoslať.

  Zobrazuje sa obrazovka Pozvať ľudí spolu s povoleniami

Ak ste v predchádzajúcom kroku ťukli na položku Odoslať, ľudia dostanú e-mailovú správu, v ktorej ich pozývate otvoriť súbor. Dokument môžu otvoriť tak, že kliknú na prepojenie. Webový prehliadač otvorí zošit vo Worde Online. Okamžite môžu začať spolupracovať vo Worde Online kliknutím na položku Upraviť dokument > Upraviť v prehliadači.

Ak chcú ostatní používatelia na spolutvorbu používať aplikáciu Word a nie Word Online, môžu kliknúť na položku Upraviť dokument > Upraviť vo Worde. Budú však potrebovať takú verziu aplikácie Word, ktorá podporuje spolutvorbu. Word pre Android, Word pre iOS, Word Mobile a Word 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 sú verzie, ktoré v súčasnosti podporujú spolutvorbu.

Keď iní používatelia otvoria súbor v čase, keď ho upravujete, budete dokument vytvárať spolu. Farebné príznaky vám ukážu presné miesto v dokumente, kde každá osoba pracuje. Výbery iných ľudí sa môžu zobrazovať v rôznych farbách.

Ak chcete zistiť, kto upravuje súbor s vami, ťuknite v pravom hornom rohu na položku Zdieľať Zobrazenie ikony zdieľania a potom ťuknite na položku Zdieľané s. Ak na súbore v rovnakom čase ako vy pracujú aj ďalší používatelia, zobrazia sa vám aj ich mená. Ak majú pri svojom mene označenie Úpravy..., znamená to, že na súbore pracujú.

Ak chcete súbor obnoviť na predchádzajúcu verziu, počkajte, kým všetci skončia spolutvorbu. Potom ťuknite na položku Súbor Zobrazenie ikony zdieľania > Obnoviť > Zobraziť históriu verzií online. Otvorí sa webový prehliadač s predchádzajúcimi verziami súboru. Ak používate OneDrive, ťuknite na verziu na ľavej strane a potom ťuknite na položku Obnoviť. Ak používate OneDrive for Business alebo SharePoint Online, ťuknite na dátum a čas verzie, ťuknite na šípku nadol a potom ťuknite na položku Obnoviť. Potom prejdite späť do Wordu pre iOS a opäť otvorte súbor.

Spolutvorba vo Worde Mobile, musíte uistite sa, že niektoré veci sú nastavené skôr než začnete. Po tom, stačí o štyri kroky na spoluvytvárať dokumenty s inými používateľmi.

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak máte predplatné na Office 365. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office.

Tu je to, čo je potrebné pre spolutvorby vo Worde Mobile:

 • Najnovšiu verziu programu Word nainštalovanýprihlásení do programu Word pomocou konta Microsoft.
  Po otvorení Wordu, ťuknite na položku Otvoriť a skontrolujte, či vaše konto Microsoft je tam uvedené. Ak ešte nie je, ťuknite na položku Pridať miesto pridať konto. Upozorňujeme, že ak máte telefón alebo tablet, ktorý je väčší než 10,1 palca, budete musieť prihlásiť pomocou konta predplatného služieb Office 365 .

 • Súbory uložené vo wordovom formáte dokumentu (docx).
  Ak váš súbor nie je v tomto formáte, otvorte súbor v počítačovej verzii Wordu (napríklad Word 2016 alebo 2013). Potom kliknite na položku Súbor > Uložiť ako > Prehľadávať > Uložiť vo formáte a zmeňte formát na .docx.

Spolutvorba vyžaduje, aby ste dokument uložili v službe OneDrive, OneDrive for Business, alebo v knižnici SharePointu Online. Majte na pamäti, že lokality v lokálnom SharePointe (lokality, ktoré nie sú hosťované spoločnosťou Microsoft) nepodporujú spolutvorbu. Ak si nie ste istí, ktorý z nich používate, obráťte sa na osobu zodpovednú za lokalitu alebo na IT oddelenie vašej spoločnosti.

 1. Vytvorte alebo otvorte súbor.

 2. Ak ste vytvorili súbor, ťuknite na položku Súbor Ikona súboru , ťuknite na položku Názov a zadajte názov súboru. Potom na ľavej strane vyberte umiestnenie vo OneDrive, OneDrive for Business alebo SharePointe Online a ťuknite na položku Uložiť.

 3. Ak ste otvorili existujúci súbor, ťuknite na položku Súbor Ikona súboru > Vlastnosti. Ak cesta Umiestnenie obsahuje slová „OneDrive“, „d.docs.live.net“ alebo „SharePoint“, súbor je pravdepodobne už uložený na niektorom z týchto miest. Ak sa tam tieto slová nenachádzajú, ťuknite na položku Súbor > Uložiť kópiu a uložte ho vo OneDrive, OneDrive for Business alebo SharePointe Online.

 1. V pravom hornom rohu ťuknite na položku Zdieľať Zobrazenie ikony zdieľania .

 2. Ak chcete sami odoslať prepojenie na súbor, ťuknite na položku Kopírovať prepojenie > Zobraziť a upraviť. Potom prepojenie prilepte do e-mailovej správy alebo do okna okamžitých správ.

  Zobrazenie možností zdieľania
 3. Ak chcete, aby Word odoslal prepojenie za vás v e-mailovej správe, ťuknite na položku Pozvať ľudí. Potom do poľa Pozvať ľudí zadajte e-mailové adresy a za každou adresou ťuknite na kláves return. Uistite sa tiež, že možnosť Môže upravovať je zapnutá. Nakoniec ťuknite na položku Odoslať.

  Zobrazuje sa obrazovka Pozvať ľudí spolu s povoleniami

Ak ste v predchádzajúcom kroku ťukli na položku Odoslať, ľudia dostanú e-mailovú správu, v ktorej ich pozývate otvoriť súbor. Dokument môžu otvoriť tak, že kliknú na prepojenie. Webový prehliadač otvorí zošit vo Worde Online. Okamžite môžu začať spolupracovať vo Worde Online kliknutím na položku Upraviť dokument > Upraviť v prehliadači.

Ak chcú ostatní používatelia na spolutvorbu používať aplikáciu Word a nie Word Online, môžu kliknúť na položku Upraviť dokument > Upraviť vo Worde. Budú však potrebovať takú verziu aplikácie Word, ktorá podporuje spolutvorbu. Word pre Android, Word pre iOS, Word Mobile a Word 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 sú verzie, ktoré v súčasnosti podporujú spolutvorbu.

Keď iní používatelia otvoria súbor v čase, keď ho upravujete, budete dokument vytvárať spolu. Farebné príznaky vám ukážu presné miesto v dokumente, kde každá osoba pracuje. Výbery iných ľudí sa môžu zobrazovať v rôznych farbách.

Ak chcete zistiť, kto upravuje súbor s vami, ťuknite v pravom hornom rohu na položku Zdieľať Zobrazenie ikony zdieľania a potom ťuknite na položku Zdieľané s. Ak na súbore v rovnakom čase ako vy pracujú aj ďalší používatelia, zobrazia sa vám aj ich mená. Ak majú pri svojom mene označenie Úpravy..., znamená to, že na súbore pracujú.

Vo Worde Mobile, ak sa chcete vrátiť súbor do minulých verzií, ťuknite na položky súbor >História, vyberte verziu, čím sa otvorí. Ak chcete obnoviť na aktuálnu verziu, počkajte, kým všetci už nie je spolutvorby a potom ťuknite na položku obnoviť túto verziu.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×