Spolupráca na powerpointových prezentáciách

Spolupráca na powerpointových prezentáciách

Keď prezentáciu uložíte do OneDrivu alebo SharePointu Online pre Microsoft 365, môžete spolupracovať na prezentácii v rovnakom čase so svojimi kolegami.

Ak chcete pracovať na prezentácii v rovnakom čase, všetci autori musia používať PowerPoint 2010 alebo novšiu verziu (vo Windowse), PowerPoint 2016 pre Mac alebo novšiu verziu alebo PowerPoint pre web.

Zdieľanie prezentácie s ostatnými a spolupráca na nej v tom istom čase

 1. Otvorte prezentáciu PowerPoint a vyberte položku zdieľať Tlačidlo Zdieľať v pravom hornom rohu pása s nástrojmi, keď ste pripravení na spoluprácu.

  Ak ste prezentáciu neuložili do OneDrivu alebo SharePointu Online pre Microsoft 365, PowerPoint vás vyzve, aby ste tak urobili teraz. Keď to urobíte, odošle sa e-mailová pozvánka.

  Dialógové okno zdieľať v PowerPointe, ktoré ponúka možnosť nahrať súbor do cloudu spoločnosti Microsoft, aby ste ho mohli bez problémov zdieľať.

  Poznámka: Ak nechcete nahrať prezentáciu do cloudu, môžete ju zdieľať pomocou možností priložiť kópiu... v dolnej časti dialógového okna.

 2. Do poľa Odoslať prepojenie zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete prezentáciu zdieľať. Ak už máte kontaktné informácie tejto osoby uložené, stačí zadať jej meno. Rozbaľovací zoznam vám umožní určiť, či pozvaní môžu upraviť súbor alebo ho môžu len zobraziť.

 3. Kliknite na položku Zdieľať. Ak už bol súbor uložený do cloudu, pozvaným ľuďom sa odošle e-mailová pozvánka.

Pozrite sa , kde ostatní pracujú v zdieľanej prezentácii

 1. Otvorte prezentáciu a začnite na nej pracovať.

  Ak si prezentáciu prezerá niekto iný alebo ak na nej pracuje, v pravom hornom rohu pása s nástrojmi sa zobrazí jeho miniatúrny obrázok. PowerPoint zobrazí upozornenie, keď sa ľudia pridajú k prezentácii alebo keď ju opustia.

  Ľudia a chat
 2. Na table Zdieľať sa zobrazí aj meno osoby, ktorá si prezentáciu prezerá alebo ju upravuje. Na miniatúre snímky a na aktuálnej snímke je k dispozícii indikátor, ktorý znázorňuje, na ktorom mieste v prezentácii ďalšia osoba pracuje. Podržte ukazovateľ myši alebo vyberte tento indikátor a zistíte, kto robí úpravy.

  Zobrazenie ikony, ktorá znázorňuje, že na snímke v PowerPointe 2016 spolupracuje iná osoba

  (Na zjednodušenie ovládania umožňuje PowerPoint zapnúť aj automatické zobrazovanie mena editora. Zapnete ho, ak vyberiete položky Súbor > Možnosti > Rozšírené > Zobrazenia > Zobrazenie príznakov prítomnosti pre vybraté položky.)

  Zobrazenie ikony, ktorá znázorňuje osobu pracujúcu na sekcii snímky v PowerPointe 2016 pre Windows
 3. Keď skončíte prácu, uložte súbor.

  Ak iní autori vykonali zmeny, pri ukladaní sa zobrazí toto:

  Hlásenie o synchronizovaní zmien v PowerPointe

  Ak vaše aktualizácie a aktualizácie ostatných autorov nie sú v konflikte, automaticky sa zlúčia a vy už nemusíte robiť nič iné.

Oznámenia po otvorení upraveného súboru inými používateľmi

Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Microsoft 365 pre počítačových klientov s Windowsom.

Keď ostatní používatelia vykonajú v zdieľanej prezentácii nejaké zmeny, PowerPoint pre Microsoft 365 vás na to upozorní, keď súbor znova otvoríte. Malý banner vám prezradí, kto zmeny v prezentácii vykonal, kým ste boli preč.

PowerPoint pre Office 365 vám ukáže, kto vykonal zmeny vo vašom zdieľanom súbore, kým ste boli preč

Sledovanie zmien: Revízie ostatných používateľov sú zvýraznené

PowerPoint pre Microsoft 365 automaticky sleduje zmeny vykonané v online dokumentoch.

Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Microsoft 365 pre počítačových klientov s Windowsom.

Veľký vplyv pomocou oznamov
 1. Ak znova otvoríte zmenenú prezentáciu (alebo sa nachádzate v súbore, ktorý práve upravuje niekto iný), zmenené snímky sa na table miniatúr zvýraznia modrozelenou farbou. Tooltip hovorí, že snímka obsahuje neprečítané zmeny.

  Zvýraznenie revízie na table miniatúr v PowerPointe
 2. Výberom miniatúry zobrazíte snímku v plnej veľkosti. Zmenená časť snímky sa zobrazí s modrozeleným obrysom. Pripojený zápis vás informuje o tom, kto a kedy zmenu vykonal. Pri pohľade na revidovanú snímku môžete zrušiť zvýraznenie tyrkysu a na tejto snímke sa zobrazí záznam o neprečítaných zmenách snímky.

  (V niektorých prípadoch je revidovaná snímka zvýraznená, ale druh vykonanej zmeny sa na príslušnej snímke nezobrazí s obrysom. Tu sú príklady takýchto zmien: zmeny na table s poznámkami, odstránenie tvaru, pridanie komentára a zmeny animácií.)

  Zápis zvýraznenia revízie s informáciou o tom, kto a kedy vykonal zmenu

Od čoho závisí, či sa zmeny zvýraznia:

 • Táto funkcia je k dispozícii v zdieľaných dokumentoch uložených v službách OneDrive a SharePoint.

 • Zmeny sa zvýraznia len vtedy, keď osoba, ktorá vykoná zmenu, používa PowerPoint na webe alebo PowerPoint pre Microsoft 365 – aspoň vo verzii 1707 mesačného kanála alebo vo verzii 1803 z semi-ročného kanála. Zistite, akú verziu balíka Office používate

 • Zmeny sa nezvýraznia v prípade, že v dokumente sú vypnuté údaje revízií v rámci možností ochrany osobných údajov pre Centrum dôveryhodnosti:

  Ak možnosti ochrany osobných údajov nie sú zapnuté, v prezentácii sa uloží meno používateľa (a čas poslednej úpravy objektu), aby bola podporovaná táto funkcia zvýraznenia revízií. V prípade potreby tieto informácie odstráňte pomocou kontroly dokumentov. (Ďalšie informácie nájdete v článku Odstránenie skrytých údajov a osobných informácií kontrolou dokumentov, prezentácií alebo zošitov na usmernenie pri používaní nástroja Kontrola dokumentov.)

  Ak možnosti ochrany osobných údajov zapnuté, táto funkcia zvýraznenia revízií je vypnutá, čo znamená, že sa neukladajú žiadne osobné údaje (meno používateľa ani čas, ako je uvedené vyššie).

  Ak chcete vytvoriť zvýraznenie revízie, údaje o stave prečítanej alebo neprečítanej jednotlivých snímok sú uložené oddelene podľa PowerPoint. Miesto uloženia údajov závisí od toho, ktorú verziu a kanál PowerPoint používate. Posúvame sa smerom k ukladaniu v online službe spoločnosti Microsoft navrhnutej na ukladanie používateľských nastavení, ale zatiaľ sme ešte nedokončili zmeny.

  V nasledujúcej tabuľke sú uvedené všetky príslušné verzie programu PowerPoint a tiež miesto, kde ukladajú informácie o prečítaní a neprečítaní súboru používateľmi, ktorí ho otvorili:

  Táto verzia (alebo novšia)

  Informácie sú uložené

  PowerPoint pre Microsoft 365 v rámci Mesačného kanála

  medzi 1707 a 1710

  Na disku v PC. Umiestnenie:

  %AppData%\Microsoft\PowerPoint\SlideViewState

  Toto umiestnenie obsahuje ochranu priečinka Používatelia vo Windowse. V prípade potreby môžete súbory, v ktorých sa zaznamenávajú vaše informácie o prečítaní alebo neprečítaní, odstrániť manuálne.

  PowerPoint pre Microsoft 365 v rámci Mesačného kanála

  1711

  Microsoft Online Service

  PowerPoint pre Microsoft 365 v rámci Polročného kanála

  1803

  Microsoft Online Service

  PowerPoint pre Microsoft 365 pre Mac

  16,11

  Microsoft Online Service

  PowerPoint pre Android

  16.0.9001.2077

  Microsoft Online Service

  PowerPoint pre iOS

  2.9.108.0

  Microsoft Online Service

  PowerPoint Mobile

  17.8827

  Microsoft Online Service

  Zistite, akú verziu balíka Office používate

 • Zmeny sa nezvýraznia, ak je súbor šifrovaný alebo chránený heslom.

 • Zmeny sa nezvýraznia, ak má súbor formát .odp alebo starší formát programu PowerPoint .ppt alebo .pps.

Komunikujte cez chat alebo komentáre

Ak chcete vytvoriť alebo Zobraziť komentáre, vyberte položku komentáre Tlačidlo komentáre v PowerPointe . Tiež môžete na ne odpovedať alebo ich vyriešiť a potom ich označiť ako hotové. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridávanie komentárov.

(ibaMicrosoft 365 ) Môžete okamžite konverzovať s ostatnými ľuďmi, ktorí pracujú v prezentácii uloženej v OneDrive for Business alebo SharePoint Online. Výberom tlačidla Chat Tlačidlo skupinového chatu v PowerPointe 2016 začnite skupinový chat so všetkými používateľmi pracujúcimi na dokumente.

Sivý panel s ponukami so zvýrazneným tlačidlom konverzácie

 • História chatu sa nezachová, takže ak dokument zavriete a znova otvoríte, začnete s prázdnym chatom. Ak potrebujete trvalejší spôsob komunikácie, používajte radšej Komentáre.

 • Ak súbor otvorí ďalší používateľ a začne ho upravovať, môže sa pripojiť k chatu, ale nezobrazí sa mu žiadna história konverzácie pred otvorením súboru. Zobrazia sa mu len nové správy od otvorenia súboru.

Zobrazenie predchádzajúcich verzií súboru

Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Microsoft 365 pre počítačových klientov s Windowsom.

Office zachová predchádzajúce verzie SharePoint, OneDrive a OneDrive for Business súborov, na ktorých pracujete.

Ak chcete otvoriť zoznam predchádzajúcich verzií súboru, vyberte názov súboru v záhlaví okna aplikácie a potom vyberte položku História verzií.

Ak chcete získať prístup k histórii verzií súboru, vyberte názov súboru v záhlaví okna.

História verzií je na zobrazenie, nie na úpravy. Môžete zobraziť ľubovoľnú predchádzajúcu verziu súboru.

Ak chcete otvoriť predchádzajúcu verziu:

 • Na table História verzií na pravej strane vyberte položku Otvoriť verziu v niektorej z položiek histórie verzií.

  Kópia tejto verzie, ktorá je určená iba na čítanie, sa otvorí v samostatnom okne PowerPoint.

Riešenie konfliktných zmien

V prípade výskytu konfliktných zmien sa pri výbere položky Uložiť zobrazí vizuálne porovnanie vašich zmien a konfliktných zmien niektorého z vašich spolupracovníkov. Vy si môžete vybrať zmeny, ktoré chcete ponechať.

Dialógové okno konfliktných zmien v PowerPointe

V porovnaní sa zobrazia len zmeny vykonané ostatnými používateľmi, ktoré sú v priamom konflikte s vašimi zmenami. Nekonfliktné zmeny sa pri ukladaní automaticky zlúčia do vašej prezentácie a vy si ich budete môcť pozrieť v zobrazení Moje zmeny.

 1. Vyberte položku Moje zmeny alebo Zmeny iných používateľov.

 2. Ak je potrebné vyriešiť viac konfliktov, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Vyberte položku Ďalej, ak chcete pokračovať v riešení konfliktov. Vyberte položku Predchádzajúce, ak sa chcete opätovne vrátiť k predchádzajúcemu konfliktu.

  • Ak chcete pre všetky zostávajúce konflikty vybrať rovnakú množinu zmien, začiarknite políčko vedľa položky Operáciu vykonať aj pre zostávajúce konflikty.

   Zobrazí sa začiarkavacie políčko Operáciu vykonať aj pre zostávajúce konflikty v PowerPointe

 3. Keď s riešením konfliktov skončíte, vyberte položku Hotovo.

Chýbajú vám knižnice snímok? 

Prejdite do poľa návrh PowerPointu a Hlasujte za oživenie tejto funkcie.  

Zdieľanie prezentácie a spolutvorby

 1. Vytvorte koncept prezentácie a potom ho uložte do zdieľaného umiestenia, ako je napríklad OneDrive alebo SharePoint.

 2. Otvorte prezentáciu a začnite pracovať.

  Poznámka: Ak na prezentácii pracuje niekto ďalší, zobrazí sa ikona Spolutvorba Ikona Ľudia a číslo v stavovom riadku vás bude informovať o tom, koľko ľudí práve pracuje na prezentácii. Kliknite na ikonu Spolutvorba Ikona Ľudia a zistite, kto pracuje na prezentácii (na obrázku nižšie).

  Dvaja ľudia spolupracujú na prezentácii

 3. Keď skončíte prácu, kliknite na položky Súbor > Uložiť.

  Ak ste na prezentácii len jeden, súbor sa uloží a skončíte. Ak aktualizácie a aktualizácie iných autorov nie sú v konflikte, automaticky sa zlúčia a nemusíte robiť nič iné.

Riešenie zmien vykonaných inými používateľmi

Ak na tej istej prezentácii pracujú aj ostatní, môže sa zobraziť niektoré z týchto chybových hlásení:

 • Ak iní autori vykonali zmeny, zobrazí sa toto:

  Skontrolovať zmeny alebo nahrať

 • Ak sa zmeny, ktoré ste vy a iní autori navzájom dostavili, zobrazí sa toto hlásenie:

  Riešenie konfliktov

Tu je postup, ako vyriešiť zmeny vykonané inými používateľmi:

 1. Na karte Zlúčiť kliknite na položku Zobraziť zmeny a vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete zobraziť konfliktné aktualizácie, kliknite na položku Zobraziť iba konflikty.

   Sú uvedené konflikty.

  • Ak chcete zobraziť všetky zmeny, kliknite na položku Zobraziť všetky zmeny.

 2. Ak chcete prijať alebo odmietnuť zmeny, vykonajte jednu z nasledujúcich akcií alebo oboje:

  Konfliktné zmeny:

  • Ak chcete prijať konfliktnú zmenu, začiarknite políčko vedľa ikony konfliktnej zmeny Ikona konfliktnej zmeny (zobrazené nižšie).

   Začiarknite políčko a prijmite konfliktnú zmenu

  • Ak chcete odmietnuť konfliktnú zmenu, nemusíte nič urobiť. Políčka, ktoré nie sú začiarknuté, sa do prezentácie nepridajú.

  Štandardné zmeny:

  • Ak chcete prijať štandardnú zmenu, nemusíte urobiť nič.

   Začiarknite políčko a prijmite štandardné zmeny iných autorov

  • Ak chcete odmietnuť štandardnú zmenu, zrušte začiarknutie políčka.

 3. Ak ste si prezreli všetky zmeny, kliknite na položku Zavrieť zobrazenie zlúčenia.

  Po kliknutí na položku Zavrieť zobrazenie zlúčenia sa všetky zmeny použijú a nahrajú na server.

  Poznámka: Po kliknutí na položku Zavrieť zobrazenie zlúčenia sa nebudete môcť vrátiť späť a zobraziť označené zmeny.

Spolutvorba prezentácie

 1. V PowerPoint 2010 otvorte prezentáciu, ktorá je uložená na serveri.

  V stavovom riadku v dolnej časti PowerPoint sa zobrazí oznámenie, ak nie ste jediným, kto pracuje na prezentácii. V oznámení sa dozviete, koľko ľudí momentálne pracuje na prezentácii. Kliknutím na toto číslo zobrazíte mená spoluautorov.

  Upozornenie na skutočnosť, že iní používatelia upravujú vašu prezentáciu

 2. Na karte Zobraziť v skupine zobrazenia prezentácií kliknite na položku normálne a zobrazte prezentáciu v normálnom zobrazení.

 3. Na ľavej table, ktorá obsahuje karty Prehľad a snímky, na karte snímky Vyhľadajte malú ikonu v pravom dolnom rohu miniatúry snímky. Označuje, že spoluautorom sa v tejto snímke uskutočňujú zmeny. Kliknutím na ikonu zobrazíte meno spoluautora.

  Poznámky: 

  • Ďalším spôsobom, ako Zobraziť mená spoluautorov prezentácie, je kliknúť na kartu súbor a potom na položku informácie na ľavej strane obrazovky. Na strednej table sa zobrazia mená spoluautorov.

   Ľudia, ktorí práve upravujú prezentáciu, a spôsob, ako im poslať správu

  • Ak chcete odoslať e-mailovú správu alebo okamžitú správu spoluautorom, kliknite na položku Odoslať správua potom kliknite na položku Odoslať e-mailovú správu alebo Odoslať okamžitú správu.

  • Keď iný autor uloží zmeny, PowerPoint vás upozorní, pôvodného autora prezentácie, aby sa vykonali zmeny. Na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a snímky, sa na karte snímky zobrazí ikona v pravom dolnom rohu miniatúry snímky, ktorá sa zmenila.

   Oznámenie o vykonaní zmien

Kontrola zmien vykonaných inými autormi

 1. Ak chcete zistiť, či iní autori zmenili prezentáciu, kliknite na kartu súbor a potom na položku informácie. Potom kliknite vedľa položky dostupné aktualizácie dokumentuna položku Uložiťa potom kliknite na položku Uložiť a skontrolovať.

  Karta Súbor ako spôsob zistenia, či iní autori zmenili prezentáciu

 2. Ak chcete zobraziť zmeny, ktoré vykonali iní autori, kliknite na položku skontrolovať zmeny.

  Tlačidlo Skontrolovať zmeny

 3. Keď kliknete na tlačidlo skontrolovať zmeny, na páse s nástrojmi sa zobrazí karta zlúčiť a na pravej strane okna programu PowerPoint sa zobrazí tabla revízie. Tabla revízie obsahuje kartu snímky , v ktorej sú uvedené snímky, ktoré ostatní autori zmenili, a kartu Podrobnosti , ktorá obsahuje zoznam zmien v aktuálne zobrazenej snímke.

Na karte Zlúčiť môžete pomocou tlačidiel v skupine rozlíšenia Zobraziť ďalšie a predchádzajúce zmeny, ktoré vykonali iní autori, a prijať alebo odmietnuť tieto zmeny. Ak chcete ukončiť zobrazenie zlúčenia, kliknite na položku Zavrieť zobrazenie zlúčenia.

Poznámka: V zobrazení zlúčiť nie je možné zlúčiť nové aktualizácie od iných autorov ani nahrávať zmeny na server. Ak chcete vykonať svoju recenziu, kliknite na položku zatvorenie zlučovacieho zobrazenia, ktoré potom automaticky nahrá zmeny na server.

Karta Zlúčiť a tabla Revízie

Konfigurovanie PowerPoint, aby sa zobrazili upozornenia zakaždým, keď autori vykonajú zmeny

Pred zlúčením môžete skontrolovať (a potom prijať alebo odmietnuť) zmeny, ktoré vykonali iní autori pri všetkých prezentáciách, na ktorých pracujete. Ak áno, postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti na ľavej strane obrazovky a potom v dialógovom okne Možnosti programu PowerPoint kliknite na položku Uložiť.

 3. V časti možnosti zlučovania súborov pre súbory servera na spoluprácu v zdieľaných dokumentochzačiarknite políčko Zobraziť podrobné zmeny zlučovania pri výskyte zlúčenia .

Zdieľanie prezentácie s ostatnými a spolupráca na nej v tom istom čase

 1. Otvorte prezentáciu PowerPoint a v pravom hornom rohu pása s nástrojmi vyberte položku zdieľať Tlačidlo Zdieľať a potom vyberte položku pozvať ľudí

  Ak ste prezentáciu neuložili do OneDrivu alebo SharePointu Online pre Microsoft 365, PowerPoint vás vyzve, aby ste tak urobili teraz.

  Dialógové okno, ktoré ponúka možnosť nahrať prezentáciu do cloudového ukladacieho priestoru spoločnosti Microsoft na bezproblémové zdieľanie.

  Poznámka: Ak radšej nenahráte prezentáciu do OneDrivu alebo SharePointu, môžete ju zdieľať prostredníctvom e-mailovej prílohy tak, že vyberiete položku Odoslať kópiu namiesto toho.

 2. Zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete prezentáciu zdieľať. Ak už máte kontaktné informácie tejto osoby uložené, stačí zadať jej meno. V ovládacom prvku v hornej časti môžete určiť, či môžu pozvaní používatelia súbor upravovať alebo iba Zobraziť súbor.

 3. Kliknite na položku Zdieľať. Pozvánky na odoslanie e-mailu sa odošlú.

Pozrite sa , kde ostatní pracujú v zdieľanej prezentácii

 1. Otvorte prezentáciu a začnite na nej pracovať.

  Ak si prezentáciu prezerá niekto iný alebo ak na nej pracuje, v pravom hornom rohu pása s nástrojmi sa zobrazí jeho miniatúrny obrázok. PowerPoint zobrazí upozornenie, keď sa ľudia pridajú k prezentácii alebo keď ju opustia.

  Ľudia a chat
 2. Na table Zdieľať sa zobrazí aj meno osoby, ktorá si prezentáciu prezerá alebo ju upravuje. Na miniatúre snímky a na aktuálnej snímke je k dispozícii indikátor, ktorý znázorňuje, na ktorom mieste v prezentácii ďalšia osoba pracuje. Podržte ukazovateľ myši alebo vyberte tento indikátor a zistíte, kto robí úpravy.

  Indikátor prítomnosti na table miniatúr snímok

  (Na zjednodušenie ovládania umožňuje PowerPoint zapnúť aj automatické zobrazovanie mena editora. Zapnite ju výberom možnosti powerpointu > predvoľby > Zobraziť > Zobraziť príznaky prítomnosti pre vybraté položky.)

  Zobrazenie ikony, ktorá znázorňuje osobu pracujúcu na sekcii snímky v PowerPointe 2016 pre Windows
 3. Keď skončíte prácu, uložte súbor.

  Ak vaše aktualizácie a aktualizácie ostatných autorov nie sú v konflikte, automaticky sa zlúčia a vy už nemusíte robiť nič iné.

Oznámenia po otvorení upraveného súboru inými používateľmi

Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Microsoft 365 pre počítačových klientov s Windowsom.

Keď ostatní používatelia vykonajú zmeny v zdieľanom súbore prezentácie, PowerPoint pre Microsoft 365 pre Mac vás pri opätovnom otvorení súboru upozorní. Malý banner vám prezradí, kto zmeny v prezentácii vykonal, kým ste boli preč.

PowerPoint pre Office 365 vám ukáže, kto vykonal zmeny vo vašom zdieľanom súbore, kým ste boli preč

Sledovanie zmien: Revízie ostatných používateľov sú zvýraznené

Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Microsoft 365 pre počítačových klientov s Windowsom.

PowerPoint pre Microsoft 365 pre Mac automaticky sleduje zmeny vykonané v online dokumentoch.

Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Microsoft 365 pre počítačových klientov s Windowsom.

Veľký vplyv pomocou oznamov
 1. Ak znova otvoríte zmenenú prezentáciu (alebo sa nachádzate v súbore, ktorý práve upravuje niekto iný), zmenené snímky sa na table miniatúr zvýraznia modrozelenou farbou. Tooltip hovorí, že snímka obsahuje neprečítané zmeny.

  Zvýraznenie revízie na table miniatúr v PowerPointe
 2. Výberom miniatúry zobrazíte snímku v plnej veľkosti. Zmenená časť snímky sa zobrazí s modrozeleným obrysom. Pripojený zápis vás informuje o tom, kto a kedy zmenu vykonal. Pri pohľade na revidovanú snímku môžete zrušiť zvýraznenie tyrkysu a na tejto snímke sa zobrazí záznam o neprečítaných zmenách snímky.

  (V niektorých prípadoch je revidovaná snímka zvýraznená, ale druh vykonanej zmeny sa na príslušnej snímke nezobrazí s obrysom. Tu sú príklady takýchto zmien: zmeny na table s poznámkami, odstránenie tvaru, pridanie komentára a zmeny animácií.)

  Zápis zvýraznenia revízie s informáciou o tom, kto a kedy vykonal zmenu

Od čoho závisí, či sa zmeny zvýraznia:

 • Táto funkcia je k dispozícii v zdieľaných dokumentoch uložených v službách OneDrive a SharePoint.

 • Zmeny sú zvýraznené len vtedy, keď osoba, ktorá vykonala zmenu, používa PowerPoint na webe alebo PowerPoint pre Microsoft 365 pre Mac – aspoň vo verzii 16,11. Zistite, akú verziu balíka Office používate

 • Zmeny sa nezvýraznia, ak je súbor šifrovaný alebo chránený heslom.

 • Zmeny sa nezvýraznia, ak má súbor formát .odp alebo starší formát programu PowerPoint .ppt alebo .pps.

Komunikácia pomocou komentárov

Na pravom konci pása s nástrojmi na páse s nástrojmi vyberte položku komentáre Tlačidlo komentáre a zobrazia sa všetky komentáre, ktoré sú v prezentácii aktuálne.

Môžete pridať nový komentár alebo odpovedať alebo vyriešiť existujúce komentáre.

( ibaMicrosoft 365) Označenie kolegu v komentári pomocou znaku @, za ktorým nasleduje meno danej osoby. Táto osoba dostane e-mailovú správu s prepojením na váš komentár. Kliknutím na prepojenie sa pridajú do dokumentu a do konverzácie.

( ibaMicrosoft 365) Môžete chatovať s niekým, kto súbor upravuje, súčasne s vami. Ak chcete začať, kliknite na ikonu chatu Dve bubliny na reč, jeden nad druhým v pravom hornom rohu obrazovky.

Sivý panel s ponukami so zvýrazneným tlačidlom konverzácie

Zobrazenie predchádzajúcich verzií súboru

Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Microsoft 365 pre počítačových klientov s Windowsom.

Office zachová predchádzajúce verzie SharePoint, OneDrive a OneDrive for Business súborov, na ktorých pracujete.

Ak chcete otvoriť zoznam predchádzajúcich verzií súboru, vyberte názov súboru v záhlaví okna aplikácie a potom vyberte položku Prehľadávať históriu verzií.

História verzií je na zobrazenie, nie na úpravy. Môžete zobraziť ľubovoľnú predchádzajúcu verziu súboru.

Ak chcete otvoriť predchádzajúcu verziu:

 • Na table História verzií na pravej strane vyberte položku Otvoriť verziu v niektorej z položiek histórie verzií.

  Kópia tejto verzie, ktorá je určená iba na čítanie, sa otvorí v samostatnom okne PowerPoint.

Môžete kopírovať obsah z predchádzajúcej verzie. Môžete tiež Uložiť kópiu predchádzajúcej verzie, aby ste ju mohli upraviť oddelene od súboru, na ktorom práve pracujete.

Zdieľanie prezentácie s inými používateľmi

 1. Na pravom konci pása s nástrojmi na páse s nástrojmi kliknite na položku zdieľať Tlačidlo Zdieľať

 2. V dialógovom okne Odoslať prepojenie zadajte mená alebo e-mailové adresy ľudí, s ktorými chcete prezentáciu zdieľať.

  Zadajte mená ľudí, s ktorými chcete prepojenie zdieľať

  Ak sa vám páči, pridajte správu svojim kolegom.

 3. Kliknite na položku Odoslať.

Pozrite sa , kde ostatní pracujú v zdieľanej prezentácii

Keď viacerí používatelia pracujú v súbore súčasne, indikátory vám ukážu, kde sú:

 • V pravom hornom rohu okna sa zobrazí znak so svojím profilovým obrázkom alebo iniciálami – pre každú osobu, ktorá má v súčasnosti súbor otvorený. Ak chcete zistiť, kde sa nachádzajú v balíčku snímok, vyberte tento odznak.

 • Na table miniatúr sa zobrazí označenie v pravom hornom rohu miniatúry snímky s menom osoby, ktorá sa aktuálne nachádza na tejto snímke.

Pozrite si revízie vykonané inými používateľmi

Keď otvoríte prezentáciu, ktorú zmenil niekto iný, PowerPoint vám povie dvoma spôsobmi:

 • Na pravej strane okna sa zobrazí hlásenie, že ste boli preč .

  PowerPoint pre Office 365 vám ukáže, kto vykonal zmeny vo vašom zdieľanom súbore, kým ste boli preč
 • Na table miniatúr snímok na ľavej strane sú snímky, ktoré boli revidované, zvýraznené tyrkysovým pozadím.

  Zvýraznenie revízie na table miniatúr v PowerPointe

  Po otvorení tejto snímky sa zobrazí aj tyrkysový obrys okolo upraveného prvku snímky. Pri pohľade na revidovanú snímku môžete zrušiť zvýraznenie tyrkysu a na tejto snímke sa zobrazí záznam o neprečítaných zmenách snímky.

Prenesenie pomocou komentárov alebo chatu

Na pravom konci pása s nástrojmi na páse s nástrojmi vyberte položku komentáre Tlačidlo komentáre a zobrazia sa všetky komentáre, ktoré sú v prezentácii aktuálne.

Môžete pridať nový komentár alebo odpovedať alebo vyriešiť existujúce komentáre.

Označenie kolegu v komentári pomocou znaku @, za ktorým nasleduje meno danej osoby. Táto osoba dostane e-mailovú správu s prepojením na váš komentár. Kliknutím na prepojenie sa pridajú do dokumentu a do konverzácie.

Môžete chatovať s niekým, kto súbor upravuje, súčasne s vami. Ak chcete začať, kliknite na tlačidlo chatu Tlačidlo Chat v pravom hornom rohu obrazovky.

Tlačidlo chatu vedľa oznámenia o osobe, ktorá momentálne vykonáva úpravy

Zobrazenie predchádzajúcich verzií súboru

Office zachová predchádzajúce verzie SharePoint, OneDrive a OneDrive for Business súborov, na ktorých pracujete.

Ak chcete otvoriť zoznam predchádzajúcich verzií súboru, použite históriu verziísúboru > info >.

História verzií je na zobrazenie, nie na úpravy. Môžete zobraziť ľubovoľnú predchádzajúcu verziu súboru. Môžete kopírovať obsah z predchádzajúcej verzie. Môžete tiež uložiť kópiu predchádzajúcej verzie, aby ste ju mohli upraviť oddelene od súboru, na ktorom práve pracujete.

Premenovanie súboru prezentácie

Súbor môžete v PowerPointe pre web premenovať, aj keď spoluvytvárate s ostatnými používateľmi.

 1. Kliknite na názov súboru v strede záhlavia okna PowerPointu pre web v hornej časti okna prehliadača.

  Kliknite na názov súboru v strede záhlavia okna v hornej časti okna prehliadača.

 2. Zadajte nový názov súboru. Alebo pomocou klávesov so šípkami umiestnite kurzor do názvu a potom zadajte zmeny do názvu súboru.

 3. Po dokončení stlačte kláves Enter.

Zmena názvu sa vo chvíli synchronizuje s inými inštanciami aktuálne otvoreného súboru.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×