Spolupráca medzi nájomníkmi v službách Office 365

Tento článok popisuje niekoľko spôsobov spolupráce medzi dvomi nájomníkmi služieb Office 365. Je určený pre správcov služieb Office 365.

Predpokladajme, že máme dve organizácie, Fabrikam a Contoso. Každá z nich má nájomníka služieb Office 365 for business a radi by spolupracovali na viacerých projektoch (niektoré z nich prebiehajú len počas obmedzeného časového obdobia a niektoré zasa pretrvávajú). Ako môžu spoločnosti Fabrikam a Contoso umožniť svojim ľuďom a tímom bezpečným spôsobom efektívnejšie spolupracovať v rámci ich rôznych nájomníkov služieb Office 365? Služby Office 365 spolu s B2B spoluprácou v službe Azure Active Directory poskytujú niekoľko možností. Tento článok popisuje niekoľko kľúčových scenárov, ktoré môžu spoločnosti Fabrikam a Contoso použiť.

Možnosti spolupráce medzi nájomníkmi služieb Office 365 zahŕňajú používanie centrálneho umiestnenia pre súbory a konverzácie, zdieľanie kalendárov, odosielanie okamžitých správ, uskutočňovanie zvukových hovorov a videohovorov na komunikáciu a zabezpečený prístup k zdrojom a aplikáciám. Pomocou nasledujúcich tabuliek vyberte riešenia a ďalšie informácie.

Možnosti spolupráce v službe Exchange Online

Cieľ zdieľania

Akcie správcu

Informácie s postupmi

Zdieľanie kalendárov s inou organizáciou používajúcou služby Office 365

Správcovia môžu v službe Exchange Online nastaviť rôzne úrovne prístupu ku kalendáru, a umožniť tak podnikom spolupracovať s inými podnikmi a používateľom povoliť zdieľanie plánov (informácie o voľnom čase) s ostatnými

Zdieľanie v službe Exchange Online

Vzťahy v organizácii v službe Exchange Online

Vytvorenie vzťahov v organizácii v službe Exchange Online

Úprava vzťahov v organizácii v službe Exchange Online

Odstránenie vzťahov v organizácii v službe Exchange Online

Zdieľanie kalendárov s externými používateľmi

Kontrola nad spôsobom zdieľania kalendárov používateľmi s ľuďmi mimo organizácie

Správcovia používajú politiky zdieľania poštových schránok používateľov, pomocou ktorých môžu určiť, s kým môže byť kalendár zdieľaný, a tiež udelenú úroveň povolenia

Politiky zdieľania v službe Exchange Online

Vytvorenie politiky zdieľania v službe Exchange Online

Používanie politiky zdieľania v poštových schránkach v službe Exchange Online

Úprava, vypnutie alebo odstránenie politiky zdieľania v službe Exchange Online

Konfigurácia zabezpečených e-mailových kanálov a riadenie toku pošty s partnerskou organizáciou

Správcovia vytvárajú spojnice, pomocou ktorých umožňujú bezpečnú výmenu poštových správ s partnerskou organizáciou alebo poskytovateľom služieb. Spojnice vynútia šifrovanie prostredníctvom protokolu TLS a umožnia používanie obmedzení v názvoch domén a rozsahoch IP adries, ktoré vaši partneri prostredníctvom e-mailu odošlú.

Používanie protokolu TLS v službe Exchange Online na zabezpečenie pripojení k e-mailom v službách Office 365

Konfigurácia toku pošty pomocou spojníc v službách Office 365

Vzdialené domény v službe Exchange Online

Nastavenie spojníc pre bezpečný tok pošty s partnerskou organizáciou

Najvhodnejšie postupy toku pošty pre Exchange Online a Office 365 (prehľad)

Možnosti spolupráce v službe SharePoint Online a OneDrive for Business

Cieľ zdieľania

Akcie správcu

Informácie s postupmi

Zdieľanie lokalít a dokumentov s externými používateľmi

Správcovia nakonfigurujú zdieľanie na úrovni nájomníka alebo na úrovni kolekcie lokalít pre overené konto Microsoft, overené pracovné alebo školské konto alebo konto hosťa

Správa externého zdieľania v prostredí služby SharePoint Online

Obmedzenie zdieľania domén v službe SharePoint Online a OneDrive for Business služieb Office 365

Spolupráca Business to Business v SharePointe: extranet pre partnerov so službami Office 365

Sledovanie a riadenie externého zdieľania pre koncových používateľov

Vlastníci súborov vo OneDrive for Business a koncoví používatelia služby SharePoint Online nakonfigurujú zdieľanie lokality a dokumentov a vytvoria oznámenia na sledovanie zdieľania

Konfigurácia oznámení pre externé zdieľanie pre OneDrive for Business

Zdieľanie lokalít alebo dokumentov s používateľmi mimo organizácie

Možnosti spolupráce v Skype for Business

Cieľ zdieľania

Akcie správcu

Informácie s postupmi

Skype for Business Online – odosielanie okamžitých správ, uskutočňovanie hovorov a zdieľanie informácií o prítomnosti s ostatnými používateľmi Skypu for Business

Správcovia umožňujú používateľom Skypu for Business Online odosielať okamžité správy, uskutočňovať zvukové hovory a videohovory a zdieľať informácie o prítomnosti s používateľmi, ktorí sa nachádzajú v inom nájomníkovi služieb Office 365.

Umožnenie používateľom kontaktovať externých používateľov Skypu for Business

Skype for Business Online – odosielanie okamžitých správ, uskutočňovanie hovorov a zdieľanie informácií o prítomnosti s používateľmi Skypu (zákazníci)

Správcovia umožňujú používateľom Skypu for Business Online odosielať okamžité správy, uskutočňovať hovory a zobrazovať informácie o prítomnosti s používateľmi Skypu (zákazníci).

Umožnenie používateľom pridávať externé kontakty Skypu

Možnosti B2B spolupráce v službe Azure AD

Cieľ zdieľania

Akcie správcu

Informácie s postupmi

B2B spolupráca v službe Azure AD – zdieľanie obsahu pridaním externých používateľov do skupiny v adresári organizácie

Globálny správca jedného nájomníka služieb Office 365 môže pozvať používateľov z iného nájomníka služieb Office 365 a umožniť im, aby sa pripojili k adresáru. Môže týchto externých používateľov pridať do skupiny a udeliť im prístup k obsahu, ako sú napríklad lokality a knižnice SharePointu danej skupiny.

Čo je B2B spolupráca v službe Azure – prehľad?

B2B spolupráca v službe Azure AD: jednoduchá spolupráca medzi podnikmi pomocou nových aktualizácií

Externé zdieľanie v službách Office 365 a B2B spolupráca v službe Azure Active Directory

Rozhranie API a prispôsobenie B2B spolupráce v službe Azure Active Directory

Zobrazenie služby Azure AD a identity: B2B spolupráca v službe Azure AD (Business to Business

Možnosti spolupráce v službách Office 365

Cieľ zdieľania

Akcie správcu

Informácie s postupmi

Skupiny v Office 365 – e-mail, kalendár, OneNote a zdieľané súbory na jednom centrálnom mieste

Skupiny sú podporované v plánoch Business Essentials, Business Premium, Enterprise E1, E3 a E5. Účastníci v jednom nájomníkovi služieb Office 365 môžu vytvoriť skupinu a pozvať osoby z iného nájomníka služieb Office 365 ako hosťujúceho používateľa. Vzťahuje sa to aj na platformu Dynamics CRM.

Informácie o skupinách v Office 365

Hosťovský prístup do skupín v Office 365

Nasadenie skupín v Office 365

Možnosti spolupráce v Yammeri

Cieľ zdieľania

Akcie správcu

Informácie s postupmi

Yammer – spolupráca prostredníctvom podnikovej sociálnej siete

Ak správca Yammera nevypol možnosť vytvárania externých skupín, môžu používatelia vytvárať externé skupiny, a spolupracovať tak v Yammeri prostredníctvom konverzácií, sledovania príspevkov a ich označenia, že sa im páči, zdieľania súborov a online chatovania.

Vytvorenie a spravovanie externých skupín v Yammeri

Na čo si treba dávať pozor pri spolupráci medzi nájomníkmi v službách Office 365

Každá organizácia spravuje svoje vlastné používateľské kontá, identity, skupiny zabezpečenia, predplatné, licencie a ukladací priestor. Ľudia v službách Office 365 používajú funkcie na spoluprácu spolu s politikami zdieľania a nastaveniami zabezpečenia na poskytovanie prístupu k potrebným informáciám pričom zachovávajú kontrolu nad položkami spoločnosti.

  • Používateľské kontá:    Kontá nie je možné zdieľať a nie je možné ich ani duplikovať medzi nájomníkmi alebo oblasťami v lokálnych adresárových službách Active Directory.

  • Licencie a predplatné:    V službách Office 365 poskytujú licencie z licenčných plánov (nazývajú sa tiež licencie SKU alebo plány služieb Office 365) používateľom prístup k službám v službách Office 365, ktoré sú pre tieto plány zadefinované.

  • Ukladací priestor:    V plánoch služieb Office 365 sa hranice softvéru a limity pre SharePoint Online spravujú nezávisle od limitov ukladacieho priestoru poštovej schránky. Limity ukladacieho priestoru poštových schránok sú nastavené a spravované pomocou služby Exchange Online. Ani v jednom prípade nie je možné ukladací priestor medzi nájomníkmi zdieľať.

Nie. Individuálne domény, ako sú napríklad fabrikam.com alebo tailspintoys.com, môžu byť priradené a používané len s jedným nájomníkom. Každý nájomník musí mať svoj vlastný priestor názvov. Priestory názvov, ako sú napríklad UPN, SMTP a SIP, nie je možné medzi nájomníkmi zdieľať.

Lokálne hybridné súčasti, ako je napríklad organizácia so službou Exchange a Azure AD Connect, nie je možné v rámci viacerých nájomníkov rozdeliť.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×