Office
Prihlásenie
Spočítanie výskytu hodnoty

Spočítanie výskytu hodnoty

Predpokladajme, že chcete zistiť počet výskytov určitej textovej alebo číselnej hodnoty v rozsahu buniek. Napríklad:

 • Ak rozsah, napríklad A2:D20, obsahuje číselné hodnoty 5, 6, 7 a 6, číslo 6 sa vyskytuje dvakrát.

 • Ak stĺpec obsahuje mená Kováč, Novák, Novák a Novák, text Novák sa vyskytuje trikrát.

Poznámka: Snímky obrazovky v tejto téme boli vytvorené v programe Excel 2016. V závislosti od verzie Excelu sa obrazovka môže líšiť, ale funkčnosť bude stále rovnaká.

Na vypočítanie výskytu hodnoty existuje niekoľko spôsobov.

Spočítanie počtu výskytov jednej hodnoty pomocou funkcie COUNTIF

Funkciu COUNTIF môžete použiť na spočítanie počtu výskytov konkrétnej hodnoty v rozsahu buniek.

Príklady funkcie COUNTIF

Ďalšie informácie nájdete v téme COUNTIF (funkcia).

Spočítanie počtu výskytov na základe viacerých kritérií pomocou funkcie COUNTIFS

Funkcia COUNTIFS je podobná funkcii COUNTIF až na jednu dôležitú výnimku: funkcia COUNTIFS umožňuje používať kritériá na bunky v rámci viacerých rozsahov a spočíta, koľkokrát boli splnené všetky kritériá. S funkciou COUNTIFS môžete použiť až 127 párov rozsahov alebo kritérií.

Syntax funkcie COUNTIFS vyzerá takto:

COUNTIFS(rozsah_kritérií1; kritériá1; [rozsah_kritérií2; kritériá2];…)

Pozrite si nasledujúci príklad:

Príklad funkcie COUNTIFS

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie s viacerými rozsahmi a kritériami na výpočet nájdete v téme COUNTIFS (funkcia).

Spočítanie počtu výskytov na základe kritérií pomocou funkcií COUNT a IF

Predpokladajme, že potrebujete určiť, koľko predajcov predalo konkrétnu položku v určitej oblasti, alebo chcete vedieť, koľko predajov nad určitú hodnotu urobil konkrétny predajca. Môžete použiť funkcie IF a COUNT. Na testovanie podmienky teda najprv použijete funkciu IF, a iba ak je výsledok funkcie IF True, použijete funkciu COUNT na spočítanie buniek.

Poznámky: 

 • Vzorce v tomto príklade treba zadať ako vzorce poľa. Ak ste tento zošit otvorili v Exceli pre Windows alebo Excel 2016 pre Mac a chcete vzorec zmeniť alebo vytvoriť podobný vzorec, stlačte kláves F2, potom kombináciu klávesov Ctrl + Shift + Enter a vzorec vráti očakávané výsledky. V starších verziách Excelu pre Mac použite kombináciu COMMAND + Shift + Enter.

 • Na to, aby vzorce v príklade fungovali správne, druhý argument funkcie IF musí byť číslo.

Príklady vnorených funkcií COUNT a IF

Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v témach COUNT (funkcia) a IF (funkcia).

Spočítanie počtu výskytov viacerých textových alebo číselných hodnôt pomocou funkcií SUM a IF

V nasledujúcich príkladoch sme použili spoločne funkcie IF a SUM. Funkcia IF najskôr testuje hodnoty v niektorých bunkách a ak je výsledok testu True, funkcia SUM sčíta tie hodnoty, ktoré prešli testom.

Príklad 1

Príklad 1: Funkcie SUM a IF vnorené vo vzorci

Vyššie uvedená funkcia hovorí, že ak rozsah C2:C7 obsahuje hodnoty Kováč a Novák, potom by mala funkcia SUM zobraziť súčet záznamov, ktoré spĺňajú podmienku. Vzorec nájde v danom rozsahu tri záznamy pre hodnotu Kováč a jeden pre hodnotu Novák a zobrazí číslo 4.

Príklad 2

Príklad 2: Funkcie SUM a IF vnorené vo vzorci

Vyššie uvedená funkcia hovorí, že ak rozsah D2:D7 obsahuje hodnoty, ktoré sú menšie ako 9 000 EUR alebo väčšie ako 19 000 EUR, potom by mala funkcia SUM zobraziť súčet všetkých záznamov, ktoré spĺňajú podmienku. Vzorec nájde dva záznamy D3 a D5 s hodnotami menšími ako 9 000 EUR, potom záznamy D4 a D6 s hodnotami väčšími ako 19 000 EUR a zobrazí číslo 4.

Príklad 3

Príklad 3: Funkcie SUM a IF vnorené vo vzorci

Vyššie uvedená funkcia hovorí, že ak rozsah D2:D7 obsahuje faktúry pre Kováča menšie ako 9 000 EUR, potom by mala funkcia SUM zobraziť súčet záznamov, ktoré spĺňajú podmienku. Vzorec zistí, že bunka C6 spĺňa podmienku, a zobrazí číslo 1.

Poznámka: Vzorce v tomto príklade musia byť zadané ako vzorce polí. To znamená, že stlačíte kláves F2 a potom kombináciu klávesov Ctrl + Shift + Enter. V starších verziách Excelu pre Mac použite kombináciu COMMAND + Shift + Enter.

Spočítanie počtu výskytov viacerých hodnôt pomocou kontingenčnej tabuľky

Pomocou kontingenčnej tabuľky môžete zobraziť súčty a spočítať výskyt jedinečných hodnôt. Kontingenčná tabuľka predstavuje interaktívny spôsob rýchleho zhrnutia veľkého množstva údajov. Kontingenčnú tabuľku môžete použiť na rozbalenie alebo zbalenie jednotlivých úrovní údajov s cieľom zamerať sa na určitý aspekt výsledkov a na prechod zo súhrnných údajov na detaily o oblastiach vášho záujmu. Okrem toho môžete presunúť riadky do stĺpcov alebo stĺpce do riadkov (kontingencia) a zobraziť počet výskytov hodnoty v kontingenčnej tabuľke. Ukážeme si vzorový scenár tabuľkového hárka predaja, kde môžete spočítať počet hodnôt predaja pre golf a tenis v konkrétnych štvrťrokoch.

 1. V excelovom tabuľkovom hárku zadajte nasledujúce údaje.

  Vzorové údaje pre kontingenčnú tabuľku
 2. Vyberte bunky A2:C8

 3. Kliknite na položky Vložiť > Kontingenčná tabuľka.

 4. V dialógovom okne Vytvorenie kontingenčnej tabuľky kliknite na položku Vybrať tabuľku alebo rozsah, potom kliknite na položku Nový hárok a potom na položku OK.

  Vytvorí sa prázdna kontingenčná tabuľka v novom hárku.

 5. Na table Polia kontingenčnej tabuľky postupujte takto:

  1. Presuňte položku Šport do oblasti Riadky.

  2. Presuňte položku Štvrťrok do oblasti Stĺpce.

  3. Presuňte položku Predaj do oblasti Hodnoty.

  4. Opakujte krok c.

   Názov poľa sa zobrazí ako SúčetPredaja2 v kontingenčnej tabuľke a aj v oblasti hodnôt.

   V tomto bode tabla Polia kontingenčnej tabuľky vyzerá takto:

   Polia kontingenčnej tabuľky
  5. V oblasti Hodnoty kliknite na rozbaľovací zoznam vedľa položky SúčetPredaja2 a vyberte položku Nastavenie poľa hodnoty.

  6. V dialógovom okne Pole hodnoty – nastavenie postupujte takto:

   1. V časti Sumarizovať pole hodnoty podľa vyberte položku Počet.

   2. V poli Vlastný názov upravte názov na Počet.

    Dialógové okno Pole hodnoty – nastavenie
   3. Kliknite na tlačidlo OK.

  Kontingenčná tabuľka zobrazí počet záznamov pre golf a tenis za 3. štvrťrok a 4. štvrťrok spolu s údajmi o predaji.

  Kontingenčná tabuľka

Na začiatok stránky

Máte konkrétnu otázku o Exceli?

Uverejnite otázku vo fóre komunity používateľov Excelu

Pomôžte nám pri zlepšovaní Excelu

Máte nápady, ako by sme mohli zlepšiť nasledujúcu verziu Excelu? Ak áno, pozrite sa na témy v časti Excel User Voice.

Pozrite tiež

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Vyhľadanie a oprava chýb vo vzorcoch

Excelové klávesové skratky a funkčné klávesy

Štatistické funkcie (odkaz)

Matematické a trigonometrické funkcie (odkaz)

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×