Spočítanie čísel v stĺpci v opakujúcej sa tabuľke

Ak do šablóny formulára vložíte opakujúca sa tabuľka, program Microsoft Office InfoPath automaticky pridá do hornej časti tabuľky riadok hlavičky, čo umožní zadanie menoviek pre stĺpce tabuľky. V dolnej časti opakujúcej sa tabuľky môžete tiež pridať riadok päty. Riadky päty sa obvykle používajú na zobrazenie medzisúčtu pod stĺpcom čísel. Do riadka päty umiestneného pod stĺpcom výdavkov v šablóne formulára na vyúčtovanie výdavkov môžete napríklad pridať blok textu so súčtom. Ak chcete do stĺpca pridať hodnoty, funkciu sum môžete pripojiť k bloku textu so súčtom v riadku päty.

Repeating table with red box around Total text box

Obsah článku

Krok 1: Pridanie riadka päty do opakujúcej sa tabuľky

Krok 2: Pridanie bloku textu so súčtom do riadka päty

Krok 3: Spočítanie čísel v stĺpci v opakujúcej sa tabuľke

Krok 1: Pridanie riadka päty do opakujúcej sa tabuľky

 1. Dvakrát kliknite na menovku Opakujúca sa tabuľka umiestnenú pod tabuľkou v šablóne formulára.

 2. Kliknite na kartu Zobrazenie.

 3. V časti Možnosti začiarknite políčko Zahrnúť pätu.

  Tip: Ak chcete na konci opakujúcej sa tabuľky pridať ďalšie päty, pravým tlačidlom myši kliknite na prázdnu bunku v prvom riadku päty, ktorú ste pridali, v kontextovej ponuke ukážte na položku Vložiť a potom kliknite na položku Riadky nad alebo Riadky pod.

Na začiatok stránky

Krok 2: Pridanie bloku textu so súčtom do riadka päty

Po pridaní riadka päty do opakujúcej sa tabuľky môžete do riadka päty pridať blok textu so súčtom.

Poznámka: Ak nechcete blok textu so súčtom zobraziť v používateľskom formulári viackrát, do riadka päty pridajte blok textu so súčtom, nie riadok údajov, pretože používatelia formulára môžu pridať viacero inštancií riadka údajov.

 1. V riadku päty kliknite na bunku v stĺpci, do ktorého chcete vložiť pole so súčtom.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Blok textu.

  Tip: Namiesto bloku textu môžete použiť pole pre text typu rich-text alebo pole výrazu. V poliach výrazu sa údaje iba zobrazujú, ale neukladajú. Preto je vhodné použiť pole výrazu iba v prípade, že vypočítaný súčet nechcete použiť v inom výpočte ani ho uložiť ako súčasť šablóny formulára.

 3. V riadku päty kliknite na najbližšiu bunku vľavo od bunky, do ktorej ste vložili blok textu. Do tejto bunky vložíte menovku bloku textu.

 4. Zadajte výraz Súčet: a potom vyberte príslušný text.

 5. Na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na položku Zarovnať doprava Obrázok tlačidla .

 6. Dvakrát kliknite na blok textu, ktorý ste pridali v kroku 2.

 7. Kliknite na kartu Údaje.

 8. Do poľa Názov poľa zadajte menovku, napríklad celkovéVýdavky.

 9. V zozname Typ údajov zmeňte typ údajov z možnosti Textové (string) na možnosť Desatinné (double). Umožní sa tým zobrazenie čísel s desatinnými miestami, napríklad čísla 1234,12 €.

 10. Kliknite na tlačidlo Formátovať.

 11. V dialógovom okne Formát desatinných čísel kliknite v časti Formátovať na položku Mena a potom vyberte menu, ktorú chcete použiť.

Na začiatok stránky

Krok 3: Spočítanie čísel stĺpca v opakujúcej sa tabuľke

Ak používate opakujúcu sa tabuľku na zozbieranie číselných údajov od používateľov, pomocou funkcie sum môžete pridať čísla, ktoré do tabuľky zadali používatelia. Nezáleží na počte riadkov, ktoré používatelia pridajú do tabuľky pri vypĺňaní formulára, ani na počte zadaných čísel. Keďže používate funkciu sum, vypočítaná hodnota sa v bloku textu náležite upraví.

Vzorce sa ukladajú do pole v zdroj údajov a zobrazujú sa v ovládacích prvkoch, ktoré sú viazať na dané polia. Pri navrhovaní šablóny formulára môžete vytvoriť vzorec, ktorý spočíta stĺpec čísel v opakujúcej sa tabuľke pomocou bloku textu, poľa pre text typu rich-text alebo poľa výrazu.

 1. V riadku päty dvakrát kliknite na blok textu, ktorý ste doň vložili.

 2. Kliknite na kartu Údaje.

 3. V časti Predvolená hodnota kliknite na tlačidlo Vložiť vzorec Obrázok tlačidla .

 4. V dialógovom okne Vloženie vzorca kliknite na tlačidlo Vložiť funkciu.

 5. V zozname Kategórie kliknite na položku Matematika.

 6. V zozname Funkcie kliknite na položku sum a potom na tlačidlo OK, čím sa obnoví dialógové okno Vloženie vzorca.

  V dialógovom okne Vloženie vzorca by sa mal zobraziť nasledujúci vzorec.

  Sum formula as it appears in Insert Formula dialog box

 7. V poli Vzorec dvakrát kliknite na text v zátvorkách.

  Zobrazí sa dialógové okno Výber poľa alebo skupiny.

 8. V zozname Zdroj údajov kliknite na pole, ktorého hodnoty chcete sčítať.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×