Spôsoby zdieľania šablóny formulára

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

InfoPath Forms Services je serverovú technológiu, k dispozícii v Microsoft Office Forms Server 2007 a Microsoft Office SharePoint Server 2007, ktorá umožňuje používateľom vypĺňať Microsoft Office InfoPath 2007 formuláre pomocou webového prehliadača, namiesto alebo okrem, Office InfoPath 2007 klientskeho programu. Táto technológia umožňuje širší prístup k formulárom ako s predchádzajúcimi verziami programu Microsoft Office InfoPath.

Tento článok popisuje rôzne spôsoby, ako môžete zdieľať Office InfoPath 2007 šablón formulárov na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services.

Obsah tohto článku

Úvodné informácie o šablónach formulára programu InfoPath

Nasadenie a aktivácia šablóny formulára

Spôsoby, akým môžu používatelia pracovať s formuláre, ktoré môžete nasadiť

Úvodné informácie o šablónach formulára programu InfoPath

Program InfoPath je program, aby používa otvorené štandardy XML používateľom poskytnúť flexibilné ešte štruktúrované spôsob na zhromažďovanie údajov. Pretože program InfoPath je postavené na štandardy XML, opätovne použiť údaje, ktoré sa zhromažďujú pomocou formulárov programu InfoPath v celej organizácii. Napríklad údajov, ktorý je uložený vo formulári vyúčtovania výdavkov možno k nim získať prístup a zobrazené na webovú stránku, ktorá poukazuje rozpočtu trendov pre oddelenie.

Ak návrhár formulára vytvorí nový formulár programu InfoPath, návrhár skutočne vytvára, čo je známe ako šablóny formulára. Šablóny formulára definuje štruktúru údajov, vzhľad a správanie formulárov, ktoré používatelia vyplniť. Myslite na šablónu formulára ako koncept – východiskový bod, ktorý umožňuje používateľom vytvárať nové formuláre, ktoré používajú a ukladanie údajov rovnako ako. Pretože šablóny formulára musí byť k dispozícii predtým, ako môžete vyplniť formulár, na miesto, kde ich môžete pristupovať používatelia musia nasadiť šablón formulárov. Šablóny formulárov sú bežne nasadený do umiestnenia v podnikovej sieti, napríklad zdieľané priečinky, webové servery alebo knižnice SharePoint.

Ak používatelia majú povolenie na prístup k umiestneniu šablóny formulára, kde je uložená, môžete vyplniť formulár, ktorý je založený na danej šablóne, pomocou programu InfoPath, webového prehliadača, mobilného zariadenia alebo Microsoft Office Outlook 2007. Či je možné vyplniť formulár pomocou programu InfoPath alebo z iných metód závisí od viacerých faktorov, vrátane ako šablóny formulára bola navrhnúť a nasadiť. Napríklad vypĺňanie v prehliadači, musia byť navrhnuté formulára na spustenie v prehliadači a šablóny formulára pre formulár musí byť nasadené na serveri so službou InfoPath Forms Services.

Na začiatok stránky

Nasadenie a aktivácia šablóny formulára

InfoPath Forms Services umožňuje používateľom vypĺňať Office InfoPath 2007 formuláre pomocou webového prehliadača, namiesto alebo okrem Office InfoPath 2007 klientskeho programu. To umožňuje širší prístup k formulárom ako s predchádzajúcimi verziami programu Microsoft Office InfoPath.

Okrem toho InfoPath Forms Services umožňuje používateľom vyplnenie formulárov pomocou mobilného zariadenia. Skupina ovládacích prvkov, ktoré sú k dispozícii na použitie vo formulároch pre mobilné zariadenia je obmedzenejší než tie, ktoré sú k dispozícii pre formulárov podporovaných prehliadačom.

Návrhár šablóny formulára môžete tiež povoliť povýšenie vlastnosti pre šablónu formulára. Táto možnosť údaje z formulára, ktorý je založený na danej šablóne formulára na zobrazenie hodnôt stĺpca v knižnici lokality SharePoint tak, aby používatelia môžete jednoducho pracovať s údajmi formulára bez otvárania samotného formulára.

Zdieľať šablóny formulára na lokalite, návrhár šablóny formulára alebo správca musí najprv nasadenie šablóny formulára. Nasadenie šablóny formulára, návrhár šablóny formulára musíte publikovať šablónu formulára ako používateľská šablóna formulára alebo správca musí odovzdať šablónu formulára ako správcom schválená šablóna formulára. Rozhodnutie používať ktorýkoľvek typ šablóny formulára závisí od funkcie, ktoré návrhára pridá do šablóny formulára.

Nasadenie šablóny formulára

Typ šablóny formulára, ktorý používate určuje, kto je zodpovedný za nasadenie.

Používateľská šablóna formulára    Používateľská šablóna formulára môžete nasadiť návrhár šablóny formulára, ktorá má povolenia na vytváranie návrhov na lokalite. Ak používateľ môže vytvoriť knižnice dokumentov, pracovník publikovať formulár. Tento typ nasadenia je pre šablóny formulárov, ktoré neobsahujú spravovaného kódu.

Šablóna formulára schválená správcom    Nasadenie šablóny formulára schválená správcom vyžaduje ďalšie úrovne a môže byť koordinovaný medzi nasledujúce úlohy:

  • Návrhárov šablón formulárov a ľudia, ktorí vytvárajú šablóny formulára

  • Správcovia farmy, ľudia, ktorí nahrať šablón formulárov po overení neobsahujú chyby

  • Správcovia kolekcie lokalít, ľudia, ktorí Aktivácia šablón formulárov, takže je k dispozícii na použitie ako typov obsahu v knižnici dokumentov

Aktivácia šablóny formulára

Po nasadení je šablóna formulára schválená správcom, musí byť aktivovaný. Aktivácia je proces, ktorý slúži na zapnutie alebo vypnutie funkcií lokality alebo kolekcie lokalít. Pretože šablóny formulára schválená správcom sa považuje za funkcie kolekcie lokalít v InfoPath Forms Services, musí byť aktivovaný pred ich použitím. Po aktivácii šablóna formulára schválená správcom, ktoré sprístupníte ho použije v kolekcia lokalít ako typ obsahu pre knižnicu dokumentov alebo otvoriť priamo z knižnice šablón formulárov pre kolekciu lokalít.

Poznámky: 

  • Ak chcete nasadiť šablónu formulára, ktorá obsahuje spravovaný kód, ale nemáte povolenie, obráťte sa na správcu farmy. Skôr než požiadate správcu farmy o nasadenie šablóny formulára, musíte ju publikovať na miesto, kde prístup správcu.

  • Keď správca farmy nasadzuje šablónu formulára, sa pridá do centrálneho umiestnenia na serveri. Tých, ktorí majú povolenia správcu kolekcie lokalít môžete aktivovať šablónu formulára do kolekcie lokalít. Tento spôsob nasadenia sa odporúča len pre šablóny formulára, ktorý chcete sprístupniť pre jednu alebo viac kolekcií lokalít.

Na začiatok stránky

Spôsoby, akým môžu používatelia pracovať s formuláre, ktoré môžete nasadiť

Po nasadení a aktivovať šablónu formulára na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services, môžu používatelia pracovať s formuláre založené na šablóne formulára v rôznymi spôsobmi.

Používanie formulárov v prehliadači

S Office InfoPath 2007 návrhár šablóny formulára môžete vytvoriť šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom a nasadenie na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services. Po šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom je povolená pre prehľadávač, používatelia, ktorí nemajú v počítačoch nainštalovaný program InfoPath môžete vyplniť formulár informácie vo webovom prehliadači.

Predtým, používatelia, je potrebné mať nainštalovaný vyplniť formulár programu InfoPath. S InfoPath Forms Services môžu používatelia vyplniť formulár Office InfoPath 2007, ako je napríklad formulári vyúčtovania výdavkov, v prehliadači. Táto možnosť je vhodný na vyplnenie formulárov v počítačoch, kde nie je nainštalovaný program InfoPath. Napríklad, keď používatelia cestujete a nemajú prístup k vlastných počítačov, môžu vyplniť ich vyúčtovania výdavkov v prehliadači v každom počítači s pripojením na Internet.

Pomocou formulárov v mobilných zariadeniach

Pomocou Office InfoPath 2007 spolu s InfoPath Forms Services návrhár šablóny formulára môžete vytvoriť šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, ktorá sa spúšťa v mobilnom zariadení. Návrhár šablóny formulára môžete vytvoriť šablónu formulára kompatibilnej s prehľadávačom, ktorá je určená výlučne na zobrazenie na malej obrazovke. Prípadne designer môžete vytvoriť špecializované zobrazenia pre používateľov mobilných zariadení v šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom a iné zobrazenia pre ľudí, ktorí vyplnenie formulára v programe InfoPath alebo vo webovom prehliadači.

Exportovanie údajov formulára

Keď návrhár šablóny formulára umožňuje vlastnosť podpora pre šablónu formulára, údaje z formulár založený na danej šablóne formulára môžu byť zobrazené ako hodnoty stĺpca v knižnici lokality SharePoint. Uľahčuje pre používateľov na prácu s údajmi formulára bez otvárania samotného formulára.

To tiež uľahčuje pre používateľa pri exportovaní údajov z knižnice formulárov, kde sú uložené. Používateľov môžete exportovať údaje formulára, ktorý sa zobrazí v zobrazení knižnice v zošite programu Microsoft Office Excel. Používateľov môžete zdieľať zošit alebo vykonanie ďalších úloh, ako je napríklad zoraďovanie údajov v zošite alebo zoskupenie riadkov a stĺpcov.

Poznámka: Údaje, ktoré chcete exportovať do tabuľkového hárka je prehľad údajov zo zoznamu. Údaje v knižnici nie je prepojený na údaje v hárku. Ak formuláre v knižnici sa aktualizujú neskôr, nie je aktualizovaný údaje v tabuľke.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×