Spôsob fungovania rôznych typov záznamov v doplnku Business Contact Manager

Organizácia informácií v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook sa sústredí na záznamy o zákazníkoch a obchodných kontaktoch. Do nich sa totiž ukladajú kontaktné informácie o osobách, s ktorými obchodujete. Väčšina ostatných typov záznamov s nimi musí byť prepojená.

Tento článok obsahuje zoznam typov záznamov doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a to, ktoré záznamy môžete alebo musíte prepojiť s inými typmi záznamov.

Informácie o spôsobe prepojenia záznamov nájdete v článku o danom type záznamu.

Obsah tohto článku

Typy záznamov

Prečo je potrebné záznamy prepojiť

Typy záznamov

Diagram záznamov doplnku Business Contact Manager a spôsob ich prepojenia

Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook obsahuje tieto typy záznamov:

 • Zákazník.    Zákazník je spoločnosť alebo organizácia, s ktorou obchodujete. Ak niekomu poskytujete službu, napríklad lekársku alebo zubnú starostlivosť, táto osoba môže tiež byť zákazník.

  Ďalšie informácie o záznamoch o zákazníkoch nájdete v téme Uloženie informácií o zákazníkoch v doplnku Business Contact Manager.

 • Obchodný kontakt.    Obchodný kontakt je osoba v spoločnosti alebo organizácii, s ktorou obchodujete. Obchodný kontakt môže, ale nemusí byť prepojený so zákazníkom.

  Ďalšie informácie o obchodných kontaktoch nájdete v téme Používanie obchodných kontaktov v doplnku Business Contact Manager.

 • Potenciálny zákazník.    Potenciálny zákazník je osoba, ktorá má potenciálny záujem o kúpu produktov alebo služieb z vašej obchodnej ponuky. Vďaka potenciálnym zákazníkom vedia zamestnanci v oddelení predaja zvyčajne určiť, či sa potenciálny zákazník môže stať platiacim zákazníkom.

  Potenciálny zákazník je typ záznamu o obchodnom kontakte, pretože formulár potenciálneho zákazníka je založený na upravenom formulári obchodného kontaktu. Informácie o vytváraní vlastných typov záznamov nájdete v téme Vytvorenie a prispôsobenie typov záznamov a zoznamov.

  Ďalšie informácie o potenciálnych zákazníkoch nájdete v téme Spravovanie zákazníkov a potenciálnych zákazníkov v doplnku Business Contact Manager.

 • Príležitosť.    Príležitosť je záznam o potenciálnom predaji produktov alebo služieb zákazníkovi alebo obchodnému kontaktu. Každá príležitosť zahŕňa produkty alebo služby, o ktoré sa zákazníci zaujímajú. Záznamy o príležitostiach musia byť prepojené so záznamom typu Zákazník alebo Obchodný kontakt.

  Ďalšie informácie o záznamoch o príležitostiach nájdete v téme Sledovanie potenciálnych príležitostí na predaj v doplnku Business Contact Manager.

 • Marketingová aktivita.    Marketingová aktivita, ako je napríklad zoznam hovorov alebo cielená e-mailová správa, vám umožňuje plánovanie a sledovanie komunikačných činností s cieľom dosiahnuť obchodný výsledok, akým je napríklad zvýšenie podielu na trhu, uvedenie nového produktu alebo udržanie zákazníkov. Marketingové aktivity figurujú samostatne, ale dajú sa prepojiť s rôznymi typmi záznamov, vďaka čomu si môžete udržiavať prehľad o záznamoch a príjmoch z týchto aktivít.

  Ďalšie informácie o záznamoch o marketingových aktivitách nájdete v téme Obchodovanie s produktmi a službami v doplnku Business Contact Manager.

 • Obchodný projekt.    Obchodný projekt predstavuje jednu činnosť, napríklad usporiadanie konferencie o predaji alebo dokončenie projektu záhrady pre zákazníka. Obchodný projekt sa zvyčajne skladá zo sledu úloh, ktoré vám pomôžu dosiahnuť cieľ.

  Obchodné projekty musia byť prepojené so záznamom typu Zákazník alebo Obchodný kontakt.

  Ďalšie informácie o obchodných projektoch nájdete v téme Usporiadanie obchodných projektov v doplnku Business Contact Manager.

 • Projektová úloha.    Projektová úloha je pracovná položka v rámci obchodného projektu.

  Ďalšie informácie o záznamoch o projektových úlohách nájdete v téme Používanie projektových úloh v doplnku Business Contact Manager.

 • Položky histórie komunikácie.    Položky histórie komunikácie, ako je napríklad e-mailová správa, súbor alebo denník telefonátu, vám umožňujú sledovať komunikáciu s jednotlivými zákazníkmi alebo obchodnými kontaktmi.

  Položky histórie komunikácie musia byť prepojené so zákazníkom alebo obchodným kontaktom.

  Ďalšie informácie o položkách histórie komunikácie nájdete v téme Sledovanie komunikácie so zákazníkmi v doplnku Business Contact Manager.

Poznámka: Na základe typu záznamu Zákazník alebo Obchodný kontakt tiež môžete vytvárať vlastné typy záznamov. Informácie o prispôsobení záznamov nájdete v téme Vytvorenie a prispôsobenie typov záznamov a zoznamov.

Na začiatok stránky

Prečo je potrebné záznamy prepojiť

Vzájomným prepojením záznamov doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook medzi nimi vytvoríte vzťah a získate prístup k súvisiacim informáciám.

Väčšina typov záznamov – okrem marketingových aktivít a projektových úloh – musí byť prepojená so zákazníkom alebo obchodným kontaktom. Znamená to, že pred uložením záznamu musíte jedného z nich vybrať na prepojenie.

História komunikácie záznamov o zákazníkovi a o obchodnom kontakte zahŕňa históriu komunikácie všetkých záznamov, ktoré sú k nim pripojené.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje, ktoré položky sa dajú prepojiť s jednotlivými typmi záznamov.

Typ záznamu

Záznamy a položky, ktoré sa dajú prepojiť

Zákazník   

(môže figurovať samostatne)

 • Viacero obchodných kontaktov

 • Položky histórie komunikácie

  • Príležitosť

  • E-mailová správa

  • Obchodná poznámka

  • Denník telefonátu

  • Obchodný projekt

  • Úloha

  • Súbor

   Poznámka: Projektové úlohy sú zahrnuté v histórii komunikácie záznamu o zákazníkovi, ale ich priame prepojenie so záznamom o zákazníkovi nie je možné. Projektové úlohy sú uvedené, pretože záznam o zákazníkovi preberá projektové úlohy z prepojených obchodných projektov.

Obchodný kontakt alebo potenciálny zákazník   

(môže figurovať samostatne)

 • (Nadradený) zákazník. Prepojenie so zákazníkom je voliteľné.

 • Položky histórie komunikácie

  • Príležitosť

  • E-mailová správa

  • Obchodná poznámka

  • Denník telefonátu

  • Obchodný projekt

  • Súbor

  • Outlooková úloha

  • Plánovaná činnosť

   Poznámka: Projektové úlohy sú zahrnuté v histórii komunikácie záznamu o obchodnom kontakte, ale priame prepojenie so záznamom o obchodnom kontakte sa nedá vytvoriť. Projektové úlohy sú uvedené, pretože záznam o obchodnom kontakte preberá projektové úlohy z prepojených obchodných projektov.

Príležitosť    

(musí byť prepojený s typom záznamu Zákazník alebo Obchodný kontakt)

 • Typ záznamu (Nadradený) zákazník alebo Obchodný kontakt

 • Položky histórie komunikácie

  • E-mailová správa

  • Obchodná poznámka

  • Denník telefonátu

  • Súbor

  • Outlooková úloha

  • Plánovaná činnosť

Obchodný projekt   

(musí byť prepojený s typom záznamu Zákazník alebo Obchodný kontakt)

 • Typ záznamu (Nadradený) zákazník alebo Obchodný kontakt

 • Položky histórie komunikácie

  • Obchodná poznámka

  • Denník telefonátu

  • Súbor

  • Outlooková úloha

  • Plánovaná činnosť

Projektová úloha   

(musí byť prepojený s obchodným projektom)

 • (Nadradený) obchodný projekt

Marketingová aktivita   

(môže figurovať samostatne)

 • Možno ho priradiť k marketingovej kampani.

 • Môže byť priradený k záznamom o zákazníkovi, obchodnom kontakte, potenciálnom zákazníkovi a príležitosti na sledovanie pomocou výberu názvu marketingovej aktivity v poli Inicioval v rámci záznamov o zákazníkovi a obchodnom kontakte.

Položky histórie komunikácie    

(musí byť prepojený s typom záznamu Zákazník alebo Obchodný kontakt)

 • Príležitosť

 • E-mailová správa

 • Obchodná poznámka

 • Denník telefonátu

 • Obchodný projekt

 • Úloha

 • Súbor

 • Typ záznamu (Nadradený) zákazník alebo Obchodný kontakt

 • Príležitosť

 • Obchodný projekt

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×