Spätná analýza existujúcej databázy na model databázy

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou Sprievodcu spätnou analýzou v programe Visio Online Plan 2, databázového modelu môžete vytvoriť z existujúcej databázy alebo zošit programu Microsoft Excel. Databázové modely graficky Zobraziť štruktúry databázy, aby ste videli, ako databázy prvkov, ako sú napríklad tabuľky a zobrazenia, navzájom súvisia bez zobrazenia skutočných údajov. Takto môžete zjednodušiť vytvorením novej databázy alebo pochopenie štruktúry existujúcej.

Obsah tohto článku

Kde nájdem databázu funkcie modelovania pre program Visio Online Plan 2?

Kontrola informácií extrahovaných Sprievodcom spätnou analýzou

Príprava na spustenie sprievodcu

Spätná analýza existujúcej databázy

Kde nájdem databázu funkcie modelovania pre program Visio Online Plan 2?

Visio Add-in pre modelovanie databázy umožňuje vytvoríte databázového modelu z existujúcej databázy. Tento doplnok funguje iba so Visio Online Plan 2. Ak si nie ste istí, akú verziu programu Visio, ktorú používate, kliknite na položky súbor > konto > O programu Visio. Pozrite si tému Visio Online Plan 2 ďalšie informácie o predplatné verziu programu Visio.

Poznámka: Sprievodcu spätnou analýzou je k dispozícii vo Visiu Online Plan 2 z programu Visio zostavenie 9029 alebo novšiu verziu a už vyžaduje doplnok nainštalovať.

Stiahnutie doplnku Visia na modelovanie databázy

 1. Stiahnite si doplnok z tejto stránky.

 2. Na stránke sťahovania vyberte jazyk a potom kliknite na položku Stiahnuť.

 3. Vyberte možnosť 64-bitový (x64) alebo 32 bitovej (x86) verziu, ktorá sa zhoduje s vašou verziou programu Visio Online Plan 2. Môžete tiež vybrať na stiahnutie PDF súbor, ktorý obsahuje pokyny na nastavenie. Kliknite na tlačidlo ďalej na stiahnutie súborov na vašom počítači alebo zariadení.

 4. Ak je Visio otvorený, pred ďalším krokom ho zatvorte.

 5. Vyhľadajte stiahnutý inštalačný súbor MSI a dvojitým kliknutím na súbor spustite inštalačný program. Po zobrazení výzvy kliknite na položku Inštalovať a klikaním na požadované prvky na obrazovkách inštalácie dokončite proces inštalácie.

 6. Diagram modelu databázy je teraz k dispozícii na použitie v programe Visio Online Plan 2 na predplatné.

Kontrola informácií extrahovaných Sprievodcom spätnou analýzou

Informácie o definícii schémy, ktoré môže sprievodca extrahovať, závisia od rôznych faktorov, ako sú napríklad funkcie systému na spravovanie databáz (DBMS) a ovládača ODBC. Sprievodca zobrazí všetky prvky, ktoré môže extrahovať, a umožní vám vybrať požadované prvky. Môže vás napríklad zaujímať len 5 z 10 tabuliek a 2 zo 4 zobrazení.

Okrem zobrazenia zoznamu spätne analyzovaných položiek v okne Tabuľky a zobrazenia môžete pomocou sprievodcu automaticky vytvoriť kresbu. Ak nechcete, aby sa kresba vytvorila automaticky, môžete presunutím položiek z okna Tabuľky a zobrazenia na stranu kreslenia manuálne zostaviť model databázy.

Extrahovať možno nasledujúce prvky (v rozsahu, v akom sú dostupné v cieľovom systéme DBMS):

 • Tabuľky

 • Zobrazenia

 • Primárne kľúče

 • Cudzie kľúče

 • Indexy

 • Spúšťače (vrátane kódu)

 • Kontrolné klauzuly (vrátane kódu)

 • Uložené procedúry (vrátane kódu)

Príprava na spustenie sprievodcu

Ak spätne analyzujete excelový zošit, pred spustením sprievodcu je potrebné zošit otvoriť a pomenovať skupinu (alebo rozsah) buniek obsahujúcich záhlavia stĺpcov. Ak chcete použiť viaceré hárky, stačí pomenovať skupinu buniek stĺpcov v jednotlivých hárkoch. Tieto rozsahy bude sprievodca spracúvať ako tabuľky. Ďalšie informácie o pomenovaní rozsahu buniek nájdete v Pomocníkovi Microsoft Office Excelu.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak pred spustením Sprievodcu spätnou analýzou nastavíte predvolený ovládač na cieľovú databázu, ktorú chcete spätne analyzovať. Zabezpečí sa tým, že sprievodca správne priradí natívne typy údajov a že všetok kód extrahovaný sprievodcom sa správne zobrazí v okne Kód.

 1. Kliknite na kartu Súbor, na položky Nový, Šablóny, Softvér a databáza a potom dvakrát kliknite na položku Diagram modelu databázy.

 2. Na karte Databáza kliknite v skupine Spravovať na položku Ovládače databázy.

 3. Na karte Ovládače vyberte ovládač Visia pre DBMS. Ak navrhujete napríklad accessovú databázu, vyberte položku Microsoft Access.

  Ak spätne analyzujete excelový hárok, vyberte položku Všeobecný ovládač ODBC.

 4. Kliknite na položku Nastavenie.

 5. Na karte Ovládače ODBC začiarknite políčko ovládača od príslušného dodávateľa pre systém DBMA. Ak navrhujete napríklad accessovú databázu, začiarknite políčko Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb).

 6. V každom dialógovom okne kliknite na tlačidlo OK.

32-bitový ovládač ODBC od príslušného dodávateľa musí pochádzať z balíka ODBC Data Access Pack novšej verzie ako 2.0 a musí byť kompatibilný so štandardom ODBC úrovne 1 alebo novším. Poskytovateľ OLE DB od príslušného dodávateľa musí byť kompatibilný so špecifikáciou OLE DB verzie 1.0 alebo novšej.

Na začiatok stránky

Spätná analýza existujúcej databázy

 1. V diagrame modelu databázy kliknite na karte Databáza na položku Spätná analýza.

 2. Na prvej obrazovke Sprievodcu spätnou analýzou postupujte takto:

  1. Vyberte ovládač databázy Microsoft Visia pre systém na spravovanie databáz (DBMS). Ak ste ešte ovládač databázy Visia nepriradili ku konkrétnemu zdroju údajov ODBC, urobte to kliknutím na položku Nastavenie.

   Ak spätne analyzujete excelový hárok, vyberte položku Všeobecný ovládač ODBC.

  2. Vyberte zdroj údajov databázy, ktorú aktualizujete. Ak ste ešte nevytvorili zdroj údajov pre existujúcu databázu, urobte to kliknutím na položku Nový.

   Keď vytvoríte nový zdroj, jeho názov sa pridá do zoznamu Zdroje údajov.

  3. Keď je všetko nastavené podľa vašich predstáv, kliknite na tlačidlo Ďalej.

  4. Postupujte podľa pokynov v dialógových oknách príslušného ovládača. Ak máte otvorené napríklad dialógové okno Pripojenie k zdroju údajov, zadajte meno používateľa a heslo a kliknite na tlačidlo OK. Ak zdroj údajov nie je chránený heslom, kliknite na tlačidlo OK.

 3. Začiarknite políčka typov informácií, ktoré chcete extrahovať, a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Niektoré položky sa môžu zobrazovať sivou farbou, pretože niektoré systémy nepodporujú všetky typy prvkov, ktoré môže sprievodca extrahovať.

 4. Začiarknite políčka tabuliek (a prípadne aj zobrazení), ktoré chcete extrahovať, alebo kliknutím na položku Vybrať všetko vyberte extrahovanie všetkých položiek a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Ak spätne analyzujete excelový hárok a v tomto zozname sa nič nezobrazuje, pravdepodobne je potrebné pomenovať rozsah buniek obsahujúcich záhlavia stĺpcov v hárku.

 5. Ak ste v kroku 5 začiarkli políčko Uložené procedúry, vyberte procedúry, ktoré chcete extrahovať, alebo kliknutím na položku Vybrať všetko vyberte extrahovanie všetkých položiek a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Vyberte, či sa majú spätne analyzované položky automaticky pridať na aktuálnu stranu.

  Okrem zobrazenia zoznamu spätne analyzovaných položiek v okne Tabuľky a zobrazenia môžete pomocou sprievodcu automaticky vytvoriť kresbu. Ak nechcete, aby sa kresba vytvorila automaticky, môžete presunutím položiek z okna Tabuľky a zobrazenia na stranu kreslenia manuálne zostaviť model databázy.

 7. Kontrolou vybratých možností overte, či sa budú extrahovať požadované informácie, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Ak používate všeobecný ovládač ODBC, môže sa zobraziť chyba s informáciou o tom, že spätne analyzované informácie môžu byť neúplné. Vo väčšine prípadov to nie je problém – stačí kliknúť na tlačidlo OK a sprievodca môže pokračovať.

Sprievodca extrahuje vybraté informácie a zobrazí poznámky k procesu extrakcie v okne Výstup.

Na začiatok stránky

Visio 2016 nepodporuje sprievodcu spätnou analýzou

Spätne upravovať sprievodca nie je k dispozícii vo Visiu Professional 2016 alebo Visio Standard 2016. Aby ste mohli používať databázu funkcie modelovania, zvážte inováciu na Visio Online Plan 2.

Vyskúšať novú verziu Outlooku

Visio 2013 nepodporuje Sprievodcu spätnou analýzou

Spätne upravovať sprievodca nie je k dispozícii v programe Visio Professional 2013 alebo Visio Standard 2013. Aby ste mohli používať databázu funkcie modelovania, zvážte inováciu na Visio Online Plan 2.

Vyskúšať novú verziu Outlooku

Obsah tohto článku

Kontrola informácií extrahovaných Sprievodcom spätnou analýzou

Príprava na spustenie sprievodcu

Spätná analýza existujúcej databázy

Kontrola informácií extrahovaných Sprievodcom spätnou analýzou

Informácie o definícii schémy, ktoré môže sprievodca extrahovať, závisia od rôznych faktorov, ako sú napríklad funkcie systému na spravovanie databáz (DBMS) a ovládača ODBC. Sprievodca zobrazí všetky prvky, ktoré môže extrahovať, a umožní vám vybrať požadované prvky. Môže vás napríklad zaujímať len 5 z 10 tabuliek a 2 zo 4 zobrazení.

Okrem zobrazenia zoznamu spätne analyzovaných položiek v okne Tabuľky a zobrazenia môžete pomocou sprievodcu automaticky vytvoriť kresbu. Ak nechcete, aby sa kresba vytvorila automaticky, môžete presunutím položiek z okna Tabuľky a zobrazenia na stranu kreslenia manuálne zostaviť model databázy.

Extrahovať možno nasledujúce prvky (v rozsahu, v akom sú dostupné v cieľovom systéme DBMS):

 • Tabuľky

 • Zobrazenia

 • Primárne kľúče

 • Cudzie kľúče

 • Indexy

 • Spúšťače (vrátane kódu)

 • Kontrolné klauzuly (vrátane kódu)

 • Uložené procedúry (vrátane kódu)

Na začiatok stránky

Príprava na spustenie sprievodcu

Ak spätne analyzujete excelový zošit, pred spustením sprievodcu je potrebné zošit otvoriť a pomenovať skupinu (alebo rozsah) buniek obsahujúcich záhlavia stĺpcov. Ak chcete použiť viaceré hárky, stačí pomenovať skupinu buniek stĺpcov v jednotlivých hárkoch. Tieto rozsahy bude sprievodca spracúvať ako tabuľky. Ďalšie informácie o pomenovaní rozsahu buniek nájdete v Pomocníkovi Microsoft Office Excelu.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak pred spustením Sprievodcu spätnou analýzou nastavíte predvolený ovládač na cieľovú databázu, ktorú chcete spätne analyzovať. Zabezpečí sa tým, že sprievodca správne priradí natívne typy údajov a že všetok kód extrahovaný sprievodcom sa správne zobrazí v okne Kód.

 1. Kliknite na kartu Súbor, kliknite na položky Nový, Softvér a databáza a potom dvakrát na položku Diagram modelu databázy.

 2. Na karte Databáza kliknite v skupine Spravovať na položku Ovládače databázy.

 3. Na karte Ovládače vyberte ovládač Visia pre DBMS. Ak navrhujete napríklad accessovú databázu, vyberte položku Microsoft Access.

  Ak spätne analyzujete excelový hárok, vyberte položku Všeobecný ovládač ODBC.

 4. Kliknite na položku Nastavenie.

 5. Na karte Ovládače ODBC začiarknite políčko ovládača od príslušného dodávateľa pre systém DBMA. Ak navrhujete napríklad accessovú databázu, začiarknite políčko Microsoft Access Driver (*.mdb).

 6. V každom dialógovom okne kliknite na tlačidlo OK.

32-bitový ovládač ODBC od príslušného dodávateľa musí pochádzať z balíka ODBC Data Access Pack novšej verzie ako 2.0 a musí byť kompatibilný so štandardom ODBC úrovne 1 alebo novším. Poskytovateľ OLE DB od príslušného dodávateľa musí byť kompatibilný so špecifikáciou OLE DB verzie 1.0 alebo novšej.

Na začiatok stránky

Spätná analýza existujúcej databázy

 1. V diagrame modelu databázy kliknite na karte Databáza na položku Spätná analýza.

 2. Na prvej obrazovke Sprievodcu spätnou analýzou postupujte takto:

  1. Vyberte ovládač databázy Microsoft Visia pre systém na spravovanie databáz (DBMS). Ak ste ešte ovládač databázy Visia nepriradili ku konkrétnemu zdroju údajov ODBC, urobte to kliknutím na položku Nastavenie.

   Ak spätne analyzujete excelový hárok, vyberte položku Všeobecný ovládač ODBC.

  2. Vyberte zdroj údajov databázy, ktorú aktualizujete. Ak ste ešte nevytvorili zdroj údajov pre existujúcu databázu, urobte to kliknutím na položku Nový.

   Keď vytvoríte nový zdroj, jeho názov sa pridá do zoznamu Zdroje údajov.

  3. Keď je všetko nastavené podľa vašich predstáv, kliknite na tlačidlo Ďalej.

  4. Postupujte podľa pokynov v dialógových oknách príslušného ovládača. Ak máte otvorené napríklad dialógové okno Pripojenie k zdroju údajov, zadajte meno používateľa a heslo a kliknite na tlačidlo OK. Ak zdroj údajov nie je chránený heslom, kliknite na tlačidlo OK.

 3. Začiarknite políčka typov informácií, ktoré chcete extrahovať, a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Niektoré položky sa môžu zobrazovať sivou farbou, pretože niektoré systémy nepodporujú všetky typy prvkov, ktoré môže sprievodca extrahovať.

 4. Začiarknite políčka tabuliek (a prípadne aj zobrazení), ktoré chcete extrahovať, alebo kliknutím na položku Vybrať všetko vyberte extrahovanie všetkých položiek a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Ak spätne analyzujete excelový hárok a v tomto zozname sa nič nezobrazuje, pravdepodobne je potrebné pomenovať rozsah buniek obsahujúcich záhlavia stĺpcov v hárku.

 5. Ak ste v kroku 5 začiarkli políčko Uložené procedúry, vyberte procedúry, ktoré chcete extrahovať, alebo kliknutím na položku Vybrať všetko vyberte extrahovanie všetkých položiek a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Vyberte, či sa majú spätne analyzované položky automaticky pridať na aktuálnu stranu.

  Okrem zobrazenia zoznamu spätne analyzovaných položiek v okne Tabuľky a zobrazenia môžete pomocou sprievodcu automaticky vytvoriť kresbu. Ak nechcete, aby sa kresba vytvorila automaticky, môžete presunutím položiek z okna Tabuľky a zobrazenia na stranu kreslenia manuálne zostaviť model databázy.

 7. Kontrolou vybratých možností overte, či sa budú extrahovať požadované informácie, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Ak používate všeobecný ovládač ODBC, môže sa zobraziť chyba s informáciou o tom, že spätne analyzované informácie môžu byť neúplné. Vo väčšine prípadov to nie je problém – stačí kliknúť na tlačidlo OK a sprievodca môže pokračovať.

Sprievodca extrahuje vybraté informácie a zobrazí poznámky k procesu extrakcie v okne Výstup.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×