SORT (funkcia)

Funkcia SORT zoradí obsah rozsahu alebo poľa. 

V tomto príklade zoraďujeme jednotlivo podľa stĺpcov Oblasť, Obchodný zástupca a Produkt pomocou vzorca =SORT(A2:A17) skopírovaného do buniek F2, H2 a J2.

Použitie funkcie SORT na zoradenie rozsahov údajov. Tu sme použili vzorec =SORT(A2:A17) na zoradenie stĺpca Oblasť, potom sme vzorec skopírovali do buniek H2 a J2, aby sme zoradili meno obchodného zástupcu a produkt.

Poznámka: 24. september 2018: funkcia SORT je jednou z niekoľkých funkcií beta a momentálne je k dispozícii len pre časť insiderov pre Office . Počas ďalších niekoľkých mesiacov budeme tieto funkcie naďalej optimalizovať. Keď budú hotové, sprístupníme ich všetkým insiderom pre Office a predplatiteľom služieb Office 365.

Funkcia SORT vracia zoradené pole prvkov v rámci poľa. Vrátené pole má rovnaký tvar ako zadaný argument poľa. 

=SORT(pole;[index_zoradenia];[poradie_zoradenia];[podľa_stĺpca])

Argument

Popis

pole

Povinný

Rozsah alebo pole na zoradenie

[index_zoradenia]

Voliteľný 

Číslo označujúce riadok alebo stĺpec, podľa ktorého sa zoraďuje

[poradie_zoradenia]

Voliteľný

Číslo označujúce požadované poradie zoradenia; 1 pre vzostupné poradie (predvolené), -1 pre zostupné poradie

[podľa_stĺpca]

Voliteľný

Logická hodnota, ktorá označuje požadovaný smer zoradenia; FALSE pre zoradenie podľa riadka (predvolené), TRUE pre zoradenie podľa stĺpca

Poznámky: 

  • Ak argument index_zoradenia nie je zadaný, predpokladá sa hodnota riadok1/stĺpec1. Ak argument poradie nie je zadaný, predpokladá sa vzostupné poradie. Excel bude predvolene zoraďovať podľa riadkov, podľa stĺpcov bude zoraďovať len vtedy, ak argument podľa_stĺpca má hodnotu TRUE. Ak má argument podľa_stĺpca hodnotu FALSE alebo ak argument chýba, Excel bude zoraďovať podľa riadkov.

  • Funkcia SORT sa poskytuje na zoraďovanie údajov v poli. Ak chcete zoradiť údaje v mriežke, vhodnejšie je použiť funkciu SORTBY, pretože je flexibilnejšia. Funkcia SORTBY berie do úvahy pridanie/odstránenie stĺpcov, pretože odkazuje na rozsah, zatiaľ čo funkcia SORT odkazuje na číslo indexu stĺpca.

  • Pole môže byť riadok hodnôt, stĺpec hodnôt alebo kombinácia riadkov a stĺpcov hodnôt. V príklade vyššie je zdrojové pole pre vzorec s funkciou SORT rozsah A5:D20.

  • Funkcia SORT vráti pole, ktorého hodnoty budú presahovať, ak pôjde o finálny výsledok vzorca. To znamená, že po stlačení klávesu ENTER Excel dynamicky vytvorí rozsah polí s vhodnou veľkosťou. Ak máte potrebné údaje v excelovej tabuľke a použijete štruktúrované odkazy, veľkosť poľa sa bude počas pridávanie alebo odstraňovania údajov z rozsahu polí automaticky prispôsobovať. Ďalšie podrobnosti nájdete v článku o správaní polí s presahujúcimi údajmi.

  • Excel obmedzil podporu pre dynamické polia medzi zošitmi a tento scenár je podporovaný, len keď sú otvorené oba zošity. Ak zatvoríte zdrojový zošit, všetky vzorce prepojených dynamických polí pri obnovení vrátia chybu #ODKAZ! .

Príklady

Zoradenie rozsahu hodnôt v zostupnom poradí.

Zoradenie rozsahu hodnôt v zostupnom poradí.

Použitie funkcií SORT a FILTER súčasne, ktoré umožňuje zoradiť rozsah vo vzostupnom poradí a obmedziť ho na hodnoty vyššie ako 5 000.

Použitie funkcií SORT a FILTER súčasne, ktoré umožňuje zoradiť rozsah vo vzostupnom poradí a obmedziť ho na hodnoty vyššie ako 5 000.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

FILTER (funkcia)

RANDARRAY (funkcia)

SEQUENCE (funkcia)

SORTBY (funkcia)

UNIQUE (funkcia)

Chyba #PRESAHOVANIE! v Exceli

Dynamické polia a správanie polí s presahujúcimi údajmi

Implicitný operátor prieniku: @

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×