Snímka obrazovky tlačidla Komponent aplikácie na karte Vložiť

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zvislý blokový zoznam graficky predstavuje úlohy, procesu alebo pracovného postupu, každý krok obsahuje viacero čiastkových krokov alebo dôležité body. Pomocou grafického prvku SmartArt v programe Excel, PowerPoint alebo Word, môžete vytvoriť zvislý blokový zoznam a zahrnúť do hárka, prezentácie alebo dokumentu.

Vertical Block List

Obsah tohto článku

Snímka obrazovky tlačidla Komponent aplikácie na karte Vložiť

Pridanie alebo odstránenie polí v zozname zvislého bloku

Presun poľa v zozname zvislého bloku

Zmena farieb vášho zvislý blokový zoznam

Použitie štýlu grafického prvku SmartArt do svojho zvislý blokový zoznam

Oživiť svoje zvislý blokový zoznam

Snímka obrazovky tlačidla Komponent aplikácie na karte Vložiť

 1. Na karte Vložiť kliknite v časti Ilustrácie na položku Grafické prvky SmartArt.

  Skupina Ilustrácia na páse s nástrojmi

 2. V galérii Vybrať grafiku SmartArt kliknite na položku zoznama potom dvakrát kliknite na položku Údajovom zobrazení.

 3. Do poľa zadajte text, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na položku [Text] na textovej table a potom napíšte text.

  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, kliknite na položku [Text] na textovej table a potom text prilepte.

   Poznámka: Ak sa textová tabla nezobrazuje, kliknite na ovládací prvok.

   Ovládací prvok textovej tably

  • Kliknite na pole v obrázku SmartArt a zadajte text.

   Poznámka: Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite túto možnosť až po tom, keď pridáte všetky požadované polia.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo odstránenie polí v zozname zvislého bloku

Pridanie poľa

 1. Kliknite na obrázok SmartArt, do ktorého chcete pridať pole.

 2. Kliknite na existujúce pole, ktoré je umiestnené najbližšie k miestu, kam chcete pridať nové pole.

 3. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Vytvoriť grafický objekt kliknite na šípku v časti Pridať tvar.

  Pridanie tvaru

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vložiť pole, ktoré bude mať rovnakú úroveň ako vybraté pole a bude sa nachádzať za ním, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť pole, ktoré bude mať rovnakú úroveň ako vybraté pole a bude sa nachádzať pred ním, kliknite na položku Pridať tvar pred.

Odstránenie poľa

Ak chcete odstrániť pole, kliknite na ohraničenie poľa, ktoré chcete odstrániť a potom stlačte kláves DELETE.

Poznámky: 

 • Ak chcete pridať pole do zoznamu zvislého bloku, experimentovať s pridaním poľa pred alebo po vybraté pole získať umiestnenie, ktoré chcete pre nové pole. Bežné nedostatky grafických prvkov SmartArt sa ľahko odstraňujú.

 • Pridanie poľa z textovej tably:

  1. Umiestnite kurzor na začiatok textu na miesto, kde chcete pridať pole.

  2. Zadajte text, ktorý chcete vložiť do svojho nového poľa a stlačte kláves ENTER. Potom môžete stlačením klávesu TAB vložiť zarážku alebo kombináciou klávesov SHIFT + TAB môžete vložiť negatívnu zarážku.

Na začiatok stránky

Presun poľa v zozname zvislého bloku

 • Ak chcete pole premiestniť, kliknite naň a myšou ho presuňte na nové miesto.

 • Ak chcete presúvať pole iba veľmi nepatrne, podržte stlačený kláves CTRL a zároveň stláčajte klávesy so šípkami.

Na začiatok stránky

Zmena farieb vášho zvislý blokový zoznam

Rýchlo pridať kvality vzhľad a doladenie na grafický prvok SmartArt, môžete zmeniť farby alebo použitie štýlu grafického prvku SmartArt do zoznamu zvislého bloku. Môžete tiež pridať efekty, ako napríklad žiarenie, hladké okraje alebo priestorové efekty. Prezentácie programu PowerPoint, môžete animovať svoje zvislý blokový zoznam.

Pre polia v obrázku SmartArt je možné použiť kombinácie farieb, ktoré sú odvodené z farby motívu.

 1. Kliknite na obrázok SmartArt, ktorého farbu chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly obrázkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby.

  Pridať kliknutím v údajovom zobrazení

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

 3. Kliknite na požadovanú farebnú kombináciu.

Tip: Keď umiestnite ukazovateľ na miniatúru, uvidíte, ako sa farby prejavia v obrázku SmartArt.

Zmena farby čiar alebo štýlu orámovania poľa

 1. V grafickom prvku SmartArt kliknite pravým tlačidlom na orámovanie poľa, ktoré chcete zmeniť a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

 2. Ak chcete zmeniť farbu orámovania poľa, kliknite na tlačidlo Farba čiary, kliknite na položku Farba Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovanú farbu.

 3. Ak chcete zmeniť štýl orámovania poľa, kliknite na položku Štýl čiary a potom vyberte požadované štýly čiary.

Zmena farby pozadia poľa v zozname zvislého bloku

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ohraničenie poľa a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

 2. Kliknite na tablu Výplň a potom na políčko Výplň plnou farbou.

 3. Kliknite na položku Farba Obrázok tlačidla , a potom kliknite na požadovanú farbu.

 4. Ak chcete určiť mieru priehľadnosti farby pozadia snímky, posuňte jazdec parametra Priehľadnosť alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca. Percento priehľadnosti môže mať hodnotu od 0 (celkom nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 (celkom priehľadné).

Na začiatok stránky

Použitie štýlu grafického prvku SmartArt do svojho zvislý blokový zoznam

Štýl obrázka SmartArt je kombináciou rôznych efektov, ako napríklad štýlu čiary, skosenia alebo priestorového efektu, ktoré je možné použiť pre polia v obrázkoch SmartArt a vytvoriť tak jedinečný, profesionálne navrhnutý vzhľad.

 1. Kliknite na obrázok SmartArt, ktorého štýl SmartArt chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly obrázkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl obrázka SmartArt.

  Pridať kliknutím v údajovom zobrazení

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly grafických prvkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Viac .

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

  Poznámky: 

Na začiatok stránky

Oživiť svoje zvislý blokový zoznam

Ak používate PowerPoint, môžete animovať svoje zvislý blokový zoznam a zdôrazniť každé pole alebo každú hierarchickú úroveň.

 1. Kliknite na obrázok SmartArt, ktorý chcete animovať.

 2. Na karte Animácie v skupine Animácie kliknite na položku Animovať a potom kliknite na položku Po jednom podľa vetiev.

  Obrázok karty Animácie

Poznámka: Ak kopírujete zvislý blokový zoznam, ktorý má animácie použitý do inej snímky, animácia sa taktiež skopíruje.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×