Služby PerformancePoint Server 2007 o ukončení poskytovania technickej podpory plán

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Office 2007 servery a aplikácie dosiahli ich o ukončení poskytovania technickej podpory, vrátane servery a aplikácie, ktoré sa môžu používať ako súčasť vášho riešenia business intelligence (BI).

Aplikácie BI spoločnosti Microsoft

Dátum podpora skončila

ProClarity Analytics Server 6.3 Service Pack 3

ProClarity Desktop Professional 6.3

ProClarity SharePoint Viewer 6.3

11. júla 2017

SharePoint Server 2007 Service Pack 3

10. októbra 2017

PerformancePoint Server 2007 Service Pack 3

9. januára 2018

Ďalšie informácie o serveroch balíka Office 2007, ktoré sa blížia vyradeniu, nájdete v téme Plánovanie inovácie serverov balíka Office 2007.

Čomu ponúka podpora priemeru?

Produkty spoločnosti Microsoft, napríklad služby PerformancePoint Server 2007 SP3, ProClarity softvéru a SharePoint Server 2007 SP3 mal životnom cykle technickej podpory, počas ktorého spoločnosť Microsoft poskytuje nové funkcie, opravy chýb a aktualizácie zabezpečenia. Životný cyklus produktu zvyčajne trvá 10 rokov od dátumu pôvodnej verzie produktov a na konci tohto životného cyklu sa nazýva produktu o ukončení poskytovania technickej podpory. Ako ProClarity, služby PerformancePoint Server a SharePoint Server 2007 dosiahli ich o ukončení poskytovania technickej podpory, Microsoft už nebude poskytovať:

 • Technickú podporu pri problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť

 • Opravy chýb pri problémoch, ktoré sa zistili, a ktoré môžu ovplyvniť stabilitu a použiteľnosť serverov

 • Opravy chýb zabezpečenia pri rizikách, ktoré sa zistili, a ktoré môžu servery alebo aplikácie vystaviť rizikám spojeným s narušením zabezpečenia

 • Aktualizácie časového pásma

Inštalácie ProClarity, SharePoint Server 2007 SP3 a PerformancePoint Server 2007 SP3 bude pracovať, aj napriek tomu skončila sa technická podpora. Však dôrazne odporúčame, aby sa migrácia z týchto aplikácií čo najskôr.

Aké sú možnosti?

Blížiace sa ukončenie podpory týchto aplikácií BI je dobrou príležitosťou na preskúmanie možností a prípravu plánu inovácie. Od roku 2007 bolo veľké množstvo zmien aplikácií BI od spoločnosti Microsoft a tak máte niekoľko možností, ktoré sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Ak ste používali toto...

Preskúmajte tieto možnosti…

Nezabúdajte na toto...

Funkcie Monitoring & Analytics produktu PerformancePoint Server 2007 vrátane produktov:

 • PerformancePoint Monitoring Server

 • Aplikácia PerformancePoint Dashboard Designer

 • Dashboard Viewer for SharePoint Services (používa sa na vykreslenie tabúľ, prehľadov ukazovateľov výkonu a zostáv služby PerformancePoint)

Excel s Excelom Online (v cloude alebo lokálne). Prehľad nájdete v téme Možnosti BI v Exceli a službách Office 365

Power BI (v cloude alebo lokálne). Prehľad nájdete v téme Čo je Power BI?

SQL Server Reporting Services (lokálne). Prehľad nájdete v téme SQL Server Reporting Services (SSRS): Vytvorenie, nasadenie a spravovanie mobilných a stránkovaných zostáv

Služby PerformancePoint (lokálne). Prehľad nájdete v téme Čo je nové v službách PerformancePoint (SharePoint Server 2010)

Excel a Excel Online sú k dispozícii ako online (cloudové) alebo ako lokálne riešenia. Veľa požiadaviek pri vytváraní zostáv a tabúľ (dashboard) môže byť splnených pomocou funkcií Excelu s Excelom Online.

Power BI je k dispozícii v režime online alebo ako lokálne riešenie. Power BI nie je súčasťou služieb Office 365, ale budete môcť začať bezplatne používať službu Power BI a potom, v závislosti od vašej spotreby údajov a obchodných potrieb, inovovať na službu Power BI Pro.

Služby Reporting Services a PerformancePoint sú lokálne riešenia.

Služby PerformancePoint sú k dispozícii v produkte SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 a SharePoint Server 2016.

Niektoré funkcie a typy zostáv, ktoré boli k dispozícii v produkte PerformancePoint Server 2007, nie sú k dispozícii v Exceli, službe Power BI, službách Reporting Services alebo službách PerformancePoint. Ak chcete určiť najvhodnejšie riešenie vyhovujúce vašim podnikovým potrebám, budete potrebovať prehľad dostupných funkcií.

Softvér ProClarity vrátane produktov:

 • ProClarity Desktop Professional

 • ProClarity Analytics Server

 • ProClarity SharePoint Viewer

Spolupráca s partnerom spoločnosti Microsoft pri identifikovaní riešenia, ktoré najlepšie zodpovedá vašim potrebám. Navštívte Centrum pre partnerov spoločnosti Microsoft

Môžete tiež zvážiť použitie Excelu s Excelom Online, službami Power BI, SQL Server Reporting Services alebo PerformancePoint.

Viacero, ale nie všetky funkcie a možnosti, ktoré boli k dispozícii v softvéri ProClarity, sú k dispozícii v ďalších ponukách spoločnosti Microsoft vrátane Excelu, služieb Power BI, Reporting Services a PerformancePoint.

Indikátory KPI pre SharePoint Server 2007 (nazývané aj kľúčové ukazovatele výkonu MOSS)

Excel so službami Excel Services (služby Excel Services sa teraz označujú ako Excel Online). Prehľad nájdete v téme Analytické nástroje v Exceli a službách Excel Services (SharePoint Server 2013)

V programe SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 a SharePoint Server 2016 možno použiť kľúčové ukazovatele výkonu MOSS, ktoré boli vytvorené pomocou programu SharePoint Server 2007, ale nie je možné vytvoriť nové kľúčové ukazovatele výkonu MOSS.

Excel 2007

Excel s Excelom Online (v cloude alebo lokálne). Prehľad nájdete v téme Možnosti BI v Exceli a službách Office 365

Power BI (v cloude alebo lokálne). Prehľad nájdete v téme Čo je Power BI?

Excel s Excelom Online a Power BI poskytujú vašej organizácii cloudové a lokálne riešenia s podporou širokej škály zdrojov údajov.

Čo ak potrebujem pomoc s výberom riešenia?

Pri takom veľkom množstve dostupných možností riešení BI, ktoré sú k dispozícii, sa môže zdať ohromne ťažké zistiť, ktorá možnosť je tá najlepšia. Máme online sprievodcu, ktorý je vám k dispozícii. Pozrite si tému Výber nástrojov Microsoft Business Intelligence (BI) na analýzu a vykazovanie.

Čo sa stane, ak teraz nevykonám inováciu?

Môžete si vybrať možnosť nevykonať inováciu v súčasnosti. Vaše existujúce servery a aplikácie budú fungovať aj naďalej. Po ukončení technickej podpory však nebudete prijímať žiadne ďalšie aktualizácie – vrátane aktualizácií zabezpečenia. A ak sa vyskytne problém s aplikáciami na serveri, nebudete môcť získať pomoc a technickú podporu spoločnosti Microsoft.

Ako si naplánovať inováciu?

Po preskúmaní možností inovácie bude ďalším krokom príprava plánu inovácie. Nasledujúce sekcie obsahujú informácie a prepojenia na ďalšie zdroje, ktoré vám uľahčia plánovanie riešenia. Ak ide o aplikácie BI spoločnosti Microsoft, máte štyri hlavné možnosti vrátane dvoch, ktoré fungujú v cloude aj lokálne, a dvoch, ktoré sú iba na lokálne riešenia:

Možnosť

V cloude alebo lokálne?

Používanie Excelu s Excelom Online

Oboje

Používanie služby Power BI

Oboje

Používanie služby Reporting Services

Iba lokálne

Používanie služby PerformancePoint

Iba lokálne

Používanie Excelu s Excelom Online (v cloude alebo lokálne)

V Exceli Online, ktorý je známy aj ako služby Excel Services na serveri SharePoint Server, si môžu používatelia zobraziť a používať zošity v okne prehliadača, dokonca aj vtedy, ak vo svojom počítači nemajú nainštalovaný Excel. V Exceli môžete vytvárať zostavy, prehľady ukazovateľov výkonu a tabule (dashboard) a potom zdieľať zošity s ostatnými používateľmi pomocou Excelu Online bez ohľadu na to, či používate SharePoint Online v rámci služieb Office 365 alebo SharePoint Server lokálne. A môžete použiť údaje uložené lokálne alebo v cloude, čo vám dáva možnosť používať rozmanité zdroje údajov.

Nasledujúca tabuľka obsahuje porovnanie kľúčových výhod používania programu Excel so službami Office 365 v porovnaní s používaním Excelu so SharePoint Serverom a dodatočné informácie, ktoré sú uvedené nižšie.

Excel so službami Office 365 (v cloude)

Excel so SharePoint Serverom (lokálne)

Získate najnovšiu a najlepšiu verziu Excelu. So službami Office 365 získate najnovšiu verziu Excelu, ktorá obsahuje výkonné nové typy grafov, možnosť rýchleho a jednoduchého vytvárania grafov a tabuliek a podporu viacerých zdrojov údajov.

Nastavenie je oveľa jednoduchšie. Excel Online je súčasťou služieb Office 365 pre podniky, takže sa z vašej strany nevyžaduje veľká námaha. Zaregistrujte a prihláste sa a budete môcť pracovať rýchlejšie a efektívnejšie, než keby ste inovovali lokálne servery.

Používatelia majú všade prístup k svojim zošitom. Ľudia si môžu bezpečne zobraziť zošity z ľubovoľného miesta pomocou počítača, smartfónu a tabletu.

To však nie je všetko! Pozrite si tému Možnosti BI v Exceli a službách Office 365

Spravovanie globálneho nastavenia. Ako správca SharePointu môžete zadať globálne nastavenia, napríklad pre zabezpečenie, vyrovnávanie zaťaženia, správu relácie, vyrovnávaciu pamäť zošita a pre pripojenia externých údajov.

Služby Excel Services môžete používať so službami PerformancePoint . Služby Excel Services a PerformancePoint môžete nakonfigurovať ako súčasť inštalácie servera SharePoint Server a zahrnúť zostavy služieb Excel Services v tabuliach služby PerformancePoint.

To však nie je všetko! Pozrite si tému Funkcie BI v Exceli a službách Excel Services (SharePoint Server 2013)

Excel so službami Office 365 (v cloude)

Ak prejdete do služieb Office 365, budete mať najaktuálnejšie služby a aplikácie vrátane Excelu 2016 a Excelu Online. Služby PerformancePoint nie sú súčasťou služieb Office 365, takže obsah tabule v službách PerformancePoint nahradíte pomocou zošitov Excelu alebo iných zostáv. Dobrou správou je, že Excel 2016 zahŕňa množstvo nových typov grafov a vytváranie pôsobivých tabúľ (dashboard) v Exceli je ľahšie ako kedykoľvek predtým. A pravidelne sa pridávajú nové funkcie. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo je nové v Exceli 2016 pre Windows.

A pri kúpe 50 alebo viac licencií na služby Office 365 vám môže na začiatku pomôcť tím Microsoft FastTrack. Ďalšie informácie nájdete v téme Microsoft FastTrack.

Excel so SharePoint Serverom (lokálne)

Ak inovujete na novšiu verziu SharePointu, môžete používať Excel so službami Excel Services alebo Excel Online nasledovne:

 • Excel Services v SharePoint Serveri 2010

 • Excel Services v SharePoint Serveri 2013

 • Excel Online, ktorý je súčasťou Office Online Servera nainštalovaného nezávisle od SharePoint Servera 2016

Môžete tiež nakonfigurovať služby PerformancePoint v novej verzii servera SharePoint Server a používať spolu so službami Excel Services alebo Excel Online.

Ďalšie informácie o SharePointu možnosti inovácie nájdete v téme SharePoint Server 2007 koniec podporujú plán.

Ďalšie informácie o službách Excel Services nájdete v téme Prehľad služieb Excel Services (SharePoint Server 2010).

Používanie Power BI (v cloude alebo lokálne)

Power BI je balík podnikových analytických nástrojov na analýzu údajov a zdieľanie informačných prehľadov. Pomocou nástrojov Power BI môžete vytvoriť interaktívne zostavy a tabule s použitím údajov zo zdrojov umiestnených lokálne alebo online. Ľudia si môžu zobraziť a používať zostavy a tabule pomocou svojich počítačov alebo v mobilných zariadeniach.

Nástroje Power BI nie sú súčasťou služieb Office 365 alebo SharePoint Servera, ale sú samostatnou ponukou, ktorá obsahuje Power BI Desktop, brány Power BI a službu Power BI. Nástroje Power BI sú tiež integrované so službou SharePoint Online. Službu Power BI budete môcť začať používať bezplatne a potom, v závislosti od vašej spotreby údajov a obchodných potrieb, inovovať na službu Power BI Pro. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo je Power BI?

SQL Server Reporting Services (lokálne)

Služba SQL Server Reporting Services poskytuje výkonné riešenie vytvárania zostáv, ako aj možnosť inštalácie a konfigurácie služieb Reporting Services v natívnom režime alebo integrovanom režime SharePointu. Zostavy môžete vytvárať pomocou viacerých nástrojov vrátane nástrojov Report Designer, Report Builder a Power View. V najnovšom vydaní SQL Servera môžete použiť aj službu SQL Server Mobile Report Publisher a poskytovať zostavy, ktoré si prispôsobia mierku ľubovoľnej veľkosti obrazovky a vaša organizácia získa možnosť využiť zostavy v mobilných zariadeniach. Ďalšie informácie nájdete v téme SQL Server Reporting Services (SSRS): Vytvorenie, nasadenie a spravovanie mobilných a stránkovaných zostáv.

Používanie služby PerformancePoint (lokálne).

Ako je známe, PerformancePoint Server 2007 bol zakúpený nezávisle od SharePoint Servera 2007. Počínajúc produktom SharePoint Server 2010 je služba PerformancePoint aplikáciou služby na serveri SharePoint Server. Znamená to, že ak chcete používať službu PerformancePoint, nemusíte zakúpiť zvlášť licencie na server alebo hardvér.

Ak chcete prejsť z PerformancePoint Servera 2007 na službu PerformancePoint, prejdite na novšiu verziu SharePoint Servera a nakonfigurujte službu PerformancePoint. Verzia SharePoint Servera, na ktorú prechádzate, určuje to, či môžete importovať existujúci obsah tabule (dashboard) z PerformancePoint Servera 2007 do služby PerformancePoint.

 • Pri inovácii na SharePoint Server 2010 môžete importovať obsah tabule (dashboard) v službe PerformancePoint z PerformancePoint Servera 2007 do služby PerformancePoint v SharePoint Serveri 2010. Ďalšie informácie o tom, ako to funguje, nájdete v téme Sprievodca importom: Obsah PerformancePoint Servera 2007 do SharePoint Servera 2010.

 • Ak prechádzate na SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016, pravdepodobne budete musieť vytvoriť nový obsah tabule (dashboard) (zdroje údajov, zostavy, prehľady ukazovateľov výkonu a stránky tabule).

Na začiatku plánovania inovácie služby PerformancePoint si prezrite nasledujúce zdroje:

 1. SharePoint Server 2007 o ukončení poskytovania technickej podpory plán

 2. Ak viete, na ktorú verziu SharePointu prechádzate, pozrite si príslušný článok o službe PerformancePoint:

Po inovácii na službu PerformancePoint budete môcť používať niekoľko nových funkcií a vylepšení. Služba PerformancePoint ponúka vylepšené prehľady ukazovateľov výkonu, nové vizualizácie, napríklad Dekompozičný strom a zostavu Podrobnosti kľúčových ukazovateľov výkonu a ďalšie typy grafov, lepšie možnosti filtra časovej inteligencie a vylepšený súlad zjednodušenia ovládania. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo je nové v službe PerformancePoint (SharePoint Server 2010).

Kde môžem získať pomoc s mojou inováciou?

Či inovujete lokálneho alebo pohybujúce sa do služieb Office 365, odporúča sa spolupracovať s partnerom spoločnosti Microsoft. Kvalifikovaní partnera môžete určiť riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje vaše obchodné potreby a pomoc so svojím nasadením. Navštívte Centrum pre partnerov spoločnosti Microsofta pomocou filtrov vyhľadávania na vyhľadanie poskytovateľa riešení.

Súvisiace témy

Zdroje informácií, ktoré vám pomôžu pri inovácii serverov a klientov z balíka Office 2007
Skupina na vyradenie produktov balíka Office (komunita technikov spoločnosti Microsoft)

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×