Slovník programu Excel

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

3-D

A.

B

C

D

E

F

G

H

Môžem

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

3-D

Na začiatok stránky

priestorový odkaz

Odkaz na rozsah, ktorý zahŕňa dve alebo viac hárkov v zošite.

steny a podstava priestorového grafu

Oblasti okolo mnohých 3-D grafov, ktoré udávajú rozmer a ohraničenie do grafu. Dve steny a podstava jeden sú zobrazené v rámci zobrazovanú oblasť.

P

Na začiatok stránky

Aktivácia

Hárok s grafom alebo hárka aktívny alebo výbere papiera. Aktivovaný hárok určuje, ktoré ušká sa zobrazia. Ak chcete aktivovať hárok, kliknite na uško hárka v zošite.

aktívna bunka

Vybratá bunka, v ktorej sa zadáva údajov pri zadávaní. Len jedna bunka je aktívny v čase. Aktívna bunka je ohraničený veľké orámovanie.

aktívny hárok

Hárok, ktorý pracujete v zošite. Názov na karte aktívny hárok je tučné.

adresa

Cesta k objektu, dokumentu, súboru, stránky alebo iného cieľa. Adresa môže byť URL adresu (webovú adresu) alebo vo formáte UNC (sieťová adresa) a môžu obsahovať konkrétne miesto v súbore, napríklad záložku programu Word alebo Excel rozsah buniek.

alternatívny spúšťací priečinok

Priečinok k priečinku XLStart obsahujúci zošity alebo iné súbory, ktoré chcete automaticky otvoriť pri spustení programu Excel, a šablóny, ktoré majú byť k dispozícii pri vytváraní nových zošitov.

alternatívny spúšťací priečinok

Priečinok k priečinku XLStart obsahujúci zošity alebo iné súbory, ktoré chcete automaticky otvoriť pri spustení programu Excel, a šablóny, ktoré majú byť k dispozícii pri vytváraní nových zošitov.

argument

Hodnoty, ktoré funkcia používa na vykonávanie operácií a výpočtov. Typ argumentu použitého funkciou je špecifický pre danú funkciu. Bežné argumenty, ktoré sa používajú v rámci funkcie zahŕňajú čísel, textu, odkazov na bunky a názvy.

array

Používa sa na vytváranie jednoduchých vzorcov, ktoré poskytujú viacero výsledkov a pracujú so skupinou argumentov usporiadaných do riadkov a stĺpcov. Rozsah poľa zdieľa spoločný vzorec. konštanty poľa je skupina konštánt použité ako argument.

vzorec poľa

Vzorec, ktorý vykonáva viacero výpočtov na jednej alebo viacerých množiny hodnôt a vráti jeden výsledok alebo viacero výsledkov. Vzorce poľa sú zložených zátvoriek {} a zadávajú stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + ENTER.

priradená zostava kontingenčnej tabuľky

Zostava kontingenčnej tabuľky, ktorá poskytuje zdrojové údaje pre zostavu kontingenčného grafu. Vytvára sa automaticky, keď vytvoríte novú zostavu kontingenčného grafu. Keď zmeníte rozloženie buď zostavy, iné aj zmeny.

Rozšíriť ikonu časti Povolenie

Kolekcia vstavaných formátov buniek (napríklad veľkosť písma, vzory a zarovnanie), ktoré môžete použiť na rozsah údajov. Program Excel určuje úrovne súhrnu a detailov vo vybratom rozsahu a podľa potreby použije formát.

os

Čiara susediace s zobrazovanú oblasť grafu, ktorá sa používa ako referenčný rámec pre mierku. Os y je zvyčajne zvislá a obsahuje údaje. OS x je zvyčajne vodorovná a obsahuje kategórie.

B

Na začiatok stránky

Základná adresa

Relatívne cesty, ktoré program Excel používa pre cieľovú adresu, ak chcete vložiť hypertextové prepojenie. Môže to byť internetovú adresu (URL), cestu k priečinku na pevnom disku alebo cesta k priečinku v sieti.

orámovanie

Dekoratívne čiary, ktoré možno použiť na bunky hárka alebo objekty, ako sú napríklad grafov, obrázkov alebo textové polia. Okraje rozlíšiť, zdôrazniť alebo zoskupiť položky.

Z

Na začiatok stránky

vypočítaný stĺpec

V tabuľke programu Excel vo vypočítanom stĺpci používa jednoduchého vzorca, ktorý upraví pre každý riadok. Automaticky sa rozšíri do ďalších riadkov tak, že vzorec je okamžite rozšíri na tieto riadky.

vypočítavané pole (databáza)

Pole v množine výsledkov dotazu, ktorý zobrazuje výsledok výrazu namiesto údajov z databázy.

vypočítavané pole (zostava kontingenčnej tabuľky)

Pole v zostave kontingenčnej tabuľky alebo zostavy kontingenčného grafu, ktorý používa vzorec môžete vytvoriť. Vypočítavané polia môžete vykonávať výpočty pomocou obsah iných polí v zostave kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu.

vypočítavaná položka

Položka v poli kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu pole, ktoré používa vzorec, ktorý vytvoríte. Vypočítavané položky môžete vykonávať výpočty pomocou obsah iných položiek v rámci toho istého poľa zostavy kontingenčnej tabuľky alebo zostavy kontingenčného grafu.

osi kategórií

Os grafu, ktorá reprezentuje kategóriu pre každý údajový bod. Zobrazuje ľubovoľné textové hodnoty ako 1, 2.štv a 3.štv; nedokáže zobraziť mase číselné hodnoty.

pole kategórie

Pole, ktoré sa zobrazí v oblasti kategórií zostavy kontingenčného grafu. Položky v poli kategórie sa zobrazujú ako menovky na osi kategórií.

bunka

Pole predstavujúce priesečník riadka a stĺpca v hárku alebo v tabuľke, do ktorého sa zadávajú informácie.

odkaz na bunku

Množina súradnice umiestnenia bunky v hárku. Napríklad odkaz na bunku, ktorá sa zobrazí v priesečníku stĺpca B a riadka 3 je B3.

certifikačnej autority

Komerčná organizácia alebo skupiny v rámci spoločnosti, ktorá využíva nástroje, ako napríklad Microsoft certifikát servera na poskytovanie digitálnych certifikátov vývojári tohto softvéru môžete použiť na prihlásenie makrá a používateľov môžete použiť na podpisovanie dokumentov.

história zmien

V zdieľanom zošite, informácie o zmenách vykonaných počas predchádzajúcich relácií. Informácie zahŕňajú meno osoby, ktorá vykonala zmenu, keď zmeny a aké údaje sa zmenil.

chart area

Celý graf a všetky jeho prvky.

hárok s grafom

Hárok v zošite, ktorý obsahuje iba graf. Hárok s grafom je výhodné, ak chcete zobraziť graf alebo zostavu kontingenčného grafu oddelene od údajov z hárka alebo zostavu kontingenčnej tabuľky.

pole stĺpca

Pole, ktoré priradená orientácia stĺpca v zostave kontingenčnej tabuľky. Položky, ktoré sú priradené k poľu stĺpca sa zobrazujú ako menovky stĺpcov.

záhlavie stĺpca

Tieňovaným priestorom v hornej časti každej údajov tabla stĺpec, ktorý obsahuje názov poľa.

záhlavie stĺpca

Písmenom alebo číslom označená sivá oblasť v hornej časti každého stĺpca. Kliknite na nadpis stĺpca vyberte celý stĺpec. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť šírku stĺpca, presuňte čiaru napravo od záhlavia stĺpca.

porovnávacie kritériá

Nastavenie podmienok vyhľadávania, ktorý sa používa na vyhľadanie údajov. Porovnávacie kritériá môžu byť rad znakov, ktoré sa má zhodovať, napríklad "Northwind Traders" alebo výraz, ako napríklad "> 300."

operátor porovnania

Znak používaný na porovnanie dvoch hodnôt v kritériách porovnania. Šesť normy sú = sa rovná > väčší ako < menšie, > = väčšie alebo rovné, < = menšie alebo rovné a <> nerovná sa.

podmienený formát

Formát, ako je napríklad podfarbenie alebo písma Farba bunky, ktoré program Excel automaticky použije na bunky, ak je zadaná podmienka pravdivá.

Zlučovanie tabuľky

Tabuľka skombinované výsledky zobrazené v cieľovej oblasti. Excel vytvorí tabuľku zlučovania s použitím súhrnnú funkciu, ktoré ste vybrali na zdroj oblasti hodnôt, ktoré určíte.

konštanta

Hodnota, ktorá sa nepočíta. Napríklad číslo 210 alebo text "Štvrťročné výnosy" sú konštanty. Výraz alebo hodnota výsledkom výrazu, nie sú konštanty.

obmedzenia

Obmedzenia umiestnené Riešiteľa. Obmedzenia môžete použiť na počet nastaviteľných buniek, aby cieľová bunka alebo iných buniek, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s cieľovou bunkou.

kopírovaná oblasť

Bunky, ktoré kopírujete, keď chcete prilepiť údaje do iného umiestnenia. Po skopírovaní buniek, sa zobrazí orámovanie okolo nich označujúca, že boli skopírované.

kritériá

Súbor podmienok, ktoré určujú záznamy, ktoré sú zahrnuté do výsledku dotazu. Napríklad, toto kritérium vyberie záznamy, pre ktoré je väčší ako 30 000 hodnotu pre pole výška objednávky: výška objednávky > 30000.

implicitný prienik

Oblasť okna, ktoré zobrazuje kritériá používané na obmedzenie záznamov, ktoré sú zahrnuté do výsledku nastavenie dotazu.

aktuálna oblasť

Blokovanie vyplnenými bunkami, obsahuje aktuálne vybratú bunku alebo bunky. Oblasť rozširuje vo všetkých smeroch na prvý prázdny riadok alebo stĺpec.

vlastný výpočet

Metóda Zhrnutie hodnoty v oblasti údajov v zostave kontingenčnej tabuľky pomocou hodnôt do iných buniek v oblasti údajov. Vytváranie vlastných výpočtov pomocou Zobraziť údaje ako zoznam v dialógovom okne Pole kontingenčnej tabuľky pre údajové pole.

D

Na začiatok stránky

údajový formulár

Dialógové okno zobrazujúce jeden úplný záznam v čase. Ak chcete pridať, zmeniť, vyhľadajte a odstraňovanie záznamov môžete použiť údajových formulárov.

označenie údajov

Označenie, ktoré obsahuje ďalšie informácie o údajovej značke, ktorá predstavuje jediný údajový bod alebo hodnotu, ktorá pochádza z bunky údajového hárka.

značka údajového bodu

Pruhu, oblasť, bod, výsek alebo iný symbol v grafe predstavujúci jediný údajový bod alebo hodnotu, ktorá pochádza z bunky údajového hárka. Značky súvisiacich údajov v grafe tvoria radu údajov.

tabla údajov

Oblasť okna, ktoré zobrazuje výsledok nastaviť dotazu.

údajové body

Jednotlivé hodnoty, ktoré sú zobrazené v grafe. Súvisiace údajové body tvoria rady údajov. Údajové body predstavujú pruhy, stĺpce, riadky, výseky, bodky a iných tvarov. Tieto tvary sa nazývajú značky údajových bodov.

oblasť údajov

Rozsah buniek, ktorý obsahuje údaje a je ohraničený prázdnymi bunkami alebo orámovaním údajového hárka.

rad údajov

Súvisiace údajové body, ktoré sú zobrazené v grafe a pochádzajú zo stĺpcov alebo riadkov údajového hárka. Každý rad údajov v grafe obsahuje jedinečné farby alebo vzorky. Môžete zobraziť jeden alebo viacero radov údajov v grafe. Koláčové grafy majú iba jeden rad údajov.

rad údajov

Súvisiace údajové body, ktoré sú zobrazené v grafe. Každý rad údajov v grafe obsahuje jedinečné farby alebo vzorky a predstavuje v legende grafu. Môžete zobraziť jeden alebo viacero radov údajov v grafe. Koláčové grafy majú iba jeden rad údajov.

zdroj údajov

Uložená množina "zdrojových" informácií, ktoré sa používajú na pripojenie k databáze. Zdroj údajov môže obsahovať názov a umiestnenie databázového servera, názov databázového ovládača a informácie, ktoré potrebuje databázy, pri ďalšom prihlásení.

ovládač zdroja údajov

Programový súbor slúžiaci na pripojenie k určitej databáze. Každý databázový program alebo systém správy vyžaduje iný ovládač.

tabuľka údajov

Rozsah buniek, ktorý zobrazuje výsledky nahradenia rozličných hodnôt v niektorých vzorcoch. Existujú dva typy tabuliek údajov: jeden vstup tabuľky a dvoma vstupnými tabuľky.

Tabuľka údajov v grafoch

Mriežky, ktoré môžu byť pridané do niektorých grafov a obsahuje číselné údaje použité na vytvorenie grafu. Tabuľka údajov zvyčajne pripojený na vodorovnú os grafu a nahrádza označenia značiek na vodorovnej osi.

overovanie údajov

Funkcia programu Excel, ktoré môžete použiť na definovanie obmedzení čo údaje môžete alebo by mali byť zadané v bunke, a ak chcete zobraziť správy, ktoré Zobraziť výzvu na správne položky a informovať používateľov o nesprávnymi.

databáza

Kolekcia údajov súvisiacich s určitým predmetom alebo zámerom. V rámci databázy, informácie o konkrétny subjekt, ako je napríklad zamestnanec alebo objednávka, je rozdelené do tabuliek, záznamov a polí.

Konverzácie DDE

Interakcie medzi dve aplikácie, ktoré sú komunikácie a výmeny údajov pomocou špeciálnych funkcií a kódu nazýval dynamická výmena údajov (DDE).

predvolený úvodný zošit

Nový, neuložené zošit, ktorý sa zobrazí pri spustení programu Excel. Predvolený úvodný zošit sa zobrazí len vtedy, ak nie sú zahrnuté iné zošity v priečinku XLStart.

predvolená šablóna zošita

Šablóna zošit.xlt, ktorú vytvoríte, ak chcete zmeniť predvolený formát nových zošitov. Program Excel používa túto šablónu na vytvorenie prázdneho zošita pri spustení programu Excel alebo vytvorenie nového zošita bez zadania určitej šablóny.

predvolená šablóna hárka

Šablóna hárok.xlt, ktorú vytvoríte, ak chcete zmeniť predvolený formát nových hárkov. Program Excel používa túto šablónu na vytvorenie prázdneho hárka, keď pridáte nový hárok v zošite.

Následníci

Bunky, ktoré obsahujú vzorce, ktoré odkazujú na iné bunky. Napríklad, ak bunka D10 obsahuje vzorec = B5; bunky D10 sa líši v závislosti od bunky B5.

cieľová oblasť

Rozsah buniek, ktoré vyberiete obsahovať súhrnné údaje do konsolidácie. Cieľová oblasť môže byť v tom istom hárku ako zdroj údajov alebo v inom hárku. Hárok môže obsahovať iba jedno zlúčenie.

podrobné údaje

Pre automatické medzisúčty a prehľadoch, vrátených riadkov alebo stĺpcov, ktoré sú zhrnuté v súhrnných údajov. Podrobné údaje sa zvyčajne susediace, a to buď nad alebo naľavo od súhrnných údajov.

vynášacie čiary

V časti riadkovanie a oblasť grafy, riadky, ktoré rozširujú z údajového ukážte na osi kategórií (x). Užitočné v plošné grafy objasniť, kde sa končí jednu značku údajového bodu a ďalej sa spustí.

rozbaľovací zoznam

Ovládací prvok v ponuke, panel s nástrojmi alebo dialógové okno, ktoré sa zobrazí zoznam možností, po kliknutí na malú šípku vedľa poľa zoznam.

poľa hodnoty

Pole zo zdrojového zoznamu, tabuľky alebo databázy, ktorá obsahuje údaje, ktoré sú zhrnuté v zostave kontingenčnej tabuľky alebo zostavy kontingenčného grafu. Pole s hodnotou zvyčajne obsahuje číselné údaje, napríklad štatistické údaje alebo čiastky predaja.

oblasti hodnôt

V časti zostavy kontingenčnej tabuľky, ktorá obsahuje súhrnné údaje. Hodnoty v každej bunke oblasti hodnoty predstavujú súhrn údajov zo zdrojových záznamov alebo riadkov.

E

Na začiatok stránky

vložený graf

Graf, ktorý je umiestnený v hárku, a nie na samostatnom hárku s grafom. Vložené grafy sú užitočné, ak chcete zobraziť alebo vytlačiť graf alebo zostavu kontingenčného grafu s jej zdrojové údaje a ďalšie údaje v hárku.

chybové úsečky

Chybové úsečky sa používajú sa v údajoch štatistické alebo vedecké a zobrazujú možnú chybu alebo stupeň neurčitosti súvisiaci s jednotlivé značky údajových bodov v rade.

Doplnok programu Excel

Súčasti, ktoré môže byť nainštalovaná v počítači na Pridanie príkazov a funkcií programu Excel. Toto doplnok programy sú špecifické pre program Excel. Ďalšie doplnky programy, ktoré sú k dispozícii pre Excel alebo balíka Office sú doplnky Component Object Model (COM).

Tabuľka programu Excel

Predtým označovanej ako zoznam programu Excel, môžete vytvárať, formátovať, a rozbalenie tabuľky programu Excel na usporiadanie údajov v hárku.

výraz

Kombinácia operátorov, názvy polí, funkcií, oddeľovač a konštánt, ktorý sa vyhodnotí ako jedna hodnota. Výrazy môžete zadať kritériá (napríklad čiastka objednávky > 10000) alebo vykonanie výpočtov hodnôt v poliach (napríklad cena * množstvo).

externé údaje

Údaje, ktoré sú uložené v databáze programu Access, dBASE alebo SQL Server, ktorý je nezávislý od dotazu a program, z ktorého ste začali dotazu.

externé údaje

Údajom uloženým mimo Excelu. Medzi takéto dokumenty patria databázy vytvorené v programe Access, dBASE, SQL Server, alebo na webový server.

rozsah externých údajov

Rozsah údajov, ktoré sa vkladajú na hárok, ale nepochádzajú z programu Excel, ako napríklad do databázy alebo z textového súboru. V programe Excel, môžete formátovať údaje alebo použiť vo výpočtoch, rovnako ako akékoľvek iné údaje.

externý odkaz

Odkaz na bunku alebo rozsah v hárku v inom zošite programu Excel, alebo odkaz na definovaný názov v inom zošite.

F

Na začiatok stránky

pole (databáza)

Kategória informácií, napríklad posledný meno alebo poradie suma, ktorú je uložený v tabuľke. Keď dotaz zobrazí množinu jeho údajov table výsledkov, pole predstavuje stĺpec.

pole (zostava kontingenčnej tabuľky)

V zostave kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu, kategória údajov, ktorá je odvodená z poľa v zdroji údajov. Zostavy kontingenčnej tabuľky obsahujú riadka, stĺpca, stránky a údajových polí. Zostavy kontingenčných grafov obsahujú rad, Kategória, stránky a údajových polí.

rukoväť výplne

Malý čierny štvorček v pravom dolnom rohu výberu. Keď ukážete na rukoväť výplne, ukazovateľ sa zmení na čierny krížik.

filter

Ak chcete zobraziť iba riadky, v zozname, ktoré spĺňajú zadané podmienky. Použijete príkaz automatický filter na zobrazenie riadkov, ktoré spĺňajú jednu alebo viacero zadaných hodnôt, vypočítané hodnoty alebo podmienky.

písmo

Grafický návrh používaný na všetky číslice, symboly a abecedné znaky. Aj ako typ alebo rez. Príklady písma sú Arial a Courier New. Písma majú zvyčajne rôznych veľkostí, ako napríklad 10 písmeno a rôzne štýly, ako napríklad tučné písmo.

Vzorec

Poradie hodnoty, odkazy na bunky, názvov, funkcií alebo operátorov v určitej bunke, ktoré spolu vytvárajú novú hodnotu. Vzorec vždy začína znakom rovnosti (=).

riadok vzorcov

Paneli v hornej časti okna programu Excel, ktorý sa používa na zadávanie alebo úpravu hodnôt alebo vzorcov v bunkách alebo grafoch. Zobrazuje konštantná hodnota alebo vzorec nachádzajúci sa v aktívnej bunky.

Paleta vzorcov

Nástroj, ktorý vám pomôže vytvoriť alebo upraviť vzorec a tiež poskytuje informácie o funkciách a ich argumentoch.

Funkcia (Microsoft Query)

Výraz, ktorý vráti hodnotu založenú na výsledkoch výpočtu. Dotaz predpokladá, že zdroje údajov podporujú Avg, Count, Max, Min a súčet funkcie. Niektoré zdroje údajov nepodporuje všetky tieto alebo podporuje ďalšie funkcie.

Funkcia (Office Excel)

Preddefinovaný vzorec, ktorý má hodnotu alebo hodnoty, vykoná operáciu a vráti jednu alebo viacero. Funkcie na zjednodušenie a skrátiť vzorcov v hárku, najmä tých, ktoré vykonávajú zdĺhavé alebo zložité výpočty.

G

Na začiatok stránky

hľadanie riešenia

Metóda na vyhľadanie konkrétnej hodnoty pre bunku nastavením hodnoty inej bunky. Keď cieľ Hľadám, program Excel sa mení hodnotu v bunke, ktorý určíte, kým vzorec, ktorý je závislý na danú bunku vráti požadovaného výsledku.

mriežka

Skupina pretínajúcimi čiar slúžiacich na zarovnávanie objektov.

mriežky v grafoch

Riadky môžete pridať do grafu, ktoré vám pomôžu ľahšie prezerania a vyhodnocovania údajov. Mriežka zo značiek na osi presahujú zobrazovanú oblasť.

skupina

Do prehľadu alebo zostavu kontingenčnej tabuľky, jeden alebo viac podrobné riadky alebo stĺpce, ktoré sú priľahlé a podriadená prehľad riadka alebo stĺpca.

H

Na začiatok stránky

spojnice extrémov

V 2D čiarové grafy, riadky, ktoré rozšíriť na najvyššie hodnoty po najmenšiu v každej kategórii. Spojnice extrémov sa často používajú v burzových grafoch.

hárok s históriou

Samostatný pracovný hárok, ktorý obsahuje zoznam sledovaných zmien v zdieľanom zošite, vrátane informácií o mene osoby, ktorá sa vykonané zmeny, kedy a kde to bolo odstránené alebo nahradené údajoch a spôsobe vyriešenia konfliktov zmeny.

I

Na začiatok stránky

identifikátor

Názov poľa, ktorý sa používa vo výraze. Napríklad čiastka objednávky je identifikátor (názov poľa) pre pole, ktoré obsahuje objednávky. Môžete použiť výraz (ako je napríklad cena * množstvo) namiesto identifikátor.

implicitný prienik

Odkaz na rozsah buniek, nie na jednu bunku, ktorý sa vypočíta ako jedna bunka. Ak bunku C10 obsahuje vzorec = B5: B15 * 5, Excel vynásobí hodnotu v bunke B10 5, pretože bunky B10 a C10 sú v tom istom riadku.

index

Súčasť databázy, ktorá zrýchľuje vyhľadávanie údajov. Ak tabuľka obsahuje index, údaje v tabuľke možno nájsť vyhľadávanie v indexe.

vnútorné spojenie

V dotaze predvolený typ spojenia medzi dvoma tabuľkami, kde sú vybraté len záznamy, ktoré majú rovnaké hodnoty v poliach pripojil. Dva zodpovedajúce záznamy z každej tabuľky sú skombinované a zobrazia ako jeden záznam v množine výsledkov.

vstupná bunka

Nahrádza bunky, v ktorých každá vstupná hodnota z tabuľky údajov. Ľubovoľnú bunku v hárku môže byť vstupnú bunku. Hoci Vstupná bunka nemusí byť súčasťou tabuľky údajov, vzorce v tabuľkách údajov musia odkazovať na vstupnú bunku.

Vloženie riadka

V tabuľke programu Excel špeciálny riadok, ktorý uľahčuje zadávanie údajov. Riadok na vkladanie je označené hviezdičkou.

Internet Explorer

Webový prehliadač, ktorý interpretuje súbory HTML, formátuje ich na webové stránky a zobrazuje ich používateľovi. Internet Explorer môžete stiahnuť z webovej lokality Microsoft na http://www.microsoft.com.

položka

Podkategória poľa v zostave kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu. Pole "Mesiac" môže napríklad položky, ako napríklad "Január", "Február", a tak ďalej.

iterácia

Opakované výpočtu hárka, kým je splnená zadaná číselná podmienka.

J

Na začiatok stránky

pripojenie

Prepojenie medzi viacerými tabuľkami, kde sú záznamy z súvisiacich polí, ktoré spĺňajú skombinované a zobrazujú ako jeden záznam. Nezhodné záznamy môžu zahrnuté alebo vylúčené podľa toho typ spojenia.

čiara

V dotaze čiara spájajúca polia medzi dvoma tabuľkami a zobrazí dotaz, ako je príbuzná funkcii Effect údaje. Typ spojenia sa označuje záznamy, ktoré sú vybrané na množinu výsledkov dotazu.

čiara

V dotaze čiaru, ktorá spája polia medzi dvoma tabuľkami a ukazuje, ako je príbuzná funkcii Effect údaje. Typ spojenia sa označuje záznamy, ktoré sú vybrané na množinu výsledkov dotazu.

Zarovnanie

Ak chcete upraviť vodorovný rozstup tak, že text je zarovnaný rovnomerne pozdĺž ľavým a pravým okrajom. Oprávňujúce textu sa vytvoria hladké okraje na oboch stranách.

N

Na začiatok stránky

legenda

Pole popisujúce vzorky a farby priradené jednotlivým radom údajov alebo kategóriám v grafe.

kľúče legendy

Symboly v legendy, ktoré zobrazujú vzorky a farby priradené jednotlivým radom údajov (alebo kategórií) v grafe. Kľúče legendy sa zobrazujú naľavo od položky legendy. Formátovanie kľúč legendy aj formáty priradený k jeho značku údajového bodu.

uzamknutého poľa alebo záznamu

Stav záznamu, poľa alebo iných objektov v databáze, ktorá umožňuje zobraziť, ale nezmenil (iba na čítanie) v dotaze.

M

Na začiatok stránky

priradený rozsah

Rozsah v zozname XML, ktorá bola spojená s prvok mapu XML.

matica

Obdĺžnikové pole hodnôt alebo rozsah buniek, ktorá je v kombinácii s ďalšími polia alebo rozsahov na zadanie viacerých súčtov a produkty. Program Excel obsahuje preddefinované maticovými funkciami, vytvárajúcich súčtov alebo produktov.

zlúčené bunky

Jednu bunku, vytvorená zlúčením dvoch alebo viacerých vybratých buniek. Odkaz na bunku pre zlúčenú bunku je ľavú hornú bunku v pôvodne vybratom rozsahu.

Ovládací prvok programu Microsoft Excel

Natívny Excel ovládací prvok ako ovládací prvok ActiveX.

Pomocník programu Microsoft Visual Basic

Na získanie pomoci pre program Visual Basic v programe Excel kliknite na karte vývojár kliknite v skupine kód na položku Visual Basic a potom v ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic.

pohyblivý priemer

Sekvencia priemerov vypočítaných z častí radov údajov. Kĺzavého priemeru do grafu vyhladzuje pohybom údajmi, teda vzorka alebo trend viac jasne.

orámovanie

Animované orámovanie okolo rozsahu hárkov, ktoré boli vystrihnutých alebo skopírovaných. Ak chcete zrušiť orámovanie, stlačte kláves ESC.

označenia viacnásobnej úrovne

Menovky kategórií v grafe, ktoré je založené na údajoch hárka sa automaticky zobrazí na viac ako jeden riadok v hierarchii. Napríklad nadpis produkty sa zobrazí nad riadkom s nadpisom Tofu, jablká a hrušky.

N

Na začiatok stránky

názov,

Slovo alebo reťazec znakov predstavujúci bunku, rozsah buniek, vzorec alebo konštantu. Použiť jednoduché pochopiť názvy, napríklad produkty odkazovať na zložité rozsahy, ako je napríklad predaj! C20: C30.

Pole názvov

Pole nachádzajúce sa naľavo od riadka vzorcov, ktoré označuje vybratú bunku, položku grafu alebo nakreslený objekt. Ak chcete pomenovať bunku alebo rozsah, zadajte názov do poľa názov a stlačte kláves ENTER. Na presun k a vybrať pomenovanú bunku, kliknite na jeho názov do poľa názov.

nespojitý výber

Výber z dvoch alebo viacerých buniek alebo rozsahov vzájomných interakcií. Pri výbere nesúvislej oblasti v grafe, skontrolujte, či Spojené výbery tvoria obdĺžnikový tvar.

zdrojové údaje bez technológie OLAP

Základné údaje pre zostavu kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu, ktoré pochádzajú z iného zdroja ako databázy OLAP. Tieto zdroje zahŕňajú relačné databázy tabuľky v hárku programu Excel a databázy textových súborov.

O

Na začiatok stránky

ObjectLink

OLE formát údajov, ktorý popisuje prepojený objekt, Identifikácia predmetu, názov dokumentu a názov objektu. Každá z týchto položiek údajov je reťazec ukončený nulovým.

súbor kocky v režime offline

Súbor môžete vytvoriť na pevnom disku alebo zo sieťového umiestnenia pre ukladanie zdrojové údaje OLAP pre zostavu kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu. Súbory kocky v režime offline umožňujú pokračovať v práci keď nie ste pripojení k serveru OLAP.

OLAP

Databázová technológia optimalizovaná na vytváranie dotazov a zostáv, a nie na spracovanie transakcií. Hierarchicky a uložené v kockách tabuliek údajov OLAP.

poskytovateľ OLAP

Nastavenie softvéru, ktorý poskytuje prístup k určitému typu databázy OLAP. Tento softvér môže zahŕňať ovládač zdroja údajov a ďalší klientsky softvér, ktoré sú potrebné na pripojenie k databáze.

operand

Položky na oboch stranách operátora vo vzorci. V programe Excel, môže byť operandov hodnôt, odkazov na bunky, názvy, menovky a funkcie.

operátor

Znamienko alebo symbol, ktorý určuje typ výpočtu, ak chcete vykonať v rámci výrazu. Existujú matematické, porovnávacie, logické a odkazové operátory.

vonkajšie spojenie

V dotaze sú vybratí spojenia, kde všetky záznamy z jednej tabuľky, aj v prípade, že neexistujú žiadne zodpovedajúce záznamy v druhej tabuľke. Záznamy, ktoré zodpovedajú sú skombinované a zobrazené ako jedno. Záznamy, ktoré nemajú zodpovedajúce výsledky v druhej tabuľke sú uvedené prázdne.

vonkajšie spojenie

Pripojenie v vyberú sa všetky záznamy z jednej tabuľky, aj keď nie sú žiadne zodpovedajúce záznamy v druhej tabuľke. Záznamy, ktoré zodpovedajú sú skombinované a zobrazené ako jedno. Záznamy, ktoré nemajú zodpovedajúce výsledky v druhej tabuľke sa zobrazujú ako prázdne.

prehľad

Údaje hárka, v ktorom sú riadky alebo stĺpce s podrobnými údajmi zoskupené tak, že môžete vytvárať súhrnnej zostavy. Prehľad môžete sumarizovať celého hárka alebo jeho časť.

Vytvorenie prehľadu údajov

Údaje, ktoré je obsiahnutá v prehľadu hárka. Vytvorenie prehľadu údajov obsahuje aj súhrnu a detailov riadky alebo stĺpce prehľadu.

symboly prehľadu

Symboly, ktoré používate na zmenu zobrazenia pracovného hárka s prehľadom. Môžete zobraziť alebo skryť podrobné údaje stlačením kombinácie klávesov na znamienko plus a mínus čísla 1, 2, 3 alebo 4, ktorá označuje úroveň prehľadu.

OwnerLink

OLE formát údajov, ktorý popisuje vložený objekt, Identifikácia predmetu, názov dokumentu a názov objektu. Každá z týchto položiek údajov je reťazec ukončený nulovým.

P

Na začiatok stránky

zlom strán

Oddeľovač, ktorý rozdeľuje pracovný hárok na jednotlivé strany na tlač. Program Excel automaticky vloží automatické zlomy strán podľa veľkosti papiera, nastavenia okrajov, možnosti a pozície manuálne zlomy, ktoré chcete vložiť.

.

Zobrazenie zošita, ktoré zobrazuje oblasti, ktoré sa vytlačia a umiestnenia zlomov strán. Oblasti, ktoré sa majú vytlačiť sa zobrazí ako biela, automatické zlomy strán sa zobrazia ako prerušované čiary a manuálne zlomy strán sa zobrazia ako plné čiary.

parameter

V programe Excel, môžete pridať, zmeniť alebo odstrániť parametre na určenie buniek, ktoré možno upravovať v údajoch hárka údajov služieb Excel Services. Keď zošit uložíte, zmeny sa automaticky prejavia na serveri.

parametrický dotaz

Nastaví typ dotazu, ktorý pri spustení vyzve hodnôt (kritérií) použiť na výber záznamov pre výsledok nastaviť tak, aby sa toho istého dotazu možno použiť na získanie odlišný výsledok.

heslo

Spôsob, ako zabezpečiť hárok alebo zošit. Keď sa Ochrana prvkov pracovného hárka a zošita pomocou hesla, je veľmi dôležitá, aby ste si toto heslo. Bez neho, neexistuje spôsob, ako zrušiť zabezpečenie zošita alebo hárka. Vždy používajte heslá rozlišujú veľké a malé písmená, čísla a symboly. Slabými heslá nekombinujte tieto prvky. Silné heslo: Y6dh! et5. Slabými heslo: House27. Použite silné heslo, ktoré si zapamätáte tak, aby ste nemuseli zapíšte si.

oblasť prilepenia

Cieľová oblasť pre údaje, ktoré boli vystrihnutých alebo skopírovaných pomocou Schránky balíka Office.

kontingenčnej oblasti

Oblasť hárka, do ktorého sa presuňte polia kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu, ak chcete zmeniť rozloženie zostavy. V novej správe, prerušované modrý obrys označuje oblasti kontingenčnej tabuľky v hárku.

Pole kategórie kontingenčného grafu

Pole, ktoré je priradená orientácia kategórie v zostave kontingenčného grafu. V grafe kategórie zvyčajne zobrazujú na osi x alebo vodorovnú os grafu.

kontingenčný graf

Graf, ktorý umožňuje interaktívnu analýzu údajov, napríklad v zostave kontingenčnej tabuľky. Môžete zmeniť zobrazenie údajov, zobrazenie rôznych úrovní podrobností alebo zmenu rozloženia grafu presúvaním polí a zobrazenie alebo skrytie položiek v poliach.

Súbor pracovného priestoru

Pole, ktoré sa priradí orientácii radov v zostave kontingenčného grafu. V grafe zobrazujú ako Rady v legende.

Údaje kontingenčnej tabuľky

V zostave kontingenčnej tabuľky súhrnné údaje, ktoré sa vypočítava od údajových polí v zdrojovom zozname alebo tabuľke.

Celkové súčty v kontingenčnej tabuľke

Celkové hodnoty pre všetky bunky v riadku alebo všetky bunky v stĺpci v zostave kontingenčnej tabuľky. S použitím rovnakej súhrnnú funkciu použitú v oblasti údajov zostavy kontingenčnej tabuľky sa vypočítavajú hodnoty celkových súčtov alebo stĺpec.

Zoznam kontingenčnej tabuľky

Microsoft Office Web Component, ktorá umožňuje vytvorenie štruktúry podobnej zostave kontingenčnej tabuľky programu Excel. Používateľov môžete zobraziť zoznam kontingenčnej tabuľky vo webovom prehliadači a zmeniť jej rozloženie podobným spôsobom ako v zostave kontingenčnej tabuľky programu Excel.

zostava kontingenčnej tabuľky

Interaktívne, krížovo v tabuľkách programu Excel hlásia, že sumarizuje a analyzuje údaje napríklad databázové záznamy z rôznych zdrojov, vrátane tých, ktoré sú externé pre program Excel.

zostava kontingenčnej tabuľky

Interaktívne, krížovo v tabuľkách programu Excel hlásia, že sumarizuje a analyzuje údaje napríklad databázové záznamy z rôznych zdrojov vrátane externých do programu Excel.

Medzisúčet kontingenčnej tabuľky

Riadok alebo stĺpec, ktorý používa súhrnnú funkciu na zobrazenie súčtu detailov položiek v poli kontingenčnej tabuľky.

zobrazovaná oblasť

2D grafu, oblasť ohraničená osami, ktorá obsahuje všetky rady údajov. 3-D grafu, oblasť ohraničená osami, vrátane rady údajov, názvy kategórií, menovky značiek a názvy osí.

bod

Mernú jednotku rovná 1/72 palca.

predchodcovia

Bunky, ktoré odkazuje vzorec v inej bunke. Napríklad, ak bunka D10 obsahuje vzorec = B5; bunky B5 je predchádzajúcich bunky D10.

primárny kľúč

Jedno alebo viac polí, ktoré jednoznačne identifikovať každý záznam v tabuľke. Rovnakým spôsobom, aby licenciu značku identifikuje áut hlavný kľúč jedinečne identifikuje záznam.

oblasť tlače

Jeden alebo viac rozsahov buniek, ktoré sú určené na vytlačenie v prípade, že nechcete vytlačiť celý hárok. Ak hárok obsahuje oblasť tlače, vytlačí sa iba oblasť tlače.

tlač názvov

Menovky riadkov alebo stĺpcov, ktoré sa vytlačia v hornej časti alebo na ľavej strane každej strany na vytlačenom hárku.

polia vlastností

Nezávislé atribúty priradené položkám alebo členom v kocke OLAP. Ak mesto položky veľkosť a základného súboru objektov uložených v kocke servera, zostavy kontingenčnej tabuľky môžete zobraziť veľkosť a počet obyvateľov jednotlivých miest.

chrániť

Ak chcete vybrať nastavenia pre hárka alebo zošita, ktoré zabrániť používateľom v zobrazení alebo získať prístup k zadanej prvkov hárka alebo zošita.

filtra zostavy

Pole, ktoré sa používa na filtrovanie podmnožiny údajov v zostave kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu správu do jednej strany na ďalšie rozloženia a analýzy. Môžete zobraziť súhrn všetkých položiek vo filtri zostavy alebo Zobraziť iba jednu položku v čase, ktorý filtruje údaje pre všetky ostatné položky.

Q

Na začiatok stránky

query

V programoch Query alebo Access prostriedok na vyhľadanie záznamov, ktoré odpovedať na konkrétnu otázku hľadaným údaje uložené v databáze.

dotaz kanála

Použijete dotaz kanála v konverzácii medzi cieľovú aplikáciu a špecifické dotazu (napríklad Query1) v dotaze. Ak chcete použiť dotaz kanála, musíte otvoreného okna dotazu pomocou systému kanála.

návrh dotazu

Všetky prvky zahrnuté v okne dotazu, ako sú napríklad tabuľky, kritériá, poradie, v akom sú usporiadané polia, a tak ďalej. Návrh tiež určuje, či je zapnuté automatické dotazu a či môžete upraviť zdroj údajov.

R

Na začiatok stránky

rozsah

Dva alebo viaceré bunky v hárku. Bunky v rozsahu môže byť pomenovanom.

iba na čítanie

Nastavenie, ktoré umožňuje čítať alebo skopírovali, ale nie zmeniť alebo uložiť súbor.

záznam

Zhromažďovanie informácií o konkrétnej osoby, miesto, udalosť alebo vec. Keď dotazu sa zobrazí na table Vlastnosti množinu výsledkov, riadok predstavuje záznam.

(externý rozsah údajov)

Ak chcete aktualizovať údaje z externého zdroja údajov. Pri obnovení údajov sa zobrazí Najnovšia verzia informácií v databáze, vrátane zmeny vykonané na údaje.

obnovenie (zostava kontingenčnej tabuľky)

Ak chcete aktualizovať obsah zostavy kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu sa zmení na zdrojových údajov. Ak je zostava založená na externých údajoch, Obnovovanie spustí príslušný dotaz na načítanie údajov nové alebo zmenené.

regresná analýza

Forma štatistickej analýzy použiť na prognózu. Regresná analýza odhadne vzťah medzi premennými tak, že daný umožňuje odhad z jednej alebo viacerých premenných.

relatívny odkaz

Vo vzorci, uvedené adresa bunky na základe relatívnej polohy na bunku obsahujúcu vzorec a bunky. Ak kopírujete vzorec, odkaz automaticky upraví. Relatívny odkaz má formát A1.

vzdialený odkaz

Odkaz na údaje uložené v dokumente z iného programu.

šablóna zostavy

Šablóna programu Excel (súbor .xlt) jeden alebo viac dotazov alebo zostáv kontingenčnej tabuľky, ktoré sú založené na externých údajoch. Pri pokuse o uloženie šablóny zostavy, program Excel ukladá definície dotazu však neukladá dotazovaných údajov v šablóne.

množina výsledkov

Množina záznamov vrátiť po spustení dotazu. Pozrite si tému výsledok množinu výsledkov dotazu v dotaze alebo sa môžete vrátiť na pracovný hárok programu Excel na ďalšiu analýzu.

záhlavie riadka

Číslom označená sivá oblasť naľavo od jednotlivých riadkov. Kliknite na hlavičku riadka vyberte celý riadok. Zväčšite alebo zmenšite výšku riadka, presuňte čiaru pod nadpisom riadka.

menoviek riadka

Pole, ktoré priradená orientácia riadka v zostave kontingenčnej tabuľky.

hodnota spoľahlivosti R na druhú

Číslo od 0 do 1, ktorá ukazuje, ako úzko odhadované hodnoty pre ňu zodpovedajú skutočné údaje. Trendovej čiary je spoľahlivé, keď je jeho hodnota spoľahlivosti R na druhú alebo blízko 1. Známe aj ako koeficient určenia.

S

Na začiatok stránky

scenár

Pomenovaná množina vstupných hodnôt, ktorou môžete nahradiť modelu na pracovnom hárku.

funkciou scroll lock

S funkciou scroll lock zapnutá, klávesy so šípkami posuňte aktívny hárok skôr než aktivácia inej bunky. Ak chcete vypnúť funkciou scroll lock alebo, stlačte kláves SCROLL LOCK.

sekcia

Ľubovoľnú kombináciu hárka, zobrazenia a scenára, ktoré ste vybrali pri vytváraní zostavy. Zostava môže obsahovať niekoľko sekcií.

vyberte položku

Ak chcete zvýrazniť bunku alebo rozsah buniek v hárku. Ďalší príkaz alebo akcia ovplyvní vybratých buniek.

Select All button

Sivý obdĺžnik v ľavom hornom rohu údajového hárka, kde sa stretajú záhlaví riadkov a stĺpcov. Kliknite na toto tlačidlo môžete vybrať všetky bunky v údajovom hárku.

OS radov

Os grafu, ktorá reprezentuje dimenziu hĺbky v skutočný 3-D graf. Zobrazí názvy sérií ako ľubovoľné textové hodnoty; nedokáže zobraziť mase číselné hodnoty.

pole radu

Pole, ktoré je zobrazené v oblasti radov zostavy kontingenčného grafu. Položky v poli radov sú uvedené v legende a poskytujú názvy jednotlivých radov údajov.

riadky radu

V 2D skladaný pruhový a stĺpcové grafy, riadky, ktoré sa pripájajú rastu v každom rade údajov, ktoré sa používajú na zvýraznenie rozdiel v meraní medzi každý rad.

zdieľaný pracovný zošit

Zošit, ktorého nastavenie chcete povoliť viacerých používateľov v sieti na zobrazenie a vykonávanie zmien v rovnakom čase. Každý používateľ, ktorý zošit uloží uvidí zmeny vykonané inými používateľmi.

bunka s jedným priradením

Bunku, ktorá bola spojená s neopakujúce prvok mapu XML.

poradie zoradenia

Spôsob usporiadania údajov podľa hodnoty alebo typu údajov. Údaje môžete zoradiť abecedne, numericky alebo podľa dátumu. Použiť poradie zoradenia vzostupne (1 až 9, od a po Z) alebo zostupne (9-1, od Z po A) poradí.

zdrojové oblasti

Rozsahy buniek, ktoré zlučujete Cieľová oblasť zadané kritériá. Zdrojovými oblasťami môžu byť na niektorý hárok v zošite, v iných zošitoch otvorený alebo zatvorený alebo v hárkoch programu Lotus 1-2-3.

zdrojové údaje

Zoznam alebo tabuľku, ktorá sa používa na vytvorenie zostavy kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu. Zdrojové údaje môže pochádzať z tabuľky programu Excel alebo rozsah, z externej databázy alebo kocky alebo inej zostavy kontingenčnej tabuľky.

SQL

Jazyk používaný na načítanie, aktualizácia a správa údajov. Pri vytváraní dotazu, dotaz používa SQL na vytvorenie zodpovedajúcich SQL príkaz select. Ak poznáte SQL, môžete zobraziť alebo zmeniť SQL príkaz select.

štandardné písmo

Predvolené písmo textu hárkov. Štandardné písmo určuje predvoleného písma pre štýl normálne bunky.

súhrnné údaje

Automatické medzisúčty a prehľadoch nájdete všetky riadky alebo stĺpce, v ktorých sú zhrnuté Podrobnosti údajov. Súhrnné údaje je zvyčajne možné vedľa a pod podrobné údaje.

súhrnná funkcia

Typ výpočtu, ktorý spája zdrojové údaje v zostave kontingenčnej tabuľky alebo zlučovania tabuľke alebo pri vkladaní automatických medzisúčtov do zoznamu alebo databázy. Súhrnné funkcie príklady súčet, počet a priemer.

systém kanál

Použité v konverzácii medzi aplikácií s cieľom získať informácie o systéme, napríklad súčasné pripojenie, otvorte dotazov a stav cieľovú aplikáciu.

T

Na začiatok stránky

tablu tabuliek.

Oblasť okna dotaz, ktorý zobrazí tabuľky v dotaze. Každá tabuľka zobrazuje polia, z ktorého môžete načítať údaje.

šablóna

Zošit, ktorý vytvoríte a použiť ako základ pre iné podobné zošity. Môžete vytvárať šablóny zošitov a hárkov. Predvolená šablóna pre zošity má názov zošit.xlt. Predvolená šablóna pracovných hárkov má názov hárok.xlt.

textové pole

Pravouhlý objekt v hárku alebo graf, v ktorom môžete zadávať text.

značky a označenia značiek

Značky sú malé čiarky podobne ako dielikov na pravítku, ktoré pretínajú os. Označenia značiek identifikovať kategórie, hodnoty alebo Rady v grafe.

nadpis grafu

Popisný text, ktorý je automaticky zarovnaný na OS alebo na stred v hornej časti grafu.

riadok súčtu

Špeciálny riadok v tabuľke programu Excel, ktorý umožňuje výber agregačných funkcií pre prácu s číselné údaje.

súčty

Niektorého z piatich výpočtu typov dotazu definuje pre vás: Sum, Avg, Count, Min a Max.

šípky závislostí

Šípky, ktoré ukazujú vzťah medzi aktívnou bunkou a jej súvisiace bunky. Šípky závislostí sú modré pri ukazujú z bunky, ktorá obsahuje údaje do inej bunky a červené, či bunka obsahuje chybovú hodnotu, ako napríklad #DIV/0!.

trendová spojnica

Grafické znázornenie trendy v radoch údajov, napríklad čiara predstavuje zvýšenie predaja cez mesiacov. Trendové čiary sa používajú na štúdium predpovedí, nazývaný aj regresnú analýzu.

označenie trendovej spojnice

Voliteľný text pre trendovej čiary, vrátane regresná rovnica alebo hodnota spoľahlivosti R na druhú alebo oboje. Zlom strany je možné formátovať a premiestni; to nie je možné veľkosti.

U

Na začiatok stránky

pruhy nahor-nadol

Pri čiarových grafoch s viacero radov údajov, pruhy, ktoré označujú rozdiel medzi údajových bodov v rade meno a priezvisko.

V

Na začiatok stránky

value

Text, dátumu, čísla alebo logické vstup dokončí podmienku, ktorá musí pole splniť pri vyhľadávaní alebo filtrovaní. Napríklad pole Autor < /b > stav < b > rovná sa musí obsahovať hodnotu, ako je napríklad < b > John < /b > úplnú.

os hodnôt

Os grafu zobrazujúcu architektonických číselné hodnoty.

vrcholy

Čierna, štvorcový, posúvateľné body, ktoré sa zobrazujú na koncoch a križovatky čiar alebo kriviek v niektorých automatických tvaroch (napríklad voľné tvary, Čarbanice alebo krivky) pri úprave bodov na automatický tvar.

vrcholy

Čierna, štvorcový, posúvateľné body, ktoré sa zobrazujú na koncoch a križovatky čiar alebo kriviek v niektorých automatických tvaroch, ako sú napríklad voľné formy, Čarbanice a krivky.

zobrazenie

Súbor nastavení zobrazenia a tlače, ktorú možno pomenovať a použiť na zošit. Môžete vytvoriť viacero zobrazení zošita bez uloženia samostatnú kópiu zošita.

W

Na začiatok stránky

webový dotaz

Dotaz, ktorý načíta údaje uložené na intranete alebo internete.

citlivostná analýza

Proces zmeny hodnôt v bunkách vidieť, ako tieto zmeny sa prejavia na výsledky vzorcov v hárku. Napríklad rôzne úrokovú sadzbu, ktorá sa používa v tabuľke amortizácie na výšku platby.

zošit

Súbor tabuľkového programu, ktoré vytvoríte v programe Excel. Zošit obsahuje hárky riadkov a stĺpcov, v ktorom môžete zadať a výpočet údajov.

hárok

Hlavný dokument, ktorý používate v programe Excel na ukladanie a prácu s údajmi. Akcia. Pracovný hárok pozostáva z buniek, ktoré sú usporiadané do stĺpcov a riadkov; pracovný hárok je vždy uložené v zošite.

súbor pracovného priestoru

Súbor šetria Zobraziť informácie o otvorených zošitoch bez, aby mohli neskôr pokračovať v práci s rovnakým veľkosti okien, oblastí tlače, zväčšenia obrazovky a nastavenie zobrazenia. Súbor pracovného priestoru neobsahuje samotné zošity.

World Wide Web

Systém na navigáciu na internete alebo prostredníctvom kolekcie zošitov a iných dokumentov balíka Office pripojený pomocou hypertextových prepojení a ktorý sa nachádza v sieti, prístup na intranet spoločnosti alebo na internete. Ak chcete použiť webový prehliadač, Web sa zobrazí ako kolekcia textu, obrázkov, zvukov a digitálne filmy.

Zalomiť

V texte, vložiť zlom riadka textu automaticky pri dosiahnutí okraja alebo objektu a pokračovať v texte na novom riadku.

X

Na začiatok stránky

XML

Extensible Markup Language (XML): Skrátený formulár z všeobecný SGML Standard Markup Language (), umožňuje vývojárom vytvoriť prispôsobené značky, ktoré ponúkajú flexibilitu pri organizovaní a prezentácii informácií.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×