Sledovanie zmien v zdieľanom zošite

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Dôležité: V tomto článku je vysvetlený starší spôsob sledovania zmien pomocou zdieľaného pracovného zošita. Funkcia zdieľaného pracovného zošita má mnoho obmedzení a bola nahradená spolutvorbou. Spolutvorba neposkytuje možnosť sledovať zmeny. Ak však máte spolu s ostatnými naraz otvorený súbor, môžete v reálnom čase sledovať vzájomné výbery a zmeny. Ak je zároveň súbor uložený v cloude, je možné zobraziť si minulé verzie a pozrieť si zmeny, ktoré jednotliví používatelia urobili. Ďalšie informácie o spolutvorbe.

 1. Byť istí, či chcete použiť tento postup pred pokračovaním. Zdieľané zošity majú obmedzenia, a jeden konkrétne nemožnosti môžete upraviť pomocou Excelu Online. Preto odporúčame spolutvorba, ktorá je náhradou za zdieľanie zošita.

 2. Kliknite na položku Revízia > Zdieľať zošit.

  Všimnite si, že v novších verziách Excelu je tlačidlo Zdieľať zošit skryté. Takto je možné ho zobraziť.

 3. V dialógovom okne Zdieľať zošit na karte Úpravy začiarknite políčko Povoliť zmeny viacerým používateľom súčasne.

 4. Kliknite na kartu Spresniť.

 5. V časti Sledovať zmeny kliknite na položku Históriu zmien uchovávať: a v poli dní zadajte počet dní, do kedy sa má história zmien uchovávať. V rámci predvolených nastavení uchováva Excel históriu zmien 30 dní a históriu zmien staršiu ako tento počet dní natrvalo vymaže. Ak chcete uchovávať históriu zmien dlhšie ako 30 dní, zadajte číslo väčšie ako 30.

 6. Kliknite na položku OK a ak sa zobrazí výzva na uloženie zošita, kliknite na položku OK, čím zošit uložíte.

 1. Kliknite na položky Revízia > Sledovať zmeny a potom kliknite na položku Prijať alebo odmietnuť zmeny.

  Všimnite si, že v novších verziách Excelu je tlačidlo Sledovať zmeny skryté. Takto je možné ho zobraziť.

 2. Ak sa zobrazí výzva na uloženie zošita, kliknite na tlačidlo OK.

 3. V dialógovom okne Vybrať zmeny na prijatie alebo zamietnutie postupujte nasledovne:

  • Ak chcete prijať alebo odmietnuť zmeny vykonané po určitom dátume, začiarknite políčko Kedy, kliknite na položku Od dátumu v zozname Kedy a zadajte počiatočný dátum, od ktorého chcete revidovať zmeny.

  • Ak chcete prijať alebo odmietnuť zmeny vykonané konkrétnym používateľom, začiarknite políčko Kto a v zozname Kto kliknite na používateľa, ktorého zmeny chcete revidovať.

  • Ak chcete prijať alebo odmietnuť zmeny vykonané všetkými používateľmi, zrušte začiarknutie políčka Kto.

  • Ak chcete prijať alebo odmietnuť zmeny vykonané v určitej oblasti, začiarknite políčko Kde a zadajte odkaz na bunky v rozsahu hárka.

  • Ak chcete prijať alebo odmietnuť zmeny v celom zošite, zrušte začiarknutie políčka Kde.

 4. Kliknite na tlačidlo OK a prezrite si informácie o jednotlivých zmenách v dialógovom okne Prijať alebo odmietnuť zmeny.

 5. Ak chcete prijať alebo odmietnuť jednotlivé zmeny, kliknite na tlačidlo Prijať alebo Odmietnuť.

 6. Ak sa zobrazí výzva na výber hodnoty pre bunku, kliknite na požadovanú hodnotu a potom kliknite na tlačidlo Prijať.

Poznámky: 

 • Skôr ako pristúpite k ďalšej zmene, musíte zmenu prijať alebo odmietnuť.

 • Ak chcete prijať alebo odmietnuť všetky zostávajúce zmeny naraz, kliknite na tlačidlo Prijať všetky alebo Odmietnuť všetko.

 1. Kliknite na položky Revízia > Sledovať zmeny a potom kliknite na možnosť Zvýrazniť zmeny.

  Všimnite si, že v novších verziách Excelu je tlačidlo Sledovať zmeny skryté. Takto je možné ho zobraziť.

 2. Ak chcete vybrať zmeny, ktoré sa majú zobrazovať, postupujte nasledovne:

  • Ak chcete, aby sa zobrazovali všetky sledované zmeny, začiarknite políčko Kedy, kliknite na položku Všetko v zozname Kedy a zrušte začiarknutie políčok Kto a Kde.

  • Ak chcete, aby sa zobrazovali zmeny vykonané po určitom dátume, začiarknite políčko Kedy, kliknite na položku Od dátumu v zozname Kedy a zadajte počiatočný dátum, od ktorého sa majú zobrazovať zmeny.

  • Ak chcete, aby sa zobrazovali zmeny vykonané konkrétnym používateľom, začiarknite políčko Kto a v zozname Kto kliknite na používateľa, ktorého zmeny sa majú zobrazovať.

  • Ak chcete, aby sa zobrazovali zmeny vykonané v určitom rozsahu buniek, začiarknite políčko Kde a zadajte odkaz na bunky v rozsahu hárka.

 3. Ak chcete určiť, ako sa majú zmeny zobrazovať, postupujte nasledovne:

  • Ak chcete, aby sa zvýrazňovali zmeny na hárku, začiarknite políčko Zvýrazniť zmeny na obrazovke.

  • Ak chcete vytvoriť zoznam zmien na samostatnom hárku, začiarknite políčko Vytvoriť zoznam zmien na nový hárok, čím sa zobrazí hárok histórie.

   Poznámka: Toto začiarkavacie políčko je dostupné iba v prípade, ak zapnete sledovanie zmien a uložíte súbor s najmenej jednou zmenou, ktorú možno sledovať.

Vypnutím sledovania zmien sa odstráni história zmien. Ak chcete zachovať kópiu týchto informácií, hárok histórie vytlačte alebo skopírujte do iného zošita podľa nasledujúceho postupu:

 1. Kliknite na položky Revízia > Sledovať zmeny > Zvýrazniť zmeny.

  Všimnite si, že v novších verziách Excelu je tlačidlo Sledovať zmeny skryté. Takto je možné ho zobraziť.

 2. V časti Zvýrazniť zmeny začiarknite políčko Kedy a potom v zozname Kedy kliknite na položku Všetko.

 3. Zrušte začiarknutie políčok Kto a Kde.

 4. Začiarknite políčko Vytvoriť zoznam zmien na nový hárok.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Teraz môžete históriu vytlačiť alebo skopírovať do iného zošita.

Keď sa pri práci zvýrazňujú zmeny, program Excel označuje všetky revízie (napríklad zmeny, vložené položky a odstránené položky) farbou zvýraznenia.

 1. Kliknite na položky Revízia > Sledovať zmeny a potom kliknite na možnosť Zvýrazniť zmeny.

  Všimnite si, že v novších verziách Excelu je tlačidlo Sledovať zmeny skryté. Takto je možné ho zobraziť.

 2. V dialógovom okne Zvýrazniť zmeny začiarknite políčko Sledovať zmeny počas úprav. Začiarknutím tohto políčka sa zapne zdieľanie zošita a zvýraznia sa vykonávané zmeny.

 3. V časti Zvýrazniť zmeny začiarknite políčko Kedy a potom v zozname Kedy kliknite na požadovanú možnosť.

 4. Ak chcete určiť používateľov, ktorých zmeny sa majú zvýrazňovať, začiarknite políčko Kto a potom v zozname Kto kliknite na požadovanú možnosť.

 5. Ak chcete určiť oblasť hárka, na ktorej sa majú zvýrazňovať zmeny, začiarknite políčko Kde a potom do poľa Kde zadajte odkaz na bunky v rozsahu hárka.

 6. Uistite sa, že je začiarknuté políčko Zvýrazniť zmeny na obrazovke.

 7. Kliknite na položku OK. Po zobrazení výzvy zošit uložte.

 8. Na hárku vykonajte požadované zmeny. Upozorňujeme, že niektoré zmeny, napríklad formátovanie, sa nesledujú, a preto ich nemožno označiť farbou zvýraznenia.

Ak už nechcete zvýrazňovať zmeny, môžete zvýrazňovanie vypnúť.

 1. Kliknite na položky Revízia > Sledovať zmeny a potom kliknite na možnosť Zvýrazniť zmeny.

  Všimnite si, že v novších verziách Excelu je tlačidlo Sledovať zmeny skryté. Takto je možné ho zobraziť.

 2. V dialógovom okne Zvýrazniť zmeny zrušte začiarknutie políčka Sledovať zmeny počas úprav.

 1. Kliknite na položky Revízia > Sledovať zmeny > Zvýrazniť zmeny.

  Všimnite si, že v novších verziách Excelu je tlačidlo Sledovať zmeny skryté. Takto je možné ho zobraziť.

 2. V časti Zvýrazniť zmeny začiarknite políčko Kedy a potom v zozname Kedy kliknite na položku Všetko.

 3. Zrušte začiarknutie políčok Kto a Kde.

 4. Začiarknite políčko Vytvoriť zoznam zmien na nový hárok.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete vyhľadať požadované informácie, na hárku histórie kliknite na šípky filtra vedľa menoviek stĺpcov.

Poznámka: Uložením zošita sa hárok histórie skryje. Ak chcete hárok histórie zobraziť po uložení, musíte ho znova zobraziť začiarknutím políčka Vytvoriť zoznam zmien na nový hárok v dialógovom okne Zvýrazniť zmeny.

Prostredníctvom funkcie sledovania zmien v Exceli pre Mac môžete sledovať, zachovávať a zobrazovať informácie o zmenách vykonaných v zdieľanom pracovnom zošite.

Dôležité: 

 • Tlačidlo Sledovať zmeny už nie je k dispozícii na páse s nástrojmi v novších verziách programu Excel pre Mac. Ak chcete použiť túto funkciu, musíte najskôr pridať sledovať zmeny späť na páse s nástrojmi. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie na tlačidlo sledovať zmeny na páse s nástrojmi.

 • Sledovanie zmien je k dispozícii len v zdieľaných zošitoch. Keď zapnete sledovanie zmien, daný zošit bude automaticky zdieľaný. Hoci zdieľaný zošit je obyčajne uložený na mieste, kde k nemu majú prístup aj ostatní používatelia, zmeny môžete sledovať aj v lokálnej kópii zdieľaného zošita.

Pridať tlačidlo sledovať zmeny na páse s nástrojmi

Ak chcete pridať tlačidlo sledovať zmeny na páse s nástrojmi, budete musieť vytvoriť vlastné skupiny a potom tlačidlo Pridať do skupiny.

 1. Kliknite na položku Excel > preferencie > pás s nástrojmi a panela s nástrojmi.

  Office2016 pre Mac Pás s nástrojmi Predvoľby panela s nástrojmi
 2. V časti Prispôsobiť pás s nástrojmi v časti hlavné karty, vyberte položku Revízia.

 3. Pod zozname Hlavné karty kliknite na položku Office2016 pre Mac Prispôsobenie pása s nástrojmi Tlačidlo Pridať a vyberte položku Nová skupina.

 4. Teraz môžete premenovať tento vlastnej skupiny. Vyberte Nová skupina (vlastné), kliknite na položku Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings > premenovať > do poľa zobrazovaný názov zadajte názov a kliknite na tlačidlo Uložiť.

 5. V časti Vybrať príkazy z vyberte položku Hlavné karty a potom v zozname vyberte položku Revízia > zmeny > Sledovanie zmien (staršia verzia) a kliknite na tlačidlo > (pridať šípka) presunúť do vlastnej skupiny, ktorú ste vytvorili .

  Kliknite na položku sledovať zmeny (staršia verzia) a potom kliknite na položku > presunúť možnosť na karte Revízia

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť v dialógovom okne Predvoľby programu Excel.

  Mali by ste vidieť možnosť Sledovať zmeny (staršia verzia) na karte Revízia na páse s nástrojmi.

  Sledovanie zmien (staršia verzia) možnosť na páse s nástrojmi

 1. Na karte Revízia kliknite na položku Sledovať zmeny a potom kliknite na možnosť Zvýrazniť zmeny.

 2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka sledovať zmeny počas úprav. Takto sa zapne aj zdieľanie zošita začiarkavacie políčko.

  Začiarknutím tohto políčka sa zapne zdieľanie zošita a zvýraznia sa vykonávané zmeny. Ak jeho začiarknutie zrušíte, zobrazí sa hlásenie s informáciou, že zošit už nebude zdieľaný.

Keď sa pri práci zvýrazňujú zmeny, Excel zvýrazňuje všetky revízie (napríklad zmeny, vložené položky a odstránené položky) farbou zvýraznenia.

 1. Na karte Revízia kliknite na položku Sledovať zmeny a potom kliknite na možnosť Zvýrazniť zmeny.

 2. Vyberte sledovať zmeny počas úprav. Takto sa zapne aj zdieľanie zošita začiarkavacie políčko.

 3. V časti Zvýrazniť zmeny, začiarknite políčko pri a potom v rozbaľovacom zozname kliknite na požadovanú možnosť.

 4. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  Pri určovaní

  Postupujte takto

  Používateľov, pre ktorých chcete zvýrazniť zmeny

  Začiarknite políčko Kto a potom v ponuke Kto kliknite na požadovanú možnosť.

  Oblasti hárka, kde sa majú zvýrazňovať zmeny

  Začiarknite políčko Kde a potom v poli Kde zadajte odkaz na bunky v rozsahu hárka.

  Tip: Môžete kliknúť aj na ikonu Zbaliť dialógové okno na pravej strane poľa Kde a potom vybrať rozsah, ktorý chcete použiť v hárku. Keď skončíte, znova kliknite na ikonu Zbaliť dialógové okno, čím sa zobrazí celé dialógové okno.

 5. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Zvýrazniť zmeny na obrazovke.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

  Ak sa zobrazí výzva na uloženie zošita, kliknite na tlačidlo OK.

 7. Na hárku vykonajte požadované zmeny.

  Poznámka: Niektoré zmeny, napríklad formátovanie, sa nesledujú, a preto ich nemožno označiť farbou zvýraznenia.

Ak už nechcete zvýrazňovať zmeny, môžete zvýrazňovanie vypnúť.

 1. Na karte Revízia kliknite na položku Sledovať zmeny a potom kliknite na možnosť Zvýrazniť zmeny.

 2. Zrušte začiarknutie políčka Zvýrazniť zmeny na obrazovke.

 1. Na karte Revízia kliknite na položku Sledovať zmeny a potom kliknite na možnosť Zvýrazniť zmeny.

  Poznámka: Ak sledovať zmeny počas úprav. Takto sa zapne aj zdieľanie zošita je nie je začiarknuté, program Excel nezaznamená v zošite žiadnu históriu zmien.

 2. Ak chcete vybrať zmeny, ktoré sa majú zobrazovať, postupujte nasledovne:

  Ak chcete zobraziť

  Postupujte takto

  Všetky zmeny, ktoré sa pri sledovaní zaznamenali

  Začiarknite políčko Kedy a v kontextovej ponuke Kedy vyberte možnosť Všetko. Potom zrušte začiarknutie políčok Kto a Kde.

  Zmeny vykonané po určitom dátume

  Začiarknite políčko Kedy, kliknite na položku Od dátumu v zozname Kedy a zadajte počiatočný dátum, od ktorého sa majú zobrazovať zmeny.

  Zmeny, ktoré vykonal určitý používateľ

  Začiarknite políčko Kto a v zozname Kto kliknite na používateľa, ktorého zmeny sa majú zobrazovať.

  Zmeny v určitom rozsahu buniek

  Začiarknite políčko Kde a potom zadajte odkaz na bunky v rozsahu hárka.

 3. Môžete kliknúť aj na položku Zbaliť dialógové okno na pravej strane poľa Kde a potom vybrať rozsah, ktorý chcete použiť v hárku. Keď skončíte, znova kliknite na ikonu Zbaliť dialógové okno, čím sa zobrazí celé dialógové okno.

 4. Ak chcete určiť, ako sa majú zmeny zobrazovať, postupujte nasledovne:

  Ak chcete

  Postupujte takto

  Zvýrazniť zmeny v hárku

  Začiarknite políčko Zvýrazniť zmeny na obrazovke.

  Umožní vám to zobraziť podrobnosti o zmene tak, že podržíte ukazovateľ myši na zvýraznenej bunke.

  Vytvoriť zoznam zmien na samostatnom hárku

  Začiarknite políčko Vytvoriť zoznam zmien na nový hárok, čím zobrazíte hárok histórie.

  Toto začiarkavacie políčko je dostupné iba v prípade, ak zapnete sledovanie zmien a uložíte súbor s najmenej jednou zmenou, ktorú možno sledovať.

 1. Na karte Revízia kliknite na položku Sledovať zmeny a potom kliknite na položku Prijať alebo odmietnuť zmeny.

  Ak sa zobrazí výzva na uloženie zošita, kliknite na tlačidlo OK.

 2. V dialógovom okne Vybrať zmeny na prijatie alebo zamietnutie postupujte nasledovne:

  Ak chcete prijať alebo odmietnuť

  Postupujte takto

  Zmeny vykonané po určitom dátume

  Začiarknite políčko Kedy, kliknite na položku Od dátumu v zozname Kedy a zadajte počiatočný dátum, od ktorého sa majú kontrolovať zmeny.

  Zmeny vykonané iným používateľom

  Začiarknite políčko Kto a v zozname Kto kliknite na používateľa, ktorého zmeny chcete kontrolovať.

  Zmeny vykonané všetkými ostatnými používateľmi

  Zrušte začiarknutie políčka Kto.

  Zmeny vykonané v určitej oblasti

  Začiarknite políčko Kde a potom zadajte odkaz na bunky v rozsahu hárka.

  Môžete kliknúť aj na položku Zbaliť dialógové okno na pravej strane poľa Kde a potom vybrať rozsah, ktorý chcete použiť v hárku. Keď skončíte, znova kliknite na ikonu Zbaliť dialógové okno, čím sa zobrazí celé dialógové okno.

  Zmeny v celom zošite

  Zrušte začiarknutie políčka Kde.

 3. Kliknite na tlačidlo OK a prezrite si informácie o jednotlivých zmenách v dialógovom okne Prijať alebo odmietnuť zmeny.

  Tieto informácie zahŕňajú ďalšie zmeny, ktoré ste ovplyvnili svojimi zmenami. Všetky potrebné informácie si môžete pozrieť posúvaním.

 4. Pri každej zmene kliknite na tlačidlo Prijať alebo Odmietnuť.

  Poznámky: 

  • Ak sa zobrazí výzva na výber hodnoty pre bunku, kliknite na požadovanú hodnotu a potom kliknite na tlačidlo Prijať.

  • Skôr ako pristúpite k ďalšej zmene, musíte zmenu prijať alebo odmietnuť.

  • Ak chcete prijať alebo odmietnuť všetky zostávajúce zmeny naraz, kliknite na tlačidlo Prijať všetky alebo Odmietnuť všetko.

  • Všetky zmeny je potrebné uložiť. Až tak sa budú môcť zobraziť na hárku histórie.

  • Po odmietnutí zmeny, záznamy hárok História odmietnutí s "Späť" alebo "Výsledok zamietnutej akcie" v stĺpci Typ akcie. Zobrazenie hárka histórie, v téme zobrazenie hárka histórie ďalšie informácie.

 1. Na karte Revízia kliknite na položku Sledovať zmeny a potom kliknite na možnosť Zvýrazniť zmeny.

  Poznámka: Ak sledovať zmeny počas úprav. Takto sa zapne aj zdieľanie zošita nie je začiarknuté políčko, program Excel nezaznamená v zošite žiadnu históriu zmien.

 2. V časti Zvýrazniť zmeny začiarknite políčko Kedy a potom v kontextovej ponuke Kedy kliknite na položku Všetko.

 3. Zrušte začiarknutie políčok Kto a Kde.

 4. Začiarknite políčko Vytvoriť zoznam zmien na nový hárok a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

  Zobrazí sa hárok histórie.

 6. Ak chcete na hárku histórie vyhľadať požadované informácie, kliknite na šípky filtra vedľa označení stĺpcov.

  Poznámka: Uložením zošita sa hárok histórie skryje. Ak chcete hárok histórie zobraziť po uložení, musíte ho znova zobraziť začiarknutím políčka Vytvoriť zoznam zmien na nový hárok v dialógovom okne Zvýrazniť zmeny.

História zmien sa po vypnutí sledovania zmien odstráni. Možno si preto budete chcieť uložiť kópiu tejto histórie. Hárok histórie si môžete vytlačiť alebo skopírovať do iného zošita.

 1. Na karte Revízia kliknite na položku Sledovať zmeny a potom kliknite na možnosť Zvýrazniť zmeny.

 2. V časti Zvýrazniť zmeny začiarknite políčko Kedy a potom v zozname Kedy kliknite na položku Všetko.

 3. Zrušte začiarknutie políčok Kto a Kde.

 4. Začiarknite políčko Vytvoriť zoznam zmien na nový hárok.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

  Tipy: 

  • Ak chcete vytlačiť hárok histórie, kliknite na ponuku Súbor, potom na položku Tlačiť, vyberte požadované možnosti tlače a kliknite na tlačidlo Tlačiť.

  • Ak chcete skopírovať hárok histórie do iného zošita, postupujte nasledovne:

  • Podržte stlačený kláves CONTROL a v dolnej časti hárka histórie kliknite na položku História. Potom kliknite na možnosť Premiestniť alebo kopírovať.

  • V časti Do zošita kliknite na názov zošita, do ktorého chcete hárok premiestniť, alebo kliknite na položku (Nový zošit).

  • Začiarknite políčko Vytvoriť kópiu a kliknite na tlačidlo OK.

  • Uložte zošit obsahujúci skopírovaný hárok histórie.

Vďaka sledovaniu zmien môžete pri každom uložení zošita zaznamenať podrobnosti o zmenách v zošite. Táto história zmien vám pomôže identifikovať všetky zmeny údajov v zošite, pričom zmeny môžete prijať alebo odmietnuť.

Sledovanie zmien je užitočné najmä v prípade, ak jeden zošit upravujú viacerí používatelia. Takisto je užitočné, keď odošlete zošit recenzentom, ktorí majú pridať svoje komentáre, a potom chcete tieto informácie zlúčiť do jednej kópie zošita, ktorý bude obsahovať iba požadované zmeny a komentáre.

Keď sa v zdieľanom zošite vykonajú zmeny, ich históriu môžete zobraziť priamo v príslušnom hárku alebo v samostatnom hárku histórie. V oboch prípadoch si môžete okamžite prezrieť podrobnosti o každej zmene. Môžete si napríklad zobraziť informácie o tom, aký typ zmeny bol vykonaný, kedy bola zmena vykonaná, ktoré bunky boli zmenené a aké údaje boli pridané alebo odstránené.

Pri používaní sledovania zmien by ste mali vziať do úvahy nasledujúce fakty:

 • Sledovanie zmien sa líši od akcie vrátenia späť a nevytvára záložnú kópiu    

  Možno budete očakávať, že sledovanie zmien vytvorí pred vykonaním zmien záložnú kópiu zošita alebo že dané zmeny možno vrátiť späť. Sledovanie zmien nanešťastie nie je možné používať na zrušenie zmien ich vrátením alebo obnovením predchádzajúcej verzie zošita. Hárok histórie však obsahuje záznam všetkých odstránených údajov, čo vám umožní skopírovať dané údaje späť do pôvodných buniek v zdieľanom zošite.

  Keďže sledovanie zmien nie je určené na obnovenie predchádzajúcich verzií zošita, mali by ste si naďalej zálohovať zošity, v ktorých sa používa sledovanie zmien.

 • Niektoré typy zmien sa nesledujú   

  Zmeny vykonané v obsahu buniek sa sledujú, no ostatné zmeny, ako sú napríklad zmeny formátovania, sa nesledujú. Niektoré funkcie Excelu nie sú v zdieľaných zošitoch k dispozícii, a preto ich nemožno sledovať.

 • História zmien sa zachováva iba určitý čas   

  Keď zapnete sledovanie zmien, v rámci predvolených nastavení sa bude história zmien uchovávať 30 dní, aby sa veľkosť zošita príliš nezväčšila. Podľa potreby však môžete zmeniť počet dní histórie zmien, ktoré chcete zachovať. Ak chcete históriu zmien zachovať neobmedzený čas, môžete zadať veľký počet dní. Môžete tiež vytvárať pravidelné kópie informácií histórie.

 • Najstaršie údaje z histórie zmien sa pravidelne odstraňujú    

  Excel určuje zachovanú históriu zmien počítaním od aktuálneho dátumu. Pri každom zatvorení zošita Excel odstráni časť histórie zmien, ktorá je staršia ako počet dní, ktorý bol nastavený pri poslednom uložení zošita.

  Ak napríklad uchovávate históriu zmien 30 dní a zošit otvoríte prvýkrát po dvoch mesiacoch, budete si môcť prezrieť históriu spred dvoch mesiacov. Po zatvorení zošita sa však história spred 30 dní (31 až 60 dní) odstráni.

Dôležité: Ak vypnete sledovanie zmien alebo ukončíte zdieľanie zošita, celá história zmien sa natrvalo odstráni.

Program Excel ponúka niekoľko spôsobov prístupu a použitia histórie zmien.

 • Zvýraznenie na obrazovke   

  Excel môže orámovať zmenené oblasti inou farbou pre každého používateľa a pri podržaní ukazovateľa myši na zmenenej bunke môže zobraziť základné podrobnosti ako komentár. Zvýraznenie na obrazovke je užitočné v prípade, ak zošit neobsahuje veľa zmien alebo ak chcete rýchlo zistiť zmeny.

 • Sledovanie histórie   

  Excel môže zobraziť samostatný hárok histórie obsahujúci tlačiteľný zoznam podrobností zmien, ktoré môžete filtrovať a vyhľadať tak požadované zmeny. Hárok histórie je užitočný, ak zošit obsahuje veľa zmien alebo ak chcete zistiť, čo bolo predmetom viacerých zmien.

 • Revízia zmien    

  Excel vás môže postupne previesť jednotlivými zmenami, čo vám umožní rozhodnúť sa, či chcete danú zmenu prijať alebo odmietnuť. Tento spôsob je užitočný pri vyhodnocovaní poznámok iných používateľov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×