Sledovanie verzií súboru v knižnici programu SharePoint

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Verzie súboru, ktorý vezmete k sebe z knižnice dokumentov na lokalite Windows SharePoint Services 3.0 alebo na lokalite Microsoft Office SharePoint Server 2007, môžete sledovať, ak je v knižnici zapnuté vytváranie verzií.

Poznámka: Aj keď sa väčšina týchto postupov dá vykonať v rámci knižnice programu SharePoint, tento článok je zameraný na operácie, ktoré môžete vykonať v rámci programu systém Microsoft Office 2007. Ďalšie informácie o vykonávaní týchto postupov v rámci knižnice programu SharePoint zobrazíte použitím prepojení v časti Pozrite tiež.

Obsah tohto článku

Používanie hlavných a vedľajších verzií

Zapnutie vytvárania verzií v knižnici

Uloženie súboru ako hlavnej alebo vedľajšej verzie

Zobrazenie vlastností predchádzajúcej verzie súboru

Zobrazenie predchádzajúcej verzie súboru

Obnovenie predchádzajúcej verzie súboru

Používanie hlavných a vedľajších verzií

Keď je v knižnici programu SharePoint zapnuté vytváranie verzií, predchádzajúce verzie súboru sa ukladajú v knižnici, aby sa dali zobraziť informácie o predchádzajúcich verziách, zobraziť predchádzajúce verzie a nahradiť aktuálna verzia staršou verziou, a to všetko bez nutnosti opustiť program Office, verzia 2007. Sledovanie verzií súboru v knižnici programu SharePoint umožňuje lepšie spravovať obsah, ktorý sa reviduje. Vytváranie verzií je zvlášť užitočné, keď súbor spoločne vytvárajú viaceré osoby, keď súbor prechádza viacerými fázami vývoja a revízie, pretože chcete porovnať zmeny vykonané v rôznych verziách.

Ak chcete pracovať s verziami súboru, ktorý je uložený v knižnici programu SharePoint, najprv je nutné otvoriť súbor z knižnice SharePoint, v ktorej je zapnuté vytváranie verzií. Po otvorení súboru z takejto knižnice sa zobrazia možnosti Server a možnosti vytvárania verzií v ponuke zobrazovanej tlačidlom Microsoft Office.

Knižnica so zapnutím vytváraním verzií sa dá nastaviť na sledovanie hlavných verzií súborov alebo na sledovanie hlavných aj vedľajších verzií.

Toto sú hlavné výhody súvisiace s používaním hlavných aj vedľajších verzií:

 • Ľudia jednoduchým spôsobom získajú informáciu, keď sa v súbore vykonajú zásadné zmeny.

 • Knižnica sa dá nastaviť tak, že hlavné verzie môžu vidieť len určité osoby, aby ste mohli pracovať s konceptom a ďalší používatelia knižnice nemali možnosť si koncept zobraziť.

Na začiatok stránky

Zapnutie vytvárania verzií v knižnici

Ak chcete ukladať predchádzajúce verzie súborov, najskôr je ho nutné zapnúť v knižnici programu SharePoint.

Poznámka: Ak chcete zapnúť vytváranie verzií, musíte mať povolenie na navrhnutie zoznamu alebo knižnice.

 1. Na lokalite SharePoint otvorte knižnicu, v ktorej chcete zapnúť vytváranie verzií.

  1. Na Nastavenie ponuky Ponuka nastavenie , kliknite na položku Nastavenia pre typ knižnice, ktorú otvárate.

   V knižnici dokumentov napríklad kliknite na ponuku Nastavenie knižnice dokumentov.

 2. V časti Všeobecné nastavenia kliknite na položku Nastavenie riadenia verzií.

 3. V časti História verzií dokumentu vyberte požadovaný typ vytvárania verzií:

  • Ak chcete sledovať len hlavné verzie, kliknite na položku Vytvoriť hlavné verzie.

  • Ak chcete sledovať len hlavné aj vedľajšie verzie, kliknite na položku Vytvoriť hlavné a vedľajšie verzie (koncepty).

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Uloženie súboru ako hlavnej alebo vedľajšej verzie

Nasledujúci postup začína vzatím súboru z knižnice k sebe, pretože si vyberáte, či sa má súbor uložiť ako hlavná alebo vedľajšia verzia pri vrátení súboru späť do knižnice. Ak knižnica sleduje hlavné a vedľajšie verzie a vykonáte v súbore zmeny bez toho, aby ste súbor vzali z knižnice k sebe, pri uložení sa takýto súbor automaticky uloží ako vedľajšia verzia. Ak najskôr vezmete súbor k sebe, máte možnosť vybrať si typ verzie pri uložení súboru a môžete verziu opísať poznámkami.

 1. V knižnici kliknite na názov dokumentu, ak ho chcete otvoriť v programe Office, verzia 2007.

 2. Ak chcete vziať súbor k sebe, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office , kliknite na položku Server a potom na položku Vziať k sebe.

  Dokumenty programu Word sa často otvárajú v predvolenom zobrazení na celú obrazovku. Ak sa takto zobrazí aj váš dokument, je nutné kliknúť na položku Zavrieť a prepnúť sa na zobrazenie Ukážka pred tlačou, inak nebude možné tento krok vykonať.

 3. Upravte súbor.

 4. Ak chcete súbor vrátiť do projektu, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office , kliknite na položku Server a potom na položku Vrátiť do projektu.

 5. Keď sa zobrazí výzva na vrátenie hlavnej alebo vedľajšej verzie, kliknite na položku Vedľajšia verzia, ak ste vykonali drobnú zmenu, alebo na položku Hlavná verzia, ak ste vykonali podstatnú zmenu.

  • Hlavná verzia, ktorú možno považovať za publikovaný súbor, je viditeľná pre každého, kto má povolenie na čítanie súboru.

  • Vedľajšia verzia, ktorú možno považovať za koncept, sa môže zobraziť len osobám, ktoré majú povolenie na upravenie súboru.

   Poznámka: Povolenia na zobrazenie konceptov závisia od nastavenia v časti Zabezpečenie položky konceptu v časti Nastavenia vytvárania verzií v nastaveniach knižnice dokumentov.

 6. Voliteľne pridajte k verzii poznámky a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Ak je knižnica nastavená na požadovanie schválenia pred publikovaním verzie, ostatní používatelia knižnice si nebudú môcť súbor zobraziť, kým nebude súbor schválený. Po vybratí spôsobu vrátenia súboru do projektu sa môže zobraziť formulár toku činností. Ďalšie informácie o používateľoch, ktorí si môžu zobraziť koncepty, a o formulároch toku činností zobrazíte pomocou prepojení v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Zobrazenie vlastností predchádzajúcej verzie súboru

Keď zobrazujete alebo upravujete súbor v programe Office, verzia 2007, môžete zobraziť vlastnosti (metaúdaje) predchádzajúcich verzií súboru. Vlastnosti obsahujú informácie o dátume vykonania zmeny a o osobe, ktorá zmenu vykonala. V knižniciach môže história verzií obsahovať tiež poznámky, ktorými používatelia opísali vykonané zmeny.

Poznámka: Tento postup sa vzťahuje len na súbory, ktoré sú v knižniciach so zapnutým vytváraním verzií.

 1. Majte súbor otvorený v programe Office, verzia 2007, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office , kliknite na položku Server a potom na položku Zobraziť históriu verzií.

  Dialógové okno Verzie uložené pre súbor názov súboru zobrazuje zoznam všetkých predchádzajúcich verzií súboru spolu s informáciami, ako sú čísla verzií, dátum zmeny jednotlivých verzií, používatelia, ktorí vykonali zmeny, a s ľubovoľnými pridanými poznámkami.

  Ak chcete zobraziť celú poznámku, v stĺpci Komentáre kliknite na poznámku. Otvorí sa dialógové okno Komentár k verzii vrátenej do projektu.

  Poznámka: Ak je knižnica nastavená na používanie hlavných a vedľajších verzií, stĺpec Čís. v dialógovom okne Verzie uložené pre súbor názov súboru používa číslovanie na označenie, ktoré verzie sú hlavné a ktoré vedľajšie. Hlavné verzie sú označené celým číslom, vedľajšie verzie sú označené číslom s desatinným miestom za bodkou.

História verzií sa dá zobraziť aj z prostredia knižnice. Ďalšie informácie zobrazíte použitím prepojení v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Zobrazenie predchádzajúcej verzie súboru

Keď zobrazujete alebo upravujete súbor v programe Office, verzia 2007, môžete si zobraziť predchádzajúcu verziu súboru bez prepísania aktuálnej verzie. V prípade súborov .aspx sa dajú zobraziť len podrobnosti o zmenách, ktoré boli vykonané v súboroch, a nie na samotných stránkach, ktoré sú vytvorené súbormi.

Poznámka: Tento postup sa vzťahuje len na súbory, ktoré sú v knižniciach so zapnutým vytváraním verzií.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office , kliknite na položku Server a potom na položku Zobraziť históriu verzií.

 2. V dialógovom okne Verzie uložené pre súbor názov súboru kliknite na predchádzajúcu verziu, ktorú chcete zobraziť, a potom kliknite na položku Otvoriť.

Predchádzajúca verzia sa dá zobraziť aj z prostredia knižnice. Ďalšie informácie zobrazíte použitím prepojení v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Obnovenie predchádzajúcej verzie súboru

Spravili ste v aktuálnej verzii chybu? Alebo potrebujete obnoviť časť súboru, ktorú ste odstránili? Keď zobrazujete alebo upravujete súbor v programe Office, verzia 2007, môžete jednoduchým spôsobom nahradiť aktuálnu verziu predchádzajúcou verziou. Aktuálna verzia sa potom zaradí do histórie verzií.

Poznámka: Tento postup sa vzťahuje len na súbory, ktoré sú v knižniciach so zapnutým vytváraním verzií.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office , kliknite na položku Server a potom na položku Zobraziť históriu verzií.

 2. V dialógovom okne Verzie uložené pre súbor názov súboru kliknite na predchádzajúcu verziu, ktorú chcete obnoviť, a potom kliknite na položku Obnoviť.

Aktuálna verzia sa dá nahradiť predchádzajúcou verziou aj z prostredia knižnice. Ďalšie informácie zobrazíte použitím prepojení v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×