Sledovanie nákladov na projekt

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ako možno zistiť, či je váš projekt v rozpočte? Prostredníctvom sledovania nákladov v Project. Pomocou Project môžete porovnávať pôvodné odhady nákladov, skutočné náklady, plánované náklady a Zobraziť odchýlky medzi nákladmi kedykoľvek a na ľubovoľnej úrovni podrobností. 

Obsah tohto článku

Čo je proces sledovania nákladov?

Môžete mi poskytnúť príklad sledovania nákladov?

Kde môžem zobraziť informácie o nákladoch?

Čo je proces sledovania nákladov?

Ak chcete najlepšie sledovať náklady, najprv by ste mali vytvoriť rozpočet vytvorením a zadaním hodnôt nákladov pre rozpočtové zdroje, ktoré sú priradené k súhrnná úloha projektu. Potom môžete identifikovať ďalšie zdroje a náklady na úlohu, ktoré chcete sledovať a merať voči rozpočtovým zdrojom. Môžete zadať mzdové sadzby, náklady na použitie a fixné náklady na úlohy, zdroje a v prípade potreby aj priradenia. Potom zadajte odhadované práca alebo trvanie pre úlohy a priraďte zdroje k úlohám.

Iba v prípade, že všetky tieto kroky sú dokončené, môže Project výpočet celkových odhadovaných nákladov projektu. Možno budete chcieť spresniť svoje odhady. Po dokončení môžete kategorizovať a zoskupiť všetky zdroje, aby ste ich mohli porovnať s rozpočtovými nákladmi. Môžete tiež nastaviť pôvodný plán s rozpočtovými nákladmi a použiť ho na porovnanie so skutočnými nákladmi ako pri priebehu projektu.

Po spustení projektu aktualizujete priebeh úloh – množstvo vykonanej práce na úlohách alebo percento dokončených úloh. Project vypočíta náklady za vás na základe priebehu úloh.

Poznámka: Okrem priebehu úlohy môžete tiež vypnúť automatické výpočet nákladov a zadať skutočné náklady sami.

Spojením skutočných nákladov dokončenej práce s odhadovanými nákladmi na zostávajúca práca sa Project vypočítava plánované (plánované) náklady. Ešte dôležitejšie je výpočet rozdielu medzi plánovanými a pôvodnými nákladmi. Tento rozdiel alebo odchýlka nákladov vám oznámi, či je projekt v rozpočte.

Jednoduché sledovanie nákladov môžete urobiť zobrazením skutočných a plánovaných (plánovaných) nákladov na úlohy, zdroje, úlohy a projekt.

Ak ste vytvorili rozpočet prostredníctvom pôvodného plánu, môžete vykonať rozsiahlejšie sledovanie porovnaním skutočných a naplánovaných nákladov v porovnaní s nákladmi podľa pôvodného plánu.

Ak chcete zistiť, či používate rozpočet alebo nie, môžete zobraziť odchýlky nákladov medzi plánovanými nákladmi a nákladmi podľa pôvodného plánu. Ak je napríklad úloha Rozpočtovaná na cenu $50, ale úloha je na polovičný úväzok a už stojí $35, plánované náklady sú $60 ($35 skutočných nákladov na dátum a $25 očakávané náklady na zostávajúcu prácu na úlohe). Odchýlka nákladov je $10 ($60 skutočných nákladov mínus $50 rozpočtových nákladov).

Pravidelným sledovaním odchýlok nákladov môžete vykonať kroky na zabezpečenie toho, aby váš projekt zostal v blízkosti rozpočtu.

Poznámka: Cenové odchýlky môžete zobraziť iba v prípade, že ste zadali počiatočné náklady a uložili pôvodný plán. Ak ste napríklad nezadávali mzdové sadzby pre zdroj pred uložením pôvodného plánu, nebudete môcť zobraziť odchýlky nákladov pre daný zdroj.

Môžete mi poskytnúť príklad sledovania nákladov?

Do projektového plánu môžete zadať úlohu "test programu" a priradiť skúšobnú zmluvu k úlohe na $40 za hodinu (Predpokladajme, že platba testera je jediným príspevkom k nákladom na úlohu). Zadáte trvanie 10 dní (na 8 hodín za deň) a potom uložte pôvodný plán.

Na konci 5 dní zistíte, že úloha je polovica dokončenia a označíte úlohu v Project ako 50% dokončenia. V zobrazení hárka úloh použijete tabuľku náklady a pozrite si tieto témy:

  • V poli pôvodný plán Project zobrazuje náklady podľa pôvodného plánu pre danú úlohu $3 200, ktoré vypočítava vynásobením pôvodného odhadu trvania 10 dní (alebo 80 hodín) skúšobnou štandardnou úrokovou hodnotou $40 za hodinu.

  • Keďže úloha nevznikla pri prvých 5 dňoch žiadne neplánované náklady, skutočné pole presne zobrazí skutočné vynaložené náklady na dátum. V tomto prípade sa skutočná práca vypočítava podľa vzorca skutočná práca * Štandardná sadzba = skutočné náklady alebo 40 hodín * $40 za hodinu = $1 600. (Nadčasy, náklady na použitie a fixné náklady nie sú zahrnuté v tomto príklade, ale môžu byť zahrnuté v skutočných nákladoch.)

  • Zostávajúce náklady sa vypočítavajú podľa vzorca zostávajúca práca * Štandardná sadzba = zostávajúce náklady alebo 40 hodín * $40 za hodinu = $1 600.

  • V poli celkové náklady Project zobrazuje plánované náklady, ktoré vypočítava podľa vzorca skutočné náklady + zostávajúce náklady = plánované náklady alebo $1 600 + $1 600 = $3 200. Keďže plánované náklady sa rovnajú nákladom podľa pôvodného plánu, v poli odchýlka sa zobrazuje odchýlka nákladov (CV) $0, čo znamená, že úloha je presne v rozpočte.

Kde môžem zobraziť informácie o nákladoch?

Vo Project môžete zobraziť náklady na úlohy, zdroje a priradenia. Môžete tiež zobraziť náklady na projekt, ktoré sú vo všeobecnosti založené na týchto podrobnejších nákladoch. Môžete zobraziť celkové náklady aj náklady na časovo nastavený, čo sú náklady rozdelené v priebehu času.

Podrobnosti a podrobné postupy na zobrazenie informácií o nákladoch vo Project nájdete v téme zobrazenie celkových nákladov na projekt.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×