Skutočnosti, ktoré treba zvážiť pri migrácii

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

V Windows SharePoint Services 3.0 lokality a častiach lokality, ako sú napríklad zoznamy, položky zoznamu a priečinkov je možné premiestniť na iné lokality Windows SharePoint Services 3.0. Tieto ďalšie stránky môžete používať na rovnaké klientske webové servery ako pôvodnej lokalite, na iné klientske webové servery v tej istej farme alebo na klientske webové servery v úplne iné nasadenie Windows SharePoint Services 3.0. Odlišné povolenia sú potrebné pre rôzne spôsoby migrácie lokalít.

Ak ste vlastník alebo správca kolekcie lokalít, môžete vykonať niektoré úlohy migrácie. Ostatné vlastníci a návrhári lokality slúži na porozumieť procesu migrácie a vstupné informácie o migrácii svoje lokality v tejto téme. Informácie o migrácii pre správcov servera, nájdete v Pomocníkovi v centrálnej správe stránok alebo stránok Windows SharePoint Services na webovej lokalite Microsoft TechNet.

Metódy migrácie

Windows SharePoint Services 3.0 poskytuje rôzne spôsoby migrácie kolekcií lokalít, stránok alebo ľubovoľnú kombináciu objekty v rámci lokality do inej webovej aplikácie SharePoint rozšírený s Windows SharePoint Services 3.0. Migrácie sa vzťahuje na prechod objekty z Windows SharePoint Services 3.0 na Windows SharePoint Services 3.0 iba. Lokality, obsah alebo iného objektu nie je možné migrovať zo starších verzií programu Windows SharePoint Services na Windows SharePoint Services 3.0.

Nasledujúca tabuľka opisuje rôzne metódy premiestňovania obsahu.

Poznámka: Stĺpec Minimálne povolenia v nasledujúcej tabuľke ukazuje povolenia, ktoré sa vyžadujú pre každú metódu migrácie. Ak nemáte vyžadované povolenia, požiadajte príslušného člena tímu, aby vám buď vyžadované povolenia dal, alebo aby pre vás migráciu uskutočnil.

Ohľad d

Komentár

Minimálne povolenia

Použiť -o zálohovanie a obnovenie operácií -o nástroja príkazového riadka Stsadm.exe.

Toto je najlepšia možnosť pre migráciu celej kolekcie lokality, pretože je to jediná metóda, pomocou ktorej sa presúvajú toky činností, upozornenia a metaúdaje na úrovni kolekcie lokality.

Člen miestnej skupiny správcov alebo členovia skupiny správcov farmy na úrovni Centrálnej správy

Použite prepojenia Vykonať zálohu a Obnoviť zo zálohy na stránke Operácie v Centrálnej správe.

Toto je najjednoduchší spôsob migrácie jednotlivých lokalít.

Člen skupiny správcov farmy na úrovni Centrálnej správy

Použite model objektu aplikácie Windows SharePoint Services.

Toto je nová metóda v Windows SharePoint Services 3.0 a najviac flexibilné. Súvisiace s migráciou rozhraní (API) v objektovom modeli možno použiť na migráciu lokality a ľubovoľnou kombináciou objekty pod úrovni lokality.

Správca kolekcie lokality s príslušnými povoleniami pre čítanie objektov, ktoré sa premiestňujú a povoleniami na zmenu objektov v lokalite, na ktorú migrujete

Použite editor webových stránok, kompatibilný s aplikáciou Windows SharePoint Services, ako napríklad program Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Premiestniť je možné iba celé webové lokality. Všimnite si, že globálne jedinečné identifikátory (GUID) sa nepremiestňujú so žiadnymi objektmi, čo znamená, že všetky premiestnené objekty nebudú globálne jedinečné.

Správca kolekcie lokality s príslušnými povoleniami pre čítanie objektov, ktoré sa premiestňujú a povoleniami na zmenu objektov v lokalite, na ktorú migrujete

Proces migrácie (model objektu)

Model objektu aplikácie Windows SharePoint Services je možné použiť pre migráciu objektov vo vnútri toho istého webového servera, medzi webovými servermi v tej istej serverovej farme, alebo medzi serverovými farmami. V tejto sekcii sa popisuje typický scenár pre použitie modelu objektu pre migráciu lokalít a iných objektov z etapového servera na výrobný server. Použitie modelu objektu si vyžaduje niekoho, kto je správca servera tak na etapovom serveri, ako aj na výrobnom serveri. Pochopenie tohto scenára migrácie na vysokej úrovni by však mohlo byť nápomocné vlastníkom lokality, aby mohli spolupracovať s osobou, ktorá migráciu uskutočňuje. V tomto scenári, ako to ukazuje nasledovná ilustrácia, sa etapový server používa na vytvorenie a otestovanie zmien lokalít SharePoint spoločnosti. Po otestovaní zmien sa zmeny premiestnia na výrobný server, kde používatelia môžu k lokalite pristupovať.

Poznámka: Ak chcete používať model objektu pre migráciu lokalít a iných objektov z etapového servera na výrobný server, musíte mať príslušné povolenia (uvedené v tabuľke vyššie) tak na etapovom serveri, ako aj na výrobnom serveri. Pokiaľ nemáte minimálne požadované povolenia, požiadajte správcu vášho servera, aby vám ich dal, alebo aby pre vás migráciu uskutočnil.

Pracovný postup migrácie s použitím PRIME.

1. Správca servera sa prihlási na etapový server a napíše a spustí skript, ktorý pristupuje k modelu objektu, ktorý je spustený na etapovom serveri. Skript, ktorý beží na etapovom serveri vytvorí migračný balíček vo forme súboru .cab, ktorý je uložený ako zdieľaný súbor.

Poznámka: Osoba, ktorá vytvára tento súbor .cab musí mať povolenia na zápis a osoba, ktorá importuje tento súbor .cab musí mať povolenia na čítanie na tomto zdieľanom priestore.

2. Správca servera sa prihlási na výrobný server a použije rozhrania API súvisiace s migráciou na rozmiestnenie migračného balička na výrobnom serveri.

Keď je balíček premiestnený na výrobný server, správca servera overí, že lokalita migrovala správne. Táto kontrola zahŕňa kontrolu prepojení, overenie nastavení zabezpečenia a overenie funkčnosti webových častí.

Pretože objektový model je možné použiť pre voľbu ľubovoľnej požadovanej kombinácie objektov od úrovne lokality nižšie, je možné ho použiť iba pre položky, ktoré boli zmenené na zdrojovom serveri.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×