Skrytie chybových hodnôt a indikátorov chýb v bunkách

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Predpokladajme, že vaše vzorce tabuľkových hárkov obsahujú chyby, ktoré ste predvídali a nechcete ich opraviť, ale chcete napraviť zobrazenie výsledkov. Existuje niekoľko spôsobov skrytia chybových hodnôt a indikátorov chýb v bunkách.

Vzorce vracajú chyby z viacerých dôvodov. Delenie nulou napríklad nie je dovolené, a ak vložíte vzorec =1/0, vráti hodnotu #DELENIENULOU. Chybové hodnoty zahŕňajú #DELENIENULOU!, #NEDOSTUPNÝ, #NÁZOV?, #NEPLATNÝ!, #ČÍSLO!, #ODKAZ! a #HODNOTA!.

Konvertovanie chyby na nulovú hodnotu a použitie formátu na skrytie hodnoty

Chybové hodnoty môžete skryť tak, že ich skonvertujete na číslo, napríklad 0 a následne použijete podmienené formátovanie, ktorým určenú hodnotu ukryjete.

Vytvorte ukážkovú chybu

 1. Otvorte prázdny hárok alebo vytvorte nový zošit.

 2. Zadajte hodnotu 3 do bunky B1, hodnotu 0 do bunky C1, a vzorec =B1/C1 do bunky A1.
  V bunke A1 sa zobrazí chyba #DELENIENULOU!.

 3. Vyberte bunku A1 a stlačte kláves F2, aby ste mohli vzorec upraviť.

 4. Po znamienku rovná sa (=) zadajte funkciu IFERROR, za ktorou bude nasledovať ľavá zátvorka.
  IFERROR(

 5. Presuňte kurzor na koniec vzorca.

 6. Zadajte ;0) – teda bodkočiarku s nulou a nakoniec s pravou zátvorkou.
  Zo vzorca =B1/C1 sa stane =IFERROR(B1/C1;0).

 7. Stlačením klávesu Enter vzorec dokončite.
  Ako obsah bunky by sa mala namiesto chyby #DELENIENULOU! zobraziť hodnota 0.

Použite podmienený formát.

 1. Vyberte bunku, ktorá obsahuje chybu a na karte Domov kliknite na položku Podmienené formátovanie.

 2. Kliknite na položku Nové pravidlo.

 3. V dialógovom okne Nové pravidlo formátovania kliknite na položku Formátovať len bunky, ktoré obsahujú.

 4. Uistite sa, či sa v časti Formátovať iba bunky s zobrazí v prvom poli so zoznamom položka Hodnota bunky, v druhom poli so zoznamom položka rovná sa. Nakoniec do poľa napravo zadajte hodnotu 0.

 5. Kliknite na tlačidlo Formát.

 6. Kliknite na kartu Číslo a potom v časti Kategória kliknite na položku Vlastné.

 7. Do poľa Typ zadajte ;;; (tri bodkočiarky) a kliknite na tlačidlo OK. Opäť kliknite na tlačidlo OK.
  Nula z bunky zmizne. Stane sa to preto, lebo vlastný formát ;;; spôsobuje, že čísla v bunke sa nezobrazujú. Aktuálna hodnota (0) však v bunke zostáva.

Čo chcete urobiť?

Skryť chybové hodnoty pomocou bielej farby písma v texte

Zobraziť pomlčku, hodnoty #NEDOSTUPNÝ alebo NA namiesto chybovej hodnoty

Skryť chybové hodnoty v zostave kontingenčnej tabuľky

Skryť indikátory chýb v bunkách

Skrývanie chybných hodnôt pomocou bielej farby písma v texte

Chybové hodnoty môžete skryť aj otočením biely text, alebo inak, takže text vo farbe pozadia hárka.

 1. Vyberte rozsah buniek, ktorý obsahuje chybové hodnoty.

 2. Na karte domov v skupine štýly kliknite na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovať pravidlá. Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Kliknite na položku nové pravidlo. Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

 4. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na položku Formátovať len bunky, ktoré obsahujú.

 5. V časti Upraviť popis pravidla v zozname Formátovať iba bunky s vyberte položku Chyby.

 6. Kliknite na tlačidlo Formát a potom kliknite na kartu Písmo.

 7. V poli Farba v časti Farby motívu vyberte políčko s bielou farbou.

Na začiatok stránky

Zobrazenie pomlčky, hodnôt #NEDOSTUPNÝ alebo NA namiesto chybnej hodnoty

namiesto skrývania chybových hodnôt ich môžete nahradiť inou hodnotou, napríklad NA. Na vykonanie tejto úlohy sa používajú funkcie IFERROR a NA spôsobom, ktorý je uvedený v nasledujúcom príklade.

Príklad bude zrozumiteľnejší po skopírovaní do prázdneho hárka. V nižšie uvedenom príklade vyberte bunku, ktorá obsahuje text Údaje a potom presunutím kurzora vyberte poslednú bunku v stĺpci Popis (výsledok). Nakoniec výber skopírujte a prilepte do nového hárka, začnite bunkou A1.

Údaje

Vzorec

Popis (výsledok)

10

=A2/A3

Výsledky v chybe (#DELENIENULOU)

0

=IFERROR(A2/A3;"NA")

Vráti hodnotu NA, keď je hodnotou chyba

=IFERROR(A2/A3;"-")

Vráti hodnotu pomlčka (-), keď je hodnotou chyba

=IFERROR(A2/A3;NA())

Vráti hodnotu pomlčka #NEDOSTUPNÝ, keď je hodnotou chyba

Funkcia – podrobnosti

Funkcia IFERROR     Pomocou tejto funkcie je možné určiť, či bunka obsahuje chybu alebo či výsledok vzorca vráti chybu.

NA    Táto funkcia vráti pre bunku reťazec #NEDOSTUPNÝ. Za názov funkcie je potrebné zadať pár prázdnych zátvoriek: =NA().

Na začiatok stránky

Skrytie chybných hodnôt v zostave kontingenčnej tabuľky

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky. Zobrazia sa Nástroje pre kontingenčné tabuľky.

 2. Na karte Analýza v skupine Kontingenčná tabuľka kliknite na šípku vedľa položky Možnosti a potom kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na kartu Rozloženie a formát a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Zmena zobrazovania chýb    Začiarknite políčko Pri chybných hodnotách zobraziť v časti Formát. Do textového poľa zadajte hodnotu, ktorú chcete zobraziť namiesto chýb. Ak chcete, aby sa chyby zobrazovali ako prázdne bunky, nechajte pole prázdne.

  • Zmena zobrazovania prázdnych buniek    Začiarknite políčko Pri prázdnych bunkách zobraziť. Do textového poľa zadajte hodnotu, ktorú chcete zobraziť v prázdnych bunkách. Ak chcete zobraziť prázdne bunky, nechajte pole prázdne. Ak chcete zobraziť nuly, zrušte začiarknutie políčka.

Na začiatok stránky

Skrytie indikátorov chýb v bunkách

Ak bunka obsahuje vzorec, ktorého výsledkom je chyba, v ľavom hornom rohu bunky sa zobrazí trojuholník (indikátor chýb). Zobrazeniu týchto indikátorov môžete zabrániť pomocou tohto postupu.

Bunka s problémom vo vzorci
Bunka s problematickým vzorcom
 1. Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kategóriu Vzorce.

 2. V časti Kontrola chýb zrušte začiarknutie políčka Povoliť kontrolu chýb na pozadí.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×