Skrytie alebo zobrazenie hárkov alebo zošitov

Skrytie alebo zobrazenie hárkov alebo zošitov

Ktorýkoľvek hárok alebo zošit je možné skryť, a odstrániť ho tak zo zobrazenia. Dokonca sa dá skryť a odstrániť z pracovného priestoru aj okno zošita. Údaje v skrytých hárkoch a oknách zošitov nie sú viditeľné, no stále je na ne možné odkazovať z iných hárkov alebo zošitov. Skryté hárky a okná zošitov je možné podľa potreby znova zobraziť.

Podľa predvoleného nastavenia sa všetky okná zošitov, ktoré otvoríte, zobrazia na paneli úloh, dajú sa však na ňom skrývať alebo zobrazovať podľa potreby.

Čo chcete urobiť?

Skryť hárok

Zobraziť skrytý hárok

Skryť okno zošita

Zobraziť skryté okna zošita

Skryť alebo zobraziť okná zošita na paneli úloh systému Windows

Skrytie hárka

Poznámka: Ak chcete skryť väčší počet hárkov, je potrebné si uvedomiť, že zatiaľ čo skryť je možné viac hárkov naraz, opätovne zobrazovať hárky je možné len po jednom.

 1. Vyberte hárky, ktoré chcete skryť.

  Postup pri výbere hárkov

  Ak chcete vybrať

  Vykonajte nasledovné

  Jeden hárok

  Kliknite na kartu hárka.

  Karta aktívny hárok

  Ak požadovanú kartu nevidíte, klikajte na tlačidlá posúvača, kým sa nezobrazí príslušná karta, a potom na ňu kliknite.

  Tlačidlá posúvača hárka

  Dva alebo viaceré susediace hárky

  Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves Shift a kliknite na kartu posledného hárka, ktorý chcete vybrať.

  Dva alebo viaceré nesusediace hárky

  Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves Ctrl a kliknite na karty ostatných hárkov, ktoré chcete vybrať.

  Všetky hárky v zošite

  Kliknite na kartu hárka a potom kliknite na položku Vybrať všetky hárky v ponuke skratiek.

  Tip.    Ak vyberiete viaceré hárky, zobrazí sa položka [Skupina] v záhlaví okna v hornej časti hárka. Ak chcete zrušiť výber viacerých hárkov v zošite, kliknite na ľubovoľný nevybratý hárok. Ak sa nezobrazuje žiadny nevybratý hárok, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu vybratého hárka a potom v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Oddeliť hárky.

 2. Kliknite na položky Domov > Formát.

  Skupina Bunky na karte Domov

 3. V časti Viditeľnosť kliknite na položku Skryť a odkryť a potom kliknite na položku Skryť hárok.

Na začiatok stránky

Zobrazenie skrytého hárka

 1. Kliknite na položky Domov > Formát.

  Skupina Bunky na karte Domov

 2. V časti Viditeľnosť kliknite na položku Skryť a odkryť a potom kliknite na položku Odkryť hárok.

 3. V poli Odkryť dvakrát kliknite na názov skrytého hárka, ktorý chcete zobraziť.

  Poznámka: Naraz môžete odkryť len jeden hárok.

Poznámka: Ak sú hárky skryté pomocou vlastnosti xlSheetVeryHidden programu Visual Basic for Applications (VBA), nie je na zobrazenie skrytých hárkov možné použiť príkaz Odkryť. Ak používate zošit obsahujúci makrá VBA a vyskytnú sa problémy pri práci so skrytými hárkami, kontaktujte vlastníka zošita, aby vám poskytol ďalšie informácie.

Na začiatok stránky

Skrytie okna zošita

 • Kliknite na položky Zobraziť > Skryť.

  Skupina Okno na karte Zobraziť

Poznámka: Pri ukončení Excelu sa zobrazí výzva na uloženie zmien skrytého okna zošita. Ak chcete, aby zostalo okno zošita pri ďalšom otvorení zošita skryté, kliknite na tlačidlo Áno.

Na začiatok stránky

Zobrazenie skrytého okna zošita

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Odkryť.

  Obrázok pása s nástrojmi v Exceli

  Poznámka: Ak položka Odkryť nie je k dispozícii, neobsahuje zošit žiadne skryté okná zošitov.

 2. V dialógovom okne Odkryť dvakrát kliknite na okno zošita, ktorý chcete zobraziť.

Na začiatok stránky

Skrytie alebo zobrazenie okien zošitov na paneli úloh systému Windows

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 2. V časti Zobrazenie zrušte začiarknutie alebo začiarknite políčko Zobraziť všetky okná na paneli úloh.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×