Skenovanie hodnotenia migrácie: Výsledky súčastí s úplnou dôveryhodnosťou

Prehľad

Kontroly riešení s úplnou dôveryhodnosťou prehľadajú prostredie SharePointu s cieľom nájsť odkazy na kód, ktorý bol nasadený prostredníctvom balíkov riešení pre farmu (WSP). SharePoint Online nepodporuje riešenia s úplnou dôveryhodnosťou, a preto bude potrebné zistiť, kde sa tento druh funkcií používa a vypracovať plán na migráciu do SharePointu Online.

Migrácia údajov

Obsah sa migruje do SharePointu Online, no funkčnosť týkajúca sa kódu s úplnou dôveryhodnosťou sa po migrácii preruší. Pri používaní časti obsahu, ktorý závisí na kóde s úplnou dôveryhodnosťou a nie je po migrácii naďalej k dispozícii, sa môžu vyskytnúť zlyhania.

Dôležité : Každá lokalita, ktorá je nakonfigurovaná na nastavenie Žiadny prístup (zamknuté), sa v SharePointe vynechá. Ak chcete zobraziť zoznam zamknutých lokalít, pozrite si výstup kontroly Zamknuté lokality.

Príprava na migráciu

Stanovte rôzne dôvody, prečo bol kód s úplnou dôveryhodnosťou použitý v lokálnom prostredí. Vypracujte plán nahradenia kľúčových obchodných scenárov funkciami SharePointu Online. Ak chcete obsiahnuť všetky scenáre, bude pravdepodobne potrebné použiť prispôsobenia alebo doplnky.

Ak zistíte, že SharePoint Online neposkytuje ekvivalentné riešenie, zvážte prispôsobenie SharePointu Online pomocou dokumentácie so schémami a osvedčenými postupmi pre služby Office 365.

https://MSDN.Microsoft.com/en-US/pnp_articles/Office-365-Development-Patterns-and-Practices-Solution-Guidance

Po migrácii

Po dokončení migrácie obsahu implementujte plán, ktorý ste vytvorili počas fázy Príprava migrácie. To môže zahŕňať nasadenie prispôsobení, doplnkov alebo povolenie funkcií na lokalitách prostredníctvom rozhrania SharePointu Online.

Podrobný výstup

Poznámka : Vstupné súbory sa nachádzajú v umiestnení < RootOutputFolder > \Internal\FullTrustSolution. Vstupné súbory sa vytvárajú načítaním všetkých nainštalovaných balíkov riešení pre farmu s úplnou dôveryhodnosťou a vypracovaním zostavy obsahujúcej všetky nainštalované položky v SharePointovej farme. Umiestnenie vstupných súborov zahŕňa všetky extrahované balíky kódu s úplnou dôveryhodnosťou, ako aj súbory použité na vytvorenie zostavy popísanej nižšie.

V aktualizácii z júla 2017 sa súčasti s úplnou dôveryhodnosťou rozdelili do dvoch samostatných skenerov.

  • FullTrustSolution_ Farm kontroluje používanie kódu s úplnou dôveryhodnosťou na úrovni farmy.

  • FullTrustSolution_Content kontroluje odkazy na kód s úplnou dôveryhodnosťou v obsahu.

Výstup kontrol riešení s úplnou dôveryhodnosťou sa zameriava na podávanie správ o oblastiach prostredia, v ktorých sa používajú funkcie poskytované súbormi WSP pre farmy, ktoré boli nasadené vo farmách. Tento nástroj však nedokáže informovať o situácii, ak sa v obsahu nachádzajú osamotené odkazy na riešenia s úplnou dôveryhodnosťou. Ak by to mohlo mať vplyv na migráciu, takéto informácie môžete získať použitím rutiny typu cmdlet v prostredí Test SPContentDatabase PowerShell, ktorá sa dodáva spolu so SharePointom.

https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff607941.aspx

Na vytvorenie komplexného plánu je dôležité pochopiť obe úrovne (úroveň farmy aj obsahu) kódu s úplnou dôveryhodnosťou, aby nedošlo k narušeniu chodu podniku alebo k prieťahom pri migrácii projektu.

FullTrustSolution_Farm vytvára nasledovné zostavy:

Súčasť

Popis

Vstupný súbor

Zostava súčasti

Funkcie farmy

Vlastné funkcie, ktoré sú aktivované v rámci funkcie rozsahu farmy.

Features.csv

FullTrustSolution_Features_Farm_Usage.csv

Funkcie webových aplikácií

Vlastné funkcie, ktoré sú aktivované na úrovni rozsahu webových aplikácií.

Features.csv

FullTrustSolution_Features_WebApplication_Usage.cs

Súčasť

Popis

Vstupný súbor

Zostava súčasti

Typy obsahu

Umiestnenia, v ktorých sú nasadené vlastné typy obsahu.

ContentTypes.csv

FullTrustSolution_ContentTypes_Usage.csv

Typy obsahu používajúce vlastných príjemcov udalostí

Typy obsahu používajúce vlastných príjemcov udalostí. Ak ste napríklad nasadili vlastného príjemcu udalostí a pripojili ho k pripravenému typu obsahu, v zostave sa zobrazia tieto informácie.

EventReceivers.csv

FullTrustSolution_ContentTypesUsingEventReceivers_Usage.csv

Vlastné polia

Zoznamy a typy obsahu, ktoré používajú vlastné polia alebo definície polí.

CustomFields.csv

FieldTypes.csv

FullTrustSolution_CustomFields_Usage.csv

Príjemcovia udalostí

Zoznamy, ktoré používajú vlastných príjemcov udalostí.

EventReceivers.csv

FullTrustSolution_EventReceivers_Usage.csv

Funkcie lokalít

Lokality, ktoré používajú vlastné funkcie.

Features.csv

FullTrustSolution_Features_Site_Usage.csv

Šablóny zoznamu

Zoznamy, ktoré používajú vlastné šablóny zoznamu.

ListTemplates.csv

FullTrustSolution_ListTemplates_Usage.csv

Nasadené rozloženia stránok

Umiestnenia s nasadenými vlastnými rozloženiami stránok. Zahŕňa všetky vlastné rozloženia stránok.

PageLayouts.csv

FullTrustSolution_PageLayouts_DeployedLayouts_Usage.csv

Stránky používajúce vlastné rozloženia stránok

Stránky, ktoré používajú vlastné rozloženia stránok.

PageLayouts.csv

FullTrustSolution_PageLayouts_Pages_Usage.csv

Webové časti

Stránky, ktoré používajú vlastné webové časti.

WebParts.csv

FullTrustSolution_WebParts_Usage.csv

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×