Skenovanie hodnotenia migrácie: Upozornenia

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zistite, ako riešiť problémy s upozorneniami počas migrácie

Prehľad

Väčšina nástrojov migrácie nemigruje upozornenia. Upozornenia sú vytvárané v položkách, zoznamoch a knižniciach na informovanie používateľa o zmene obsahu. Táto správa poskytuje prehľad o upozorneniach, ktoré sú v súčasnosti konfigurované v zdrojovom prostredí. Ak by používatelia chceli byť informovaní o zmene obsahu po migrácii, bude potrebné nakonfigurovať upozornenia v novom prostredí.   Keďže upozornenia nie sú migrované, v prípade potreby opätovného vytvorenia upozornení po migrácii poskytujeme množstvo nespracovaných údajov priradených k upozorneniam.

Migrácia údajov

Základné nástroje migrácie nemigrujú upozornenia.

Dôležité : Každá lokalita, ktorá je nakonfigurovaná na nastavenie Žiadny prístup (zamknuté), sa v SharePointe vynechá. Ak chcete zobraziť zoznam zamknutých lokalít, pozrite si výstup kontroly Zamknuté lokality.

Príprava na migráciu

Ak chcete zabrániť zmätku po migrácii, poskytnite používateľom možnosť komunikovať.

Po migrácii

Ak chcete zabrániť zmätku po migrácii, poskytnite používateľom možnosť komunikovať.

Správa o výsledkoch kontroly

V nasledujúcej tabuľke sa popisujú stĺpce v zostave Alerts-detail.csv.

Táto správa o kontrole obsahuje zoznam všetkých inštalovaných upozornení v prostredí.

Stĺpec

Popis

SiteId

Jedinečný identifikátor ovplyvnenej kolekcie lokalít.

SiteURL

URL adresa ovplyvnenej kolekcie lokalít.

SiteOwner

Vlastník kolekcie lokalít.

SiteAdmins

Zoznam osôb, ktoré sú uvedené ako správcovia kolekcie lokalít.

SiteSizeInMB

Veľkosť kolekcie lokalít v megabajtoch (MB)

NumOfWebs

Počet webov v kolekcii lokalít.

ContentDBName

Názov databázy obsahu, ktorá je hostiteľom kolekcie lokalít.

ContentDBServerName

SQL Server, ktorý je hostiteľom databázy obsahu.

ContentDBSizeInMB

Veľkosť databázy obsahu, ktorá je hostiteľom kolekcie lokalít.

LastContentModifiedDate

Dátum a čas sa obsah kolekcie lokalít je.

TotalItemCount

Celkový počet položiek v kolekcii lokalít.

Návštev

Počet žiadostí o prihlásení pre kolekciu lokalít. Na základe údajov zo služby používanie zapisovania do denníka. Ak používanie zapisovania do denníka služba vypnutá daný riadok sa zobrazí je k dispozícii.

DistinctUsers

Počet jedinečných používateľov, ktorí majú prístup k kolekcie lokalít. Na základe údajov zo služby používanie zapisovania do denníka. Ak používanie zapisovania do denníka služba vypnutá daný riadok sa zobrazí je k dispozícii.

DaysOfUsageData

Počet dní používanie zapisovania do denníka služby zachováva údaje. To umožňuje kontext návštev a DistinctUsers. Napríklad, ak ide o 14 dní, návštev a DistinctUsers údajov je za posledných 14 dní.

WebURL

URL adresa webu.

Title

Názov upozornenia.

AlertTemplateName

Názov upozornenia.

Filter

Použitý filter dotazov CAML v upozornení.

ID

Identifikátor priradený k upozorneniu.

MatchID

Identifikátor externého upozornenia pridelený na základe filtrovania.

ItemID

Identifikátor položky, ku ktorej je priradené upozornenie. Ak je toto pole prázdne, upozornenie je priradené k zoznamu.

ListURL

Čas inštalácie doplnku.

ListID

Identifikátor zoznamu, ku ktorému je upozornenie priradené.

List

Identifikátor alebo web, ktorý hosťuje upozornenie.

AlwaysNotify

URL adresa webu, ktorý hosťuje doplnok.

DeliveryChannels

Názov webu, ktorý hosťuje doplnok.

AlertType

Typ objektu, na ktorý sa vzťahuje upozornenie. Môže to byť zoznam alebo knižnica dokumentov, položka zoznamu alebo dokument, či vlastný objekt.

EventType

Typ udalosti, na ktorú sa vzťahuje upozornenie.

EventTypeBitmask

Toto pole môžete ignorovať.

AlertFrequency

Získa alebo nastaví časový interval odoslania upozornenia.

AlertTime

Dátum a čas odoslania upozornenie.

Status

Určuje, či je upozornenie povolené alebo nie.

User

Používateľ, ku ktorému je upozornenie priradené.

DynamicRecipient

Ak je upozornenie dynamicky generované, v tomto poli sa určí, akým spôsobom je definovaný príjemca.

ScanID

Jedinečný identifikátor priradený ku konkrétnemu spusteniu nástroja na hodnotenie migrácie SharePointu.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×