Skúmanie viacrozmerného modelu Adventure Works pomocou funkcie Power View

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Informácie v tomto článku sa týkajú vzorového viacrozmerného modelu AdventureWorksDWMultidimensional a jeho používania ako zdroja údajov. Aj ak nemáte viacrozmerný model Adventure Works nainštalovaný, môžete si tento článok prečítať a získať dobrú predstavu o fungovaní funkcie Power View s viacrozmernými modelmi.

Nevyhnutné požiadavky

Na vykonanie týchto úloh potrebujete:

Poznámka:  Táto funkcia sa nevzťahuje na Power View v Exceli 2013.

  • Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services spustenú vo viacrozmernom režime s Service Pack 1 Cumulative Update (CU) 4 použité alebo novšou verziou.

  • Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services v režime integrovanom s Service Pack 1 Kumulatívna aktualizácia (CU) 4 použité alebo novšia verzia.

  • Microsoft SharePoint Server 2010 alebo 2013 Enterprise Edition alebo novšiu verziu. SharePoint Server 2010, odporúča sa s balíkom Service Pack 1.

  • Vyžaduje sa vzorová databáza AdventureWorksDW2012 ako zdroj údajov pre viacrozmerný model Adventure Works.

  • Viacrozmerný model Adventure Works pre SQL Server 2012 nasadený v inštancii služby Analysis Services.

Čo by ste už mali vedieť:

  • Ste mali byť oboznámení s tým, ako vytvoriť zostavy a návrhu zobrazenia vo funkcii Power View. Podrobné informácie a návod Power View, nájdete v téme Power View: skúmanie, vizualizácia a prezentovanie údajov.

  • Mali by ste vedieť vytvárať a ukladať dokumenty v knižnici SharePointu.

Používanie funkcie Power View na skúmanie a analýzu údajov vo viacrozmernom modeli AdventureWorksDW2012Multidimensional

Ak máte nainštalované potrebné požiadavky, môžete vykonajte tieto úlohy a vytvorte pripojenie zdroja zdieľané údaje do modelu AdventureWorksDWMultidimensional, a potom vytvoriť zostavy Power View s rôznych vizualizáciách preskúmanie Adventure Works údajov. Pamätajte, že vytvárate zostavy Power View založené na viacrozmerný model vystavený ako tabuľkového modelu. Niektoré objekty a niektoré správania sa môže zobraziť inak, než tradičné tabuľkových modeloch môžete byť oboznámení s. Ďalšie informácie nájdete v téme Pochopenie objektov viacrozmerného modelu vo funkcii Power View.

Vzorová zostava

Zostava predaja predajcu

Vytvorenie zdieľaného zdroja údajov pre dátový model

Možno bude potrebné, aby túto úlohu vykonal správca.

Vytvorenie súboru zdieľaného zdroja údajov Predaj predajcu Adventure Works (.rsds)

1. V knižnici SharePointu s povoleným typom dokumentov Zdroj údajov zostavy kliknite na položky Dokumenty > Nový dokument > Zdroj údajov zostavy.

2. Na stránke Vlastnosti zdroja údajov v časti Názov zadajte názov Predaj predajcu Adventure Works.

3. V položke Typ zdroja údajov vyberte možnosť Microsoft BI Semantic Model pre Power View.

4. V časti Reťazec pripojenia zadajte tento reťazec pripojenia. Parameter <InstanceName> nahraďte názvom vašej inštancie servera Analysis Server.

data source=<InstanceName>;initial catalog=Adventure Works DW Multidimensional;cube='Adventure Works' 

Tip:  Model AdventureWorksDWMultidimensional obsahuje dve kocky: Adventure Works a Mined Customers (zákazníci, v prípade ktorých sa vykonáva dolovanie údajov). Ak je v modeli viac ako jedna kocka, ako v tomto prípade, v reťazci pripojenia je potrebné zadať názov kocky. Ak je iba jedna kocka, nie je nevyhnutné zadať jej názov. Napriek tomu sa odporúča v reťazci pripojenia vždy zadať názov kocky, pretože sa tým zabezpečí konzistentnosť v prípade, keď máte viacero pripojení k zdrojom údajov v rôznych viacrozmerných modeloch.

5. V časti Poverenia vyberte možnosť Overovanie systému Windows (integrované).

6. Uistite sa, že políčko Povoliť tento zdroj údajov je začiarknuté.

Pripojenie k zdroju údajov by teraz malo vyzerať takto:

Pripojenie k zdroju údajov

7. Kliknutím na tlačidlo Testovať pripojenie spustite overenie a potom kliknite na položku Zavrieť.

Vytvorenie novej zostavy Power View

V tejto úlohe vytvoríte novú zostavu Power View pomocou zdieľaného zdroja údajov Predaj predajcu Adventure Works.

Vytvorenie zostavy funkcie Power View Predaj predajcu Adventure Works

  • V SharePointe kliknite na šípku nadol vedľa zdieľaného zdroja údajov Predaj predajcu Adventure Works > položku Vytvoriť zostavu v programe Power View.

    Power View sa otvorí v režime úprav s prázdnym zobrazením v Návrhárovi. Hore bude pás s nástrojmi a vpravo Zoznam polí.

Vytvorenie a preskúmanie dynamických zobrazení

Otvorilo sa prázdne zobrazenie, s ktorým môžeme pracovať, tak poďme pridať nejaké polia.

Pridanie vizualizácie krajiny, kraja a mesta

1. Najprv pridáme názov zobrazenia. V Návrhárovi kliknite na položku Ak chcete pridať názov, kliknite sem a potom zadajte názov Predaj predajcu Adventure Works.

2. V zozname polí rozbaľte tabuľku Geografia.

Nezabudnite, že aj keď je Geografia dimenziou modelu AdventureWorksDWMultidimensional, v zozname polí sa dimenzie zobrazujú ako tabuľky, pretože Power View pracuje s tabuľkami.

Kliknite na položku Krajina a presuňte ju do oblasti POLIA v časti Rozloženie. Zobrazí sa nová tabuľka vizualizácie krajiny v zobrazení Návrhár. Ak je to potrebné, presuňte vizualizáciu Krajina do ľavej hornej časti zobrazenia.

3. Na páse s nástrojmi Návrh kliknite na položku Rýchly filter. Údaje v tejto vizualizácii teraz môžu spolupracovať s ďalšími údajovými poľami, ktoré pridáte do zobrazenia.

4.  Kliknutím na prázdne miesto v zobrazení pridáte novú vizualizáciu. V tabuľke Geografia kliknite na položku Kraj a presuňte ju do oblasti POLIA.

5. Na páse s nástrojmi Návrh kliknite na položku Rýchly filter a potom presuňte novú vizualizáciu Kraj pod vizualizáciu Krajina.

6. Kliknutím na prázdne miesto v zobrazení pridáte novú vizualizáciu. V tabuľke Geografia kliknite na položku Mesto a presuňte ju do oblasti POLIA. Urobte z nej rýchly filter a presuňte ju pod vizualizáciu Kraj.

Na ľavej strane zobrazenia by teraz mali byť vizualizácie Krajina, Kraj a Mesto. Všetky vizualizácie zarovnajte tak, aby boli správne zarovnané. Každá z týchto vizualizácií bude fungovať ako rýchly filter, čo vám umožní prejsť na detaily údajov o predaji predajcu podľa lokality.

Vytvorenie vizualizácie mapy Suma predaja predajcu

1. Kliknutím na prázdne miesto v zobrazení pridáte novú vizualizáciu. V zozname polí rozbaľte tabuľku ukazovateľa Predaj predajcu a potom kliknite na začiarkavacie políčko vedľa položky Suma predaja predajcu.

2. Na páse s nástrojmi v skupine Vizualizácie vyberte položku Mapa.

Keďže ste zmenili vizualizáciu na mapu, ukazovateľ Suma predaja predajcu sa automaticky presunie do oblasti VEĽKOSŤ v časti Rozloženie.

3. V zozname polí v tabuľke Geografia postupne kliknite na položky Krajina, KrajMesto a v tomto poradí ich presuňte do oblasti UMIESTNENIA v časti Rozloženie. Ikona glóbusu pre tieto polia v Zozname polí označuje, že ide o geografické atribúty, ktoré možno použiť vo vizualizácii mapy.

4. Zmeňte veľkosť novej mapy Suma predaja predajcu a zarovnajte ju tak, aby sa zobrazovala hneď pod názvom a aby bola približne rovnako široká.

Vytvorenie vizualizácie Suma predaja podľa kalendárneho roka

1. Kliknutím na prázdne miesto v zobrazení pridáte novú vizualizáciu. V zozname polí rozbaľte tabuľku ukazovateľa Súhrn predaja a potom kliknite na začiarkavacie políčko vedľa položky Suma predaja.

2. Na páse s nástrojmi v skupine Vizualizácie vyberte položku Skupinové.

Keďže ste zmenili vizualizáciu na skupinový stĺpcový graf, ukazovateľ Suma predaja sa automaticky presunie do oblasti HODNOTY v časti Rozloženie.

3. V zozname polí v tabuľke Dátum kliknite na položku Kalendárny rok a presuňte ju do oblasti OS v časti Rozloženie.

4. Zmeňte veľkosť vizualizácie Suma predaja podľa kalendárneho roka a zarovnajte ju tak, aby bola napravo od vizualizácie mapy Suma predaja predajcu podľa krajiny.

Vytvorenie polí Suma predaja predajcu podľa kalendárneho roka a Kategória

1. Kliknutím na prázdne miesto v zobrazení pridáte novú vizualizáciu. V zozname polí rozbaľte tabuľku ukazovateľa Predaj predajcu a potom kliknite na začiarkavacie políčko vedľa položky Suma predaja predajcu.

2. Na páse s nástrojmi v skupine Vizualizácie vyberte položku Čiarové.

Keďže ste zmenili vizualizáciu na čiarovú, ukazovateľ Suma predaja predajcu sa automaticky presunie do oblasti HODNOTY v časti Rozloženie.

3. V zozname polí v tabuľke Dátum kliknite na položku Kalendárny rok a presuňte ju do oblasti HORIZONTÁLNY RAD GRAFOV v časti Rozloženie.

4. V zozname polí v tabuľke Produkt postupne kliknite na položky Kategória, PodkategóriaProdukt a v tomto poradí ich presuňte do oblasti OS v časti Rozloženie.

5. Zmeňte veľkosť novej vizualizácie a zarovnajte ju tak, aby bola pod vizualizáciou mapy Suma predaja predajcu podľa krajiny a pod vizualizáciou Suma predaja podľa kalendárneho roka.

Zobrazenie by teraz vyzerať takto:

Dokončená zostava Power View

6. Novú zostavu funkcie Power View uložte ako Predaj predajcu Adventure Works.

Teraz už máte zobrazenie s množstvom rôznych polí a môžete nejaký čas skúmať a vizualizovať údaje modelu AdventureWorksDWMultidimensional.

Poznámka:  Funkcia Power View zobrazuje iba vizuálne súčty. Viacrozmerné modely podporujú dotazy pre celkové súčty alebo vizuálne súčty v závislosti od nastavenia zabezpečenia dimenzie. Vo funkcii Power View sú súčty obmedzené len na hodnoty definované kontextom filtra a hodnoty definované v zabezpečení dimenzie.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×