Sieťové požiadavky v Office 2016 pre Mac

Aplikácie balíka Office 2016 pre Mac fungujú v platforme systému macOS ako pôvodné aplikácie. Každá aplikácia dokáže fungovať pri rôznych scenároch vrátane situácie, kedy nie je sieť k dispozícii. Keď je zariadenie pripojené k sieti, aplikácie sa automaticky pripoja k viacerým webovým službám, čím sa zabezpečí lepšia funkčnosť. Táto dokumentácia popisuje koncové body a URL adresy, ktoré sa aplikácie pokúsia dosiahnuť, a poskytované služby. Tieto informácie sú užitočné pri riešení problémov s konfiguráciou siete a pri nastavovaní politiky sieťových proxy serverov. Informácie v tomto dokumente sú určené na doplnenie informácií v článku URL adresy a rozsahy adries v službách Office 365.

Koncové body klienta balíka Office: Windows | Mac

Väčšinu tejto dokumentácie tvoria tabuľky s podrobnosťami o sieťových URL adresách, typoch a popisoch služby alebo funkcie poskytovanej daným koncovým bodom. Každá aplikácia balíka Office sa môže líšiť v používaní služieb a koncových bodov. V nižšie zobrazených tabuľkách sú definované tieto aplikácie:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

Typ URL adresy je definovaný takto:

 • ST: Statická – URL adresa je naprogramovaná do klientskej aplikácie

 • SS: Čiastočne statická – URL adresa je zakódovaná ako súčasť webovej stránky alebo presmerovača

 • CS: Služba konfigurácie – URL sa vráti ako súčasť služby konfigurácie balíka Office

Predvolená konfigurácia balíka Office 2016 pre Mac

Inštalácia a aktualizácie

Nasledujúce sieťové koncové body sa používajú na stiahnutie inštalačného programu balíka Office 2016 pre Mac zo siete na doručovanie obsahu spoločnosti Microsoft (CDN).

URL

Typ

Popis

https://go.microsoft.com/fwlink/

ST

Inštalačný portál služieb Office 365 prepošle prepojenie služby na najnovšie inštalačné balíky.

https://officecdn.microsoft.com/

SS

Umiestnenie inštalačných balíkov v sieti na doručovanie obsahu (CDN).

Prvé spustenie aplikácie

Nasledujúce sieťové koncové body sú kontaktované pri prvom spustení aplikácie balíka Office. Tieto koncové body poskytujú používateľom rozšírené funkcie balíka Office a URL adresy sa kontaktujú bez ohľadu na typ licencie (vrátane inštalácií multilicencií).

URL

Aplikácie

Typ

Popis

https://config.edge.skype.com/config/v1/Office

WXPON

ST

Konfigurácia Flighting – umožňuje používanie funkcie a experimentovanie s ňou

https://ocos-office365-s2s.msedge.net

WXPON

ST

Test konfigurácie siete Flighting

https://officeclient.microsoft.com/config16

WXPON

ST

Služba konfigurácie balíka Office – hlavný zoznam koncových bodov služieb.

https://nexusrules.officeapps.live.com/nexus

WXPON

ST

Stiahnutie telemetrie pravidiel balíka Office – informovanie klientov o type údajov a udalostí potrebných na nahratie do služby telemetrie.

https://nexus.officeapps.live.com/nexus/upload

WXPON

ST

Hlásenie nahrávania telemetrie balíka Office – telemetria Heartbeat a udalosti chýb vyskytujúcich sa pri nahrávaní klienta do služby telemetrie.

https://templateservice.office.com/client/templates/mac15

WXP

CS

Služba online šablón balíka Office – poskytuje používateľom online šablóny dokumentu.

https://omextemplates.content.office.net/support/templates

WXP

CS

Sťahovanie šablón balíka Office – ukladací priestor obrázkov šablón PNG.

https://store.office.com (appinfo | appinstall)

WXP

CS

Konfigurácia obchodu pre aplikácie balíka Office.

https://odc.officeapps.live.com/odc/servicemanager

WXPN

CS

Katalóg služieb integrácie dokumentu balíka Office (zoznam služieb a koncových bodov).

https://www.microsoft.com/mac/autoupdate

WXPON

ST

Manifest služby Microsoft AutoUpdate – kontroluje dostupnosť aktualizácií.

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Aplikácia lokality Wikipédia pre konfiguráciu a zdroje balíka Office.

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Aplikácia služby Mapy Bing pre konfiguráciu a zdroje balíka Office.

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Aplikácia služby People Graph pre konfiguráciu a zdroje balíka Office.

https://www.onenote.com/whatsnext

N

ST

Obsah stránky Čo je nové pre OneNote.

Poznámka : Je dôležité vedieť, že služba konfigurácie balíka Office (http://officeclient.microsoft.com) funguje ako služba automatického zisťovania pre všetkých klientov balíka Microsoft Office (nielen Macu). Koncové body vrátené v odpovedi sú čiastočne statické z toho dôvodu, že výskyt zmien je len zriedkavý, ale nie nemožný.

Prihlásenie

Nasledujúce sieťové koncové body sa kontaktujú pri prihlasovaní do cloudového ukladacieho priestoru. V závislosti od typu konta môžu byť kontaktované rozličné služby.

 • MSA: Konto Microsoft – zvyčajne sa používa so spotrebiteľmi a v maloobchodnom prostredí

 • OrgID: Konto organizácie – zvyčajne sa používa pri komerčných scenároch

URL

Aplikácie

Typ

Popis

https://odc.officeapps.live.com/odc/

WXPON

CS

Pomocník pri prihlasovaní do služby MSA a OrgID

https://login.windows.net/common/oauth2

WXPON

ST

Služba oprávnení vo Windowse

https://login.microsoftonline.com/common

WXPON

ST

Služba na prihlásenie do služieb Office 365 (OrgID)

https://login.live.com

WXPON

ST

Služba na prihlásenie do konta Microsoft (MSA)

https://auth.gfx.ms

WXPON

CS

Pomocník služby na prihlásenie do konta Microsoft (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

WXPON

SS

Označenie prihlásenia do služieb Office 365 (OrgID)

https://ocws.officeapps.live.com

WXPN

CS

Vyhľadávač ukladacieho priestoru pre dokumenty a umiestnenie

https://roaming.officeapps.live.com/rs

WXPN

CS

Služba Naposledy použité dokumenty

Poznámka : Pri predplatených a maloobchodných licenciách sa prihlásením aktivuje produkt a zapne sa prístup k zdrojom v cloude, ako je OneDrive. Pri inštaláciách multilicencií sa musia používatelia stále prihlasovať (predvolene). Keďže je už produkt aktivovaný, toto prihlásenie sa vyžaduje len pri prístupe k zdrojom v cloude.

Aktivácia produktu

Nasledujúce sieťové koncové body sa vzťahujú na aktiváciu predplatenej a maloobchodnej licencie na služby Office 365. Toto sa však NEVZŤAHUJE na inštalácie multilicencií.

URL

Aplikácie

Typ

Popis

https://ols.officeapps.live.com

WXPON

CS

Licenčná služba balíka Office

Obsah stránky Čo je nové

Nasledujúce sieťové koncové body sa vzťahujú len na predplatné služieb Office 365.

URL

Aplikácie

Typ

Popis

https://support.content.office.net

WXPN

CS

Obsah HTML stránky Čo je nové

https://c.microsoft.com

WXPN

CS

Podpora knižníc JavaScript

https://cs.microsoft.com

WXPN

CS

Podpora údajov JSON

https://c1.microsoft.com

WXPN

CS

Podpora údajov JSON

https://c.bing.net

WXPN

CS

Podpora údajov JSON

Inteligentné vyhľadávanie

Nasledujúce sieťové koncové body sa vzťahujú na aktiváciu predplatenej a maloobchodnej licencie alebo multilicencie na služby Office 365.

URL

Aplikácie

Typ

Popis

https://uci.officeapps.live.com

WXPN

CS

Webová služba Insights

https://www.bing.com

WXPN

CS

Poskytovateľ obsahu služby Insights

https://tse1.mm.bing.net

WXPN

CS

Poskytovateľ obsahu služby Insights

Poslať úsmev

Nasledujúce sieťové koncové body sa vzťahujú na aktiváciu predplatenej a maloobchodnej licencie alebo multilicencie na služby Office 365.

URL

Aplikácie

Typ

Popis

https://sas.officeapps.live.com

WXPON

CS

Služba Poslať úsmev

Uloženie súboru vo formáte PDF a OpenDocument

Nasledujúce sieťové koncové body sa vzťahujú na aktiváciu predplatenej a maloobchodnej licencie alebo multilicencie na služby Office 365.

URL

Aplikácie

Typ

Popis

https://wordcs.officeapps.live.com

W

CS

Služba konverzie wordových dokumentov (text vo formáte PDF a OpenDocument)

https://excelcs.officeapps.live.com

X

CS

Služba konverzie excelových tabuľkových hárkov (tabuľkový hárok vo formáte OpenDocument)

https://pptcs.officeapps.live.com

P

CS

Služba konverzie powerpointovej prezentácie (prezentácia vo formáte OpenDocument)

Aplikácie balíka Office (tiež známe ako doplnky)

Nasledujúce sieťové koncové body sa vzťahujú na aktiváciu predplatenej a maloobchodnej licencie alebo multilicencie na služby Office 365 pri používaní dôveryhodných doplnkov aplikácií balíka Office.

URL

Aplikácie

Typ

Popis

https://store.office.com

WX

CS

Konfigurácia obchodu s aplikáciami balíka Office

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Zdroje aplikácií na lokalite Wikipedia

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Zdroje aplikácií v službe Mapy Bing

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Zdroje aplikácií v službe People Graph

https://appsforoffice.microsoft.com

WX

SS

Knižnice Office JavaScript

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com

WX

SS

Telemetria a služba vytvárania zostáv aplikácií balíka Office

https://ajax.microsoft.com

W

SS

Knižnica Microsoft Ajax JavaScript

https://ajax.aspnetcdn.com

X

SS

Knižnica Microsoft Ajax JavaScript

https://*.wikipedia.org

W

SS

Zdroje stránok na lokalite Wikipédia

https://upload.wikimedia.org

W

SS

Zdroje médií na lokalite Wikipédia

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com

W

SS

Rámec izolovaného prostredia lokality Wikipédia

https://*.virtualearth.net

X

SS

Šablóny máp

Hlásenie zlyhaní

Nasledujúce sieťové koncové body sa vzťahujú na všetky typy aplikácií a licencií balíka Office 2016. Pri neočakávanom zlyhaní procesu sa vygeneruje zostava, ktorá sa odošle do služby Watson.

URL

Typ

Popis

https://watson.microsoft.com

ST

Služba Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft

Možnosti na zníženie sieťových požiadaviek a zaťaženie siete

Predvolená konfigurácia balíka Office 2016 pre Mac poskytuje používateľom tie najlepšie možnosti, pokiaľ ide o funkčnosť a aktualizácie zariadenia. V niektorých prípadoch môžete zabrániť, aby aplikácie kontaktovali sieťové koncové body. Táto časť popisuje možnosti na vykonanie tohto procesu.

Telemetria

Office 2016 pre Mac odosiela telemetrické informácie spoločnosti Microsoft v pravidelných intervaloch. Údaje sa nahrajú do koncového bodu Nexus. Telemetrické údaje pomáhajú technickému tímu zhodnotiť stav a každé neočakávané správanie v jednotlivých aplikáciách balíka Office. Existujú dve kategórie telemetrie:

 • Heartbeat obsahuje informácie o verziách a licenciách. Tieto údaje sa odosielajú ihneď po spustení aplikácie.

 • Usage obsahuje informácie o spôsobe používania aplikácií a o menej závažných chybách. Tieto údaje sa odosielajú každých 60 minút.

Ak chcete aplikáciám zabrániť v odosielaní telemetrie Usage, môžete upraviť preferenciu SendAllTelemetryEnabled. Preferencia sa poskytuje na jednu aplikáciu a je možné ju nastaviť prostredníctvom konfiguračných profilov systému macOS alebo manuálne z terminálu:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

Telemetria Heartbeat sa odosiela vždy a nie je možné ju vypnúť.

Pripomienky a prieskumy

Office 2016 pre Mac umožňuje poskytovať pripomienky týkajúce sa používania balíka Office. Použijeme ich na vylepšenie produktov, pochopenie toho, o ktoré nové funkcie je záujem, a vyhodnotenie, ako sú zákazníci v priebehu času spokojní s týmito zmenami. Existujú dva typy pripomienok – pripomienky používateľov a prieskumy.

 • Pripomienky používateľov inicializujú ľudia používajúci Office. Môžu odoslať komentár, prípadne snímku obrazovky a e-mailovú adresu.

 • Prieskumy inicializuje Office a zobrazia sa ako zrušiteľné oznámenie. Máte tak možnosť odoslať hodnotenie s voliteľným komentárom. Prieskumy sa uskutočňujú maximálne raz za tri mesiace.

Pripomienky a prieskumy možno pre jednotlivé aplikácie balíka Office vypnúť. Preferenciu SendASmileEnabled je možné nastaviť prostredníctvom konfiguračných profilov systému macOS alebo manuálne z terminálu:

defaults write -app "AppName" SendASmileEnabled -bool FALSE
    Example:
defaults write com.microsoft.Word SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendASmileEnabled -bool FALSE

Ďalšie informácie o zhromažďovaní údajov a zásadách ochrany osobných údajov

Hlásenie zlyhaní

V prípade výskytu závažnej chyby aplikácie sa aplikácia neočakávane vypne a do služby Watson sa nahrá zostava o zlyhaní. Zostava o zlyhaní pozostáva zo zásobníka volaní, čo je vlastne zoznam krokov, ktoré v aplikácii prebiehali a viedli k zlyhaniu. Tieto kroky pomôžu technickému tímu identifikovať zlyhanie funkcie a dôvod zlyhania.

V niektorých prípadoch môže zlyhanie aplikácie spôsobiť aj obsah dokumentu. Ak aplikácia identifikuje dokument ako príčinu zlyhania, používateľovi sa zobrazí otázka, či chce spolu so zásobníkom volaní odoslať aj tento dokument. Používatelia majú pri tejto otázke možnosť informovaného výberu. IT správcovia môžu mať prísne požiadavky na prenos dokumentov a v mene používateľa môžu rozhodnúť, aby sa dané dokumenty nikdy neodosielali. Ak chcete zabrániť tomu, aby sa dokumenty odosielali a potlačiť výzvy používateľovi, môžete nastaviť túto preferenciu:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

Poznámka : Ak je preferencia SendAllTelemetryEnabled nastavená na možnosť FALSE, všetky zostavy o zlyhaní daného procesu sú vypnuté.

Aktualizácie

Spoločnosť Microsoft vydáva aktualizácie balíka Office 2016 pre Mac v pravidelných intervaloch (zvyčajne raz mesačne). Používateľom a IT správcom odporúčame, aby svoje zariadenia vždy aktualizovali, čím zabezpečia inštaláciu najnovších opráv zabezpečenia. Ak chcú IT správcovia dôkladne kontrolovať a spravovať aktualizácie v počítači, môže sa nastaviť táto preferencia, ktorou sa zabráni aby proces automatickej aktualizácie automaticky zisťoval a ponúkal aktualizácie produktov:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

Toto krátke prepojenie môžete použiť na návrat: https://aka.ms/macofficeendpoints

Pozrite tiež

Sieťové požiadavky v balíku Office 2016 pre Mac

URL adresy a rozsahy IP adries v službách Office 365

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×