SERIESSUM (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie SERIESSUM v Microsoft Exceli.

Popis

Mnohé funkcie je možné aproximovať rozvojom mocninového radu.

Vráti hodnotu súčtu mocninového radu na základe vzorca:

Rovnica

Syntax

SERIESSUM(x; n; m; koeficienty)

Syntax funkcie SERIESSUM obsahuje nasledovné argumenty:

  • X    Povinný argument. Vstupná hodnota mocninového radu.

  • N    Povinný argument. Počiatočná hodnota, na ktorú chcete umocniť hodnotu x.

  • M    Povinný argument. Hodnota, o ktorú sa zvyšuje hodnota n pre každý člen radu.

  • Koeficienty    Povinný argument. Množina koeficientov, ktorými sa násobí každá následná mocnina hodnoty x. Počet hodnôt koeficientov určuje počet členov mocninového radu. Ak napríklad existujú tri hodnoty koeficientov, mocninový rad bude mať tri členy.

Poznámka

Ak niektorý argument nemá číselný formát, funkcia SERIESSUM vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Koeficienty ako čísla

Koeficienty ako vzorce

0,785398163

=PI()/4

1

1

-0,5

=-1/FACT(2)

0,041666667

=1/FACT(4)

-0,001388889

=-1/FACT(6)

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=SERIESSUM(A3;0;2;A4:A7)

Približná hodnota kosínusu pre Pi/4 radiánov, t. j. 45 stupňov (0,707103)

0,707103

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×