SEQUENCE (funkcia)

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Funkcia SEQUENCE umožňuje vygenerovať zoznam čísel postupnosti v poli, ako napríklad 1, 2, 3, 4.

V nasledujúcom príklade sme pomocou vzorca =SEQUENCE(4;5) vytvorili pole, ktoré má 4 riadky na výšku a 5 stĺpcov na šírku.

Príklad funkcie SEQUENCE s poľom 4 x 5

Poznámka: 24. septembra 2018: Funkcia SEQUENCE patrí k viacerým funkciám verzie beta a v súčasnosti je dostupná len niektorým insiderom pre Office. Počas ďalších niekoľkých mesiacov budeme tieto funkcie naďalej optimalizovať. Keď budú hotové, sprístupníme ich všetkým insiderom pre Office a predplatiteľom služieb Office 365.

=SEQUENCE(riadky;[stĺpce];[začiatok];[krok])

Argument

Popis

riadky

Povinný

Počet riadkov, ktoré sa majú vrátiť

[stĺpce]

Voliteľné

Počet stĺpcov, ktoré sa majú vrátiť

[začiatok]

Voliteľné

Prvé číslo v postupnosti

[krok]

Voliteľný

Veľkosť prírastku, o ktorý sa má zvýšiť každá ďalšia hodnota v poli

Poznámky: 

  • Voliteľné argumenty chýbajúce predvolená hodnota 1.

  • Pole môže byť riadok hodnôt, stĺpec hodnôt alebo kombinácia riadkov a stĺpcov hodnôt. V príklade vyššie je pole pre vzorec s funkciou SEQUENCE rozsah C1:G4.

  • Funkcia SEQUENCE vráti pole, ktorého hodnoty budú presahovať, ak pôjde o finálny výsledok vzorca. To znamená, že po stlačení klávesu ENTER Excel dynamicky vytvorí rozsah polí s vhodnou veľkosťou. Ak máte potrebné údaje v excelovej tabuľke a použijete štruktúrované odkazy, veľkosť poľa sa bude počas pridávania alebo odstraňovania údajov z rozsahu polí automaticky prispôsobovať. Ďalšie podrobnosti nájdete v článku o správaní polí s presahujúcimi údajmi.

  • Excel obmedzil podporu pre dynamické polia medzi zošitmi a tento scenár je podporovaný, len keď sú otvorené oba zošity. Ak zatvoríte zdrojový zošit, všetky vzorce prepojených dynamických polí pri obnovení vrátia chybu #ODKAZ! .

Príklad

Poznámka: Príklady, ktoré sú tu zobrazené, sú k dispozícii aj v tomto zošite na stiahnutie: Príklady funkcie SEQUENCE.

Ak potrebujete rýchlo vytvoriť vzorovú množinu údajov, tu je príklad použitia funkcie SEQUENCE spolu s funkciami TEXT, DATE, YEAR a TODAY, pomocou ktorých sa vytvorí dynamický zoznam mesiacov v riadku hlavičky, pričom základným dátumom vždy bude aktuálny rok. Náš vzorec je: =TEXT(DATE(YEAR(TODAY());SEQUENCE(1;6);1);"mmm").

Použitie funkcie SEQUENCE s funkciami TEXT, DATE, YEAR a TODAY na vytvorenie dynamického zoznamu mesiacov pre riadok hlavičky.

Tu je príklad vnorenia funkcie SEQUENCE s funkciami INT a RAND, pomocou ktorých sa vytvorí pole s 5 riadkami a 6 stĺpcami obsahujúce náhodnú množinu zvyšujúcich sa celých čísel. Náš vzorec je: =SEQUENCE(5;6;INT(RAND()*100);INT(RAND()*100)).

Príklad funkcie SEQUENCE s vnorenými funkciami INT a RAND na vytvorenie vzorovej množiny údajov

Okrem toho by ste mohli použiť vzorec =SEQUENCE(5;1;1001;1000) na vytvorenie sekvenčného zoznamu čísel GL kódu v príkladoch.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

FILTER (funkcia)

RANDARRAY (funkcia)

SINGLE (funkcia)

SORT (funkcia)

SORTBY (funkcia)

UNIQUE (funkcia)

Chyba #PRESAHOVANIE! v Exceli

Dynamické polia a správanie polí s presahujúcimi údajmi

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×