SEQUENCE (funkcia)

Funkcia SEQUENCE umožňuje vygenerovať zoznam čísel postupnosti v poli, ako napríklad 1, 2, 3, 4.

V nasledujúcom príklade sme pomocou vzorca =SEQUENCE(4;5) vytvorili pole, ktoré má 4 riadky na výšku a 5 stĺpcov na šírku.

Príklad funkcie SEQUENCE s poľom 4 x 5

Poznámka: 24. september 2018: funkcia SEQUENCE je jednou z niekoľkých funkcií beta a momentálne je k dispozícii len pre časť insiderov pre Office . Počas ďalších niekoľkých mesiacov budeme tieto funkcie naďalej optimalizovať. Keď budú hotové, sprístupníme ich všetkým insiderom pre Office a predplatiteľom služieb Office 365.

=SEQUENCE(riadky;[stĺpce];[začiatok];[krok])

Argument

Popis

riadky

Povinný

Počet riadkov, ktoré sa majú vrátiť

[stĺpce]

Voliteľný

Počet stĺpcov, ktoré sa majú vrátiť

[začiatok]

Voliteľný

Prvé číslo v postupnosti

[krok]

Voliteľný

Veľkosť prírastku, o ktorý sa má zvýšiť každá ďalšia hodnota v poli

Poznámky: 

  • Všetky chýbajúce voliteľné argumenty budú predvolene nastavené na hodnotu 1. 

  • Pole môže byť riadok hodnôt, stĺpec hodnôt alebo kombinácia riadkov a stĺpcov hodnôt. V príklade vyššie je pole pre vzorec s funkciou SEQUENCE rozsah C1:G4.

  • Funkcia SEQUENCE vráti pole, ktorého hodnoty budú presahovať, ak pôjde o finálny výsledok vzorca. To znamená, že po stlačení klávesu ENTER Excel dynamicky vytvorí rozsah polí s vhodnou veľkosťou. Ak máte potrebné údaje v excelovej tabuľke a použijete štruktúrované odkazy, veľkosť poľa sa bude počas pridávania alebo odstraňovania údajov z rozsahu polí automaticky prispôsobovať. Ďalšie podrobnosti nájdete v článku o správaní polí s presahujúcimi údajmi.

  • Excel obmedzil podporu pre dynamické polia medzi zošitmi a tento scenár je podporovaný, len keď sú otvorené oba zošity. Ak zatvoríte zdrojový zošit, všetky vzorce prepojených dynamických polí pri obnovení vrátia chybu #ODKAZ! .

Príklad

Ak potrebujete rýchlo vytvoriť vzorovú množinu údajov, tu je príklad použitia funkcie SEQUENCE spolu s funkciami TEXT, DATE, YEAR a TODAY, pomocou ktorých sa vytvorí dynamický zoznam mesiacov v riadku hlavičky, pričom základným dátumom vždy bude aktuálny rok. Náš vzorec je: =TEXT(DATE(YEAR(TODAY());SEQUENCE(1;6);1);"mmm").

Použitie funkcie SEQUENCE s funkciami TEXT, DATE, YEAR a TODAY na vytvorenie dynamického zoznamu mesiacov pre riadok hlavičky.

Tu je príklad vnorenia funkcie SEQUENCE s funkciami INT a RAND, pomocou ktorých sa vytvorí pole s 5 riadkami a 6 stĺpcami obsahujúce náhodnú množinu zvyšujúcich sa celých čísel. Náš vzorec je: =SEQUENCE(5;6;INT(RAND()*100);INT(RAND()*100)).

Príklad funkcie SEQUENCE s vnorenými funkciami INT a RAND na vytvorenie vzorovej množiny údajov

Okrem toho by ste mohli použiť vzorec =SEQUENCE(5;1;1001;1000) na vytvorenie sekvenčného zoznamu čísel GL kódu v príkladoch.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

FILTER (funkcia)

RANDARRAY (funkcia)

SORT (funkcia)

SORTBY (funkcia)

UNIQUE (funkcia)

Chyba #PRESAHOVANIE! v Exceli

Dynamické polia a správanie polí s presahujúcimi údajmi

Implicitný operátor prieniku: @

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×