Scenáre na používanie častí šablón

Tento článok uvádza spôsoby používania častí šablón vo vlastných šablónach formulára. Hoci má váš podnik iné potreby ako tie týkajúce sa ľudských zdrojov a predaja, ktoré sú popísané v tomto článku, môžete pre svoje potreby použiť základné princípy uvedených scenárov.

Poznámka : Tento článok nepopisuje spôsob návrhu a distribúcie častí šablóny. Prepojenia na ďalšie informácie o návrhu a distribúcii častí šablóny nájdete v časti Pozrite tiež.

Obsah tohto článku

Výhody používania častí šablón

Scenár 1: Ľudské zdroje

Scenár 2: Predaj

Výhody používania častí šablón

Časti šablón sú opakovane použiteľné časti šablóny formulára. Zvyčajne obsahujú ovládacie prvky, zdroj údajov a funkcie, ako napríklad údajové pripojenia alebo overovanie údajov. Časti šablón môžu byť užitočné v mnohých situáciách. Zvlášť výhodné sú vtedy, keď máte veľké množstvo šablón formulárov, ktoré obsahujú spoločné ovládacie prvky a súčasti návrhu. Namiesto prepracovania štandardnej sekcie v jednotlivých šablónach formulárov môžete navrhnúť iba jednu časť šablóny a opakovane ju použiť vo viacerých šablónach formulárov.

Nasledujúci obrázok zobrazuje časť šablóny Informácie o zamestnancovi, ktorá sa opakovane používa v rôznych pracovných formulároch v rámci organizácie.

časť šablóny zobrazujúca sa vo viacerých formulároch

Existuje veľa výhod štandardizácie sekcií formulárov, na základe ktorej môžu všetci návrhári formulárov používať rovnaké časti šablón. Používaním častí šablón môžete zjednodušiť:

  • Návrh šablón formulárov:    Ak ponúknete návrhárom formulárov knižnicu častí šablón, môžu opakovane používať spoločné prvky návrhu v rôznych šablónach formulárov. Používaním knižnice častí šablón môžu návrhári formulárov ušetriť čas, pretože nemusia navrhovať rovnaké sekcie pre každý jednotlivý formulár. Napríklad veľa podnikových formulárov obsahuje rad textových polí pre meno zamestnanca, pracovné zaradenie, e-mailovú adresu a ďalšie súvisiace kontaktné informácie. Túto časť stačí navrhnúť raz pomocou časti šablóny, pridať daným ovládacím prvkom overovanie údajov alebo iné funkcie obchodnej logiky a potom distribuovať túto časť šablóny návrhárom formulárov. Potom, ako návrhári formulárov pridajú časť šablóny na pracovnú tablu Ovládacie prvky, môžu sekciu Kontaktné informácie podľa potreby opätovne použiť a nemusia ju znova navrhovať zakaždým keď ju potrebujú použiť.

  • Vypĺňanie formulárov:    Konzistentnosť je dobrá aj pre tých, ktorí formuláre vypĺňajú. Pomáha im pri vypĺňať formuláre rýchlejšie, pretože bez ohľadu na to, s ktorým formulárom používateľ pracuje, spoločné polia majú rovnaké označenia, sú usporiadané konzistentne a reagujú na zadávanie údajov očakávaným spôsobom.

  • Opätovné použitie údajov formulára:    Štandardizácia je nevyhnutná, ak sa údaje formulára odosielajú do firemných systémov, napríklad databáz pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM), ktoré vyžadujú konzistentné názvy polí a typy údajov. Používaním častí šablóny môžete zabezpečiť, že údaje v identických sekciách formulára budú používať spoločný model pre výmenu údajov.

Na začiatok stránky

Scenár 1: Ľudské zdroje

Oddelenie ľudských zdrojov veľkej poisťovne je zodpovedné za navrhovanie a spravovanie šablón formulárov, ktoré sa týkajú náboru a obsadzovania pracovných miest, poskytovania benefitov, vyplácania miezd a zaistenia súladu s právnymi predpismi. Keďže mnohé z týchto šablón formulárov zdieľajú spoločné sekcie, napríklad informácie o zamestnancovi a podpis zamestnanca, je rozumné, aby pracovníci oddelenia ľudských zdrojov v spolupráci s oddelením informačných technológií (IT) vypracovali knižnicu bežne používaných častí šablóny. Návrhári formulárov danej spoločnosti môžu ku knižnici častí šablón získať prístup z pracovnej tably Ovládacie prvky.

Ikona návrhára relačných dotazov

Napríklad v prípade formulárov pre náhradu liečebných nákladov môžu zamestnanci oddelenia ľudských zdrojov stanoviť potrebu použitia nasledujúcich častí šablón.

Časť šablóny

Polia, ktoré možno použiť

Použitie

Hlavička s logom

Žiadne

Väčšina formulárov

Sekcia Informácie o zamestnancovi

Meno a priezvisko zamestnanca, Dátum narodenia, Poštová adresa, Telefónne číslo domov, Telefónne číslo do práce, Pracovné zaradenie, Názov oddelenia

Väčšina formulárov

Sekcia Informácie o zamestnancovi

Meno a priezvisko zamestnanca, Poštová adresa, Identifikačné číslo plánu, Číslo skupiny

Formuláre žiadosti o náhradu liečebných nákladov

Sekcia Informácie o pacientovi

Meno a priezvisko pacienta, Dátum narodenia, Poštová adresa, Pohlavie, Vzťah k zamestnancovi

Formuláre žiadosti o náhradu liečebných nákladov

Sekcia Informácie o poskytovateľovi

Meno a priezvisko poskytovateľa, Poštová adresa, Telefónne číslo

Formuláre žiadosti o náhradu liečebných nákladov

Sekcia Informácie o nároku

Dátum ošetrenia, Celková zaplatená čiastka

Formuláre žiadosti o náhradu liečebných nákladov

Sekcia Podpis zamestnanca

Podpis zamestnanca, Dátum

Formuláre žiadosti o náhradu liečebných nákladov

Sekcia Identifikácia zamestnanca

Identifikácia zamestnanca, Meno a priezvisko zamestnanca, E-mailová adresa, Telefónne číslo, Dátum nástupu do zamestnania, Identifikácia pracovného zaradenia, Mzda, Odmena, Nadriadený, Oddelenie

Formuláre žiadosti o náhradu liečebných nákladov

Na začiatok stránky

Scenár 2: Predaj

Oddelenie predaja farmaceutickej firmy plánuje navrhnúť rad šablón formulárov programu InfoPath, ktoré sa budú používať na zhromažďovanie informácií o objednávkach produktov a zákazníkoch. V spoločnosti sa v súčasnosti používa schéma XML, ktorá pomáha štandardizovať zhromažďovanie pracovných údajov. Túto schému používajú hlavne oddelenia marketingu, predaja a služieb zákazníkom. Schéma definuje údaje, ktoré sa týkajú zákazníkov, produktov a objednávok.

V programe InfoPath môžu návrhári formulárov vytvoriť časti šablóny, ktoré sú založené na existujúcich schémach vybratím možnosti XML alebo schéma v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára.

Kontakt je nečinný alebo neprítomný v pracovnom priestore služby SharePoint

Potom, ako návrhár formulára vytvorí časť šablóny, môže do nej vložiť ovládacie prvky, ktoré sú viazané na príslušné polia zo schémy. Návrhári môžu určiť nastavenia týkajúce sa overovania údajov, pravidlá, vypočítané predvolené hodnoty a údajové pripojenia pre ovládacie prvky v časti šablóny. Po dokončení navrhovania časti šablóny ju môžu uložiť a oznámiť jej dostupnosť ostatným návrhárom formulárov v organizácii, ktorí potom môžu používať túto časť šablóny vo svojich vlastných šablónach formulárov.

Napríklad zamestnanci obchodného oddelenia môžu určiť, že sú potrebné nasledujúce časti šablóny.

Časť šablóny

Polia, ktoré možno použiť

Použitie

Sekcia Zákazník

Identifikácia zákazníka, Meno zákazníka, Typ zákazníka, Poštová adresa, Mesto, Kraj, PSČ, Krajina/oblasť, E-mailová adresa, Telefónne číslo

Formuláre interakcie so zákazníkom, formuláre žiadosti o informácie, objednávkové formuláre, formuláre sledovania hovorov, žiadosť o ukážku, žiadosť o službu

Hlavička objednávky

Oddelenie, Distribučné centrum, Organizácia predaja

Formuláre interakcie so zákazníkom, formuláre žiadosti o informácie, objednávkové formuláre, formuláre sledovania hovorov, žiadosť o ukážku, žiadosť o službu

Sekcia Stav objednávky

Dátum objednávky, Dátum odoslania, E-mailová adresa

Objednávkové formuláre, fakturačné formuláre

Sekcia Stav doručenia

Meno pacienta, Vzťah k zamestnancovi, Dátum narodenia

Objednávkové formuláre, fakturačné formuláre

Sekcia Informácie o platbe

Typ platby, Dátum platby, Poznámky k platbe

Objednávkové formuláre, fakturačné formuláre

Sekcia Podrobnosti objednávky

Identifikácia produktu, Množstvo, Jednotková cena, Dátum prijatia, Zľava, Celková cena, Stav

Objednávkové formuláre, fakturačné formuláre

Sekcia Adresa doručenia dodávky

Meno adresáta, Adresa doručenia dodávky, Mesto, Kraj, PSČ, Krajina/oblasť

Objednávkové formuláre, fakturačné formuláre

Sekcia Adresa pre fakturáciu

Meno odberateľa, Adresa pre fakturáciu, Mesto, Kraj, PSČ, Krajina/oblasť

Objednávkové formuláre, fakturačné formuláre

Sekcia Obchodný zástupca

Meno obchodného zástupcu, Počiatočný dátum, Dátum ukončenia, Pracovné oddelenie

Objednávkové formuláre, fakturačné formuláre

Sekcia Provízia

Organizácia predaja, Predajca, Výška provízie, Suma provízie, Suma objednávky, Objednané množstvo, Percentuálne množstvo

Objednávkové formuláre, fakturačné formuláre

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×