Scenáre jazyka DAX v doplnku Power Pivot

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Táto časť obsahuje prepojenia na príklady, ktoré demonštrujú použitie vzorcov jazyka DAX v nasledujúcich scenároch.

 • Vykonávanie zložitých výpočtov

 • Práca s textom a dátumami

 • Podmienené hodnoty a testovanie chýb

 • Použitie časovej inteligencie

 • Poradie a porovnávanie hodnôt

Obsah tohto článku

Začíname

Vzorové údaje

Additional Resources

Scenáre: Vykonávanie zložitých výpočtov

Vytváranie vlastných výpočtov pre kontingenčnú tabuľku

Použitie filtra na vzorec

Selektívnym odstránením filtrov Vytvorenie dynamického pomeru

Použitie hodnoty z vonkajšej slučky

Scenáre: Práca s textom a dátumami

Vytvorenie kľúčového stĺpca zreťazením

Zloženie dátumu z jednotlivých častí dátumu extrahovaných z textového dátumu

Definovanie vlastného formátu dátumu alebo čísla

Zmena typov údajov pomocou vzorca

Scenár: Podmienené hodnoty a testovanie chýb

Vytvorenie hodnoty na základe podmienky

Testovanie chýb vo vzorci

Scenáre: Použitie časovej inteligencie

Výpočet súhrnných hodnôt predaja

Porovnanie hodnôt v čase

Výpočet hodnoty pre vlastný rozsah dátumov

Scenáre: Poradie a porovnávanie hodnôt

Zobraziť len prvých desať položiek v kontingenčnej tabuľke

Zoradenie položiek dynamicky pomocou vzorca

Začíname

Vzorové údaje

Ak ešte len začínate používať vzorce jazyka DAX, môžete začať overovaním príklady v vzorové údaje pre PowerPivot. Ďalšie informácie nájdete v téme získanie vzorových údajov pre kurzy jazyka DAX a údajového modelu.

Additional Resources

Môžete tiež navštíviť Lokalitu DAX Resource Center Wiki , kde môžete nájsť najrôznejšie informácie o DAX vrátane blogov, vzorky, štúdie a videa prostredníctvom profesionálov počiatočnú a Microsoft.

Scenáre: Vykonávanie zložitých výpočtov

Vzorce DAX vykonávajú zložitých výpočtov, ktoré zahŕňajú vlastné agregácie, filtrovanie a použiť podmienené hodnoty. Táto časť obsahuje príklady, ako začať pracovať s vlastné výpočty.

Vytváranie vlastných výpočtov pre kontingenčnú tabuľku

CALCULATE a CALCULATETABLE sú výkonné a flexibilné funkcie, ktoré užitočné pre definíciu vypočítavaných polí. Tieto funkcie umožňujú zmeniť kontext, v ktorom sa vykoná výpočet. Môžete tiež prispôsobiť typu agregácie alebo matematickú operáciu vykonať. Nájdete v nasledujúcich témach príklady.

Použitie filtra na vzorec

Vo väčšine miest, kde sa funkcie DAX tabuľky ako argument, môžete zvyčajne prejsť filtrované tabuľky namiesto toho použiť funkciu FILTROVANIA namiesto názov tabuľky, alebo zadaním výrazu filtra ako jeden z argumentov funkcie. Nasledujúce témy poskytujú príklady vytváraní filtrov a ako filtre ovplyvňuje výsledky vzorcov. Ďalšie informácie nájdete v téme Filtrovanie údajov vo vzorcoch DAX.

Funkcia FILTER umožňuje zadať kritériá filtra pomocou výrazu, zatiaľ čo ostatné funkcie sú navrhnuté špeciálne na odfiltrovanie prázdnych hodnôt.

Selektívnym odstránením filtrov Vytvorenie dynamického pomeru

Vytvorením dynamických filtrov vo vzorcoch môžete jednoducho odpovedať na otázky nasledovných typov:

 • Aký bol príspevok predaja aktuálneho produktu na celkovom predaji za rok?

 • Ako Táto divízia miery prispela k celkovému zisku za všetky roky prevádzky v porovnaní s ostatnými divíziami?

Vzorce, ktoré používate v kontingenčnej tabuľke môže mať vplyv kontextu kontingenčnej tabuľky, ale kontexte selektívne môžete zmeniť pridaním alebo odstránením filtrov. Príklad v téme všetky vám ukáže, ako na to. Ak chcete nájsť pomeru predaja konkrétneho predajcu nad predaja pre všetkých predajcov, môžete vytvoriť hodnota, ktorá sa vypočíta hodnotu pre aktuálny kontext vydelí hodnotu pre všetky kontextové.

Téma ALLEXCEPT uvedený príklad selektívne vymazanie filtrov na vzorec. Oba príklady vás prevedie ako sa menia výsledky v závislosti od návrhu v kontingenčnej tabuľke.

Ďalšie príklady výpočtu pomerov a percentuálnych hodnôt nájdete v nasledujúcich témach:

Použitie hodnoty z vonkajšej slučky

Okrem hodnoty v aktuálnom kontexte vo výpočtoch, DAX môžu použiť hodnoty z predchádzajúceho slučky pri vytváraní skupiny súvisiacich výpočtov. Nasledujúca téma poskytuje návod na vytváranie vzorec, ktorý odkazuje na hodnoty z vonkajšej slučky. Funkcia EARLIER podporuje do dvoch úrovní vnorené.

Ďalšie informácie o kontext riadka a súvisiacich tabuliek a použitia tohto konceptu vo vzorcoch, prečítajte si tému kontext vo vzorcoch DAX.

Scenáre: Práca s textom a dátumami

Táto časť obsahuje prepojenia na DAX odkaz témy, ktoré obsahujú príklady bežné scenáre zahŕňajúce prácou s textom, extrahovanie a skladanie hodnôt dátumu a času alebo vytvorením hodnôt na základe podmienky.

Vytvorenie kľúčového stĺpca zreťazením

PowerPivot neumožňuje zložené kľúče; preto, ak máte zložené kľúče v zdroji údajov budete musieť skombinovať do jedného stĺpca kľúča. Nasledujúca téma poskytuje jeden príklad o tom, ako vytvoriť vypočítaný stĺpec na základe zložený kľúč.

Zloženie dátumu z jednotlivých častí dátumu extrahovaných z textového dátumu

použitie PowerPivot typ údajov SQL servera dátumu a času na prácu s dátumami; Preto ak k externému zdroju údajov obsahuje dátumy, ktoré sú formátované inak – napríklad, ak sú dátumy napísané vo formáte miestne dátum, ktorý nie je rozpoznaný nástrojom PowerPivot údajov alebo údajov používa celočíselné kľúče – musíte použiť DAX vzorec na extrahovanie častí dátumu a potom skladanie častí na vyjadrenie platný dátum a čas.

Napríklad, ak máte stĺpec s dátumami, ktoré boli označené ako celé a importujú ako textový reťazec, reťazec môžete skonvertovať na hodnoty dátumu a času pomocou nasledujúceho vzorca:

=Date(right([Value1],4),Left([Value1],2),Mid([Value1],2))

Hodnota1

Výsledok

01032009

1/3/2009

12132008

12/13/2008

06252007

6/25/2007

Nasledujúce témy poskytujú ďalšie informácie týkajúce sa funkcií používaných na extrahovanie a skladanie dátumov.

Definovanie vlastného formátu dátumu alebo čísla

Ak vaše údaje obsahujú dátumy alebo čísla, ktoré sa nenachádzajú v niektorom zo štandardných formátov textu Windows, môžete definovať vlastný formát zabezpečiť, že hodnoty sa s nimi. Tieto formáty sa používajú pri konverzii hodnoty na reťazce alebo z reťazcov. Nasledujúce témy poskytujú podrobný zoznam vopred definované formáty, ktoré sú k dispozícii na prácu s dátumami a čísla.

Zmena typov údajov pomocou vzorca

V PowerPivot typ údajov výstupu určujú zdrojové stĺpce a nie je možné explicitne zadať typ údajov výsledku, pretože optimálne údajový typ určujú PowerPivot. Však môže použiť konverzie typov implicitnej údajov vykonávané PowerPivot manipulovať s typom údajov výstupu. Ďalšie informácie o konverzie typov nájdete v téme získanie vzorových údajov pre kurzy jazyka DAX a údajového modelu.

 • Ak chcete skonvertovať dátum alebo reťazca číslo na číslo, vynásobte 1.0. Napríklad nasledujúci vzorec vypočíta aktuálny dátum mínus 3 dni, a potom výstupy zodpovedajúcu hodnotu celé číslo.

  = ((DNES)-3) * 1.0

 • Ak chcete skonvertovať dátumu, čísla alebo hodnota meny reťazca, concatenate hodnotu prázdny reťazec. Napríklad nasledujúci vzorec vráti dnešného dátumu ako reťazec.

  = "" & TODAY()

Nasledujúce funkcie môžete použiť aj na zabezpečenie, vráti sa určitého typu údajov:

Konverzia reálnych čísel na celé čísla

Scenár: Podmienené hodnoty a testovanie chýb

Rovnako ako Excel, DAX obsahuje funkcie, ktoré umožňujú testovanie hodnôt v údajoch a vrátiť inú hodnotu založenú na podmienke. Napríklad mohli vytvoriť vypočítaný stĺpec, ktorý bude označovať predajcov ako preferovaný alebo hodnotu v závislosti od ročného suma predaja. Funkcie, ktoré test hodnoty sú užitočné aj pre rozsah alebo typ hodnoty zabrániť prerušenie výpočty neočakávané údaje chyby kontroly.

Vytvorenie hodnoty na základe podmienky

Vnorené podmienky IF môžete použiť na testovanie hodnôt a vytvárať nové hodnoty podmienene. Nasledujúce témy obsahujú niekoľko jednoduchých príkladov podmienený a podmienené hodnoty:

Testovanie chýb vo vzorci

Na rozdiel od programu Excel, nesmie mať platné hodnoty v jednom riadku vo vypočítanom stĺpci a neplatné hodnoty v inom riadku. Ak sa vyskytla chyba v ktorejkoľvek časti PowerPivot stĺpca, celý stĺpec je označené s chybou, tak, aby sa musia vždy opraviť chybu vzorca, ktorých výsledkom neplatné hodnoty.

Napríklad, ak vytvárate vzorec, ktorý delí nulou, sa môže zobraziť výsledok nekonečno alebo chybu. Niektoré vzorce môže zlyhať aj v prípade, ak funkciu vyskytne prázdna hodnota počas očakáva číselnú hodnotu. Pri vytváraní dátového modelu, je najlepšie povolenie chyby zobrazovať tak, že môžete kliknúť na správu a riešení problémov. Však pri publikovaní zošitov, by mali obsahovať chýb zabrániť spôsobená výpočty zlyhanie neočakávaných hodnôt.

Aby sa vyhli chyby vo vypočítanom stĺpci, použijete kombináciu logické a informačné funkcie na testovanie chýb a vždy vrátiť platné hodnoty. Nasledujúce témy poskytujú príklady jednoduchých ako na to Dax:

Scenáre: Použitie časovej inteligencie

Funkcie časovej inteligencie jazyka DAX obsahovať funkcie, ktoré vám pomôžu získať dátumov alebo časových z údajov. Potom môžete použiť tieto dátumy alebo rozsah dátumov na výpočet hodnôt cez podobné obdobia. Funkcie časovej inteligencie tiež obsahovať funkcie, ktoré fungujú s štandardné dátum intervaloch, aby ste mohli porovnať hodnoty naprieč mesiacov, rokov alebo štvrťročných. Môžete tiež vytvoriť vzorec, ktorý porovnáva hodnoty pre prvý a posledný dátum v zadanom období.

Zoznam všetkých funkcie časovej inteligencie nájdete v téme Funkcie časovej inteligencie (DAX). Tipy týkajúce sa používania dátumy a časy efektívne PowerPivot analýzy nájdete v téme dátumy v doplnku Power Pivot.

Výpočet súhrnných hodnôt predaja

Nasledujúce témy obsahujú príklady výpočtu zatváranie a otváranie zostatok. Príklady umožňujú vytvoriť spúšťania zostatok cez jednotlivé intervaly ako dni, mesiace, štvrťroky alebo roky.

Porovnanie hodnôt v čase

Nasledujúce témy obsahujú príklady, ako porovnávať súčtov v rôznych období. Predvolený čas období, ktoré sú podporované DAX sú mesiacov, štvrťrokov a rokov.

Výpočet hodnoty pre vlastný rozsah dátumov

Pozrite si príklady, ako získať vlastný dátum rozsahy, ako je napríklad prvých 15 dní po začatí propagačnú akciu predaja v nasledujúcich témach.

Ak použijete funkcie časovej inteligencie na získanie vlastnej množiny dátumov, môžete použiť tento súbor dátumy ako vstup pre funkciu, ktorá vykoná výpočty, ak chcete vytvoriť vlastné agregácie cez časové úseky. V téme nasledujúci príklad ako na to:

 • Funkcia PARALLELPERIOD

  Poznámka: Ak nie je potrebné zadať vlastný rozsah dátumov, ale pracujú s štandardné účtovné jednotky, napríklad mesiacov, štvrťrokov alebo roky, a preto sa odporúča vykonať výpočty pomocou funkcie časovej inteligencie určený pre tento účel, ako je napríklad TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALQTD, atď.

Scenáre: Poradie a porovnávanie hodnôt

Ak chcete zobraziť len prvých n položiek v stĺpci alebo kontingenčnej tabuľke, máte niekoľko možností:

 • Funkcie v programe Excel 2010 môžete použiť na vytvorenie horného filtra. Môžete tiež vybrať počet prvých alebo posledných hodnôt v kontingenčnej tabuľke. Prvá časť Táto časť obsahuje informácie o záznamy filtrujúce prvých 10 položiek v kontingenčnej tabuľke. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii programu Excel.

 • Môžete vytvoriť vzorec, ktorý dynamicky určí poradie hodnôt, a potom filtrovať podľa hodnoty poradie alebo použite hodnotu poradí ako filter. Druhej časti Táto časť popisuje, ako vytvoriť tento vzorec a potom použite že poradie v rýchlom filtri.

Tu sú výhody a nevýhody jednotlivé postupy.

 • Automatický filter – prvých Excel je jednoduché použitie, ale filter je iba na účely zobrazenia. Pri zmene údajov, ktorá je základom kontingenčnú tabuľku, musíte manuálne obnovenie kontingenčnej tabuľky na zistenie zmien. Ak potrebujete dynamicky pracovať s poradím, DAX môžete použiť na vytvorenie vzorcov, ktoré porovnáva hodnoty a iných hodnôt v rámci stĺpca.

 • Vzorec DAX je silnejšie; Okrem toho pridaním poradie hodnoty na rýchly filter môžete kliknutím na rýchly filter môžete zmeniť počet najvyššie hodnoty, ktoré sa zobrazujú. Výpočty sú technicky drahý však a pri tomto postupe možno nie je vhodná na vytvorenie tabuliek s počtu riadkov.

Zobraziť len prvých desať položiek v kontingenčnej tabuľke

Na zobrazenie prvých alebo posledných hodnôt v kontingenčnej tabuľke

 1. V kontingenčnej tabuľke, kliknite na šípku nadol v záhlaví Označenia riadkov .

 2. Vyberte položku Filtre hodnôt> 10 najdôležitejších.

 3. V dialógovom okne Filter prvých 10 <column name> vyberte v stĺpci poradie a počet hodnôt, nasledujúcim spôsobom:

  1. Vyberte hornej zobrazíte bunky s najvyššou hodnotou alebo dolnej časti zobrazíte bunky s najnižších hodnôt.

  2. Zadajte niekoľko prvých alebo posledných hodnôt, ktoré chcete zobraziť. Predvolená hodnota je 10.

  3. Vyberte spôsob zobrazenia hodnôt:

Názov

Popis

Položky

Vyberte túto možnosť, ak chcete filtrovať kontingenčnú tabuľku tak, aby zobrazovala len zoznam prvých alebo posledných položiek podľa ich hodnoty.

Percento

Vyberte túto možnosť, ak chcete filtrovať kontingenčnú tabuľku Zobraziť iba položky, ktoré spolu tvoria určité percento.

Sum

Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť súčet hodnôt prvých alebo posledných položiek.

 1. Vyberte stĺpec obsahujúci hodnoty, ktoré chcete poradie.

 2. Kliknite na tlačidlo OK.

Zoradenie položiek dynamicky pomocou vzorca

Nasledujúca téma obsahuje príklad o používaní jazyka DAX na vytvorenie poradia, ktorý je uložený vo vypočítanom stĺpci. Pretože dynamicky výpočtu vzorcov DAX, môže byť vždy či je správne poradie aj v prípade, že sa zmenili základné údaje. Tiež, pretože vzorec sa používa vo vypočítanom stĺpci, môžete použiť poradie v rýchlom filtri a výberom položky hore 5, top 10 alebo dokonca najvyššie hodnoty 100.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×