Sčítanie hodnôt v jednom alebo viacerých stĺpcoch v opakujúcej sa tabuľke alebo sekcii

Obsah tohto článku

Prehľad

Sčítanie jedného stĺpca hodnôt v opakujúcej sa tabuľke alebo opakujúcej sa sekcii

Sčítanie dvoch alebo viacerých stĺpcov hodnôt v opakujúcej sa tabuľke alebo opakujúcej sa sekcii

Prehľad

Opakujúce sa tabuľky a opakujúce sa sekcie často obsahujú číselné hodnoty, ktoré chcete sčítať v dolnej časti sekcie. Môžete mať napríklad opakujúcu sa tabuľku, ktorá obsahuje informácie o objednávkach zahŕňajúce rozšírené ceny jednotlivých položiek. V dolnej časti tabuľky je možné zobraziť celkový súčet, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Obrázok rozloženia Hierarchia

Tento článok popisuje sčítanie hodnôt v stĺpcoch v opakujúcej sa tabuľke alebo sekcii.

Sčítanie jedného stĺpca hodnôt v opakujúcej sa tabuľke alebo opakujúcej sa sekcii

Ak sa chystáte sčítať stĺpec v opakujúcej sa tabuľke, môžete umiestniť ovládací prvok, ktorý vypočíta súčet, mimo tabuľky alebo do päty tabuľky, ako je znázornené na predchádzajúcom obrázku. Na dosiahnutie tohto výsledku, ak ešte päta nie je zobrazená, postupujte podľa týchto krokov, aby sa päta zobrazila v opakujúcej sa tabuľke.

 1. V režime návrhu kliknite pravým tlačidlom myši na riadok hlavičky opakujúcej sa tabuľky a potom kliknite na položku Vlastnosti opakujúcej sa tabuľky.

 2. Kliknite na kartu Zobrazenie.

 3. Začiarknite políčko Zahrnúť pätu a kliknite na položku OK.

Ak chcete len zobraziť výsledky výpočtu a nechcete použiť výsledky výpočtu v iných výpočtoch, na vykonanie výpočtu použite pole výrazu. Pole výrazu údaje len zobrazí, ale neuloží ich vo formulári. Ak chcete výsledky výpočtu použiť v inom výpočte, použite textové pole.

Sčítanie stĺpca s hodnotami pomocou poľa výrazu

 1. Kliknite na miesto, na ktoré chcete vložiť pole výrazu.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky.

 3. Na pracovnej table Ovládacie prvky v časti Rozšírené kliknite na položku Pole výrazu.

 4. V dialógovom okne Vložiť pole výrazu kliknite na položku Upraviť vzorec Obrázok tlačidla vedľa poľa XPath.

 5. V dialógovom okne Vložiť vzorec kliknite na tlačidlo Vložiť funkciu.

 6. V zozname Kategórie v dialógovom okne Vložiť funkciu kliknite na položku Matematická.

 7. V zozname Funkcie kliknite na položku Súčet a potom na položku OK.

 8. V poli Vzorec v dialógovom okne Vložiť vzorec dvakrát kliknite na text v zátvorkách.

 9. V zozname Zdroj údajov v dialógovom okne Vybrať pole alebo skupinu kliknite na pole, ktorého hodnoty chcete sčítať. Pole musí byť prepojené so stĺpcom a musí to byť opakujúce sa pole alebo časť opakujúcej sa skupiny.

 10. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

Sčítanie stĺpca s hodnotami pomocou textového poľa

 1. Kliknite na miesto, na ktoré chcete vložiť textové pole.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Textové pole.

 3. Dvakrát kliknite na textové pole, ktoré ste práve pridali.

 4. Kliknite na kartu Údaje.

 5. V časti Predvolená hodnota kliknite na tlačidlo Upraviť vzorec Obrázok tlačidla .

 6. V dialógovom okne Vložiť vzorec kliknite na tlačidlo Vložiť funkciu.

 7. V zozname Kategórie v dialógovom okne Vložiť funkciu kliknite na položku Matematická.

 8. V zozname Funkcie kliknite na položku Súčet a potom na položku OK.

 9. V poli Vzorec v dialógovom okne Vložiť vzorec dvakrát kliknite na text v zátvorkách.

 10. V zozname Zdroj údajov v dialógovom okne Vybrať pole alebo skupinu kliknite na pole, ktorého hodnoty chcete pridať. Pole musí byť prepojené so stĺpcom a musí to byť opakujúce sa pole alebo časť opakujúcej sa skupiny.

Na začiatok stránky

Sčítanie dvoch alebo viacerých stĺpcov hodnôt v opakujúcej sa tabuľke alebo opakujúcej sa sekcii

Predpokladajme, že máte viaceré stĺpce, ktorý chcete sčítať. V programe InfoPath na to môžete použiť operátor zjednotenia (|) bez ohľadu na to, či sa stĺpce nachádzajú v jednej opakujúcej sa tabuľke či opakujúcej sa sekcii, alebo sú rozložené vo viacerých opakujúcich sa tabuľkách či sekciách. Môžete mať napríklad jednu opakujúcu sa tabuľku, ktorá obsahuje informácie o objednávke, a druhú opakujúcu sa tabuľku, ktorá obsahuje doobjednané položky. Pomocou tohto postupu môžete do formulára pridať ovládací prvok, ktorý sčíta celkové objednané množstvo z dvoch tabuliek.

Ak chcete len zobraziť výsledky výpočtu a nechcete použiť výsledky výpočtu v iných výpočtoch, na vykonanie výpočtu použite pole výrazu. Pole výrazu údaje len zobrazí, ale neuloží ich. Ak chcete výsledky výpočtu použiť v inom výpočte, použite textové pole.

Sčítanie dvoch alebo viacerých stĺpcov pomocou poľa výrazu

 1. Kliknite na miesto, na ktoré chcete vložiť pole výrazu.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky.

 3. Na pracovnej table Ovládacie prvky v časti Rozšírené kliknite na položku Pole výrazu.

 4. V dialógovom okne Vložiť pole výrazu kliknite na položku Upraviť vzorec Obrázok tlačidla vedľa poľa XPath.

 5. V dialógovom okne Vložiť vzorec kliknite na tlačidlo Vložiť funkciu.

 6. V zozname Kategórie v dialógovom okne Vložiť funkciu kliknite na položku Matematická.

 7. V zozname Funkcie kliknite na položku Súčet a potom na položku OK.

 8. V poli Vzorec v dialógovom okne Vložiť vzorec dvakrát kliknite na text v zátvorkách.

 9. V zozname Zdroj údajov v dialógovom okne Vybrať pole alebo skupinu dvakrát kliknite na prvé pole, ktorého hodnoty chcete sčítať.

 10. V poli Vzorec zadajte operátor zjednotenia (|) bezprostredne za pole, ktoré ste práve vložili.

 11. Kliknite na položku Vložiť pole alebo skupinu.

 12. V zozname Zdroj údajov v dialógovom okne Vybrať pole alebo skupinu dvakrát kliknite na ďalšie pole, ktorého hodnoty chcete sčítať. Pole musí byť prepojené so stĺpcom a musí to byť opakujúce sa pole alebo časť opakujúcej sa skupiny. Vzorec by mal vyzerať nasledovne:

sum(pole16 | pole17)

 1. Zopakujte kroky 10 až 12 pre všetky ďalšie stĺpce, ktoré chcete sčítať.

Sčítanie dvoch alebo viacerých stĺpcov pomocou textového poľa

 1. Kliknite na miesto, na ktoré chcete vložiť textové pole.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Textové pole.

 3. Dvakrát kliknite na textové pole, ktoré ste práve pridali.

 4. Kliknite na kartu Údaje.

 5. V časti Predvolená hodnota kliknite na tlačidlo Upraviť vzorec Obrázok tlačidla .

 6. V dialógovom okne Vložiť vzorec kliknite na tlačidlo Vložiť funkciu.

 7. V zozname Kategórie v dialógovom okne Vložiť funkciu kliknite na položku Matematická.

 8. V zozname Funkcie kliknite na položku Súčet a potom na položku OK.

 9. V poli Vzorec v dialógovom okne Vložiť vzorec dvakrát kliknite na text v zátvorkách.

 10. V zozname Zdroj údajov v dialógovom okne Vybrať pole alebo skupinu dvakrát kliknite na prvé pole, ktorého hodnoty chcete sčítať. Pole musí byť prepojené so stĺpcom a musí to byť opakujúce sa pole alebo časť opakujúcej sa skupiny.

 11. V poli Vzorec zadajte operátor zjednotenia (|) bezprostredne za pole, ktoré ste práve vložili.

 12. Kliknite na položku Vložiť pole alebo skupinu.

 13. V zozname Zdroj údajov v dialógovom okne Vybrať pole alebo skupinu dvakrát kliknite na ďalšie pole, ktorého hodnoty chcete sčítať. Pole musí byť prepojené so stĺpcom a musí to byť opakujúce sa pole alebo časť opakujúcej sa skupiny. Vzorec by mal vyzerať nasledovne:

sum(pole16 | pole17)

 1. Zopakujte kroky 10 až 12 pre všetky ďalšie stĺpce, ktoré chcete sčítať.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×