Sčítanie údajov pomocou dotazu

Sčítanie údajov pomocou dotazu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tomto článku sa vysvetľuje, ako používať funkciu s názvom agregačnú funkciu na sčítanie údajov v množine výsledkov dotazu. Tento článok tiež stručne vysvetľuje, ako používať iné agregačné funkcie, ako napríklad Počet a AVG , na sčítanie alebo výpočet priemernej hodnoty v množine výsledkov. Okrem toho, v tomto článku vysvetľuje, ako používať riadok súčtu, ktorá je súčasťou Access, ktoré používate na sčítanie údajov bez nutnosti zmeniť návrh dotazov.

Čo vás zaujíma?

Porozumieť spôsoby súčet údajov

Príprava vzorových údajov

Sčítanie údajov pomocou riadka súčtu

Výpočet celkových súčtov pomocou dotazu

Výpočet súčtov skupín pomocou dotazu súčtov

Súčet údajov vo viacerých skupinách pomocou krížového dotazu

Odkaz na agregačné funkcie

Porozumieť spôsoby súčet údajov

Stĺpec čísel v dotaze môžete sčítať s použitím funkciu s názvom agregačná funkcia. Agregačné funkcie vykonať výpočet v stĺpci údajov a vráti jednu hodnotu. Program Access poskytuje množstvo agregačných funkcií, vrátane funkcií Sum, Count, Avg (pre výpočty priemery), Min a Max. Pridaním funkcie Sum k dotazu sa súčet údajov, počítanie údajov pomocou funkcie Count , a tak ďalej.

Okrem toho Access poskytuje niekoľko spôsobov na pridanie funkcií Sum a iných agregačných funkcií do dotazu. môžeš:

 • Otvorte dotaz v údajovom zobrazení a pridajte riadok súčtu. Riadok súčtu, funkcia Access umožňuje použiť agregačnú funkciu v jednom alebo viacerých stĺpcoch vo výsledkoch dotazu bez toho, aby ste museli meniť návrh dotazu.

 • Vytvorenie súhrnného dotazu. Dotaz súčtov vypočíta medzisúčty zo skupín záznamov; riadok súčtu vypočíta celkový súčet pre jeden alebo viac stĺpcov (polí) údajov. Napríklad, ak chcete vypočítať medzisúčet z predaja podľa mesta alebo štvrťroka, použite dotazu súčtov na zoskupenie záznamov podľa požadovanej kategórie a potom vypočítať údaje o predaji.

 • Vytvorenie krížového dotazu. Krížový dotaz je špeciálny typ dotazu, ktorý zobrazuje výsledky v mriežke pripomínajúcej pracovný hárok programu Excel. Krížové dotazy zhrnúť hodnoty a následne ich zoskupujú do dvoch množín faktov – jedna množina smerom nadol na boku (záhlavia riadkov) a druhý pozdĺž hornej (hlavičky stĺpcov). Napríklad, môžete použiť krížového dotazu zobrazte súčty predaja pre jednotlivé mestá za posledných troch rokov, ako v nasledujúcej tabuľke sú uvedené:

City

2003

2004

2005

Paríž

254,556

372,455

467,892

Sydney

478,021

372,987

276,399

Jakarta

572,997

684,374

792,571

...

...

...

...

Poznámka: Postup v nasledujúcich častiach tohto dokumentu zdôrazniť pomocou funkcie Sum , ale nezabudnite, ktoré môžete použiť iné agregačných funkcií v riadky súčtu a dotazy. Ďalšie informácie o používaní ďalších agregačných funkcií nájdete v časti odkaz na agregačné funkcie tohto článku.

Ďalšie informácie o spôsobe používania ostatných agregačných funkcií nájdete v článku zobrazenie súčtov stĺpcov v údajovom hárku.

Kroky v nasledujúcich častiach popisujú, ako pridať riadok súčtu, použiť dotaz súčtov na sčítanie údajov vo všetkých skupinách, a ako sa používa krížového dotazu na Medzisúčet údajov v skupinách a časových intervaloch. Zapamätajte si, že mnohé z agregačné funkcie pracovať len na údaje do polí nastavených na špecifický typ údajov. Napríklad funkciu SUM funguje len s polí nastavených na typy údajov číslo, desatinné alebo meny. Ďalšie informácie o typoch údajov, ktoré vyžadujú jednotlivých funkcií nájdete v časti odkaz na agregačné funkcieďalej v tomto článku.

Všeobecné informácie o typoch údajov nájdete v článku Upraviť alebo zmeniť nastavenia pre pole typu údajov.

Na začiatok stránky

Príprava vzorových údajov

Postup v nasledujúcich častiach tohto článku poskytujú tabuľky vzorových údajov. V postupe sú použité vzorové tabuľky s cieľom pomôcť pochopiť, ako fungujú agregačných funkcií. Ak chcete, môžete tiež môžete pridať vzorové tabuľky do novej alebo existujúcej databázy.

Program Access poskytuje niekoľko spôsobov pridávania vzorových tabuliek do databázy. Údaje môžete zadať manuálne, môžete skopírovať každej tabuľky do tabuľkového programu, ako napríklad Excel a potom importovať pracovné hárky do programu Access, alebo môžete prilepiť údaje do textového editora, napríklad v poznámkovom bloku a importovať údaje z výsledných textových súborov.

V tejto časti je vysvetlený manuálne zadávanie údajov do prázdneho údajového hárka a kopírovanie vzorových tabuliek do tabuľkového programu a následným importovaním týchto tabuliek do programu Access. Ďalšie informácie o vytváraní a importovaní textových údajov nájdete v článku Import údajov alebo prepojenie s údajmi v textovom súbore.

V postupe v tomto článku sú použité v nasledujúcich tabuľkách. Tieto tabuľky môžete použiť na vytvorenie vlastných vzorových údajov:

Tabuľka kategórie:

Kategória

Bábiky

Hier a hlavolamov

ClipArt a orámovanie

Video hier

Filmami a

Modely a záujmy

Športové

Tabuľka produktov:

Názov produktu

Cena

Kategória

Programovateľná

12,95 dolárov

Bábiky

Zábavy s C# (panel hra pre celú rodinu)

$15,85

Hier a hlavolamov

Diagram relačnej databázy

$22,50

ClipArt a orámovanie

Magické počítač čip (500 ks)

$32.65

Hier a hlavolamov

Prístup! Hra!

22,95 dolárov

Hier a hlavolamov

Počítačoví kúzelníci a bájne zvieratá

$78.50

Video hier

Cvičenie pre počítačových mágov! DVD!

$14,88

Filmami a

Skutočná lietajúca Pizza

$36.75

Športové

Riadenie externých 5,25 palec diskete (v rozsahu 1/4)

65,00 dolárov

Modely a záujmy

Obrázok byrokrat-akcie

$78.88

Bábiky

Čierne

$53.33

Video hier

Vytvorenie vlastného klávesnice

$77.95

Modely a záujmy

Tabuľky objednávky:

Order Date

Dátum dodania

Dodacia adresa – mesto

Prepravné

11/14/2005

11/15/2005

Jakarta

$55,00

11/14/2005

11/15/2005

Sydney

$76,00

11/16/2005

11/17/2005

Sydney

$87.00

11/17/2005

11/18/2005

Jakarta

43,00 dolár

11/17/2005

11/18/2005

Paríž

$105.00

11/17/2005

11/18/2005

Stuttgart

$112.00

11/18/2005

11/19/2005

Viedeň

$215.00

11/19/2005

11/20/2005

Miami

$525.00

11/20/2005

11/21/2005

Viedeň

198,00 dolárov

11/20/2005

11/21/2005

Paríž

$187.00

11/21/2005

11/22/2005

Sydney

$81.00

11/23/2005

11/24/2005

Jakarta

$92,00

V tabuľke Podrobnosti objednávky:

Identifikácia objednávky

Názov produktu

Product ID

Jednotková cena

Quantity

Zľava

1

Vytvorenie vlastného klávesnice

12

$77.95

9

5%

1

Obrázok byrokrat-akcie

2

$78.88

4

7.5%

2

Cvičenie pre počítačových mágov! DVD!

7

$14,88

6

4 %

2

Magické obvodu počítača

4

$32.65

8

0

2

Počítačoví kúzelníci a bájne zvieratá

6

$78.50

4

0

3

Prístup! Hra!

5

22,95 dolárov

5

15 %

4

Programovateľná

1

12,95 dolárov

2

6 %

4

Skutočná lietajúca Pizza

8

$36.75

8

4 %

5

Riadenie externých 5,25 palec diskete (v rozsahu 1/4)

9

65,00 dolárov

4

10 %

6

Diagram relačnej databázy

3

$22,50

12

6,5 %

7

Čierne

11

$53.33

6

8 %

7

Diagram relačnej databázy

3

$22,50

4

9 %

Poznámka: Nezabudnite v databáze typické tabuľke Podrobnosti objednávky bude obsahovať iba Identifikácia produktu pole, pole Názov produktu. Vzorová tabuľka používa pole Názov produktu na jednoduchšie údajov.

Manuálne zadanie vzorových údajov

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka.

  Access pridá do databázy novú prázdnu tabuľku.

  Poznámka: Ak otvárate novú prázdnu databázu, nie je potrebné vykonať tento krok. Ak však potrebujete pridať tabuľku do databázy, bude potrebné vykonať tento krok.

 2. Dvakrát kliknite na prvú bunku v riadku hlavičky a zadajte názov poľa vo vzorovej tabuľky.

  Access predvolene vkladá do prázdnych polí v riadku hlavičky text Pridať nové pole:

  Nové pole v údajovom hárku

 3. Pomocou klávesov so šípkami na presun do ďalšej prázdnej bunky hlavičky a zadajte názov druhého poľa (môžete tiež stlačením klávesu TAB alebo dvakrát kliknite na položku nové bunky). Tento krok zopakujte až po zadaní všetkých názvy polí.

 4. Zadajte údaje do vzorovej tabuľky.

  Počas zadávania údajov, Access prevezme typ údajov pre každé pole. Ak ešte len začínate používať relačné databázy, by mali nastaviť špecifický typ údajov, napríklad číslo, Text alebo dátumu a času pre všetky polia v tabuľke. Nastavenie údaje typu pomáha zadaniu presné údajov a pomáha vyhnúť sa chybám, akou je napríklad použitie telefónneho čísla vo výpočte. Pre tieto vzorové tabuľky, mali by ste nechať priradiť typ údajov programu Access.

 5. Po dokončení zadávania údajov kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Klávesová skratka: Stlačte kombináciu klávesov CTRL + S.

  Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako.

 6. Do poľa Názov tabuľky zadajte názov vzorovej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Používajte názvy vzorových tabuliek, pretože tieto názvy sa používajú aj v dotazoch v častiach s postupmi.

 7. Postup opakujte, kým nevytvoríte všetky vzorové tabuľky uvedené na začiatku tejto časti.

Ak nechcete manuálne zadávanie údajov, postupujte podľa nasledujúcich krokov a skopírujte údaje do súboru tabuľkového hárka a potom importovať údaje zo súboru tabuľkového hárka do programu Access.

Vytvorenie vzorových hárkov

 1. Spustite tabuľkový program a vytvorte nový prázdny súbor. Ak používate program Excel, predvolene vytvorí nový prázdny zošit.

 2. Skopírujte prvú vzorovú tabuľku uvedenú vyššie a prilepte ju do prvého hárka, so začiatkom od prvej bunky.

 3. Pomocou techniky poskytované tabuľkový program, premenovať hárok. Zadajte názov pracovného hárka s rovnakým názvom ako vzorovej tabuľky. Napríklad ak vzorová tabuľka nazýva kategórie, pomenujte pracovný hárok rovnako.

 4. Zopakujte kroky 2 a 3, pričom každú vzorovú tabuľku skopírujte do prázdneho hárka a hárok premenujte.

  Poznámka: Pravdepodobne bude potrebné do súboru s tabuľkovým hárkom pridať ďalšie hárky. Informácie o tejto úlohe nájdete v Pomocníkovi tabuľkového programu.

 5. Zošit uložte na vhodné miesto v počítači alebo v sieti a prejdite na ďalšie kroky postupu.

Vytvorenie databázových tabuliek z hárkov

 1. Na karte Externé údaje kliknite v skupine Importovať na položku Excel.

  - alebo -

  Kliknite na položku Ďalšie a potom v zozname vyberte tabuľkový program.

  Zobrazí sa dialógové okno Získať externé údaje – Hárok programu Názov programu.

 2. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať, otvorte súbor hárka, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcich krokoch, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Spustí sa Sprievodca importovaním z hárka.

 3. V predvolenom nastavení sprievodca vyberie prvý pracovný hárok v zošite (hárok zákazníci , ak ste postupovali podľa krokov v predchádzajúcej časti) a údaje z pracovného hárka sa zobrazia v dolnej časti stránky sprievodcu. Kliknite na tlačidlo ďalej.

 4. Na ďalšej strane sprievodcu kliknite na položku Prvý riadok obsahuje hlavičky stĺpcov a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na ďalšej stránke, môžete tiež použiť textové polia a zoznamy v časti Možnosti poľa môžete zmeniť názvy polí a typov údajov alebo na vynechanie polí z procesu importovania. V opačnom prípade kliknite na tlačidlo ďalej.

 6. Nechajte vybratú možnosť umožniť prístup pridať hlavný kľúč, a kliknite na tlačidlo ďalej.

 7. Access predvolene použije na novú tabuľku názov hárka. Prijmite tento názov alebo zadajte iný názov a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 8. Opakujte kroky 1 až 7, kým nevytvoríte tabuľku z každého pracovného hárka v zošite.

Premenovanie polia hlavného kľúča

Poznámka: Pri importe hárky, Access automaticky pridá stĺpec primárneho kľúča na každú tabuľku a na základe predvoleného nastavenia prístupu s názvom stĺpca "Identifikácia" a nastavte ju na typ údajov AutoNumber. Podľa krokov v tejto vysvetlené premenovať každé pole primárneho kľúča. Premenovanie umožňuje jednoznačne identifikovať všetky polia v dotaze.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcich krokoch a kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Pre každú tabuľku, vyhľadajte pole hlavného kľúča. Na základe predvoleného nastavenia program Access pomenuje každého pole Identifikácia.

 3. V stĺpci Názov poľa pre každé pole primárneho kľúča pridajte názov tabuľky.

  Napríklad, ak chcete premenovať pole Identifikácia v tabuľke kategórie na "Identifikácia kategórie" a pole v tabuľke objednávky na "Identifikácia objednávky" V tabuľke Podrobnosti objednávky premenujte pole na "Identifikácia podrobností". V tabuľke Produkty premenujte pole na "Identifikácia produktu".

 4. Uložte zmeny.

Vždy, keď vzorové tabuľky sa zobrazujú v tomto článku, zahŕňajú poľa hlavného kľúča a je premenované podľa postupu popísaného v predchádzajúcich krokoch.

Na začiatok stránky

Sčítanie údajov pomocou riadka súčtu

Otvorením dotazu v údajovom zobrazení, pridáte riadok a výberom agregačnú funkciu, ktoré chcete použiť, napríklad Sum, Min, Maxalebo Avgmôžete pridať riadok súčtu v dotaze. Kroky v tejto časti je vysvetlené vytvorenie základný výberový dotaz a pridajte riadok súčtu. Nie je potrebné použiť vzorové tabuľky popísané v predchádzajúcej časti.

Vytvorenie základného výberového dotazu

 1. Prejdite na kartu Vytvoriť a v skupine Ďalšie kliknite na položku Návrh dotazu.

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky dvakrát kliknite na tabuľku alebo tabuľky, ktoré chcete použiť v dotaze, a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  Vybraté tabuľky sa zobrazia ako okná v hornej časti návrhára dotazu.

 3. Dvakrát kliknite na polia tabuľky, ktoré chcete použiť v dotaze.

  Môžete zahrnúť polia, ktoré obsahujú popisné údaje, ako je napríklad názvov a popisov, ale musí obsahovať pole, ktoré obsahuje číselné alebo údaje o mene.

  Každé pole sa zobrazí v bunke v mriežke návrhu.

 4. Kliknite na položku Spustiť Vzhľad tlačidla spustiť dotaz.

  Množina výsledkov dotazu sa zobrazí v údajovom zobrazení.

 5. Môžete tiež prejsť do návrhového zobrazenia a upraviť dotaz. Urobíte to tak, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu pre dotaz a kliknite na položku Návrhové zobrazenie. Potom môžete upraviť dotaz, podľa potreby pridaním alebo odstránením polí tabuľky. Ak chcete odstrániť pole, vyberte stĺpec v mriežke návrhu a stlačte kláves DELETE.

 6. Uložte dotaz.

Pridajte riadok súčtu

 1. Uistite sa, že dotaz je otvorená v údajovom zobrazení. Urobíte to tak, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu pre dotaz a kliknite na položku Údajové zobrazenie.

  - alebo -

  Na navigačnej table dvakrát kliknite na položku dotaz. Tým sa spustí dotaz a výsledky načítajú do údajového hárka.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Záznamy na položku Súčty.

  V údajovom hárku sa zobrazí nový riadok celkom.

 3. V riadku celkom kliknite na bunku v poli, ktoré chcete sčítať, a výberom položky súčet zo zoznamu.

Skrytie riadka súčtu

 • Na karte Domov kliknite v skupine Záznamy na položku Súčty.

Ďalšie informácie o používaní riadka súčtu nájdete v článku zobrazenie súčtov stĺpcov v údajovom hárku.

Na začiatok stránky

Výpočet celkových súčtov pomocou dotazu

Celkový súčet predstavuje súčet všetkých hodnôt v stĺpci. Môžete vypočítať niekoľko typov celkových súčtov, vrátane:

 • Jednoduché celkový súčet, ktorý sčíta hodnoty v jednom stĺpci. Môžete napríklad vypočítať celkové náklady na prepravu.

 • Vypočítaný celkový súčet, ktorý sčíta hodnoty v viac než jeden stĺpec. Môžete napríklad vypočítať objem predaja vynásobením nákladov z viacerých položiek počtom objednaných položiek a následným sčítaním výsledných hodnôt.

 • Celkový súčet vylúčené určité záznamy. Napríklad, môžete vypočítať celkového predaja iba za minulý piatok.

V nasledujúcich častiach je vysvetlený spôsob vytvárania jednotlivých typov celkový súčet. Postup využíva tabuľky objednávky a Podrobnosti objednávky.

Tabuľky objednávky

Identifikácia objednávky

Order Date

Dátum dodania

Dodacia adresa – mesto

Prepravné

1

11/14/2005

11/15/2005

Jakarta

$55,00

2

11/14/2005

11/15/2005

Sydney

$76,00

3

11/16/2005

11/17/2005

Sydney

$87.00

4

11/17/2005

11/18/2005

Jakarta

43,00 dolár

5

11/17/2005

11/18/2005

Paríž

$105.00

6

11/17/2005

11/18/2005

Stuttgart

$112.00

7

11/18/2005

11/19/2005

Viedeň

$215.00

8

11/19/2005

11/20/2005

Miami

$525.00

9

11/20/2005

11/21/2005

Viedeň

198,00 dolárov

10

11/20/2005

11/21/2005

Paríž

$187.00

11

11/21/2005

11/22/2005

Sydney

$81.00

12

11/23/2005

11/24/2005

Jakarta

$92,00

V tabuľke Podrobnosti objednávky

Identifikácia Podrobnosti

Identifikácia objednávky

Názov produktu

Product ID

Jednotková cena

Quantity

Zľava

1

1

Vytvorenie vlastného klávesnice

12

$77.95

9

0,05

2

1

Obrázok byrokrat-akcie

2

$78.88

4

0.075

3

2

Cvičenie pre počítačových mágov! DVD!

7

$14,88

6

0,04

4

2

Magické obvodu počítača

4

$32.65

8

0,00

5

2

Počítačoví kúzelníci a bájne zvieratá

6

$78.50

4

0,00

6

3

Prístup! Hra!

5

22,95 dolárov

5

0,15

7

4

Programovateľná

1

12,95 dolárov

2

0.06

8

4

Skutočná lietajúca Pizza

8

$36.75

8

0,04

9

5

Riadenie externých 5,25 palec diskete (v rozsahu 1/4)

9

65,00 dolárov

4

0,10

10

6

Diagram relačnej databázy

3

$22,50

12

0,065

11

7

Čierne

11

$53.33

6

0,08

12

7

Diagram relačnej databázy

3

$22,50

4

0,09

Výpočet jednoduchého celkového súčtu

 1. Prejdite na kartu Vytvoriť a v skupine Ďalšie kliknite na položku Návrh dotazu.

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete použiť v dotaze, a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  Ak chcete použiť vzorové údaje, dvakrát kliknite na tabuľku objednávky.

  Tabuľka sa zobrazí v okne v hornej časti návrhára dotazu.

 3. Dvakrát kliknite na pole, ktoré chcete sčítať. Skontrolujte, či je pole nastavené na typ údajov Number alebo Currency. Ak sa pokúsite súčet hodnôt v poliach nečíselnými, napríklad v textovom poli, program Access zobrazí chybové hlásenie typy údajov sa nezhodujú vo výraze kritérií pri pokuse o spustenie dotazu.

  Ak chcete použiť vzorové údaje, dvakrát kliknite na stĺpec poplatok za prepravu.

  Ak chcete vypočítať celkové súčty pre tieto polia, môžete pridať ďalšie číselné polia do mriežky. Súhrnného dotazu môžete vypočítať celkové súčty pre viac než jeden stĺpec.

 4. Na karte návrh v skupine Zobraziť alebo skryť na položku súčty. Bublina 4

  V mriežke návrhu sa zobrazí riadok celkom a Zoskupiť podľa v bunke sa zobrazí v stĺpci poplatok za prepravu.

 5. Zmeňte hodnotu v bunke v riadku celkomsčítať.

 6. Kliknutím na tlačidlo Spustiť Vzhľad tlačidla spustite dotaz. Výsledky sa zobrazia v údajovom zobrazení.

  Tip: Všimnite si, že program Access pripojí reťazec "Súčet" na začiatku názov poľa, táto suma. Ak chcete zmeniť záhlavie stĺpca niečo zmysluplnejšie, napríklad Celkové prepravné náklady, prepnite späť do návrhového zobrazenia a kliknite na riadok pole poplatok za prepravu stĺpca v mriežke návrhu. Umiestnite kurzor vedľa Poplatok za prepravu a zadajte názov Celkové prepravné náklady, za ním dvojbodku, napríklad takto: celkové prepravné náklady: poplatok za prepravu.

 7. Voliteľne môžete uložte dotaz a zavrite ho.

Celkový súčet, ktorý vylúčené určité záznamy

 1. Prejdite na kartu Vytvoriť a v skupine Ďalšie kliknite na položku Návrh dotazu.

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky dvakrát kliknite na tabuľky objednávky a Podrobnosti objednávky a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť zatvorte dialógové okno.

 3. Do prvého stĺpca v mriežke návrhu dotazu pridajte pole Dátum objednávky z tabuľky objednávky.

 4. Do riadka kritériá v prvom stĺpci zadajte výraz Date() -1. Tento výraz vylúči záznamy s aktuálnym dátumom z výpočtu súčtu.

 5. Potom vytvorte stĺpec, ktorý vypočíta objem predaja za každú transakciu. Do riadka pole v druhom stĺpci mriežky zadajte nasledujúci výraz:

  Celková hodnota predaja: (1-[Podrobnosti objednávky]. [ Zľava] / 100) * ([Podrobnosti objednávky]. [ Jednotková cena] * [Podrobnosti objednávky]. [Množstvo])

  Skontrolujte, či výraz odkazuje polí nastavených na typy údajov číslo alebo mena. Ak výraz odkazuje na polia sú nastavené iné typy údajov, program Access zobrazí hlásenie typy údajov sa nezhodujú vo výraze kritérií pri pokuse o spustenie dotazu.

 6. Na karte návrh v skupine Zobraziť alebo skryť na položku súčty.

  V mriežke návrhu sa zobrazí riadok celkom a Group By sa zobrazí v prvom a druhom stĺpci.

 7. V druhom stĺpci, zmeňte hodnotu v bunke riadka celkomsčítať. Funkcia Sum sčíta jednotlivé hodnoty predaja.

 8. Kliknutím na tlačidlo Spustiť Vzhľad tlačidla spustite dotaz. Výsledky sa zobrazia v údajovom zobrazení.

 9. Uložte dotaz ako Denný predaj.

  Poznámka: Nabudúce ho otvoriť dotaz v návrhovom zobrazení, môžete si všimnúť mierne zmeny v zadaných v poli a celkový riadkoch stĺpca celková hodnota predaja. Výraz zobrazí vložený vo funkciu Sum a Expression namiesto funkcie Sumsa zobrazí riadok celkom.

  Napríklad, ak používate vzorové údaje a vytvorenie dotazu (ako je znázornené v predchádzajúcich krokoch), uvidíte:

  Celková hodnota predaja: Sum ((1-[Podrobnosti objednávky]. Discount/100) * ([Podrobnosti objednávky]. Jednotková cena * [Podrobnosti objednávky]. Množstvo))

Na začiatok stránky

Výpočet súčtov skupín pomocou dotazu súčtov

Kroky v tejto časti je vysvetlené vytvorenie súhrnného dotazu, ktorý vypočíta medzisúčty skupín údajov. Pri ďalšom postupe Pamätajte, že v predvolenom nastavení, súhrnného dotazu môžete zahrnúť iba pole alebo polia, ktoré obsahujú skupinu údajov, napríklad pole "kategórie" a pole obsahujúce údaje, ktoré chcete sčítať, napríklad "obrat" pole. Dotazy súčtov nemôžu obsahovať polia, ktoré popisujú položky v kategórii. Ak chcete zobraziť popisné údaje, môžete vytvoriť druhý výberový dotaz, ktorý spája polia z dotazu súčtov s poľami dodatočné údaje.

Kroky v tejto časti je vysvetlené vytvorenie súčtov a výberových dotazov potrebných na identifikáciu celkového predaja pre každý produkt. Postup predpokladá, že použitie vzorových tabuliek:

Tabuľka produkty

Product ID

Názov produktu

Cena

Kategória

1

Programovateľná

12,95 dolárov

Bábiky

2

Zábavy s C# (panel hra pre celú rodinu)

$15,85

Hier a hlavolamov

3

Diagram relačnej databázy

$22,50

ClipArt a orámovanie

4

Magické počítač čip (500 ks)

$32.65

ClipArt a orámovanie

5

Prístup! Hra!

22,95 dolárov

Hier a hlavolamov

6

Počítačoví kúzelníci a bájne zvieratá

$78.50

Video hier

7

Cvičenie pre počítačových mágov! DVD!

$14,88

Filmami a

8

Skutočná lietajúca Pizza

$36.75

Športové

9

Riadenie externých 5,25 palec diskete (v rozsahu 1/4)

65,00 dolárov

Modely a Hobby

10

Obrázok byrokrat-akcie

$78.88

Bábiky

11

Čierne

$53.33

Video hier

12

Vytvorenie vlastného klávesnice

$77.95

Modely a Hobby

V tabuľke Podrobnosti objednávky

Identifikácia Podrobnosti

Identifikácia objednávky

Názov produktu

Product ID

Jednotková cena

Quantity

Zľava

1

1

Vytvorenie vlastného klávesnice

12

$77.95

9

5%

2

1

Obrázok byrokrat-akcie

2

$78.88

4

7.5%

3

2

Cvičenie pre počítačových mágov! DVD!

7

$14,88

6

4 %

4

2

Magické obvodu počítača

4

$32.65

8

0

5

2

Počítačoví kúzelníci a bájne zvieratá

6

$78.50

4

0

6

3

Prístup! Hra!

5

22,95 dolárov

5

15 %

7

4

Programovateľná

1

12,95 dolárov

2

6 %

8

4

Skutočná lietajúca Pizza

8

$36.75

8

4 %

9

5

Riadenie externých 5,25 palec diskete (v rozsahu 1/4)

9

65,00 dolárov

4

10 %

10

6

Diagram relačnej databázy

3

$22,50

12

6,5 %

11

7

Čierne

11

$53.33

6

8 %

12

7

Diagram relačnej databázy

3

$22,50

4

9 %

Nasledujúci postup predpokladá, že medzi poľami Identifikácia produktu v tabuľke objednávky a tabuľke Podrobnosti objednávky a objednávky tabuľku na strane vzťahu "one" vzťahu one-to-many.

Vytvorenie súhrnného dotazu

 1. Prejdite na kartu Vytvoriť a v skupine Ďalšie kliknite na položku Návrh dotazu.

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky vyberte tabuľky, ktoré chcete pracovať s, kliknite na položku Pridať a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť po dokončení pridávania tabuliek.

  - alebo -

  Dvakrát kliknite na tabuľky, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť. Každá tabuľka sa zobrazí ako okno v hornej časti návrhára dotazu.

  Ak chcete použiť vzorové tabuľky uvedené vyššie, pridajte tabuľky produkty a Podrobnosti objednávky.

 3. Dvakrát kliknite na polia tabuľky, ktoré chcete použiť v dotaze.

  Ako pravidlo, pridáte iba pole skupiny a pole hodnoty na dotaz. Však môžete použiť výpočet namiesto poľa hodnoty – ďalšie kroky vysvetliť, ako tak urobiť.

  1. Pridajte pole Category z tabuľky Products do mriežky návrhu.

  2. Vytvoriť stĺpec, ktorý vypočíta objem predaja za každú transakciu zadaním nasledujúceho výrazu v druhom stĺpci mriežky:

   Celková hodnota predaja: (1-[Podrobnosti objednávky]. [ Zľava] / 100) * ([Podrobnosti objednávky]. [ Jednotková cena] * [Podrobnosti objednávky]. [Množstvo])

   Uistite sa, že polia, ktoré ste odkaz vo výraze sú typy údajov číslo alebo mena. Ak majú referenčné polia iné typy údajov, program Access zobrazí chybové hlásenie typy údajov sa nezhodujú vo výraze kritérií pri pokuse o prepnite na údajové zobrazenie.

  3. Na karte návrh v skupine Zobraziť alebo skryť na položku súčty.

   V mriežke návrhu sa zobrazí riadok celkom a v danom riadku Group By sa zobrazí v prvom a druhom stĺpci.

  4. V druhom stĺpci, zmeňte hodnotu v riadku celkomsčítať. Funkcia Sum sčíta jednotlivé hodnoty predaja.

  5. Kliknutím na tlačidlo Spustiť Vzhľad tlačidla spustite dotaz. Výsledky sa zobrazia v údajovom zobrazení.

  6. Ponechajte dotaz otvorený na použitie v ďalšej časti.

   Použitie kritérií v dotaze

   Dotaz, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcej časti, obsahuje všetky záznamy podkladové tabuľky. Nie sú vylúčené žiadne objednávky pri výpočte súčty a zobrazuje súčty pre všetky kategórie.

   Ak chcete vylúčiť niektoré záznamy, môžete pridať kritérií do dotazu. Napríklad, môžete ignorovať transakcie, ktoré sú menšie než 100 alebo vypočítať celkové len pre niektoré kategórie produktov. V tejto časti je vysvetlený spôsob, ako používať tri typy kritériá:

  7. Kritériá, ktoré ignorovali niektoré skupiny, pri výpočte súčtov.    Napríklad sa vypočítať celkové len Video hier, ClipArt a orámovanie a športové kategórie.

  8. Kritériá, ktoré po výpočte skryjú určité súčty.    Napríklad, môžete zobraziť iba súčty vyššie ako 150 000 USD.

  9. Kritériá, ktoré vylučujú jednotlivé záznamy z celkovej.    Môžete napríklad vylúčiť jednotlivé predajné transakcie pri hodnotu (jednotková cena * množstvo) kvapky pod 100 USD.

   Tieto kroky vysvetliť, ako pridať kritériá, jeden po druhom a zobrazenie ich vplyvu na výsledok dotazu.

   Pridanie kritérií do dotazu

  10. Otvorte dotaz z predchádzajúcej časti v návrhovom zobrazení. Urobíte to tak, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu pre dotaz a kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

   - alebo -

   Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na dotaz a kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  11. Do riadka kritériá stĺpca Identifikácia kategórie zadajte = Dolls Or Sports alebo ClipArt a vytváranie.

  12. Kliknutím na tlačidlo Spustiť Vzhľad tlačidla spustite dotaz. Výsledky sa zobrazia v údajovom zobrazení.

  13. Prejdite späť do návrhového zobrazenia a do riadka kritériá v stĺpci celková hodnota predaja zadajte > 100.

  14. Spustenie dotazu Ak chcete zobraziť výsledky, a potom prejdite späť do návrhového zobrazenia.

  15. Teraz pridajte kritériá vylúčiť jednotlivé predajné transakcie, ktoré sú menšie než 100. Na vykonanie tohto kroku musíte pridať ďalší stĺpec.

   Poznámka: Nemôžete zadať tretí kritériá v stĺpci celková hodnota predaja. Kritériá, ktoré ste zadali v tomto stĺpci sa vzťahuje na celkovú hodnotu, nie pre jednotlivé hodnoty.

  16. Skopírujte výraz z druhého stĺpca v treťom stĺpci.

  17. V riadku celkom pre nový stĺpec, vyberte miesto, kde a v riadku kritériáTyp > 20.

  18. Spustenie dotazu môžete zobraziť výsledky, a potom uložte dotaz.

   Poznámka: Pri ďalšom otvorení sa dotaz v návrhovom zobrazení, môžete si všimnúť mierne zmeny v mriežke návrhu. V druhom stĺpci výraz v riadku pole zobrazí vložený vo funkcii súčet a hodnota v riadku celkom sa zobrazí položka výraz namiesto položky súčet.

   Celková hodnota predaja: Sum ((1-[Podrobnosti objednávky]. Discount/100) * ([Podrobnosti objednávky]. Jednotková cena * [Orde r Podrobnosti]. Množstvo))

   Zobrazí sa štvrtého stĺpca. Tento stĺpec je kópiou druhého stĺpca, ale kritériá, ktoré ste zadali v druhom stĺpci sa zobrazí ako časť nového stĺpca.

Na začiatok stránky

Súčet údajov vo viacerých skupinách pomocou krížového dotazu

Krížový dotaz je špeciálny typ dotazu, ktorý zobrazuje výsledky v mriežke podobne ako hárok programu Excel. Krížové dotazy zhrnúť hodnoty a následne ich zoskupujú do dvoch množín faktov – jedna množina smerom nadol na boku (množina záhlaví stĺpcov) a druhý pozdĺž hornej (množina záhlaví stĺpcov). Tento obrázok znázorňuje súčasťou množinu výsledkov pre vzorový krížový dotaz:

Vzorový krížový dotaz

Zapamätajte si, že krížový dotaz nie vždy zaplní všetky polia v množine výsledkov, pretože tabuľky, ktoré používate v dotaze, nie vždy obsahujú hodnoty pre každý možný údajový bod.

Po vytvorení krížového dotazu, obyčajne zahrnuté údaje z viacerých tabuliek a sa vždy obsahovať tri typy údajov: údaje použité ako hlavičky riadkov, údaje použité ako hlavičky stĺpcov a hodnôt, ktoré chcete sčítať alebo inak spracovať.

Postup v tejto časti predpokladá, že v nasledujúcich tabuľkách:

Tabuľky objednávky

Order Date

Dátum dodania

Dodacia adresa – mesto

Prepravné

11/14/2005

11/15/2005

Jakarta

$55,00

11/14/2005

11/15/2005

Sydney

$76,00

11/16/2005

11/17/2005

Sydney

$87.00

11/17/2005

11/18/2005

Jakarta

43,00 dolár

11/17/2005

11/18/2005

Paríž

$105.00

11/17/2005

11/18/2005

Stuttgart

$112.00

11/18/2005

11/19/2005

Viedeň

$215.00

11/19/2005

11/20/2005

Miami

$525.00

11/20/2005

11/21/2005

Viedeň

198,00 dolárov

11/20/2005

11/21/2005

Paríž

$187.00

11/21/2005

11/22/2005

Sydney

$81.00

11/23/2005

11/24/2005

Jakarta

$92,00

V tabuľke Podrobnosti objednávky

Identifikácia objednávky

Názov produktu

Product ID

Jednotková cena

Quantity

Zľava

1

Vytvorenie vlastného klávesnice

12

$77.95

9

5%

1

Obrázok byrokrat-akcie

2

$78.88

4

7.5%

2

Cvičenie pre počítačových mágov! DVD!

7

$14,88

6

4 %

2

Magické obvodu počítača

4

$32.65

8

0

2

Počítačoví kúzelníci a bájne zvieratá

6

$78.50

4

0

3

Prístup! Hra!

5

22,95 dolárov

5

15 %

4

Programovateľná

1

12,95 dolárov

2

6 %

4

Skutočná lietajúca Pizza

8

$36.75

8

4 %

5

Riadenie externých 5,25 palec diskete (v rozsahu 1/4)

9

65,00 dolárov

4

10 %

6

Diagram relačnej databázy

3

$22,50

12

6,5 %

7

Čierne

11

$53.33

6

8 %

7

Diagram relačnej databázy

3

$22,50

4

9 %

Tieto kroky je vysvetlené vytvorenie krížového dotazu, aby skupiny celkový predaj podľa mesta. Dotaz používa dva výrazy na vrátenie formátovaného dátumu a predaj celkový.

Vytvorenie krížového dotazu

 1. Prejdite na kartu Vytvoriť a v skupine Ďalšie kliknite na položku Návrh dotazu.

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky dvakrát kliknite na tabuľky, ktoré chcete použiť v dotaze, a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  Každá tabuľka sa zobrazí ako okno v hornej časti návrhára dotazu.

  Ak používate vzorové tabuľky, dvakrát kliknite na tabuľky objednávky a Podrobnosti objednávky.

 3. Dvakrát kliknite na polia, ktoré chcete použiť v dotaze.

  Každé pole Názov sa zobrazí v prázdnu bunku v riadku pole v mriežke návrhu.

  Ak používate vzorové tabuľky, pridajte polia dodacia adresa – mesto a dátum dodania z tabuľky objednávky.

 4. V ďalšej prázdnu bunku v riadku pole skopírujte a prilepte alebo zadajte nasledujúci výraz: celkový predaj: Sum (CCur ([Podrobnosti objednávky]. [ Jednotka Price]*[Quantity]*(1-[Discount])/100)*100)

 5. Na karte Návrh v skupine Typ dotazu kliknite na položku Krížový.

  V mriežke návrhu sa zobrazí riadok celkom a v riadku krížová tabuľka.

 6. Kliknite na bunku v riadku celkom v poli Mesto a vyberte položku Zoskupiť podľa. To isté pre pole Dátum dodania. Zmeňte hodnotu v bunke celkom poľa celkový predaj výraz.

 7. V riadku krížová tabuľka nastavte bunku v poli mesto na Položku záhlavie riadka, nastavte pole Dátum dodania na Záhlavie stĺpca a nastavte pole celkový predaj na hodnotu.

 8. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Výsledky dotazu sa zobrazia v údajovom zobrazení.

Na začiatok stránky

Odkaz na agregačné funkcie

Táto tabuľka obsahuje zoznam a popis agregačných funkcií, ktoré poskytuje program Access v riadku Celkom a v dotazoch. Nezabudnite, že program Access poskytuje viac agregačných funkcií pre dotazy, ako pre riadok celkom. Tiež, ak pracujete s projektom programu Access (Access pripojené k databáze Microsoft SQL Server), môžete použiť väčšiu množinu agregačných funkcií, ktoré poskytuje server SQL Server. Ďalšie informácie o tejto množine agregačných funkcií nájdete v téme Microsoft SQL Server Books Online.

Funkcia

Popis

Ak nám e s typy údajov

Priemer

Vypočíta priemernú hodnotu v stĺpci. Stĺpec musí obsahovať údaje vo formáte čísla, meny alebo dátumu a času. Funkcia ignoruje hodnoty Null.

Číslo, mena, dátum a čas

Počet

Spočíta počet položiek v stĺpci.

Všetky typy údajov okrem komplexných a opakujúcich sa skalárne údaje, ako je napríklad stĺpec zoznamov s viacerými hodnotami.

Ďalšie informácie o zoznamoch s viacerými hodnotami nájdete v článkoch Sprievodca poľami s viacerými hodnotami a Pridanie alebo zmena vyhľadávacieho poľa, ktoré umožňuje uloženie viacerých hodnôt.

Maximum

Vráti položku s najvyššou hodnotou. Najvyššia hodnota je pre textové údaje, poslednú hodnotu abecedné – Access malé písmená. Funkcia ignoruje hodnoty null.

Číslo, mena, dátum a čas

Minimum

Vráti položky s najnižšou hodnotou. Pre textové údaje najnižšia hodnota je prvú hodnotu abecedné – Access malé písmená. Funkcia ignoruje hodnoty null.

Číslo, mena, dátum a čas

Smerodajná odchýlka

Opatrenia ako hodnoty odlišujú od priemeru (strednej hodnoty).

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete v článku zobrazenie súčtov stĺpcov v údajovom hárku.

Čísla, meny

Súčet

Spočíta položky v stĺpci. Funguje iba s údajmi vo formáte číslo a mena.

Čísla, meny

Rozptyl

Vypočíta štatistickú odchýlku všetkých hodnôt v stĺpci. Túto funkciu môžete použiť len pre číselné údaje alebo menu. Ak tabuľka obsahuje menej ako dva riadky, Access vráti hodnotu null.

Ďalšie informácie o používaní funkcií odchýlky nájdete v článku zobrazenie súčtov stĺpcov v údajovom hárku.

Čísla, meny

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×