Súčasné upravovanie dokumentu s inými autormi

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Keď ste spolupracovať s iní autori vytvoriť dokument, môžete ušetriť čas úpravou súčasne dokumentu namiesto tým samostatne. Ak chcete upraviť dokument v rovnakom čase, každý autor otvorí súbor v spoločnom umiestnení na serveri.

Ak chcete vy a vaši kolegovia na dokumente spolupracovať, použite spolutvorbu v reálnom čase a uvidíte zmeny vykonané ostatnými používateľmi. Spolupráca je jednoduchý proces, ktorý má tri kroky:

Dokument uložíte do OneDrivu alebo SharePointu Online, aby iní mohli pracovať v ňom.

Pozvite ľudí na spoločnú úpravu tohto dokumentu.

Keď otvoríte a pracovať v dokumentu vo Worde pre Mac 2016 hneď, ako sú vyrobené zobrazí zmien iných používateľov. Táto funkcia je len pre predplatiteľov služieb Office 365k dispozícii. Účastníkov získať nové funkcie a vylepšenia každý mesiac. Kliknite na tlačidlo na vyskúšanie alebo zakúpenie predplatného.

Najskôr uložíte dokument v OneDrive alebo SharePoint Online tak, aby sa ostatným na ňom mohlo pracovať. Ďalej môžete pozvať iných používateľov na úpravu s vami.

Na spoluprácu, musíte uložiť dokument vo OneDrive alebo SharePoint, aby iní majú k nemu prístup. Ďalšie informácie o ukladaní súborov vrátane Uložiť do iného umiestnenia v online službe nájdete v téme Uloženie súboru balíka Office pre Mac

 1. Vyberte položky zdieľať > pozvať ľudí.

  Vyberte položku zdieľať a potom vyberte možnosť pozvať ľudí

 2. Ak ste ešte neuložili dokumentu na OneDrive alebo SharePoint Online, zobrazí výzva na to. Vyberte umiestnenie a potom vyberte položku Uložiť.

 3. V dialógovom okne Pozvať ľudí zadajte mená alebo e-mailové adresy ľudí, ktoré chcete dokument zdieľať.

  Invite People dialog box

 4. (Voliteľné) Zahrnúť krátku správu.

 5. Začiarknutím políčka Môžete upraviť, a potom vyberte položku zdieľať.

  Ľudí, ktorých pozvete dostane e-mailovú správu s prepojením na zdieľaný dokument. Keď sa ľudia po kliknutí na prepojenie, ktoré ste odoslali, dokument sa otvorí v ich verzii programu Word alebo v aplikácii Word Web App.

 1. Otvorenie a úprava dokumentu vo Worde 2016 pre Mac alebo v aplikácii Word Web App.

 2. Vo Worde 2016 pre Mac, pozrite si tému počet osôb, ktoré práve upravujete dokument vedľa ikony zdieľať. Ikona Zdieľať Kliknite na ikonu zistiť, kto má povolenie na úpravu dokumentu a kto práve upravuje.

  V aplikácii Word Web App, sa zobrazia mená ľudí, úpravu dokumentu v pravom hornom rohu obrazovky.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť a obnoviť ikonu Uložiť zmeny do dokumentu a aktualizovať zmenami, ktoré vykonali iní. Uložiť a obnoviť

 4. Dostanete chybové hlásenie, ak zmeny sú v konflikte s aktualizáciami vykonanú niekto iný.

  Konfliktné zmeny správy

  Kliknite na položku vyriešiť.

 5. Na karte konflikty prijať zmeny, odmietnuť zmeny a pridávať komentáre.

  Karta Konflikty

  Keď ste skončili, uvidíte správu, aby sa vyriešili konflikty. Kliknite na položku Zavrieť zobrazenie konfliktov.

  Vyriešené konflikty

  Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Pozrite tiež

Spolupráca na wordových dokumentoch pomocou spolutvorby v reálnom čase

Dôležité: Môžete súčasne upravovať dokumenty vo formáte súborov .docx, ktoré sa nachádzajú v Microsoft OneDrive alebo na serveri, ktorý má nainštalovaný program Microsoft SharePoint Server 2010. Ak chcete pracovať so SharePointom v balíku Office for Mac, musíte mať Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac 2011 školský alebo Microsoft Office for Mac 2011 na štandardné.

Keď máte v počítači otvorený dokument, vidíte, kto upravuje dokument, kto upravuje konkrétny odsek aj to, kedy sú aktualizácie ostatných autorov k dispozícii na serveri.

Súčasné upravovanie dokumentu

Bublina 1 Iný autor, aktuálne upravte dokument.

Bublina 2 Všetci autori práve upravujete dokument

Bublina 3 Zmeny ostatných autorov sú dostupné na serveri

Keď uložíte zmeny na serveri, všetky aktualizácie od iných autorov sa automaticky obnoví v dokumente. Aktualizácie od iných autorov sú automaticky obnoviť iba v prípade, že nie sú v rozpore so zmenami, ktoré ste vykonali. Ak vy aj iný autor zmeniť tú istú položku, konflikt môže nastať. Ak konflikt vznikne pri ukladaní dokumentu, sa zobrazí výzva kontrola konfliktu a prijať alebo odmietnuť zmeny.

Uložením dokumentu do knižnice na lokalite SharePoint svojej organizácie získate vy a vaši kolegovia centrálne umiestnenie na prístup k dokumentu. Namiesto posielania príloh môžete odoslať prepojenie. Týmto spôsobom stačí udržiavať len jednu kópiu dokumentu. Keď ľudia vykonávajú revíziu, môžu ju robiť v tej istej kópii. Nemusíte zosúlaďovať viacero verzií a kópií toho istého dokumentu.

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Zdieľať a kliknite na položku Uložiť do SharePointu.

 2. Ak chcete pridať lokality SharePoint, kliknite na položku pridať umiestnenie   Pridať miesto , zadajte URL adresu do knižnice lokality SharePoint a kliknite na tlačidlo Pridať.

  Poznámka: Mnohé lokality SharePoint majú predvolene knižnicu Zdieľané dokumenty. Príkladom URL adresy s prepojením na túto knižnicu je http://fabrikam/shared%documents.

 3. Do poľa Uložiť ako zadajte názov dokumentu.

 4. V časti Posledné umiestnenia alebo Uložené umiestnenia kliknite na knižnicu SharePoint, do ktorej chcete dokument uložiť, a potom kliknite na položku Uložiť.

  Tip: Posledných niekoľko dokumentov, ktoré ste otvorili z lokality SharePoint, či už prostredníctvom balíka Office pre Mac, aplikácie Document Connection pre Mac alebo prehliadača, je uvedených v časti Posledné umiestnenia.

Keď uložíte dokument na OneDrive, sú uložené v centrálnom umiestnení, ku ktorým budete môžete pristupovať takmer odvšadiaľ. Aj keď ste mimo počítača, môžete pracovať na dokumente vždy, keď máte pripojenie k internetu. Uloženie dokumentu na OneDrive tiež uľahčuje chcete dokument zdieľať s inými používateľmi. Môžete odoslať prepojenie namiesto odosielania príloh. Týmto spôsobom si udržiavate iba jedinú kópiu dokumentu. Ak ľudia revízií, tak robia tú istú kópiu. Nemáte zosúladenie viacerých verzií a kópií dokumentu.

 1. V ponuke súbor ukážte na položku zdieľať a potom kliknite na položku Uložiť do OneDrive.

 2. Ak je to prvýkrát, čo ste sa pokúsili o prístup k OneDrive, zadajte svoje konto Windows Live ID a heslo a potom kliknite na položku Sign In.

  Ak používate Hotmail, Messenger alebo Xbox Live, konto Windows Live ID už máte. Ak ho nemáte, kliknutím na položku Získať Live ID si vytvorte nové konto Windows Live ID.

 3. Do poľa Uložiť ako zadajte názov dokumentu.

 4. V časti Osobné priečinky alebo Zdieľané priečinky kliknite na priečinok, do ktorého chcete uložiť dokument, a potom kliknite na položku Uložiť.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Otvoriť URL adresu.

 2. Do poľa URL zadajte URL adresu dokumentu umiestneného v SharePointe, napríklad http://fabrikam/shared%20documents/NázovDokumentu.docx.

  Poznámka: Musíte použiť URL adresu dokumentu v knižnici SharePoint. Nemôžete použiť URL adresu pre iné oblasti lokality SharePoint, ako je napríklad zoznam služby SharePoint alebo lokality najvyššej úrovne.

 3. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Poznámky: 

  • Dokument umiestnený v SharePointe môžete otvoriť aj v prehliadači. Ak chcete otvoriť dokument vo Worde, kliknite na položku Otvoriť vo Worde.

  • Ak chcete dokument upravovať samostatne a nie súčasne s ostatnými autormi, môžete súbor vziať z projektu na lokalite SharePoint. Keď vezmete súbor z projektu, ostatným autorom sa zablokuje možnosť úprav súboru a môžu ho iba čítať.

 1. Otvorte prehliadač a prihláste sa do OneDrive.

 2. Vyhľadajte a kliknite na dokument a potom kliknite na položku Otvoriť vo Worde.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Zistiť, kto vykonáva úpravy kdekoľvek v dokumente

  V stavovom riadku v dolnej časti okna kliknite na ikonu s číslom Ikona prítomnosti na paneli Spolupráca .

  Ak chcete s niekým komunikovať, kliknite na meno danej osoby a potom kliknite na spôsob komunikácie – napríklad odoslanie okamžitej správy.

  Zistiť, kto upravuje konkrétny odsek

  V dokumente kliknite na ikonu vedľa príslušného odseku.

  Ikona prítomnosti

  Ak chcete s niekým komunikovať, kliknite na meno danej osoby a potom kliknite na spôsob komunikácie – napríklad odoslanie okamžitej správy.

Keď uložíte zmeny na server, všetkým ostatným autorom, ktorí dokument upravujú, sa zobrazí oznámenie o dostupných aktualizáciách. Keď nie sú v konflikte s vašimi zmenami, v dokumente sa automaticky obnovia všetky aktualizácie od iných autorov. Vidíte, keď ostatní autori uložia zmeny na server, pretože v stavovom riadku v spodnej časti okna sa zobrazí hlásenie o dostupných aktualizáciách.

 1. V stavovom riadku v dolnej časti okna, kliknite na položku K dispozícii aktualizácie   Dostupné aktualizácie obnovenie dokumentov s aktualizáciami.

 2. V dialógovom okne Tento dokument sa obnovil s aktualizáciami ostatných autorov kliknite na položku OK.

  Zmeny sa uložia na serveri a aktualizácie, ktoré vykonali iní autori zobrazujú v dokumente sa ako sledované zmeny.

  Poznámky: 

  • Aktualizácie vykonané inými autormi sa automaticky obnovia iba vtedy, ak nie sú v konflikte s vašimi zmenami. Ak sú niektoré aktualizácie v konflikte s vašimi zmenami, konfliktné zmeny môžete pred uložením skontrolovať a rozhodnúť, ktoré zmeny prijať alebo odmietnuť.

  • Kliknite na položku Uložiť   Tlačidlo Uložiť a obnoviť na štandardnom paneli s nástrojmi na obnovenie dokumentov s aktualizáciami, ktoré vykonali iní autori.

Ak chcete sledovať zmeny, ktoré vykonali iní autori, zapnúť sledovanie zmien a uloženie dokumentu na serveri. Keď ste pripravení pozrieť aktualizácie od iných autorov, môžete vidieť, čo je pridaný do alebo z dokumentu sa odstránia. Pri používaní sledovania zmien sa môžete rozhodnúť, či chcete prijať alebo odmietnuť zmeny.

Upozornenie: Predtým, ako môžete prijať alebo odmietnuť zmeny iného autora zablokované oblasti, musíte odstrániť tohto autora bloku. Blok by ste mali odstrániť len v prípade, ak viete, že ostatní autori sú dokončení úprav dokumentu. V opačnom prípade môžete spustiť riziko vytvárania konflikty. Pomocou vrátenie   Tlačidlo Späť neobnoví blok.

 1. Kliknite na položku všetky oblasti, ktoré sú blokované od iných autorov a potom kliknite na položku odblokovať.

 2. Prijmite alebo odmietnite zmeny rovnako ako v akomkoľvek inom dokumente. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie sledovaných zmien.

 3. Po dokončení prijímania zmien uložte túto verziu dokumentu na server.

Pozrite tiež

Uloženie a obnovenie dokumentov na serveri

Blokovanie autorov

Riešenie konfliktných zmien

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×