RSQ (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie RSQ v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti druhú mocninu Pearsonovho korelačného koeficientu pre lineárnu regresiu údajových bodov zadaných v parametroch známe_y a známe_x. Ďalšie informácie nájdete v téme PEARSON (funkcia). Hodnotu r na druhú je možné interpretovať ako pomer rozptylu hodnôt y k rozptylu hodnôt x.

Syntax

RSQ(známe_y;známe_x)

Syntax funkcie RSQ obsahuje nasledovné argumenty:

 • Známe_y    Povinný argument. Pole alebo rozsah údajových bodov.

 • Známe_x    Povinný argument. Pole alebo rozsah údajových bodov.

Poznámky

 • Argumenty sú čísla, názvy, polia alebo referencie obsahujúce čísla.

 • Logické hodnoty a čísla v textovom formáte, ktoré zadáte priamo do zoznamu argumentov, sa zahrnú do výpočtu.

 • Ak pole alebo argument, ktorý je odkazom, obsahuje text, logické hodnoty alebo prázdne bunky, tieto hodnoty sa nevezmú do úvahy. Bunky, ktoré obsahujú nulu, sa však do úvahy vezmú.

 • Argumenty, obsahujúce chybové hodnoty alebo text, ktorý sa nedá skonvertovať na číslo, spôsobia chyby.

 • Ak sú polia známe_hodnoty_y a známe_hodnoty_x prázdne alebo majú rozdielny počet údajových bodov, funkcia RSQ vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

 • Ak parametre známe_y a známe_x obsahujú iba 1 údajový bod, funkcia RSQ vráti chybovú hodnotu #DELENIENULOU!

 • Pearsonov korelačný koeficient r sa vypočíta podľa vzorca:

  Rovnica

  kde x a y sú stredné hodnoty vzorky AVERAGE(známe_x) a AVERAGE(známe_y).

  RSQ vráti r2, čo je druhá mocnina tohto koeficientu korelácie.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Známa hodnota y

Známa hodnota x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Vzorec

Popis

V ýsledok

=RSQ(A3:A9; B3:B9)

Druhá mocnina Pearsonovho koeficientu korelácie údajových bodov v rozsahoch A3:A9 a B3:B9.

0,05795

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×