Vytvorenie databázy Accessu

Počítačová databáza alebo webová aplikácia?

Rozhodnutie o vytvorenie počítačovej databázy alebo webovej aplikácie Access

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ikona šablóny Access webovej aplikácie Ikona šablóny počítačovej databázy programu Access

Šablóny programu Access web app mať globálny ikonu na pozadí.

Šablóny počítačovej databázy programu Access sa ikona tabuľka na pozadí.

Po otvorení programu Access 2016, sa zobrazí v galérii šablón. Váš prvým krokom pri vytváraní databázy sa rozhodnúť, či chcete vytvoriť webovú aplikáciu Accessu alebo počítačovej databázy programu Access. Rozhodnutie záleží na nástroje, ktoré máte k dispozícii a na špecifické ciele. Rozhodnúť medzi Access web app alebo počítačovú databázu, zvážte nasledovné:

Dôležité informácie o návrhu

Existujú tri dôležité návrh úvahy zvážiť prvý.

IT požiadavky

Použite webovú aplikáciu Accessu, ak:

Použite počítačovú databázu, ak:

Používate Office 365 so službou SharePoint Online alebo ak používate lokálneho servera SharePoint Server 2013 alebo 2016 servera SharePoint s Access Services a SQL Server 2012 (alebo novšia verzia).

Nepoužívate SharePoint alebo ak váš plán služieb Office 365 neobsahuje SharePointu Online.

Chcete spoľahlivosť, zabezpečenie a spravovateľnosť ukladania údajov v databáze Microsoft Azure SQL alebo na serveri SQL Server.

Vyžadujete lokálnu databázu na ukladanie údajov alebo potrebujete zlúčiť údaje z rozličných lokálnych zdrojov údajov.

Chcete mať prístup k najnovším funkciám služieb Access Services hneď, ako budú k dispozícii.

Vám nevadí vám čakať na nasledujúce vydanie programu Access používať jeho najnovšie funkcie.

Prístup k údajom a návrh

Použite webovú aplikáciu Accessu, ak:

Použite počítačovú databázu, ak:

Osoby v organizácii aj mimo nej potrebujú získať prístup k údajom z ľubovoľného umiestnenia a z rozličných zariadení.

Každý sa môže pripojiť k počítaču, v ktorom je uložená databázy programu Access a s najväčšou pravdepodobnosťou bude používať databázu zo stolného alebo prenosného počítača.

Každý, kto potrebuje vytvoriť alebo upraviť webovú aplikáciu Accessu má Access 2016.

Váš tím vytvára a upravuje databáz s rozličnými verziami programu Access.

Každý používateľ s povolením môžete zobraziť a upraviť údaje aj v prípade, že nemajú prístup.

Ste ochotní uistite sa, že každý používateľ databázy má Access alebo má nainštalovaný Access Runtime.

Obchodné ciele a požiadavky

Použite webovú aplikáciu Accessu, ak:

Použite počítačovú databázu, ak:

Vyžadujete jednoduché zostavy alebo ste OK s používať počítačovú databázu na prepojenie s údajmi v aplikácii Access web app pre komplexnejšie zostavy.

Chcete mať úplnú kontrolu nad vzhľadom a prostredím používania databázy.

Problém, ktorý sa snažíte vyriešiť, nevyžaduje rozšírené funkcie databázy.

Chcete redistribuovať klientske rozhranie databázy pri každej zmene návrhu.

Chcete jednoduchý, intuitívny vzhľad a prostredie používateľského rozhrania.

Máte komplexné vykazovanie, nielen jednoduchý súhrn správy, ktoré sú uvedené v programe Access web apps (napríklad, budete musieť integrovať ďalšie databázy do zostavy alebo formátovanie zostavy).

Chcete, aby zmeny návrhov boli okamžite k dispozícii.

Potrebujete rozšírené funkcie ako:

 • Visual Basic for Applications.

 • Prepojenie na externé údaje, zoznamy lokality SharePoint nie len iba na čítanie.

 • Používanie aktualizácií alebo krížových dotazov.

 • Importovanie údajov z XML, údajových služieb, HTML dokumentov alebo priečinkov programu Outlook.

Podrobné rozdiely medzi aplikácie Access web apps a počítačových databáz

Na pomoc pri tou správnou voľbou, v nasledujúcich tabuľkách sú zdôraznené mnohé rozdiely medzi aplikácie Access web apps a počítačových databáz programu Access.

Začíname

Funkcia

Aplikácie Access web app

Počítačovú databázu programu Access

Šablóny

Webové šablóny aplikácií sú k dispozícii z Office obchodu a v programe Access.

Šablóny tabuliek sú k dispozícii pri vytváraní tabuliek.

Šablóny počítačových databáz sú k dispozícii na lokalite Office.com a v programe Access.

Časti aplikácie, ktoré sú šablóny obsahujúce viacero databázových objektov, sú dostupné v galérii častí aplikácie.

Časti typov údajov sú k dispozícii pre polia.

Povolenia

Povolenia sa dedia z lokality SharePoint, kde sa vytvára webovej aplikácie.

Nastaviť povolenia pre jednotlivcov na základe povolení systémových súborov.

Šifrovanie databázy pomocou hesla.

Nástroje na zadávanie údajov, zobrazovanie údajov a úpravu štruktúry databázy

Zadávanie a zobrazenie údajov pomocou webového prehliadača.

Na vytvorenie alebo úpravu aplikácie Access web app je potrebný prístup.

Prístup alebo Access Runtime (k dispozícii v rámci programu Access alebo bezplatne stiahnuť) sa vyžaduje na zadávanie a zobrazenie údajov.

Na vytvorenie alebo úpravu databázy sa vyžaduje prístup.

Ukladanie údajov

Oblasť

Aplikácie Access web app

Počítačovú databázu programu Access

Kde sa ukladajú údaje

Ak používate Office 365 so službou SharePoint Online, údaje sa ukladajú do databázy Microsoft SQL Azure.

Ak používate vlastné lokálne nasadenie pre SharePoint Server 2013 alebo 2016 SharePointu, údaje sa ukladajú lokálne na serveri SQL Server.

Údaje sa ukladajú v lokálnej databáze programu Access.

Vyžaduje sa SQL Server

Ak používate Office 365 so službou SharePoint Online, SMicrosoft hosťuje v databáze Microsoft Azure SQL databázy za vás.

Ak používate vlastné nasadenie serverov SharePoint Server 2013 alebo SharePoint 2016, SQL Server sa vyžaduje.

SQL Server nie je potrebný.

Veľkosť databázy

Ak používate SharePoint Online, limitu pre veľkosť databázy je 1 gigabajty (GB).

Ak používate SharePoint Server 2013 alebo SharePoint 2016 a lokálneho servera SQL Server, veľkosť databázy sa ovláda pomocou servera SQL Server.

Ak v ktoromkoľvek z týchto prípadov plánujete zálohovať svoje údaje uložením balíka aplikácie, komprimované údaje nesmú byť väčšie než 100 MB.

Viac než 2 GB ukladacieho priestoru sú k dispozícii pre údaje a objekty.

Zadávanie údajov

Úloha

Aplikácie Access web app

Počítačovú databázu programu Access

Kopírovanie a prilepenie z Excelu, Wordu a iných zdrojov

Áno, môžete prilepiť údajov do programu Access z iných zdrojov.

Áno, môžete prilepiť údajov do programu Access z iných zdrojov.

Zdroj importovania údajov

Excel

Databázy ODBC programu Access, napríklad SQL Server

Textové súbory alebo súbory s položkami oddelenými čiarkou (CSV)

Zoznamy lokality SharePoint

Excel

Databázy ODBC programu Access, napríklad SQL Server

Text alebo CSV súborov

Zoznamy lokality SharePoint

XML

Údajové služby

Dokumenty vo formáte HTML

Priečinky programu Outlook

Pripojenie údajov do tabuľky

Skopírujte údaje do novej tabuľky. Skopírujte a prilepte údaje do existujúcej tabuľky manuálne alebo pomocou údajového makra.

Pripojenie údajov do tabuľky pomocou Sprievodcu importom.

Miesta, kde sa nachádzajú údaje, na ktoré možno prepájať

Zoznamy lokality SharePoint (iba na čítanie)

Excel

Databázy ODBC programu Access, napríklad SQL Server

Text alebo CSV súborov

Zoznamy lokality SharePoint

Dokumenty vo formáte HTML

Priečinky programu Outlook

Štruktúra databázy

Oblasť

Aplikácie Access web app

Počítačovú databázu programu Access

Tabuľky

Šablóny tabuliek sú k dispozícii.

Tabuľky možno skryť.

Šablóny častí aplikácie sú k dispozícii.

Vzťahy tabuľky

Vytvorenie typu údajov vyhľadávanie vytvára vzťah. Ak chcete zobraziť informácie o vzťahu, vyberte vyhľadávacie pole a potom vyberte položku Upraviť vyhľadávacie polia.

Vzťahy tabuliek sú zobrazené v okne vzťahy.

Dotazy

Žiadne akčné dotazy sú k dispozícii.

Na aktualizáciu, pripojenie a odstránenie sa používajú údajové makrá.

Akčné dotazy sú k dispozícii.

Krížové dotazy sú k dispozícii.

Formuláre a zobrazenia

Vo webových aplikáciách Accessu formuláre sa nazývajú zobrazenia.

Návrhár interaktívneho zobrazenia je k dispozícii.

Je možné zobraziť miniatúry.

Typy zobrazení:

 • podrobnosti zoznamu,

 • údajový hárok,

 • Prázdne (pre vlastné Prepínacie panely, automaticky otváraných okien obsahujúce jeden záznam a viac)

 • Súhrnné (skupina založená na poli, vypočítanie súčtu, priemeru, automaticky otváraných okien sú k dispozícii na detaily)

Sprievodca formulárom je k dispozícii.

Typy formulárov:

 • viaceré položky,

 • údajový hárok,

 • rozdelené zobrazenia,

 • modálne dialógové okná.

Rozloženie formulára

 • Prichytenie k mriežke.

 • Ovládacie prvky možno usporiadať a upraviť do istej miery.

 • Prispôsobiteľný panel s akciami.

Ovládací prvok pixel by pixel, rozdelené formuláre, čiastkové formuláre, ovládacie prvky a modálne dialógové okná sú k dispozícii.

Ovládacie prvky zadávania údajov

Všetky základné ovládacie prvky sú k dispozícii, vrátane:

 • Kaskádových ovládacích prvkov (iba pre Office 365)

 • súvisiacich položiek,

 • automatického dokončovania.

Doplnkové webové, navigácia a ovládacie prvky grafu sú k dispozícii.

Hľadanie údajov

Možnosti sú k dispozícii v používateľskom rozhraní a pri použití funkcie vlastného návrhu.

Zostavy

Jednoduchý súhrn a zobrazenia zoskupovania sú k dispozícii.

Pre tradičné zostavy programu Access, použite samostatnú počítačovú databázu programu Access, ktorý je pripojený k databáze Microsoft Azure SQL ukladajú údaje z webovej aplikácie Accessu.

Vytvoriť vlastné zostavy.

Makrá

Použite makrá, ktoré sú k dispozícii na automatizovanie používateľského rozhrania a operácii s údajmi.

Použiť makrá alebo jazyk VBA na automatizovanie používateľského rozhrania a operácii s údajmi.

Ovládacie prvky a údajové objekty ActiveX

Ovládacie prvky a údajové objekty ActiveX nie sú k dispozícii.

Ovládacie prvky a údajové objekty ActiveX sú k dispozícii.

E-mailové upozornenia

V službách Office 365 pomocou údajových makier môžete odoslať e-mailové oznámenia.

Použite makrá, ak chcete odoslať e-mailové oznámenia

Nástroje

Nástroj

Aplikácie Access web app

Počítačovú databázu programu Access

Sprievodca analyzátora tabuľky na identifikáciu redundantných údajov

Sprievodca analyzátora tabuľky nie je k dispozícii.

Identifikáciu redundantných údajov pomocou Sprievodcu analýzou tabuľky.

Zhutnenie a oprava

Zhutnenie a oprava nástroje nie sú k dispozícii.

Zhutnenie a oprava nástroje sú k dispozícii.

Dokumentácia databázy

Dokumentácia databázy nie je k dispozícii.

Dokumentácia databázy je k dispozícii.

Performance Analyzer

Performance Analyzer nie je k dispozícii.

Performance Analyzer je k dispozícii.

Zálohovanie a obnovovanie procesov pre údaje a štruktúru

Hoci je databáza uložená v Microsoft Azure, odporúča sa pravidelné lokálne zálohovanie.

Zálohovať, premiestniť alebo nasadiť webovú aplikáciu Accessu tak, že ju uložíte ako balík aplikácie.

Zabaľte len štruktúru webovej aplikácie alebo webovej aplikácie štruktúry a údaje.

Údaje alebo údaje a štruktúru môžete zálohovať uložením databázového súboru.

Chcete sa dozvedieť viac?

Mám vytvoriť accessovú aplikáciu alebo accessovú počítačovú databázu?

Školenie pre Excel

Školenie pre Outlook

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×