Rozhodnutie o dôverovaní databáze

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Program Microsoft Office Access 2007 používa nový model zabezpečenia, ktorý je jednoduchší ako predchádzajúce verzie. V programe Access 2007 označíte, či dôverujete databáze, a všetky ďalšie rozhodnutia týkajúce sa zabezpečenia sa automaticky urobia na základe vášho rozhodnutia o dôverovaní. V tomto článku sa uvádza, akým spôsobom funguje princíp dôveryhodnosti v programe Access 2007, ako sa odlišuje u predchádzajúcich verzií, a aké sú faktory ktoré by ste mali zvážiť pri rozhodovaní o dôveryhodnosti databázy.

Tento článok nevysvetľuje používanie digitálnych podpisov v procese rozhodovania o dôveryhodnosti. Ďalšie informácie nájdete v téme Prejavenie dôvery pridaním digitálneho podpisu.

Obsah tohto článku

Prehľad

Faktory na zváženie počas rozhodovania o dôverovaní databáze

Spôsoby dôverovania databáze

Prehľad

Ak ste v starších verziách programu Access používali funkcie zabezpečenia, museli ste pri otváraní databázy urobiť niekoľko rozhodnutí. Mohli ste si napríklad vybrať úroveň zabezpečenia (nízka, stredná alebo vysoká) a mohli ste sa rozhodnúť, či chcete spustiť potenciálne nebezpečný kód. Keď otvárate databázu v programe Access 2007, už viac nemusíte prijímať podobné rozhodnutia. Access 2007 štandardne zakáže akýkoľvek potenciálne škodlivý kód alebo iné súčasti v databáze bez ohľadu na verziu programu Access, ktorú ste použili na vytvorenie databázy.

Keď program Access zakáže obsah, informuje používateľa o akcii formou zobrazenia panela hlásení.

Panel hlásení

Ak sa zobrazí panel hlásení, môžete si vybrať, či budete dôverovať zakázanému obsahu v databáze. Ak sa rozhodnete zakázanému obsahu dôverovať, môžete na to použiť dva rôzne spôsoby:

 • Dôverovanie databáze iba počas aktuálnej relácie (keď je databáza otvorená)    Kliknite na položku Možnosti na paneli hlásení. Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom môžete vybrať, že budete dôverovať databáze. Keď vyberiete túto možnosť, musíte tento postup zopakovať vždy, keď budete otvárať databázu.

 • Trvalé považovanie databázy za dôveryhodnú    Umiestnite databázu do dôveryhodného umiestnenia,  t. j. do priečinka na jednotke alebo v sieti, ktorý je označený ako dôveryhodný. Keď vyberiete túto možnosť, panel hlásení sa prestane zobrazovať a keď databáza ostane umiestnená v dôveryhodnom umiestnení, obsah databázy nebudete musieť povoľovať.

Ak nechcete považovať obsah databázy za dôveryhodný, ignorujte alebo zavrite panel hlásení. Ak budete panel hlásení ignorovať alebo ho zavriete, aj naďalej môžete prezerať údaje v databáze a používať súčasti databázy, ktoré program Access nezakázal.

Na začiatok stránky

Faktory na zváženie počas rozhodovania o dôverovaní databáze

Skôr než sa rozhodnete, či budete považovať databázu za dôveryhodnú, mali by ste zvážiť nasledujúce faktory.

 • Vlastná politika zabezpečenia    Vy alebo vaša spoločnosť môže používať politiku zabezpečenia, ktorá uvádza spôsob manipulácie s databázovými súbormi programu Access. Môžete napríklad disponovať robustným zálohovacím systémom a rozhodnete sa, že budete dôverovať väčšine databázových súborov (ak neexistuje špecifický dôvod na to, aby to bolo inak). Taktiež môžete mať nie príliš moderný zálohovací systém a chcete byť veľmi opatrní počas rozhodovania o tom, či budete dôverovať databáze.

 • Cieľ    Keď program Access zakáže v databáze obsah, ktorému nedôverujete, neznamená to, že sa zablokuje aj váš prístup k údajom v danej databáze. Ak chcete prezerať údaje v databáze a nechcete vykonávať žiadne akcie, ktoré nemusia byť bezpečné (napríklad spustenie akčného dotazu alebo používanie niektorých akcií makra), nemusíte považovať databázu za dôveryhodnú. Ak nemáte istotu, či je daná akcia bezpečná, môžete sa pokúsiť vykonať akciu vtedy, keď je obsah databázy zablokovaný režimom zákazu. Ak je akcia potenciálne nebezpečná, za týchto okolností sa zablokuje.

 • Zdroj databázy    Ak ste vytvorili databázu sami alebo viete, že pochádza z dôveryhodného zdroja, môžete sa rozhodnúť, že jej budete dôverovať. Ak databáza pochádza z potenciálne nedôveryhodného zdroja, môžete ju považovať za nedôveryhodnú dovtedy, kým nezískate istotu, že jej obsah je bezpečný.

 • Obsah databázového súboru    Ak na základe ďalších informácií nemôžete prijať rozhodnutie o dôverovaní, môžete zvážiť možnosť dôkladného preskúmania obsahu databázy a zistiť, aký potenciálne nebezpečný obsah môže databáza obsahovať. Po vykonaní komplexnej kontroly a overení bezpečnosti obsahu sa môžete rozhodnúť dôverovať databáze.

 • Zabezpečenie umiestnenia, v ktorom je databáza uložená    Aj keď viete, že obsah databázového súboru je bezpečný, ale súbor je uložený na mieste, ktoré nie je úplne zabezpečené, môže sa stať, že niekto do databázy vloží nebezpečný obsah. Počas rozhodovania o dôverovaní databázovým súborom uloženým na miestach, ktoré nemusia byť zabezpečené, postupujte opatrne.

Na začiatok stránky

Spôsoby dôverovania databáze

Keď sa rozhodnete, že budete dôverovať databáze, môžete ju označiť za dôveryhodnú raz, a povoliť obsah databázy pre konkrétnu reláciu, alebo ju môžete označiť za dôveryhodnú na neurčitý čas tak, že umiestnite databázový súbor do dôveryhodného umiestnenia.

Povolenie obsahu databázy pre reláciu

Ak chcete povoliť obsah databázy pre reláciu, použite panel hlásení.

Panel hlásení

Panel hlásení sa zobrazuje pod pásom s nástrojmi a je súčasťou používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent.

Použitie panela hlásení na povolenie obsahu

Ak sa panel hlásení nezobrazuje, môže byť skrytý alebo neaktívny. Ak ho chcete použiť, musíte ho najskôr zobraziť alebo zapnúť.

Zobrazenie panela hlásení

Ak sa panel hlásení zobrazuje, môžete tento krok vynechať.

 • Na karte Databázové nástroje vyberte v skupine Zobraziť/skryť začiarkavacie políčko Panel hlásení.

  Ak je začiarkavacie políčko Panel hlásení neaktívne, môžete ho zapnúť.

Povolenie panela hlásení

Ak je začiarkavacie políčko Panel hlásení zapnuté, môžete tento krok vynechať.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Access.

 2. Na ľavej table dialógového okna Možnosti programu Access kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti.

 3. Na pravej table v časti Centrum dôveryhodnosti programu Microsoft Office Access kliknite na položku Nastavenia centra dôveryhodnosti.

 4. Na ľavej table dialógového okna Centrum dôveryhodnosti kliknite na položku Panel hlásení.

 5. Na pravej table kliknite na položku Po zablokovaní obsahu zobraziť panel hlásení vo všetkých aplikáciách a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete použiť zmenené nastavenie, zavrite databázu a znova ju otvorte.

Po zobrazení a povolení panela hlásení môžete panel hlásení použiť na povolenie obsahu.

Povolenie obsahu pomocou panela hlásení
 1. Na paneli hlásení kliknite na položku Možnosti.

 2. V dialógovom okne Možnosti zabezpečenia balíka Microsoft Office kliknite na položku Povoliť tento obsah a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Povolenie databázy v predvolenom nastavení

Ak chcete určiť, že daná databáza je dôveryhodná a mala by byť predvolene povolená, overte, či sa databázový súbor nachádza v dôveryhodnom umiestnení. Dôveryhodné umiestnenie je priečinok alebo cesta k súboru v počítači, alebo umiestnenie na Intranete, z ktorého sa spúšťanie kódu považuje za bezpečné. Predvolené dôveryhodné umiestnenia sú priečinky Šablóny, Doplnky a Po spustení. Taktiež môžete určiť vlastné dôveryhodné umiestnenia.

Tip: Ak chcete zistiť cestu k aktuálnej databáze, kliknite na tlačidlo Microsoft Office, potom kliknite na položku Správa a potom na položku Vlastnosti databázy. Úplná cesta k aktuálnemu umiestneniu databázy je uvedená na karte Všeobecné dialógového okna Vlastnosti databázy.

Premiestnenie databázového súboru do dôveryhodného umiestnenia

 • Otvorte priečinok, v ktorom sa databázový súbor momentálne nachádza a potom skopírujte databázový súbor do dôveryhodného umiestnenia.

Určenie dôveryhodného umiestnenia

 1. Na paneli hlásení kliknite na položku Možnosti.

 2. V dolnej časti dialógového okna Možnosti zabezpečenia balíka Microsoft Office kliknite na položku Otvoriť centrum dôveryhodnosti.

 3. Na ľavej table dialógového okna Centrum dôveryhodnosti kliknite na položku Dôveryhodné umiestnenia.

 4. Ak chcete pridať umiestnenie v sieti, na pravej table začiarknite políčko Povoliť dôveryhodné umiestnenia v osobnej sieti.

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať nové umiestnenie .

 6. V dialógovom okne Dôveryhodné umiestnenie balíka Microsoft Office vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Do poľa Cesta zadajte celú cestu k umiestneniu, ktoré chcete pridať.

  • Kliknutím na položku Prehľadávať sa premiestnite do umiestnenia.

 7. Ak chcete určiť, aby boli za dôveryhodné považované aj podpriečinky nových dôveryhodných umiestnení, začiarknite políčko Podpriečinky tohto umiestnenia sú tiež dôveryhodné.

 8. Do poľa Popis môžete voliteľne zadať popis dôveryhodného umiestnenia.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×