Rozdiely v používaní dokumentu v prehliadači a vo Worde

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Microsoft Word Online umožňuje vykonávať základné úpravy a zmeny formátovania dokumentu vo webovom prehliadači. Na rozšírené funkcie použite v aplikácii Word Online príkaz Otvoriť vo Worde. Keď dokument uložíte vo Worde, uloží sa na webovej lokalite, na ktorej ste ho otvorili v aplikácii Word Online.

Dokument, ktorý otvoríte v aplikácii Word Online, je rovnaký ako dokument, ktorý otvoríte v počítačovej aplikácii Word, niektoré funkcie však v týchto dvoch prostrediach fungujú odlišne.

Poznámka: Ak používate Word Online so SharePointom 2010, pozrite si túto verziu témy rozdiely pri používaní dokumentu v prehliadači a v programe Word.

Obsah článku

Formáty súborov podporované v aplikácii Word Web App

Funkcie podporované pri zobrazovaní a tlači

Funkcie odlišné v prehliadači a na pracovnej ploche

Otváranie a ukladanie

Úprava a formátovanie

Posúdenie

Objekty

Formáty súborov podporované v aplikácii Word Online

V aplikácii Word Online sa otvoria dokumenty v týchto formátoch:

  • Dokument programu Word (.docx)

  • Šablóna programu Word (.dotx)

  • Dokument programu Word s povolenými makrami (.docm) alebo šablóna programu Word s povolenými makrami (.dotm)
    Dokument možno otvoriť, ale makrá sa nespustia.

  • Dokument programu Word 97-2003 (.doc) alebo šablóna programu Word 97-2003 (.dot)
    Word Online zobrazí dokumenty v týchto formátoch, ale po úprave dokumentu v prehliadači aplikácia Word Online uloží novú kópiu dokumentu vo formáte .docx alebo .dotx. Word Online neukladá dokumenty vo formátoch .doc alebo .dot.

  • Text vo formáte OpenDocument (.odt)

  • Formát PDF (Portable Document Format)

V aplikácii Word Online sa nedajú otvoriť dokumenty v iných formátoch súborov. Nepodporované sú napríklad tieto typy formátov: RTF, HTML a MHTML.

Na začiatok stránky

Funkcie podporované pri zobrazovaní a tlači

Pri zobrazení alebo tlač dokumentu vo Word Online, dokument vyzerá rovnako ako v Rozloženie pri tlači zobrazenie vo Worde počítačovej cca Word Online používa na čítanie súborov PDF, ak chcete tlačiť dokumenty (pozri zoznam podporované programy na čítanie PDF). Ak chcete funkcie programu Word na tlač (napríklad nastavenie okrajov strany), kliknite na položku Otvoriť v programe Word a vytlačiť v počítačovej aplikácii Word.

Pri zobrazovaní dokumentu fungujú niektoré funkcie v prehliadači inak ako v počítačovej aplikácii Word. Ak chcete použiť funkcie, ktoré nie sú k dispozícii v aplikácii Word Online, kliknite na položku Otvoriť vo Worde.

Táto funkcia

Funguje v aplikácii Word Online nasledovne

Zobrazenie Rozloženie pri tlači

V zobrazení na čítanie aplikácia Word Online zobrazí dokument rovnako ako pri zobrazení Rozloženie pri tlači. Ďalšie zobrazenia, ktoré sú k dispozícii v počítačovej aplikácii Word (Prehľad, Koncept, Webové rozloženie, Zobrazenie na čítanie na celú obrazovku ), nie sú v aplikácii Word Online k dispozícii. V aplikácii Word Online nie je k dispozícii ani navigačná tabla, zobrazenie vedľa seba ani rozdelené okná.

Pravítka a mriežky

Word Online nezobrazuje pravítka ani mriežky.

Na začiatok stránky

Funkcie odlišné v prehliadači a v počítači

Keď robíte úpravy dokumentu v Word Online, dokument je uvedený v zobrazení na úpravy tak, že môžete upraviť a formátovať text. Zobrazenie na úpravy sa nezobrazujú stránky formátovania, napríklad okraje alebo zlomy strán, titulné strany alebo hlavičky a päty. Okrem toho rôzne druhy objekty sa zobrazia ako zástupné symboly.

Spôsob, akým aplikácia Word Online podporuje funkcie, ktoré možno použiť v dokumentoch, je popísaný v nasledujúcich tabuľkách. Ak chcete použiť funkcie nad rámec funkcií, ktoré sú k dispozícii v aplikácii Word Online, kliknite na položku Otvoriť vo Worde.

Otváranie a ukladanie

Táto funkcia

Funguje v aplikácii Word Online nasledovne

Správa prístupových práv k informáciám (IRM)

Outlook Web App prílohy a knižnice SharePoint, ktoré sú prístupových práv k informáciám, Word Online sa otvoria dokumenty na čítanie, ale nie na úpravu. Ochranou IRM nie je možné pridať do dokumentov v Word Online.

Ochrana heslom

V aplikácii Word Online sa nedajú otvoriť dokumenty zašifrované heslom.

Povolenie na úpravu

Dokument, ktorý vyžaduje zadanie hesla na úpravu, sa v aplikácii Word Online otvorí v zobrazení na čítanie a nie je ho možné upravovať v prehliadači. Obmedzenia úprav odstránite kliknutím na položku Otvoriť vo Worde.

Správa verzií

Verzie sa spravujú na serveri, nie v aplikácii Word Online. Ak je dokument uložený v službe OneDrive, použite funkciu História verzií v službe OneDrive. Ak je dokument uložený v knižnici služby SharePoint, skontrolujte, či je funkcia História verzií pre knižnicu konfigurovaná.

Úprava a formátovanie

Táto funkcia

Funguje v aplikácii Word Online nasledovne

Kopírovanie a prilepenie

Kopírovanie a prilepenie textu a kopírovanie a prilepenie obrázkov z webu. Text je formátovaný tak, aby po prilepení zodpovedal okolitému textu v aplikácii Word Online.

Formátovanie písma

Použite tučné písmo, kurzívu, podčiarknutie, prečiarknutie, horný index, dolný index, štýl písma, veľkosť, farbu, zvýraznenie. Formátovanie písma je možné aj vymazať.

Formátovanie odsekov

Zarovnanie odsekov vľavo, vpravo alebo na stred, zápis textu sprava doľava alebo zľava doprava, zväčšenie alebo zmenšenie zarážok, úprava riadkovania, formátovanie odsekov ako zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu. Formátovanie je možné aj vymazať.

Číslovanie a odrážky

Použite niektorý z viacerých vstavaných štýlov číslovania a odrážok.

Štýly

Použite niektorý zo vstavaných štýlov galérie. Formátovanie je možné aj vymazať. V aplikácii Word Online sa nedajú vytvárať nové štýly alebo upravovať štýly.

Hľadanie

Hľadanie je k dispozícii iba v zobrazení na čítanie. Hľadanie a nahradenie nie je v aplikácii Word Online k dispozícii.

Lupa

Lupa je k dispozícii len v zobrazení na čítanie. Na priblíženie alebo vzdialenie zobrazenia na čítanie použite nastavenie zobrazenia v prehliadači.

Zlomy riadkov a zlomy strán

Zlomy riadkov a strán sa zobrazujú v zobrazení na čítanie. V zobrazení na úpravy vyzerajú zlomy riadkov rovnako ako zlomy odsekov. Zlomy strán nie sú označené.

Stĺpce

V aplikácii Word Online sa rozloženie strany zachová, ale nemožno ho upraviť.

Motív, farba strany, vodotlač

V aplikácii Word Online sa motív a pozadie strany v dokumente zachovajú, ale nemožno ich upraviť.

Spolutvorba

V aplikácii Word Online môže spolupracovať viacero autorov. Spolutvorba funguje v programe Word 2010 alebo novšom a v programe Word for Mac 2011.

Revízia

Táto funkcia

Funguje v aplikácii Word Online nasledovne

Nástroje korektúry

Skontrolujte pravopis a nastavte jazyk korektúry pomocou vstavaného slovníka. Aplikácia Word Online nepoužíva vlastný slovník a neobsahuje kontrolu pravopisu, preklad ani synonymický slovník.

Automatické opravy

Word Online opravuje počas písania bežné chyby, napríklad prehadzuje písmená, ktoré boli napísané v nesprávnom poradí (napríklad „lae“ zmení na „ale“). Ak Word Online urobí neželanú opravu, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Z ju vrátite. Na rozdiel od počítačovej aplikácie Word nie je v aplikácii Word Online možné podľa potreby prispôsobiť možnosti automatických opráv.

Sledované zmeny

Sledované zmeny sa zobrazia v zobrazení na čítanie. Kliknutím na položku Otvoriť vo Worde zapnete alebo vypnete sledovanie zmien.

Objekty

Táto funkcia

Funguje v aplikácii Word Online nasledovne

Hypertextové prepojenia

Vkladanie, úprava a sledovanie hypertextových prepojení. Fungujú aj prepojenia na záložky a krížové odkazy. V aplikácii Word Online možno upraviť zobrazený text, ale nie cieľ prepojení.

Tabuľky

Vložte tabuľky. Vyberte tabuľku, stĺpec, riadok alebo bunku, odstráňte tabuľku, stĺpec alebo riadok, vložte riadky a stĺpce, zarovnajte text bunky doľava, doprava alebo na stred. Zložitejšie funkcie tabuliek, napríklad štýly tabuliek, veľkosť bunky, smer textu a spôsob zoradenia, sa v dokumente zachovajú, ale nemožno ich konfigurovať v aplikácii Word Online.

Obrázky

Vloženie obrázkov alebo objektov ClipArt uložené v počítači alebo z Bingu. Môžete použiť počet štýly obrázkov, napíšte alternatívny text a zmena veľkosti, ale obrázky sa nedajú presunúť na nové miesto. Namiesto toho stlačením klávesov Ctrl + X Vystrihnúť a potom stlačením klávesov Ctrl + V do nového umiestnenia Prilepiť. Zložitejšie funkcie na prácu s obrázkami, ako je napríklad orezanie, nie sú k dispozícii v Word Online. Je možné vytvoriť snímok obrazovky priamo v Word Online, ale snímky obrazovky v časti dokumentu Zobraziť ako obrázky v Word Online.

Tvary, grafy, textové polia, grafické prvky SmartArt a WordArt

Zobrazia sa v dokumente v očakávanej podobe v zobrazení na čítanie. V zobrazení na úpravu sa zobrazia ako zástupné symboly, ktoré možno odstrániť, ale nie upraviť. V aplikácii Word Online ich nemožno premiestniť ani zmeniť ich veľkosť.

Rovnice, symboly, písanie rukou

Zobrazia sa v dokumente v očakávanej podobe v zobrazení na čítanie. V zobrazení na úpravu sa zobrazia ako zástupné symboly, ktoré možno odstrániť, ale nie upraviť. V aplikácii Word Online ich nemožno premiestniť ani zmeniť ich veľkosť.

Polia, ovládacie prvky obsahu, titulná strana

Zobrazia sa v dokumente v očakávanej podobe v zobrazení na čítanie. Obsah polí a ovládacie prvky obsahu sa v zobrazení na úpravy zobrazujú, no nemožno ich upravovať ani aktualizovať. Titulná strana sa zobrazí ako rad zástupcov pre prvky, ako sú napríklad textové polia.

Hlavičky a päty

Zobrazia sa v dokumente v očakávanej podobe v zobrazení na čítanie. V zobrazení na úpravu sú hlavičky a päty vrátane počtu strán skryté.

Poznámky pod čiarou, vysvetlivky, bibliografia, obsah, register

Zobrazia sa v dokumente v očakávanej podobe v zobrazení na čítanie. V zobrazení na úpravu sa zobrazia ako zástupné symboly, ktoré možno odstrániť, ale nie upraviť alebo aktualizovať.

Makrá

Dokumenty obsahujúce makrá možno zobraziť, upraviť, vytlačiť a zdieľať. Na spustenie makier kliknite na položku Otvoriť vo Worde.

Ovládacie prvky ActiveX, vložené objekty OLE, riadok pre podpis

Zobrazia sa v dokumente v očakávanej podobe v zobrazení na čítanie. V zobrazení na úpravu sa zobrazia ako zástupné symboly, ktoré možno odstrániť, ale nie upraviť. V aplikácii Word Online ich nemožno premiestniť ani zmeniť ich veľkosť.

Prepojené obrázky, vložené súbory

V dokumente sa zachovajú, ale v aplikácii Word Online sa zobrazia ako zástupné symboly.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×