Rozdiely pri používaní poznámkového bloku v prehliadači a v programe OneNote

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Microsoft OneNote Online umožňuje zapisovanie poznámok a usporiadanie strán s poznámkami vo webovom prehliadači. Pre pokročilých funkcií úprav, použite príkaz Otvoriť v programe OneNoteOneNote Online. Pri pokuse o uloženie poznámkového bloku v programe OneNote, uloží sa na webovej lokalite, kde ste ho otvorili v OneNote Online.

Poznámkový blok, ktorý otvoríte v aplikácii OneNote Online, je rovnaký ako poznámkový blok, ktorý otvoríte v počítačovej aplikácii programu OneNote, niektoré funkcie však v týchto dvoch prostrediach fungujú odlišne.

Poznámka: Ak používate OneNote Web App so SharePointom 2010, pozrite si tému rozdiely pri používaní poznámkového bloku v prehliadači a v programe OneNote.

Obsah článku

Formáty súborov podporované v aplikácii OneNote Web App

Funkcie podporované pri zobrazovaní a tlači

Funkcie odlišné v prehliadači a na pracovnej ploche

Otvorenie poznámkových blokov

Úprava a formátovanie

Spracovanie poznámok

Posúdenie

Objekty

Formáty súborov podporované v OneNote Online

V aplikácii OneNote Online je možné otvoriť poznámkové bloky programu OneNote 2010 a novšieho (súbory .one).

V aplikácii OneNote Online sa nedajú otvoriť poznámkové bloky v iných formátoch súborov. Príklady formátov, ktoré nie sú podporované: poznámkové bloky programu OneNote 2003 alebo OneNote 2007 (.one), balík programu OneNote (.onepkg), a formát PDF.

Na začiatok stránky

Funkcie podporované pri zobrazovaní a tlači

Pri zobrazení poznámok v aplikácii OneNote Online môžete listovať v poznámkovom bloku, rozbaliť alebo zbaliť časti, zobraziť, kto prispel ktorými poznámkami, a zobraziť predchádzajúce verzie strany.

Niektoré funkcie však fungujú v prehliadači inak ako v počítačovej aplikácii OneNote. Ak chcete použiť funkcie, ktoré nie sú k dispozícii v aplikácii OneNote Online, kliknite na položku Otvoriť v programe OneNote (vyžaduje sa program OneNote 2010 alebo novší).

Táto funkcia

Funguje v aplikácii OneNote Online nasledovne

Tlač

Tlač nie je v aplikácii OneNote Online k dispozícii. Namiesto toho použite funkciu tlače v prehliadači. Použite ukážku pred tlačou a zistite, či je potrebné posunúť sa do určitej časti poznámkového bloku alebo prepnúť orientáciu strany z orientácie na výšku na orientáciu na šírku.

Zvuk a video

V aplikácii OneNote Online sa nedá prehrať obsah zvuku a videa, ale médium sa v poznámkovom bloku zachová. Ak chcete prehrať zvukové súbory a videosúbory, môžete ich stiahnuť do počítača.

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie je obmedzené na aktuálnu sekciu vo webovej aplikácii OneNote Online.

Lupa

Lupa nie je v aplikácii OneNote Online k dispozícii. Namiesto toho použite funkciu lupy v prehliadači.

Tvary, rovnice, písanie rukou

V službe OneDrive zobrazí aplikácia OneNote Online tvary a písanie rukou, ale rovnice sa zobrazia ako zástupné objekty. V SharePointe je možné zobraziť písanie rukou, rovnice sa zobrazia ako zástupné objekty a tvary sú skryté.

Riadky pravidla a farba strany

V aplikácii OneNote Online sa nedajú zobraziť, ale v poznámkovom bloku sa zachovajú.

Zlomy riadkov

Zlomy riadkov sa zobrazujú ako zástupné symboly.

Na začiatok stránky

Funkcie odlišné v prehliadači a na pracovnej ploche

Pri úprave poznámok fungujú niektoré funkcie v prehliadači inak ako v počítačovej aplikácii OneNote. Spôsob, akým aplikácia OneNote Online podporuje funkcie, ktoré možno použiť v poznámkach, je popísaný v nasledujúcich tabuľkách. Ak chcete použiť funkcie nad rámec funkcií, ktoré sú k dispozícii v aplikácii OneNote Online, kliknite na položku Otvoriť v programe OneNote (vyžaduje sa program OneNote 2010 alebo novší).

Otvorenie poznámkových blokov

Táto funkcia

Funguje v aplikácii OneNote Online nasledovne

Správa prístupových práv k informáciám (IRM)

V knižniciach SharePointu, ktoré sú chránené pomocou IRM, sa poznámkové bloky v aplikácii OneNote Online otvoria na čítanie, ale nie na úpravy. V aplikácii OneNote Online nemožno pridať do poznámkových blokov ochranu pomocou IRM.

Úprava a formátovanie

Táto funkcia

Funguje v aplikácii OneNote Online nasledovne

Kopírovanie a prilepenie

Kopírovanie a prilepenie textu a kopírovanie a prilepenie obrázkov z webu. Prilepený text pochádzajúci z poznámkového bloku si zachová pôvodný formát, ale prilepený text nepochádzajúci z aplikácie OneNote Online stráca formátovanie, napríklad tučné písmo alebo kurzívu.

Formátovanie písma

Použite tučné písmo, kurzívu, podčiarknutie, štýl písma, veľkosť a farbu. Poznámka: V aplikácii nie je k dispozícii príkaz Kopírovať formátOneNote Online.

Formátovanie textu

Zarovnajte odseky doľava, doprava alebo ich vycentrujte, zapisujte text sprava doľava alebo zľava doprava, zväčšite alebo zmenšite odsadenie, formátujte text ako zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam.

Číslovanie a odrážky

Použitie vstavaných formátov číslovania a odrážok.

Štýly

Použite niektorý zo vstavaných štýlov galérie. Formátovanie je možné aj vymazať.

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie je obmedzené na aktuálnu sekciu vo webovej aplikácii OneNote Online.

Vloženie medzery

V aplikácii OneNote Online nie je k dispozícii príkaz na vytvorenie medzery na strane. Ak chcete uvoľniť miesto, skúste presunúť poznámky alebo začnite na novej strane.

Riadky pravidla a farba strany

V aplikácii OneNote Online nie sú k dispozícii príkazy na zmenu vzhľadu strany. Riadky pravidla a farba strany sú v aplikácii OneNote Online skryté, ale v poznámkovom bloku sa zachovajú.

Spolutvorba

V programe OneNote 2010, v aplikácii OneNote Online a v programe OneNote Mobile môže spolupracovať viacero autorov. Zobrazte a skryte mená autorov.

Spracovanie poznámok

Táto funkcia

Funguje v aplikácii OneNote Online nasledovne

Značky

Označte poznámky na spracovanie a odstráňte značky, kedy chcete. Značky nie je možné v aplikácii OneNote Onlineprispôsobovať a vlastné značky nie sú k dispozícii. Aplikácia OneNote Online však zobrazí vlastné značky, ktoré môžete odstrániť.

Hľadanie značiek

Táto funkcia nie je v aplikácii OneNote Online k dispozícii.

Integrácia s programom Outlook

Aplikácia OneNote Online nepodporuje príkazy, ktoré pracujú s Microsoft Outlookom (Odoslať stranu e-mailom, Úlohy Outlooku alebo Podrobnosti o schôdzi).

Revízia

Táto funkcia

Funguje v aplikácii OneNote Online nasledovne

Nástroje korektúry

Skontrolujte pravopis a nastavte jazyk korektúry pomocou vstavaného slovníka. Aplikácia OneNote Online nepoužíva vlastný slovník a neobsahuje preklad ani synonymický slovník.

Verzie strany

Zobrazte a obnovte predchádzajúce verzie strany.

Revízia poznámok podľa neprečítaných, aktuálnych a podľa autora

V aplikácii OneNote Online nie je možné označovať poznámky ako prečítané alebo neprečítané a revízia úprav podľa aktuálnosti alebo podľa autora nie je k dispozícii.

Objekty

Táto funkcia

Funguje v aplikácii OneNote Online nasledovne

Hypertextové prepojenia

Vložte hypertextové prepojenia, upravte ich alebo na ne prejdite na webe alebo na ďalších stranách v tom istom poznámkovom bloku. V aplikácii OneNote Online fungujú prepojenia na umiestnenia v rámci poznámkového bloku na úrovni strany, ale nefungujú na úrovni odseku.

Tabuľky

V aplikácii OneNote Online sa tabuľky vytvárajú rovnakým spôsobom ako v počítačovej aplikácii OneNote.

Obrázky, grafické prvky ClipArt a výrezy obrazovky

Vložte obrázky uložené v počítači alebo grafické prvky ClipArt dostupné na lokalite Office.com. Môžete zmeniť veľkosť obrázkov a pridať alternatívny text. V aplikácii OneNote Online nie sú k dispozícii zložitejšie funkcie na prácu s obrázkami, napríklad otáčanie alebo zoradenie vo vrstvách zozadu dopredu. V aplikácii OneNote Online sa nedajú vytvárať výrezy obrazovky. Výrezy obrazovky v poznámkach sa v aplikácii OneNote Online zobrazia ako obrázky.

Zvuk a video

V poznámkach sa zachovajú, ale nemožno ich zaznamenať v aplikácii OneNote Online. Ak chcete prehrať zvukové súbory alebo videosúbory, stiahnite ich do počítača.

Tvary, rovnice a písanie rukou

Nedajú sa vkladať ani upravovať v aplikácii OneNote Online. V službe OneDrive môžete vybrať a odstrániť zástupné tvary, objekty písania rukou a zástupné rovnice. V SharePointe môžete vybrať a odstrániť ich zástupné objekty.

Symboly

V aplikácii OneNote Online sa nedajú vkladať ani upravovať. Aplikácia OneNote Online ich však zobrazí v očakávanej podobe.

Vložené súbory

Ak chcete otvoriť vložené súbory, stiahnite ich do počítača.

Časová pečiatka

V aplikácii OneNote Online nie sú k dispozícii príkazy na vkladanie aktuálneho dátumu a času. Aplikácia OneNote Online ich však zobrazí v očakávanej podobe.

Prepojené poznámky

V aplikácii OneNote Online nie je k dispozícii možnosť prepojenia zapisovania poznámok so súbormi a prepojenia na súbory sú skryté, ale v poznámkach sa zachovajú.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×