Rozdiely medzi formátmi súborov ACCDB a MDB

Microsoft Office Access 2007 vytvára súbory v novom formáte, ktorý nie je možné v starších verziách Accessu otvoriť. Tento článok opisuje nové funkcie formátu súborov programu Office Access 2007, informuje o niektorých problémoch konverzie na staršie formáty súborov a obsahuje informácie o tom, ako sa niektoré súvisiace typy súborov zmenili vzhľadom na staršie verzie programu.

Obsah tohto článku

Nové funkcie formátu súborov Accessu 2007

Konverzia na staršie formáty súborov

Typy súborov

Prepojené tabuľky

Replikácia

Nové funkcie formátu súborov programu Access 2007

V programe Office Access 2007 bol databázový stroj Microsoft Jet prispôsobený pre programy systému Microsoft Office 2007. Tento nástroj Jet určený pre Office, ktorý sa nazýva databázový nástroj Access, umožňuje integráciu služby Windows SharePoint Services 3.0 a programu Microsoft Office Outlook 2007, vytváranie vyhľadávacích polí s viacerými hodnotami a iných vylepšení.

Vyhľadávacie polia s viacerými hodnotami    Väčšina databázových programov vrátane starších verzií Accessu povoľuje uloženie len jednej hodnoty do každého poľa. V programe Office Access 2007 však teraz môžete vytvoriť vyhľadávacie pole, pomocou ktorého môžete uložiť do každého poľa viacero hodnôt. Vyhľadávacie pole tak v rámci poľa vytvorí vzťah Many-to-many a podrobnosti implementácie skryje pomocou systémových tabuliek.

Predpokladajme napríklad, že existuje tabuľka Úlohy s vyhľadávacím poľom, ktoré sa používa na priradenie úlohy k zamestnancovi. Ako však postupovať v prípade, že potrebujete úlohu priradiť viacerým zamestnancom? V starších verziách Accessu musíte na takúto akciu zostaviť novú krížovú tabuľku, ktorá slúži na uloženie jednotlivých kombinácií úlohy a zamestnanca, a potom revidovať formuláre a zostavy tak, aby sa v nich používali údaje s novou štruktúrou. V programe Office Access 2007 je táto akcia vďaka vyhľadávaciemu poľu s viacerými hodnotami oveľa jednoduchšia. V zozname je teraz pre každú položku k dispozícii začiarkavacie políčko, takže začiarknutím políčok môžete vybrať toľko položiek, koľko potrebujete. Viacnásobný výber sa zobrazí v poli a jednotlivé položky sú oddelené čiarkami.

Prepojenia na ďalšie informácie o vyhľadávacích poliach s viacerými hodnotami nájdete v časti Pozrite tiež.

Typ údajov Attachment    Nový typ údajov Attachment môžete použiť na jednoduché uloženie všetkých typov dokumentov a binárnych súborov v databáze bez nepotrebného balastu. Ak je potrebné využiť ukladací priestor na maximum, prílohy sa automaticky skomprimujú. K záznamu teraz môžete priložiť dokument programu Microsoft Office Word 2007 alebo sériu digitálnych fotografií. K jednému záznamu je možné priložiť viacero príloh.

Prepojenia na ďalšie informácie o pripájaní súborov k záznamom nájdete v časti Pozrite tiež.

Integrácia s programami Windows SharePoint Services 3.0 a Office Outlook 2007    V starších verziách je prístup súborov programu Access k programom Windows SharePoint Services a Outlook blokovaný, pretože databáza programu Access môže obsahovať nebezpečné kódy. Office Access 2007 prináša nový formát, ktorý umožňuje overiť, či je kód bezpečný, a prípadne tento kód aj zakázať. Táto funkcia umožňuje integráciu databáz programu Access s programami Windows SharePoint Services a Office Outlook 2007. Zároveň umožňuje antivírusovým programom jednoduchšie skontrolovať databázové súbory programu Access.

Údaje v režime offline    Program Office Access 2007 umožňuje uložiť zoznamy lokality SharePoint na prácu v režime offline pomocou jediného kliknutia. Môžete pracovať s údajmi v programe Access a potom zmeny synchronizovať alebo sa neskôr opätovne pripojiť na lokalitu SharePoint.

Sledovanie histórie v poliach typu Memo    Polia typu Memo sú užitočné na uchovávanie veľkého množstva informácií. V programe Office Access 2007 môžete nastaviť vlastnosť (AppendOnly), ktorá v Accesse presadzuje uchovávanie histórie všetkých zmien v poli typu Memo. To vám umožňuje zobraziť históriu týchto zmien. Táto funkcia podporuje aj riadenie verzií v programe Windows SharePoint Services 3.0, takže Access môžete použiť aj na sledovanie zmien vo viacerých riadkoch textového poľa uloženého v zozname lokality SharePoint. Možnosť Pripojiť zmeny k existujúcemu textu musí byť pre toto pole nastavená na hodnotu Áno.

Na začiatok stránky

Konverzia na staršie formáty súborov

Nové funkcie opísané v predchádzajúcej časti nie sú dostupné v starších verziách Accessu, ako je Office Access 2007. Ak vytvoríte databázu programu Office Access 2007, ktorá používa niektorú z uvedených funkcií, a pokúsite sa ju uložiť v staršej verzii databázy (ako je napríklad databáza programu Access 2002-2003 alebo Access 2000), Access zobrazí nasledujúce hlásenie:

Zadajte názov kategórie a vyberte farbu.

Databázu nemožno skonvertovať na formát staršej verzie (.mdb), pokiaľ databázu neupravíte tak, že nebude používať tieto funkcie.

Na začiatok stránky

Typy súborov

Táto časť obsahuje súhrnné informácie o typoch súborov, ktoré používa formát súborov programu Office Access 2007.

 • .accdb    Toto je štandardná prípona súboru pre databázy vo formáte súboru programu Office Access 2007. Tento formát nahrádza príponu súboru .mdb, ktorá sa používa v starších verziách Accessu.

 • .accde    Toto je prípona súboru určená pre súbory programu Office Access 2007, ktorá je skompilovaná na „iba spustiteľný“ súbor. Tento formát nahrádza príponu súboru .mde, ktorá sa používa v starších verziách Accessu.

  Súbor .accde je „obmedzenou“ verziou pôvodného súboru .accdb. Ak súbor .accdb obsahuje kód jazyka Visual Basic for Applications (VBA), do súboru .accde sa zahrnie iba skompilovaný kód. Znamená to, že kód VBA nebude môcť používateľ zobraziť ani upraviť. Používatelia pracujúci so súbormi .accde nebudú môcť vykonávať ani zmeny návrhu formulárov alebo zostáv. Súbory .accde sa vytvárajú zo súborov .accdb takto:

  1. V programe Office Access 2007 otvorte databázu, ktorú chcete uložiť ako súbor .accde.

  2. Na karte Databázové nástroje kliknite v skupine Databázové nástroje na položku Vytvoriť databázu ACCDE. Obrázok tlačidla

  3. V dialógovom okne Uložiť ako vyhľadajte priečinok, do ktorého chcete uložiť súbor, zadajte názov súboru do poľa Názov súboru a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 • .accdt    Toto je prípona súboru pre šablóny databáz programu Access.

 • .accdr     Prípona .accdr je novou príponou súboru, ktorá umožňuje otvoriť databázu v režime runtime. Zmenou prípony súboru databázy z .accdb na .accdr môžete vytvoriť „obmedzenú“ verziu databázy programu Office Access 2007. Ak chcete obnoviť úplnú funkčnosť databázy, zmeňte príponu súboru naspäť na .accdb.

 • .mdw    Informačné súbory pracovnej skupiny obsahujú informácie pre zabezpečené databázy. Pokiaľ ide o program Office Access 2007, neboli vykonané žiadne zmeny formátu súboru .mdw. Správca pracovnej skupiny programu Office Access 2007 vytvára súbory .mdw, ktoré sú identické so súbormi vytvorenými v programoch Access 2000 až Access 2003. Súbory .mdw vytvorené v týchto starších verziách Accessu môžu databázy používať aj v programe Office Access 2007.

  Poznámka: Program Office Access 2007 možno použiť na otvorenie databázy staršej verzie so zabezpečením na úrovni používateľa. Zabezpečenie na úrovni používateľa však v databázach programu Office Access 2007 neexistuje. Na páse s nástrojmi (súčasť používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent) nie je dostupný príkaz na spustenie správcu pracovnej skupiny. Správcu pracovnej skupiny však môžete spustiť v programe Office Access 2007 pomocou príkazu DoCmd.RunCommandacCmdWorkgroupAdministrator v kóde VBA alebo formou vytvorenia makra programu Access, ktoré obsahuje akciu RunCommand s argumentom Command položky WorkgroupAdministrator.

 • .laccdb    Pri otváraní databázy programu Office Access 2007 je zamknutie súboru riadené uzamykacím súborom s príponou súboru .laccdb. Súbor .laccdb zodpovedá uzamykaciemu súboru .ldb, ktorý sa vytvoril pri otváraní súboru staršej verzie Accessu (.mdb). Typ vytvoreného uzamykacieho súboru závisí od typu otváranej databázy, nie od používanej verzie Accessu. Ak napríklad otvoríte súbor Db1.mdb, Access vytvorí a otvorí súbor s názvom Db1.ldb. Na druhej strane, ak otvoríte súbor Db1.accdb, Access vytvorí a otvorí súbor s názvom Db1.laccdb. Uzamykacie súbory sa automaticky odstránia, keď všetci používatelia zatvoria databázu.

  Ak sú pre oba súbory programu Office Access 2007 a súbory vytvorené v starších verziách Accessu k dispozícii samostatné uzamykacie súbory, môžete databázy s názvom Db1.mdb a Db1.accdb otvoriť v programe Office Access 2007 naraz bez vzniku akýchkoľvek konfliktov. Je to z toho dôvodu, že sú vytvorené dva rôzne uzamykacie súbory (.ldb a .laccdb). Jeden používateľ môže otvoriť súbor .mdb v programe Office Access 2007 a druhý používateľ môže súčasne otvoriť ten istý súbor .mdb v staršej verzii Accessu. V tomto prípade používajú obe relácie rovnaký uzamykací súbor .ldb.

Na začiatok stránky

Prepojené tabuľky

Tabuľku vo formáte starších verzií Accessu môžete prepojiť s databázou v novšej verzii Accessu, ale tabuľku z novšej verzie Accessu nemôžete prepojiť s databázou v staršej verzii Accessu. Môžete napríklad prepojiť databázu .accdb s tabuľkami v inej databáze .accdb alebo s tabuľkami v databáze .mdb, ale nemôžete prepojiť databázu .mdb s tabuľkami v databáze .accdb.

Replikácia

Replikácia nie je podporovaná vo formáte súborov programu Office Access 2007. Program Office Access 2007 môžete použiť na replikáciu databázy vytvorenej v staršom formáte súborov, ale nie databázy vytvorenej vo formáte programu Office Access 2007.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×