Rozdelenie textu do rôznych stĺpcov pomocou funkcií

Rozdelenie textu do rôznych stĺpcov pomocou funkcií

Pomocou textových funkcií LEFT, MID, RIGHT, SEARCH a LEN môžete manipulovať reťazcami textu medzi údajmi. Môžete napríklad rozmiestniť položky krstné meno, ďalšie meno a priezvisko z jednej bunky do troch samostatných stĺpcov.

Kľúčovú úlohu pri rozmiestnení častí mien s textovými funkciami má pozícia každého znaku v textovom reťazci. Pozície medzier v textovom reťazci sú tiež dôležité preto, že označujú začiatok a koniec častí mena v reťazci.

V bunke obsahujúcej iba meno a priezvisko sa napríklad priezvisko začína za prvým výskytom medzery. Niektoré mená môžu obsahovať aj ďalšie meno. V takom prípade priezvisko začína za druhým výskytom medzery.

V tomto článku sa dozviete, ako extrahovať rozličné typy komponentov z rôznych formátov mien pomocou týchto praktických funkcií. Môžete tiež rozdeliť text do rôznych stĺpcov pomocou Sprievodcu konvertovaním textu na stĺpce.

Ukážkové meno

Popis

Krstné meno

Ďalšie meno

Priezvisko

Za priezviskom

1

Jeff Smith

Bez ďalšieho mena

Jeff

Smith

2

Eric S. Kurjan

Iniciála ďalšieho mena

Eric

S.

Kurjan

3

Janaina B. G. Bueno

Dve ďalšie iniciály

Janaina

B. G.

Bueno

4

Kahn, Wendy Beth

Priezvisko na začiatku, s čiarkou

Wendy

Beth

Kahn

5

Mary Kay D. Andersen

Dvojdielne meno

Mary Kay

D.

Andersen

6

Paula Barreto de Mattos

Trojdielne priezvisko

Paula

Barreto de Mattos

7

James van Eaton

Dvojdielne priezvisko

James

van Eaton

8

Bacon Jr., Dan K.

Priezvisko a prípona na začiatku, s čiarkou

Dan

K.

Bacon

Jr.

9

Gary Altman III

S príponou

Gary

Altman

III

10

Mr. Ryan Ihrig

S predponou

Ryan

Ihrig

11

Julie Taft-Rider

Rozdelené priezvisko

Julie

Taft-Rider

Poznámka: Na obrázkoch v nasledujúcich príkladoch zobrazuje vysvietená časť celého mena znak, ktorý hľadá zodpovedajúci vzorec SEARCH.

V tomto príklade sú oddelené dve časti: krstné meno a priezvisko. Oddeľuje ich jednoduchá medzera.

Skopírujte bunky v tabuľke a prilepte ich do bunky A1 excelového hárka. Vzorec, ktorý vidíte naľavo, sa zobrazí ako referencia. Vzorec napravo Excel automaticky skonvertuje na príslušný výsledok.

Tip    Pred prilepením údajov do hárka nastavte šírku stĺpcov A a B na 250.

Ukážkové meno

Popis

Jeff Smith

Bez ďalšieho mena

Vzorec

Výsledok (meno)

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

Vzorec

Výsledok (priezvisko)

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;1))

 1. Krstné meno

  Krstné meno sa začína prvým znakom v reťazci (B) a končí sa piatym znakom (medzerou). Vzorec vráti päť znakov v bunke A2 (smerom zľava).

  Vzorec na extrahovanie krstného mena

  Pomocou funkcie SEARCH vyhľadajte hodnotu pre argument num_chars:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu medzery v bunke A2 (smerom zľava).

 2. Priezvisko

  Priezvisko sa začína medzerou, piatimi znakmi sprava a končí sa posledným znakom vpravo (á). Vzorec extrahuje päť znakov v bunke A2, smerom sprava.

  Vzorec na extrahovanie priezviska

  Pomocou funkcií SEARCH a LEN vyhľadajte hodnotu pre num_chars:

  Hľadanie číselnej pozície medzery v bunke A2 (smerom zľava). (5)

 3. Vypočíta celkovú dĺžku textového reťazca a potom odpočíta počet znakov naľavo od prvej medzery, tak ako v kroku 1.

V tomto príklade je použité krstné meno, iniciála ďalšieho mena a priezvisko. Každá časť mena je oddelená medzerou.

Skopírujte bunky v tabuľke a prilepte ich do bunky A1 excelového hárka. Vzorec, ktorý vidíte naľavo, sa zobrazí ako referencia. Vzorec napravo Excel automaticky skonvertuje na príslušný výsledok.

Tip    Pred prilepením údajov do hárka nastavte šírku stĺpcov A a B na 250.

Ukážkové meno

Popis

Eric S. Kurjan

Iniciála ďalšieho mena

Vzorec

Výsledok (meno)

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

Vzorec

Výsledok (iniciála stredného mena)

=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-SEARCH(" ";A2;1))

=MID(A2;SEARCH(" ";A2,1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-SEARCH(" ";A2;1))

Vzorec

Aktuálny výsledok (priezvisko)

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

 1. Krstné meno

  Krstné meno sa začína prvým znakom zľava (E) a končí sa piatym znakom (prvou medzerou). Vzorec extrahuje prvých päť znakov v bunke A2, smerom zľava.

  Vzorec na oddeľovanie krstného mena, iniciály ďalšieho mena a priezviska

  Pomocou funkcie SEARCH vyhľadajte hodnotu pre argument num_chars:

  Hľadanie číselnej pozície medzery v bunke A2 (smerom zľava). (5)

 2. Ďalšie meno

  Ďalšie meno začína od šiesteho znaku (S) a končí na ôsmej pozícii (druhá medzera). Tento vzorec na vyhľadanie druhého výskytu medzery obsahuje vnorenú funkciu SEARCH.

  Vzorec extrahuje tri znaky začínajúc od šiestej pozície.

  Podrobnosti vzorca na oddeľovanie krstného mena, ďalšieho mena a priezviska

  Pomocou funkcie SEARCH vyhľadajte hodnotu pre start_num:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (počínajúc prvým znakom zľava). (5).

 3. Pridaním čísla 1 získate pozíciu znaku, ktorý sa nachádza za prvou medzerou (S). Táto číselná pozícia je začiatočnou pozíciou ďalšieho mena. (5 + 1 = 6)

  Pomocou vnorených funkcií SEARCH vyhľadajte hodnotu pre argument num_chars:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (počínajúc prvým znakom zľava). (5)

 4. Pridaním čísla 1 získate pozíciu znaku, ktorý sa nachádza za prvou medzerou (S). Výsledkom je číslo znaku, od ktorého chcete spustiť hľadanie ďalšieho výskytu medzery. (5 + 1 = 6)

 5. Vyhľadajte výskyt druhého výskytu medzery v bunke A2, počínajúc šiestou pozíciou (S) zistenou v kroku 4. Toto číslo znaku je koncovou pozíciou ďalšieho mena. (8)

 6. Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (počínajúc prvým znakom zľava). (5)

 7. Použije sa počet znakov od druhej medzery zistený v kroku 5 a odpočíta číslo znaku od prvej medzery zistené v kroku 6. Výsledkom je počet znakov MID extrahovaných z textového reťazca začínajúc na šiestej pozícii zistenej v kroku 2. (8 – 5 = 3)

 8. Priezvisko

  Priezvisko sa začína šiestym znakom sprava (K) a končí sa prvým znakom sprava (n). Tento vzorec na vyhľadanie druhého a tretieho výskytu medzery (ktoré sú na piatej a ôsmej pozícii zľava) obsahuje vnorenú funkciu SEARCH.

  Vzorec extrahuje šesť znakov v bunke A2 smerom sprava.

  Druhá funkcia SEARCH vo vzorci na oddeľovanie krstného mena, ďalšieho mena a priezviska
 9. Pomocou funkcie LEN a vnorenej funkcie SEARCH vyhľadajte hodnotu pre argument num_chars:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (počínajúc prvým znakom zľava). (5)

 10. Pridaním čísla 1 získate pozíciu znaku, ktorý sa nachádza za prvou medzerou (S). Výsledkom je číslo znaku, od ktorého chcete spustiť hľadanie ďalšieho výskytu medzery. (5 + 1 = 6)

 11. Vyhľadajte druhý výskyt medzery v bunke A2, počínajúc šiestou pozíciou (S) zistenou v kroku 2. Toto číslo znaku je koncovou pozíciou ďalšieho mena. (8)

 12. Vypočíta celkovú dĺžku textového reťazca v bunke A2 a potom odráta počet znakov zľava po druhý výskyt medzery vyhľadanej v kroku 3. Výsledkom je počet znakov, ktoré budú extrahované sprava (14 – 8 = 6).

V tomto príklade sa uvádza, ako extrahovať dve ďalšie iniciálky. Časti mena oddeľuje prvý a tretí výskyt medzery.

Skopírujte bunky v tabuľke a prilepte ich do bunky A1 excelového hárka. Vzorec, ktorý vidíte naľavo, sa zobrazí ako referencia. Vzorec napravo Excel automaticky skonvertuje na príslušný výsledok.

Tip    Pred prilepením údajov do hárka nastavte šírku stĺpcov A a B na 250.

Ukážkové meno

Popis

Janaina B. G. Bueno

Dve ďalšie iniciály

Vzorec

Výsledok (meno)

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

Vzorec

Výsledok (iniciály stredného mena)

=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1)-SEARCH(" ";A2;1))

=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1)-SEARCH(" ";A2;1))

Vzorec

Aktuálny výsledok (priezvisko)

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1))

 1. Krstné meno

  Meno začína s prvým znakom zľava (J) a končí ôsmym znakom (prvou medzerou). Vzorec extrahuje prvých osem znakov v bunke A2, smerom zľava.

  Vzorec na oddeľovanie krstného mena, priezviska a dvoch iniciál ďalších mien

  Pomocou funkcie SEARCH vyhľadajte hodnotu pre argument num_chars:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (smerom zľava). (8)

 2. Ďalšie meno

  Ďalšie meno začína od deviatej pozície (B) a končí na štrnástej pozícii (tretia medzera). Tento vzorec na vyhľadanie prvého, druhého a tretieho výskytu medzery v ôsmej, jedenástej a štrnástej pozícii obsahuje vnorenú funkciu SEARCH.

  Vzorec extrahuje päť znakov začínajúc od deviatej pozície.

  Vzorec na oddeľovanie krstného mena, priezviska a dvoch iniciál ďalších mien

  Pomocou funkcie SEARCH vyhľadajte hodnotu pre start_num:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (počínajúc prvým znakom zľava). (8)

 3. Pridaním čísla 1 získate pozíciu znaku, ktorý sa nachádza za prvou medzerou (B). Táto číselná pozícia je začiatočnou pozíciou ďalšieho mena. (8 + 1 = 9)

  Pomocou vnorených funkcií SEARCH vyhľadajte hodnotu pre argument num_chars:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (počínajúc prvým znakom zľava). (8)

 4. Pridaním čísla 1 získate pozíciu znaku, ktorý sa nachádza za prvou medzerou (B). Výsledkom je číslo znaku, od ktorého chcete spustiť hľadanie ďalšieho výskytu medzery. (8 + 1 = 9)

 5. Vyhľadajte druhú medzeru v bunke A2. Začnite deviatou pozíciou (B) vyhľadanou v kroku 4. (11)

 6. Pridaním čísla 1 získate pozíciu znaku, ktorý sa nachádza za druhou medzerou (G). Toto číslo znaku je počiatočnou pozíciou, od ktorej chcete spustiť hľadanie tretej medzery. (11 + 1 = 12)

 7. Vyhľadajte tretiu medzeru v bunke A2 počínajúc dvanástou pozíciou vyhľadanou v kroku 6. (14)

 8. Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2. (8)

 9. Použije sa počet znakov od tretej medzery, zistený v kroku 7 a odpočíta číslo znaku od prvej medzery zistené v kroku 6. Výsledkom je počet znakov MID extrahovaných z textového reťazca začínajúc na deviatej pozícii zistenej v kroku 2.

 10. Priezvisko

  Priezvisko začína piatym znakom sprava (B) a končí prvým znakom sprava (o). Tento vzorec na vyhľadanie prvého, druhého a tretieho výskytu medzery obsahuje vnorenú funkciu SEARCH.

  Vzorec extrahuje päť znakov v bunke A2, smerom sprava od celého mena.

  Vzorec na oddeľovanie krstného mena, priezviska a dvoch iniciál ďalších mien

  Pomocou vnorených funkcií SEARCH a LEN vyhľadajte hodnotu pre argument num_chars:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (počínajúc prvým znakom zľava). (8)

 11. Pridaním čísla 1 získate pozíciu znaku, ktorý sa nachádza za prvou medzerou (B). Výsledkom je číslo znaku, od ktorého chcete spustiť hľadanie ďalšieho výskytu medzery. (8 + 1 = 9)

 12. Vyhľadajte druhú medzeru v bunke A2 počínajúc deviatou pozíciou (B) vyhľadanou v kroku 2. (11)

 13. Pridaním čísla 1 získate pozíciu znaku, ktorý sa nachádza za druhou medzerou (G). Toto číslo znaku je počiatočnou pozíciou, od ktorej chcete spustiť hľadanie tretej medzery. (11 + 1 = 12)

 14. Vyhľadajte tretiu medzeru v bunke A2 počínajúc dvanástou pozíciou (G) vyhľadanou v kroku 6. (14)

 15. Vypočíta celkovú dĺžku textového reťazca v bunke A2, a potom odráta počet znakov zľava po tretiu medzeru, vyhľadanú v kroku 5. Výsledkom je počet znakov, ktoré budú extrahované sprava od celého mena. (19 - 14 = 5)

V tomto príklade sa priezvisko nachádza pred krstným menom a ďalšie meno sa zobrazuje na konci. Čiarky označujú koniec priezviska a medzera oddeľuje jednotlivé časti mena.

Skopírujte bunky v tabuľke a prilepte ich do bunky A1 excelového hárka. Vzorec, ktorý vidíte naľavo, sa zobrazí ako referencia. Vzorec napravo Excel automaticky skonvertuje na príslušný výsledok.

Tip    Pred prilepením údajov do hárka nastavte šírku stĺpcov A a B na 250.

Ukážkové meno

Popis

Kahn, Wendy Beth

Priezvisko na začiatku, s čiarkou

Vzorec

Výsledok (meno)

=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-SEARCH(" ";A2;1))

=MID(A2;SEARCH(" ";A2,1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-SEARCH(" ";A2;1))

Vzorec

Výsledok (ďalšie meno)

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

Vzorec

Aktuálny výsledok (priezvisko)

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1)-2)

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1)-2)

 1. Krstné meno

  Meno začína s siedmym znakom zľava (W) a končí dvanástym znakom (druhou medzerou). Pretože meno sa nachádza v prostriedku celého mena, musíte na extrahovanie mena použiť funkciu MID.

  Vzorec extrahuje šesť znakov, začínajúc od siedmej pozície.

  Vzorec na oddeľovanie priezviska, za ktorým nasleduje krstné meno a ďalšie meno

  Pomocou funkcie SEARCH vyhľadajte hodnotu pre start_num:

  Hľadanie číselnej pozície prvej medzery v bunke A2 (počínajúc prvým znakom zľava). (6)

 2. Pridaním čísla 1 získate pozíciu znaku, ktorý sa nachádza za prvou medzerou (W). Táto číselná pozícia je začiatočnou pozíciou ďalšieho mena. (6 + 1 = 7)

  Pomocou vnorených funkcií SEARCH vyhľadajte hodnotu pre argument num_chars:

  Hľadanie číselnej pozície prvej medzery v bunke A2 (počínajúc prvým znakom zľava). (6)

 3. Pridaním čísla 1 získate pozíciu znaku, ktorý sa nachádza za prvou medzerou (W). Výsledkom je číslo znaku, od ktorého chcete spustiť hľadanie ďalšieho výskytu medzery. (6 + 1 = 7)

  Vyhľadajte druhú medzeru v bunke A2 počínajúc siedmou pozíciou (W) vyhľadanou v kroku 4. (12)

 4. Hľadanie číselnej pozície prvej medzery v bunke A2 (počínajúc prvým znakom zľava). (6)

 5. Použije sa počet znakov od druhej medzery zistený v kroku 5 a odpočíta číslo znaku od prvej medzery zistené v kroku 6. Výsledkom je počet znakov MID extrahovaných z textového reťazca začínajúc na siedmej pozícii zistenej v kroku 2. (12 - 6 = 6)

 6. Ďalšie meno

  Ďalšie meno začína štvrtým znakom sprava (B) a končí prvým znakom sprava (h). Tento vzorec na vyhľadanie prvého a druhého výskytu medzery na šiestej a dvanástej pozícii zľava obsahuje vnorenú funkciu SEARCH.

  Vzorec extrahuje štyri znaky, začínajúc sprava.

  Vzorec na oddeľovanie priezviska, za ktorým nasleduje krstné meno a ďalšie meno

  Pomocou vnorených funkcií SEARCH a LEN vyhľadajte hodnotu pre argument start_num:

  Hľadanie číselnej pozície prvej medzery v bunke A2 (počínajúc prvým znakom zľava). (6)

 7. Pridaním čísla 1 získate pozíciu znaku, ktorý sa nachádza za prvou medzerou (W). Výsledkom je číslo znaku, od ktorého chcete spustiť hľadanie ďalšieho výskytu medzery. (6 + 1 = 7)

 8. Vyhľadajte výskyt druhej medzery v bunke A2 počínajúc siedmou pozíciou (W) vyhľadanou v kroku 2. (12

 9. Vypočíta celkovú dĺžku textového reťazca v bunke A2 a potom odráta počet znakov zľava po druhú medzeru vyhľadanú v kroku 3. Výsledkom je počet znakov, ktoré budú extrahované sprava od celého mena. (16 - 12 = 4)

 10. Priezvisko

  Priezvisko začína s prvým znakom zľava (K) a končí štvrtým znakom (n). Vzorec extrahuje štyri znaky, začínajúc zľava.

  Vzorec na oddeľovanie priezviska, za ktorým nasleduje krstné meno a ďalšie meno

  Pomocou funkcie SEARCH vyhľadajte hodnotu pre argument num_chars:

  Hľadanie číselnej pozície prvej medzery v bunke A2 (počínajúc prvým znakom zľava). (6)

 11. Získanie číselnej pozície koncového znaku priezviska (n) odčítaním 2. Výsledkom je počet požadovaných extrahovaných znakov vo výsledku funkcie LEFT. (6 - 2 =4)

V tomto príklade je použité krstné meno skladajúce sa z dvoch častí – Mary Kay. Druhá a tretia medzera oddeľuje jednotlivé časti mena.

Skopírujte bunky v tabuľke a prilepte ich do bunky A1 excelového hárka. Vzorec, ktorý vidíte naľavo, sa zobrazí ako referencia. Vzorec napravo Excel automaticky skonvertuje na príslušný výsledok.

Tip    Pred prilepením údajov do hárka nastavte šírku stĺpcov A a B na 250.

Ukážkové meno

Popis

Mary Kay D. Andersen

Dvojdielne meno

Vzorec

Výsledok (meno)

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

Vzorec

Výsledok (iniciála stredného mena)

=MID(A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1)-(SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1))

=MID(A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1)-(SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1))

Vzorec

Aktuálny výsledok (priezvisko)

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1))

 1. Krstné meno

  Meno začína prvým znakom zľava a končí deviatym znakom (druhá medzera). Tento vzorec na vyhľadanie druhého výskytu medzery zľava obsahuje vnorenú funkciu SEARCH.

  Vzorec extrahuje deväť znakov, začínajúc zľava.

  Vzorec na oddeľovanie krstného mena, ďalšieho mena, iniciály ďalšieho mena a priezviska

  Pomocou vnorených funkcií SEARCH vyhľadajte hodnotu pre argument num_chars:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (počínajúc prvým znakom zľava). (5)

 2. Pridaním čísla 1 získate pozíciu znaku, ktorý sa nachádza za prvou medzerou (K). Výsledkom je číslo znaku, od ktorého chcete spustiť hľadanie druhého výskytu medzery. (5 + 1 = 6)

 3. Vyhľadajte výskyt druhej medzery v bunke A2 počínajúc šiestou pozíciou (K) zistenou v kroku 2. Výsledkom je počet znakov, ktoré funkcia LEFT extrahuje z textového reťazca. (9)

 4. Ďalšie meno

  Ďalšie meno začína od desiatej pozície (D) a končí na dvanástej pozícii (tretia medzera). Tento vzorec na vyhľadanie prvého, druhého a tretieho výskytu medzery obsahuje vnorenú funkciu SEARCH.

  Vzorec extrahuje dva znaky zo stredu, začínajúc od desiatej pozície.

  Vzorec na oddeľovanie krstného mena a ďalšieho mena, iniciály ďalšieho mena a priezviska

  Pomocou vnorených funkcií SEARCH vyhľadajte hodnotu pre argument start_num:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (počínajúc prvým znakom zľava). (5)

 5. Pridaním čísla 1 získate znak, ktorý sa nachádza za prvou medzerou (K). Výsledkom je číslo znaku, od ktorého chcete spustiť hľadanie druhej medzery. (5 + 1 = 6)

 6. Vyhľadajte pozíciu výskytu druhej medzery v bunke A2 počínajúc šiestou pozíciou (K) zistenou v kroku 2. Výsledkom je počet znakov, ktoré funkcia LEFT extrahuje zľava. (9)

 7. Pridaním čísla 1 získate znak, ktorý sa nachádza za druhou medzerou (D). Výsledkom je počiatočná pozícia ďalšieho mena. (9 + 1 = 10)

  Pomocou vnorených funkcií SEARCH vyhľadajte hodnotu pre argument num_chars:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu znaku, ktorý sa nachádza za druhou medzerou (D). Výsledkom je číslo znaku, od ktorého chcete spustiť hľadanie tretej medzery. (10)

 8. Vyhľadajte číselnú pozíciu tretej medzery v bunke A2 počínajúc zľava. Výsledkom je koncová pozícia ďalšieho mena. (12)

 9. Vyhľadajte číselnú pozíciu znaku za druhou medzerou (D). Výsledkom je počiatočná pozícia ďalšieho mena. (10)

 10. Použije sa počet znakov od tretej medzery zistený v kroku 6 a odpočíta číslo znaku D zistené v kroku 7. Výsledkom je počet znakov MID extrahovaných z textového reťazca začínajúc na desiatej pozícii zistenej v kroku 4. (12 - 10 = 2)

 11. Priezvisko

  Priezvisko začína ôsmym znakom sprava. Tento vzorec na vyhľadanie prvého, druhého a tretieho výskytu medzery v piatej, deviatej a dvanástej pozícii obsahuje vnorenú funkciu SEARCH.

  Vzorec extrahuje osem znakov sprava.

  Vzorec na oddeľovanie krstného mena, ďalšieho mena, iniciály ďalšieho mena a priezviska

  Pomocou vnorených funkcií SEARCH a LEN vyhľadajte hodnotu pre argument num_chars:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (smerom zľava). (5)

 12. Pridaním čísla 1 získate znak, ktorý sa nachádza za prvou medzerou (K). Výsledkom je číslo znaku, od ktorého chcete spustiť hľadanie medzery. (5 + 1 = 6)

 13. Vyhľadajte druhú medzeru v bunke A2 počínajúc šiestou pozíciou (K) vyhľadanou v kroku 2. (9)

 14. Pridaním čísla 1 získate pozíciu znaku, ktorý sa nachádza za druhou medzerou (D). Výsledkom je počiatočná pozícia ďalšieho mena. (9 + 1 = 10)

 15. Vyhľadajte číselnú pozíciu tretej medzery v bunke A2 počínajúc zľava. Výsledkom je koncová pozícia ďalšieho mena. (12)

 16. Vypočíta celkovú dĺžku textového reťazca v bunke A2, a potom odráta počet znakov zľava po tretiu medzeru, vyhľadanú v kroku 5. Výsledkom je počet znakov, ktoré budú extrahované sprava od celého mena. (20 - 12 = 8)

V tomto príklade je použité priezvisko skladajúce sa z troch častí: Barreto de Mattos. Prvá medzera označuje koniec krstného mena a začiatok priezviska.

Skopírujte bunky v tabuľke a prilepte ich do bunky A1 excelového hárka. Vzorec, ktorý vidíte naľavo, sa zobrazí ako referencia. Vzorec napravo Excel automaticky skonvertuje na príslušný výsledok.

Tip    Pred prilepením údajov do hárka nastavte šírku stĺpcov A a B na 250.

Ukážkové meno

Popis

Paula Barreto de Mattos

Trojdielne priezvisko

Vzorec

Výsledok (meno)

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

Vzorec

Výsledok (priezvisko)

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;1))

 1. Krstné meno

  Meno začína s prvým znakom zľava (P) a končí šiestym znakom (prvou medzerou). Vzorec extrahuje šesť znakov zľava.

  Vzorec na oddeľovanie krstného mena a priezviska skladajúceho sa z troch častí

  Pomocou funkcie SEARCH vyhľadajte hodnotu pre argument num_chars:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (smerom zľava). (6)

 2. Priezvisko

  Priezvisko začína sedemnástym znakom sprava (B) a končí prvým znakom sprava (s) .Vzorec extrahuje sedemnásť znakov sprava.

  Vzorec na oddeľovanie krstného mena a priezviska skladajúceho sa z troch častí

  Pomocou funkcií LEN a SEARCH vyhľadajte hodnotu pre num_chars:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (smerom zľava). (6)

 3. Vypočíta celkovú dĺžku textového reťazca v bunke A2, a potom odráta počet znakov zľava po prvú medzeru, vyhľadanú v kroku 1. Výsledkom je počet znakov, ktoré budú extrahované sprava od celého mena. (23 - 6 = 17)

V tomto príklade je použité priezvisko skladajúce sa z dvoch častí: van Eaton. Prvá medzera označuje koniec krstného mena a začiatok priezviska.

Skopírujte bunky v tabuľke a prilepte ich do bunky A1 excelového hárka. Vzorec, ktorý vidíte naľavo, sa zobrazí ako referencia. Vzorec napravo Excel automaticky skonvertuje na príslušný výsledok.

Tip    Pred prilepením údajov do hárka nastavte šírku stĺpcov A a B na 250.

Ukážkové meno

Popis

James van Eaton

Dvojdielne priezvisko

Vzorec

Výsledok (meno)

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

Vzorec

Výsledok (priezvisko)

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;1))

 1. Krstné meno

  Meno začína s prvým znakom zľava (J) a končí ôsmym znakom (prvou medzerou). Vzorec extrahuje šesť znakov zľava.

  Vzorec na oddeľovanie krstného mena a priezviska skladajúceho sa z dvoch častí

  Pomocou funkcie SEARCH vyhľadajte hodnotu pre argument num_chars:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (smerom zľava). (6)

 2. Priezvisko

  Priezvisko začína s deviatym znakom sprava (v) a končí prvým znakom sprava (n). Vzorec extrahuje deväť znakov sprava celého mena.

  Vzorec na oddeľovanie krstného mena a priezviska skladajúceho sa z dvoch častí

  Pomocou funkcií LEN a SEARCH vyhľadajte hodnotu pre num_chars:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (smerom zľava). (6)

 3. Vypočíta celkovú dĺžku textového reťazca v bunke A2, a potom odráta počet znakov zľava po prvú medzeru, vyhľadanú v kroku 1. Výsledkom je počet znakov, ktoré budú extrahované sprava od celého mena. (15 - 6 = 9)

V tomto príklade je ako prvé použité priezvisko, nasledované príponou. Čiarka oddeľuje priezvisko s príponou od mena a iniciály ďalšieho mena.

Skopírujte bunky v tabuľke a prilepte ich do bunky A1 excelového hárka. Vzorec, ktorý vidíte naľavo, sa zobrazí ako referencia. Vzorec napravo Excel automaticky skonvertuje na príslušný výsledok.

Tip    Pred prilepením údajov do hárka nastavte šírku stĺpcov A a B na 250.

Ukážkové meno

Popis

Bacon Jr., Dan K.

Priezvisko a prípona na začiatku, s čiarkou

Vzorec

Výsledok (meno)

=MID(A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

=MID(A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

Vzorec

Výsledok (iniciála stredného mena)

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1))

Vzorec

Výsledok (priezvisko)

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

Vzorec

Výsledok (za menom)

=MID(A2;SEARCH(" "; A2;1)+1;(SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-2)-SEARCH(" ";A2;1))

=MID(A2;SEARCH(" "; A2;1)+1;(SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-2)-SEARCH(" ";A2;1))

 1. Krstné meno

  Meno začína dvanástym znakom (D) a končí pätnástym znakom (treťou medzerou). Vzorec extrahuje tri znaky začínajúc od dvanástej pozície.

  Vzorec na oddeľovanie priezviska s príponou, ktoré je uvedené ako prvé a oddelené čiarkou

  Pomocou vnorených funkcií SEARCH vyhľadajte hodnotu pre argument start_num:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (smerom zľava). (6)

 2. Pridaním čísla 1 získate znak, ktorý sa nachádza za prvou medzerou (J). Výsledkom je číslo znaku, od ktorého chcete spustiť hľadanie ďalšieho výskytu medzery. (6 + 1 = 7)

 3. Vyhľadajte druhú medzeru v bunke A2 počínajúc siedmou pozíciou (J) vyhľadanou v kroku 2. (11)

 4. Pridaním čísla 1 získate znak, ktorý sa nachádza za druhou medzerou (D). Výsledkom je počiatočná pozícia mena. (11 + 1 = 12)

  Pomocou vnorených funkcií SEARCH vyhľadajte hodnotu pre argument num_chars:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu znaku, ktorý sa nachádza za druhou medzerou (D). Výsledkom je číslo znaku, od ktorého chcete spustiť hľadanie tretej medzery. (12)

 5. Vyhľadajte číselnú pozíciu tretej medzery v bunke A2, počínajúc zľava. Výsledkom je koncová pozícia mena. (15)

 6. Vyhľadajte číselnú pozíciu znaku za druhou medzerou (D). Výsledkom je počiatočná pozícia mena. (12)

 7. Použije sa počet znakov od tretej medzery zistený v kroku 6 a odpočíta číslo znaku D zistené v kroku 7. Výsledkom je počet znakov MID extrahovaných z textového reťazca začínajúc na dvanástej pozícii zistenej v kroku 4. (15 - 12 = 3)

 8. Ďalšie meno

  Ďalšie meno sa začína druhým znakom sprava (K). Vzorec extrahuje dva znaky sprava.

  Vzorec na oddeľovanie priezviska s príponou, ktoré je uvedené ako prvé a oddelené čiarkou

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (smerom zľava). (6)

 9. Pridaním čísla 1 získate znak, ktorý sa nachádza za prvou medzerou (J). Výsledkom je číslo znaku, od ktorého chcete spustiť hľadanie ďalšieho výskytu medzery. (6 + 1 = 7)

 10. Vyhľadajte druhú medzeru v bunke A2 počínajúc siedmou pozíciou (J) vyhľadanou v kroku 2. (11)

 11. Pridaním čísla 1 získate znak, ktorý sa nachádza za druhou medzerou (D). Výsledkom je počiatočná pozícia mena. (11 + 1 = 12)

 12. Hľadanie číselnej pozície tretej medzery v bunke A2, počínajúc zľava. Výsledkom je koncová pozícia ďalšieho mena. (15)

 13. Vypočíta celkovú dĺžku textového reťazca v bunke A2, a potom odráta počet znakov zľava po tretiu medzeru, vyhľadanú v kroku 5. Výsledkom je počet znakov, ktoré budú extrahované sprava od celého mena. (17 - 15 = 2)

 14. Priezvisko

  Priezvisko začína prvým znakom zľava (B) a končí šiestym znakom (prvou medzerou). Vzorec preto extrahuje šesť znakov zľava.

  Vzorec na oddeľovanie priezviska s príponou, ktoré je uvedené ako prvé a oddelené čiarkou

  Pomocou funkcie SEARCH vyhľadajte hodnotu pre argument num_chars:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (smerom zľava). (6)

 15. Za priezviskom

  Prípona začína siedmym znakom zľava (J) a končí deviatym znakom zľava. Vzorec extrahuje tri znaky začínajúc od siedmeho znaku.

  Vzorec na oddeľovanie priezviska s príponou, ktoré je uvedené ako prvé a oddelené čiarkou

  Pomocou funkcie SEARCH vyhľadajte hodnotu pre start_num:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (smerom zľava). (6)

 16. Pridaním čísla 1 získate znak, ktorý sa nachádza za prvou medzerou (J). Výsledkom je počiatočná pozícia prípony. (6 + 1 = 7)

  Pomocou vnorených funkcií SEARCH vyhľadajte hodnotu pre argument num_chars:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (smerom zľava). (6)

 17. Pridaním čísla 1 získate číselnú pozíciu znaku, ktorý sa nachádza za prvou medzerou (J). Výsledkom je číslo znaku, od ktorého chcete spustiť hľadanie druhej medzery. (7)

 18. Vyhľadajte číselnú pozíciu druhej medzery v bunke A2 počínajúc siedmym znakom vyhľadaným v kroku 4. (11)

 19. Odčítanie 1 od čísla znaku druhej medzery vyhľadaného v kroku 4 získa číslo znaku “;“. Výsledkom je koncová pozícia prípony. (11 - 1 = 10)

 20. Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery. (6)

 21. Pridaním čísla 1 po vyhľadaní prvej medzery vyhľadáte ďalší znak (J) vyhľadaný aj v krokoch 3 a 4. (7)

 22. Dodá počet znakov “;“, zistený v kroku 6 a odpočíta číslo znaku „J“ zistené v krokoch 3 a 4. Výsledkom je počet znakov MID, extrahovaných z textového reťazca, začínajúc na siedmej pozícii zistenej v kroku 2. (10 - 7 = 3)

V tomto príklade sa na začiatku reťazca nachádza krstné meno a na konci titul za menom, teda môžete použiť podobné vzorce ako v Príklade 2: krstné meno extrahujete pomocou funkcie LEFT, priezvisko extrahujete pomocou funkcie MID a titul za menom extrahujete pomocou funkcie RIGHT.

Skopírujte bunky v tabuľke a prilepte ich do bunky A1 excelového hárka. Vzorec, ktorý vidíte naľavo, sa zobrazí ako referencia. Vzorec napravo Excel automaticky skonvertuje na príslušný výsledok.

Tip    Pred prilepením údajov do hárka nastavte šírku stĺpcov A a B na 250.

Ukážkové meno

Popis

Gary Altman III

Krstné meno a priezvisko s príponou

Vzorec

Výsledok (meno)

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

Vzorec

Výsledok (priezvisko)

=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-(SEARCH(" ";A2;1)+1))

=MID(A2,SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-(SEARCH(" ";A2;1)+1))

Vzorec

Výsledok (za menom)

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

 1. Krstné meno

  Meno začína prvým znakom zľava (G) a končí piatym znakom (prvou medzerou). Vzorec preto extrahuje päť znakov zľava celého mena.

  Vzorec na oddeľovanie krstného mena a priezviska, za ktorým nasleduje prípona

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (smerom zľava). (5)

 2. Priezvisko

  Priezvisko začína šiestym znakom zľava (A) a končí jedenástym znakom (druhá medzera). Tento vzorec na vyhľadanie pozícií medzier obsahuje vnorenú funkciu SEARCH.

  Vzorec extrahuje šesť znakov od stredu, začínajúc od šiesteho znaku.

  Vzorec na oddeľovanie krstného mena a priezviska, za ktorým nasleduje prípona

  Pomocou funkcie SEARCH vyhľadajte hodnotu pre start_num:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (smerom zľava). (5)

 3. Pridaním čísla 1 získate pozíciu znaku, ktorý sa nachádza za prvou medzerou (A). Výsledkom je počiatočná pozícia priezviska. (5 + 1 = 6)

  Pomocou vnorených funkcií SEARCH vyhľadajte hodnotu pre argument num_chars:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (smerom zľava). (5)

 4. Pridaním čísla 1 získate pozíciu znaku, ktorý sa nachádza za prvou medzerou (A). Výsledkom je číslo znaku, od ktorého chcete spustiť hľadanie druhej medzery. (5 + 1 = 6)

 5. Hľadanie číselnej pozície druhej medzery v bunke A2, počínajúc šiestym znakom, zistenou v kroku 4. Toto číslo znaku je koncovou pozíciou priezviska. (12)

 6. Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery. (5)

 7. Pridaním čísla 1 vyhľadáte číselnú pozície znaku, ktorý sa nachádza za prvou medzerou (A) (vyhľadanú aj v krokoch 3 a 4). (6)

 8. Dodá počet znakov od druhej medzery, zistený v kroku 5 a potom odpočíta číslo znaku od „A“ zistené v krokoch 6 a 7. Výsledkom je počet znakov MID, extrahovaných z textového reťazca, začínajúc na šiestej pozícii zistenej v kroku 2. (12 - 6 = 6)

 9. Za priezviskom

  Prípona sa začína tretím znakom sprava. Tento vzorec obsahuje vnorenú funkciu SEARCH na vyhľadanie pozícií medzier.

  Vzorec na oddeľovanie krstného mena a priezviska, za ktorým nasleduje prípona

  Pomocou vnorených funkcií SEARCH a LEN vyhľadajte hodnotu pre argument num_chars:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (smerom zľava). (5)

 10. Pridaním čísla 1 získate znak, ktorý sa nachádza za prvou medzerou (A). Výsledkom je číslo znaku, od ktorého chcete spustiť hľadanie druhej medzery. (5 + 1 = 6)

 11. Vyhľadajte druhú medzeru v bunke A2 počínajúc šiestou pozíciou (A) vyhľadanou v kroku 2. (12)

 12. Vypočíta celkovú dĺžku textového reťazca v bunke A2, a potom odráta počet znakov zľava po druhú medzeru, vyhľadanú v kroku 3. Výsledkom je počet znakov, ktoré budú extrahované sprava od celého mena. (15 - 12 = 3)

V tomto príklade celé meno nasleduje po titule. Použite podobné vzorce ako v príklade 2: funkcia MID extrahuje krstné meno a funkcia RIGHT extrahuje priezvisko.

Skopírujte bunky v tabuľke a prilepte ich do bunky A1 excelového hárka. Vzorec, ktorý vidíte naľavo, sa zobrazí ako referencia. Vzorec napravo Excel automaticky skonvertuje na príslušný výsledok.

Tip    Pred prilepením údajov do hárka nastavte šírku stĺpcov A a B na 250.

Ukážkové meno

Popis

Mr. Ryan Ihrig

S predponou

Vzorec

Výsledok (meno)

=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-(SEARCH(" ";A2;1)+1))

=MID(A2,SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-(SEARCH(" ";A2;1)+1))

Vzorec

Výsledok (priezvisko)

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

 1. Krstné meno

  Krstné meno začína piatym znakom zľava (R) a končí deviatym znakom (druhá medzera). Vzorec na vyhľadanie pozícií medzier vnorí funkciu SEARCH. Extrahuje štyri znaky (počínajúc piatou pozíciou).

  Vzorec na oddeľovanie krstného mena, pred ktorým sa nachádza predpona

  Pomocou funkcie SEARCH vyhľadajte hodnotu pre argument start_num:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (smerom zľava). (4)

 2. Pridaním čísla 1 získate pozíciu znaku, ktorý sa nachádza za prvou medzerou (A). Výsledkom je počiatočná pozícia mena. (4 + 1 = 5)

  Pomocou vnorených funkcií SEARCH vyhľadajte hodnotu pre argument num_chars:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (smerom zľava). (4)

 3. Pridaním čísla 1 získate pozíciu znaku, ktorý sa nachádza za prvou medzerou (R). Výsledkom je číslo znaku, od ktorého chcete spustiť hľadanie výskytu medzery. (4 + 1 = 5)

 4. Hľadanie číselnej pozície druhej medzery v bunke A2, počínajúc piatym znakom, zistenej v krokoch 3 a 4. Toto číslo znaku je koncovou pozíciou mena. (9)

 5. Hľadanie prvej medzery. (4)

 6. Pridaním čísla 1 vyhľadáte číselnú pozíciu znaku, ktorý sa nachádza za prvou medzerou (R) (vyhľadanú aj v krokoch 3 a 4). (5)

 7. Dodá počet znakov od druhej medzery, zistený v kroku 5 a potom odpočíta číslo znaku od „R“ zistené v krokoch 6 a 7. Výsledkom je počet znakov MID, extrahovaných z textového reťazca, začínajúc na piatej pozícii zistenej v kroku 2. (9 - 5 = 4)

 8. Priezvisko

  Priezvisko sa začína piatym znakom sprava. Tento vzorec obsahuje vnorenú funkciu SEARCH na vyhľadanie pozícií medzier.

  Vzorec na oddeľovanie krstného mena, pred ktorým sa nachádza predpona

  Pomocou vnorených funkcií SEARCH a LEN vyhľadajte hodnotu pre argument num_chars:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (smerom zľava). (4)

 9. Pridaním čísla 1 získate pozíciu znaku, ktorý sa nachádza za prvou medzerou (R). Výsledkom je číslo znaku, od ktorého chcete spustiť hľadanie výskytu medzery. (4 + 1 = 5)

 10. Vyhľadajte druhú medzeru v bunke A2 počínajúc piatou pozíciou (R) vyhľadanou v kroku 2. (9)

 11. Vypočíta celkovú dĺžku textového reťazca v bunke A2, a potom odráta počet znakov zľava po druhú medzeru, vyhľadanú v kroku 3. Výsledkom je počet znakov, ktoré budú extrahované sprava od celého mena. (14 - 9 = 5)

V tomto príklade je použité priezvisko rozdelené spojovníkom. Každá časť mena je oddelená medzerou.

Skopírujte bunky v tabuľke a prilepte ich do bunky A1 excelového hárka. Vzorec, ktorý vidíte naľavo, sa zobrazí ako referencia. Vzorec napravo Excel automaticky skonvertuje na príslušný výsledok.

Tip    Pred prilepením údajov do hárka nastavte šírku stĺpcov A a B na 250.

Ukážkové meno

Popis

Julie Taft-Rider

Rozdelené priezvisko

Vzorec

Výsledok (meno)

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

Vzorec

Výsledok (priezvisko)

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;1))

 1. Krstné meno

  Meno začína prvým znakom zľava a končí na šiestej pozícii (prvá medzera). Vzorec extrahuje šesť znakov zľava.

  Vzorec na oddeľovanie krstného mena a priezviska so spojovníkom

  Pomocou funkcie SEARCH vyhľadajte hodnotu argumentu num_chars:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu prvej medzery v bunke A2 (smerom zľava). (6)

 2. Priezvisko

  Celé priezvisko začína desať znakov sprava (T) a končí prvým znakom sprava (r).

  Vzorec na oddeľovanie krstného mena a priezviska so spojovníkom

  Pomocou funkcií LEN a SEARCH vyhľadajte hodnotu pre num_chars:

  Vyhľadajte číselnú pozíciu medzery v bunke A2 počínajúc prvým znakom zľava. (6)

 3. Vypočíta celkovú dĺžku textového reťazca na extrahovanie, a potom odráta počet znakov zľava po prvú medzeru, získanú v kroku 1. (16 - 6 = 10)

Pozrite tiež

Rozdelenie textu do rôznych stĺpcov pomocou sprievodcu konvertovaním textu na stĺpce

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×