Office
Prihlásenie

Rozdelenie databázy programu Access

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ľubovoľnú databázu, ktorú v sieti zdieľajú viacerí používatelia, je možné rozdeliť. Rozdelenie zdieľanej databázy môže zlepšiť jej výkon a znížiť riziko poškodenia súboru databázy.

Po rozdelení databázy sa môžete rozhodnúť, či serverovú databázu presuniete, alebo či použijete inú serverovú databázu. Ak chcete zmeniť používanú serverovú databázu, môžete použiť nástroj Správca prepojenej tabuľky.

Poznámky: 

 • Rozdelenie databázy, nie je rovnaká ako funkcia archivovania databázy. Táto téma nemá diskutovať archivácia údajov. Môžete archivovať údaje premiestnením pravidelne staršie záznamov do inej databázy, databázový súbor rastie príliš rýchlo na limit veľkosti súboru, alebo chcete ponechať databázového súboru malých a údajov čisto usporiadané podľa časového obdobia. V niektorých prípadoch môžete archivovať údaje rozdelením databázy. Ďalšie informácie nájdete v téme online článok archívu prístup k údajom.

 • Ak rozdelíte webovú databázu, do serverovej databázy sa nepresunú žiadne webové tabuľky v danej databáze, ktoré nebudú dostupné ani z výslednej klientskej databázy.

Obsah článku

Prehľad

Skôr než začnete

Rozdelenie databázy

Distribuovanie klientskej databázy

Zmena používate serverovej databázy

Prehľad

Keď databázu rozdelíte, zreorganizujete ju do dvoch súborov. Na databázu serverovej časti, ktorá obsahuje tabuľky údajov, a klientsku databázu, ktorá obsahuje všetky ostatné databázové objekty, ako sú dotazy, formuláre a zostavy. Všetci používatelia pracujú s údajmi vo svojej lokálnej kópii klientskej databázy.

Ak chcete rozdeliť databázu, použite Sprievodcu rozdelením databázy. Po rozdelení databázy musíte klientsku databázu distribuovať používateľom.

Upozornenie:  Ak chcete chrániť svoje údaje v prípade, že databáza má viacerých koncových používateľov, odporúča sa, aby ste nezdieľali kópie databázy, ktorá obsahuje prepojenia na zoznamy lokality SharePoint, vrátane prepojení na zoznamy v rámci publikovanej webovej databázy. Ak vytvoríte prepojenie na tabuľku, ktorá je zoznamom lokality SharePoint, pre zlomyseľného používateľa sa vytvára možnosť zmeniť cieľ prepojenia a potenciálne aj možnosť zmeniť povolenia na lokalite SharePoint, pretože informácie o pripojení v prepojených tabuľkách nie sú šifrované.

Výhody rozdelenej databázy

Medzi výhody rozdelenia databázy patria:

 • Vylepšený výkon    Výkon databázy sa zvyčajne výrazne zvýši, pretože cez sieť sa odosielajú iba údaje. V zdieľanej databáze, ktorá nie je rozdelená, sa cez sieť odosielajú aj databázové objekty , t. j. tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy, makrá a moduly  (t. j. neodosielajú sa iba údaje).

 • Lepšia dostupnosť    Keďže sa po sieti posielajú iba údaje, databázové transakcie, ako sú úpravy záznamov, sa dokončia rýchlejšie a údaje sú dostupnejšie na vykonávanie úprav.

 • Vylepšené zabezpečenie    Ak uložíte serverovú databázu v počítači, ktorý používa systém súborov NTFS, môžete na ochranu údajov použiť funkcie zabezpečenia systému NTFS. Používatelia pristupujú k serverovej databáze pomocou prepojených tabuliek, preto je menej pravdepodobné, že sa útočníkovi podarí získať neoprávnený prístup k údajom odcudzením klientskej databázy alebo vydávaním sa za oprávneného používateľa. Systém súborov NTFS predvolene používajú systémy Windows XP, Windows Vista a Windows 2003. Ak si nie ste istí, aký systém súborov používa váš súborový server, obráťte sa na správcu systému. Ak máte na súborovom serveri oprávnenia správcu, môžete spustením súboru msinfo32 sami zistiť systém súborov.

  Ako môžem použiť príkaz msinfo32 na zistenie systému súborov?

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Spustiť.

  2. V dialógovom okne Spustiť zadajte príkaz msinfo32 a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. V časti Súhrnné informácie o systéme kliknite na znamienko plus vedľa položky Súčasti.

  4. V časti Súčasti kliknite na znamienko plus vedľa položky Ukladací priestor a potom kliknite na položku Jednotky. Dialógové okno zobrazí informácie o dostupných jednotkách v paneli na pravej strane.

 • Zvýšená spoľahlivosť    Ak sa vyskytne problém a databáza sa neočakávane zavrie, akékoľvek poškodenie databázového súboru sa zvyčajne obmedzí na kópiu klientskej databázy, ktorú mal používateľ otvorenú. Používatelia pristupujú k údajom v serverovej databáze pomocou prepojených tabuliek, preto je veľmi nepravdepodobné, že by došlo k poškodeniu súboru serverovej databázy.

 • Flexibilné vývojárske prostredie    Všetci používatelia pracujú so svojou lokálnou kópiou klientskej databázy, preto môžu jednotliví používatelia nezávisle vyvíjať dotazy, formuláre, zostavy a ďalšie databázové objekty bez ovplyvnenia ostatných používateľov. Podobne platí, že môžete vyvinúť novú verziu klientskej databázy bez prerušenia prístupu k údajom uloženým v databáze serverovej časti.

Na začiatok stránky

Skôr ako začnete

Pred rozdelením databázy zvážte nasledovné skutočnosti:

 • Pred rozdelením je vždy potrebné databázu zálohovať. Ak databázu rozdelíte a potom sa rozhodnete, že ste ju rozdeľovať nechceli, pôvodnú databázu môžete obnoviť zo záložnej kópie.

 • Rozdeľovanie databázy môže trvať dlho. Používateľov by ste mali upozorniť, aby počas rozdeľovania databázu nepoužívali. Ak počas rozdeľovania používateľ zmení údaje, zmeny sa neprejavia v serverovej databáze.

  Tip: Ak používateľ naozaj zmení údaje počas rozdeľovania databázy, nové údaje môžete do serverovej databázy naimportovať po skončení rozdeľovania.

 • Hoci rozdeľovanie databázy je jedným zo spôsobov zdieľania údajov, všetci používatelia databázy musia mať takú verziu programu Microsoft Office Access, ktorá je kompatibilná s formátom súborov serverovej databázy. Ak napríklad súbor serverovej databázy používa formát súboru .accdb, používatelia nebudú mať k týmto údajom prístup z programu Access 2003.

 • Môžete použiť formáte súboru staršej verzie programu Access v serverovej databáze, ak používate funkcie, ktoré už nie sú podporované. Napríklad, ak používate na prístup k údajom (DAPs); môžete ďalej používať, ak je serverovej databázy v staršom formáte súboru, ktorý podporuje DAPs. Potom môžete použiť nový formát súboru s klientskej databázy tak, že používatelia majú prístup k výhody nového formátu. Všimnite si, že nie je možné zmeniť údaje v stránky prístupu k údajom pomocou programu Access 2010. Ďalšie informácie nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Rozdelenie databázy

 1. V počítači vytvorte kópiu databázy, ktorú chcete rozdeliť. Začnite s databázovým súborom na lokálnom pevnom disku (nie na zdieľanej sieti). Ak je databázový súbor práve zdieľaný z vášho lokálneho pevného disku, môžete ho tam ponechať.

 2. Otvorte kópiu databázy, ktorá sa nachádza na vašom lokálnom pevnom disku.

 3. Na karte Databázové nástroje v skupine Premiestniť údaje kliknite na položku Databáza programu Access. Spustí sa sprievodca rozdelením databázy.

 4. Kliknite na položku Rozdeliť databázu.

 5. V dialógovom okne Vytvorenie databázy serverovej časti zadajte názov, typ súboru a umiestnenie súboru serverovej databázy.

  Poznámky: 

  • Použitie názov, ktorý odporučí program Access. Zachováva názov pôvodného súboru a vložením skratky _be do názvu súboru, hneď pred príponu súboru, označuje, že ide o serverovú databázu.

  • Kým nebudú niektorí používatelia na prístup k údajom používať staršiu verziu programu Access, nemeňte typ súboru.

  • Cestu k sieťovému umiestneniu môžete zadať v poli Názov súboru pred názvom súboru. Ak je napríklad sieťové umiestnenie serverovej databázy \\server1\share1\ a názov súboru databázy serverovej časti je MyDB_be.accdb, môžete do poľa Názov súboru zadať \\server1\share1\MyDB_be.accdb.

  • Vybraté umiestnenie musí byť dostupné všetkým používateľom databázy. Keďže priradenia jednotiek sa môžu líšiť, je potrebné zadať cestu UNC umiestnenia, a nie písmeno priradenej jednotky.

 6. Po dokončení zobrazí sprievodca správu s potvrdením.

Databáza je rozdelená. Klientska databáza je súbor, s ktorým ste začali (kópia pôvodnej zdieľanej databázy), a serverová databáza sa nachádza v sieťovom umiestnení, ktoré ste zadali v kroku 5 tohto postupu.

Obmedzenie zmien návrhu klientskej databázy

Ak chcete obmedziť zmeny klientskej databázy, ktorú distribuujete, zvážte uložíte ako kompilovaný binárny súbor (.accde). Kompilovaný binárny súbor v programe Access 2010 je aplikácia databázového súboru, ktorý bol uložený s všetky prístup Visual Basic (VBA) kódu kompilovaný. Žiadne zdrojového kódu VBA zostane v Accesse kompilovaný binárny súbor. Používatelia nemôžu zmeniť návrh objekty v súbore .accde.

 1. Otvorte súbor klientskej databázy (.accdb), ktorý chcete uložiť ako kompilovaný binárny súbor (.accde).

 2. Na karte Databázové nástroje v skupine Databázové nástroje kliknite na položku Skontrolujte ACCDE. Obrázok tlačidla

 3. V dialógovom okne Uložiť ako prejdite do priečinka, kam chcete súbor uložiť, do poľa Názov súboru zadajte názov súboru a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Distribuovanie klientskej databázy.

Po rozdelení databázu distribuujte svojim používateľom, aby databázu mohli začať používať.

Upozornenie:  Ak chcete chrániť svoje údaje v prípade, že databáza má viacerých koncových používateľov, odporúča sa, aby ste nezdieľali kópie databázy, ktorá obsahuje prepojenia na zoznamy lokality SharePoint, vrátane prepojení na zoznamy v rámci publikovanej webovej databázy. Ak vytvoríte prepojenie na tabuľku, ktorá je zoznamom lokality SharePoint, pre zlomyseľného používateľa sa vytvára možnosť zmeniť cieľ prepojenia a potenciálne aj možnosť zmeniť povolenia na lokalite SharePoint, pretože informácie o pripojení v prepojených tabuľkách nie sú šifrované.

Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

 • Používateľom databázy odošlite emailovú správu a pripojte k nej súbor klientskej databázy. Pridajte všetky inštrukcie, ktoré vašim používateľom uľahčia okamžité používanie klientskej databázy.

 • Uložte súbor klientskej databázy v sieťovom umiestnení, ku ktorému majú prístup všetci používatelia databázy, a potom používateľom odošlite e-mailovú správu, ktorá obsahuje sieťové umiestnenie a všetky ďalšie pokyny, ktoré môžu potrebovať na prístup k databáze.

 • Vykonajte distribúciu súboru klientskej databázy pomocou vymeniteľného média, ako je napríklad disk CD-ROM alebo jednotka USB. Ak si súbor nainštalujete sami, môžete ho otestovať, či funguje správne. Ak musia používatelia súbor inštalovať, je potrebné priložiť dokument s vysvetlením, čo je potrebné urobiť na inštaláciu súboru a koho treba kontaktovať v prípade problémov.

Na začiatok stránky

Zmena používanej serverovej databázy

Pomocou Správcu prepojenej tabuľky môžete svoju serverovú databázu presunúť alebo použiť inú databázu.

Ak chcete svoju serverovú databázu presunúť, vytvorte si najskôr na novom mieste jej kópiu a potom postupujte podľa tohto postupu.

 1. Na karte Nástroje databázy kliknite v skupine Nástroje databázy na položku Správca prepojenej tabuľky.

 2. V nástroji Správca prepojenej tabuľky vyberte tabuľky, ktoré sa nachádzajú v aktuálnej serverovej databáze.

  Tip: Ak ste nevytvorili prepojenie na žiadne ďalšie databázy, kliknite na položku Vybrať všetko.

 3. Vyberte políčko Vždy hľadať nové umiestnenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Vyhľadajte a vyberte novú serverovú databázu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×