Rozbalenie, zbalenie a zobrazenie podrobností v kontingenčnej tabuľke alebo kontingenčnom grafe

V kontingenčnej tabuľke alebo kontingenčnom grafe môžete rozbalením alebo zbalením nastaviť ľubovoľnú úroveň podrobností údajov, dokonca aj všetky úrovne podrobností v jednej operácii. Môžete tiež rozbalením alebo zbalením nastaviť úroveň podrobností nad nasledujúcu úroveň. Napríklad, začnúc na úrovni krajiny/oblasti môžete rozbalením nastaviť úroveň mesta, ktorá obsahuje úroveň štátu/okresu, ako aj úroveň mesta. Prácou s viacerými úrovňami podrobností potom šetríte čas. Okrem toho môžete rozbaliť alebo zbaliť všetky členy v zdroji údajov OLAP (Online Analytical Processing) .

Taktiež môžete zobraziť podrobnosti, ktoré sa používajú na agregovanie hodnoty v poli hodnoty.

V kontingenčnej tabuľke alebo kontingenčnom grafe môžete rozbalením alebo zbalením nastaviť ľubovoľnú úroveň podrobností údajov, dokonca aj všetky úrovne podrobností v jednej operácii. Môžete tiež rozbalením alebo zbalením nastaviť úroveň podrobností nad nasledujúcu úroveň. Napríklad, začnúc na úrovni krajiny/oblasti môžete rozbalením nastaviť úroveň mesta, ktorá obsahuje úroveň štátu/okresu, ako aj úroveň mesta. Prácou s viacerými úrovňami podrobností potom šetríte čas. Okrem toho môžete rozbaliť alebo zbaliť všetky členy v zdroji údajov OLAP.

Rozbalenie alebo zbalenie úrovní v kontingenčnej tabuľke

V kontingenčnej tabuľke vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Kliknite na tlačidlo rozbalenia alebo zbalenia vedľa položky, ktorú chcete rozbaliť alebo zbaliť.

  Poznámka: Ak sa nezobrazuje tlačidlo rozbalenia alebo zbalenia, prečítajte si v tejto téme časť Zobrazenie alebo skrytie tlačidiel na rozbalenie alebo zbalenie v kontingenčnej tabuľke.

 • Dvakrát kliknite na položku, ktorú chcete rozbaliť alebo zbaliť.

 • Pravým tlačidlom myši kliknite (v Macu stlačte kláves Ctrl a súčasne kliknite) na položku, kliknite na možnosť Rozbaliť alebo zbaliť a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zobraziť podrobnosti o aktuálnej položke, kliknite na tlačidlo Rozbaliť.

  • Ak chcete skryť podrobnosti o aktuálnej položke, kliknite na tlačidlo Zbaliť.

  • Ak chcete skryť podrobnosti o všetkých položkách poľa, kliknite na položku Zbaliť celé pole.

  • Ak chcete zobraziť podrobnosti o všetkých položkách poľa, kliknite na položku Rozbaliť celé pole.

  • Ak chcete zobraziť úroveň podrobností nad nasledujúcou úrovňou, kliknite na tlačidlo Rozbaliť na "<názov poľa>" .

  • Ak chcete skryť úroveň podrobností nad nasledujúcou úrovňou, kliknite na tlačidlo Zbaliť na "<názov poľa>".

Rozbalenie alebo zbalenie úrovní v kontingenčnom grafe

V kontingenčnom grafe kliknite pravým tlačidlom myši (v Macu stlačte kláves Ctrl a súčasne kliknite) na označenie kategórie, pre ktorú chcete zobraziť alebo skryť podrobnosti o úrovni, kliknite na položku Rozbaliť alebo zbaliť a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete zobraziť podrobnosti o aktuálnej položke, kliknite na tlačidlo Rozbaliť.

 • Ak chcete skryť podrobnosti o aktuálnej položke, kliknite na tlačidlo Zbaliť.

 • Ak chcete skryť podrobnosti o všetkých položkách poľa, kliknite na položku Zbaliť celé pole.

 • Ak chcete zobraziť podrobnosti o všetkých položkách poľa, kliknite na položku Rozbaliť celé pole.

 • Ak chcete zobraziť úroveň podrobností nad nasledujúcou úrovňou, kliknite na tlačidlo Rozbaliť na "<názov poľa>" .

 • Ak chcete skryť úroveň podrobností nad nasledujúcou úrovňou, kliknite na tlačidlo Zbaliť na "<názov poľa>".

Zobrazenie alebo skrytie tlačidiel na rozbalenie alebo zbalenie v kontingenčnej tabuľke

Tlačidlá na rozbalenie alebo zbalenie sa zobrazujú predvolene, je však možné, že ste ich skryli (ak ich napríklad nechcete zobraziť vo vytlačenej zostave). Ak chcete použiť tieto tlačidlá na rozbalenie alebo zbalenie úrovní podrobností v zostave, tieto tlačidlá sa musia zobrazovať.

 • V programoch Excel 2016 a Excel 2013: Na karte Analyzovať v skupine Zobraziť kliknite na položku Tlačidlá + alebo –, čím zobrazíte alebo skryjete tlačidlá na rozbalenie alebo skrytie.

 • V programe Excel 2010: Na karte Možnosti v skupine Zobraziť kliknite na položku Tlačidlá + alebo –, čím zobrazíte alebo skryjete tlačidlá na rozbalenie alebo skrytie.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 • V programe Excel 2007: Na karte Možnosti v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku Tlačidlá + alebo –, čím zobrazíte alebo skryjete tlačidlá na rozbalenie alebo skrytie.

Poznámka: Tlačidlá rozbalenia a zbalenia sú dostupné iba pre polia obsahujúce podrobné údaje.

Zobrazenie alebo skrytie podrobností o poli hodnoty v kontingenčnej tabuľke

Možnosť zobrazenia podrobností poľa hodnoty v kontingenčnej tabuľke je predvolene zapnutá. Ak chcete zabrániť ostatným používateľom v zobrazení týchto údajov, túto možnosť môžete vypnúť.

Zobrazenie podrobností poľa hodnoty

 • V kontingenčnej tabuľke vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Pravým tlačidlom myši kliknite (v Macu stlačte kláves Ctrl a súčasne kliknite) na pole v oblasti hodnôt kontingenčnej tabuľky a potom kliknite na položku Zobraziť podrobnosti.

  • Dvakrát kliknite na pole v oblasti hodnôt kontingenčnej tabuľky.

   Podrobné údaje, na ktorých je založené pole hodnôt sa umiestnia na nový pracovný hárok.

Skrytie podrobností poľa hodnoty

 • Pravým tlačidlom myši kliknite (v Macu stlačte kláves Ctrl a súčasne kliknite) na kartu hárka v pracovnom hárku, ktorý obsahuje údaje poľa hodnoty, a potom kliknite na položku Skryť alebo Odstrániť.

Zakázanie alebo povolenie možnosti zobrazenia podrobností poľa hodnoty

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Možnosti alebo karte Analyzovať (v závislosti od verzie Excelu, ktorú používate) kliknite na páse s nástrojmi v skupine Kontingenčná tabuľka na položku Možnosti.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V dialógovom okne Možnosti kontingenčnej tabuľky kliknite na kartu Údaje.

 4. V časti Údaje kontingenčnej tabuľky zrušte začiarknutie alebo začiarknite políčko Povoliť zobrazenie podrobností, čím zakážete alebo povolíte túto možnosť.

  Poznámka: Pre zdroj údajov OLAP nie je toto nastavenie k dispozícii.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky

Usporiadanie polí v kontingenčnej tabuľke pomocou zoznamu polí

Vytvorenie kontingenčného grafu

Filtrovanie údajov pomocou rýchlych filtrov

Vytvorenie časovej osi kontingenčnej tabuľky na filtrovanie údajov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×