Rozšírené možnosti

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Možnosti úprav

Po stlačení klávesu Enter presunúť výber     Kontroluje susediacej bunke ďalšej aktívnej bunky po stlačení klávesu ENTER do aktívnej bunky. V poli smer označuje aktívnej susediace bunky.

Smeru hodinových ručičiek     Kontroluje susediacej bunke ďalšej aktívnej bunky po stlačení klávesu ENTER do aktívnej bunky. V poli smer označuje aktívnej susediace bunky.

Automaticky vložiť desatinnú čiarku     Začiarknite toto políčko predvolene zobraziť čísla s desatinnou čiarkou.

 • Miesta     Do poľa umiestni na uviesť, kde program Microsoft Office Excel automaticky umiestni desatinnú čiarku čísla, ktoré zadáte ako konštanty v hárku zadajte počet desatinných miest. Kladné číslo posúva desatinnú čiarku doľava; záporné číslo presunie desatinnú čiarku doprava. Ak miesta pole je prázdne alebo je nastavený na 0 (nula), musíte manuálne zadanie desatinnej čiarky. Ak chcete prepísať túto možnosť, pri zadávaní čísla napíšte desatinnú čiarku v bunke.

Zapnutie rukoväť výplne a a presúvanie buniek     Začiarknite toto políčko, premiestnenie a kopírovanie buniek a obsahu údajov tak, že presuniete. Keď je vybratá táto možnosť, môžete tiež presunúť rukoväť výplne na kopírovanie údajov a chcete vyplniť susediace bunky radom údajov.

 • Upozornenie pred prepísaním buniek     Zobrazí hlásenie, ak presuniete bunku nad iných buniek, ktoré obsahujú údaje.

Povoliť úpravy priamo v bunkách     Vyberte toto začiarkavacie políčko Povoliť úpravy v bunke, dvojitým kliknutím na bunku, a nie úpravu obsahu bunky v riadku vzorcov.

Predĺžiť údajov v rozsahu formáty a vzorce     Vyberte položku automaticky formátovať nové položky pridané na koniec zoznamu podľa formátu zvyšok zoznamu. Vzorce, ktoré sa opakujú v každom riadku sa taktiež skopíruje. Predĺžiť, formáty a vzorce sa musí nachádzať v aspoň tri z posledných piatich riadkov predchádzajúcich nový riadok.

Umožniť automatické zadávanie percent     Výber vynásobiť hodnotou 100 všetky čísla menšie ako 1, ktorý zadáte do bunky, ktoré sú formátované v percentách formáte. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete vynásobiť hodnotou 100 všetky čísla, ktorý zadáte do bunky, ktoré sú formátované percentuálnej formátovať, vrátane čísel, rovná alebo je väčší než 1.

Umožniť automatické dokončovanie pre hodnoty buniek     Dokončí textové položky, ktoré začnete písať do stĺpca údajov. Ak niekoľko prvých písmen, ktoré zapíšete zhoduje s existujúcou položkou v danom stĺpci, program Excel doplní zvyšku textu automaticky.

Priblíženie pomocou myši IntelliMouse     Ak máte ukazovacieho zariadenia Microsoft IntelliMouse, nastaví tlačidlo kolieska namiesto posúvania v hárku hárok alebo graf.

Upozorniť používateľa, keď sa vyskytne potenciálne časovo operácia     Vyberte, ak chcete upozornenia, keď operácia týka veľkého počtu buniek a môže trvať pomerne dlho spracovať.

 • Keď je ovplyvnený tento počet buniek (v tisícoch)     Umožňuje určiť maximálny počet buniek, ktoré sú ovplyvnené operáciu bez oznámenia. Ak sa to týka viac buniek, než je maximálny počet buniek, sa zobrazí upozornenie.

 • Použitie systémové oddeľovače     Vyberte položku používať predvolenú desatinné a tisícov oddeľovače. Zrušte začiarknutie políčka, ak chcete zadať iné oddeľovače.

  • Oddeľovač desatinných miest     Ak chcete zmeniť predvolený oddeľovač desatinných miest, zrušte použiť systémové oddeľovače, vyberte predvolený oddeľovač v poli Oddeľovač desatinných miest a potom zadajte oddeľovač, ktorý chcete použiť.

  • Tisíce oddeľovač     Ak chcete zmeniť predvolený oddeľovač tisícov, zrušte začiarknutie použiť systémové oddeľovače, vyberte predvolený oddeľovač v tisíce oddeľovač poľa a potom zadajte oddeľovač, ktorý chcete použiť.

Vystrihnutie, kopírovanie a prilepenie

Zobraziť tlačidlá možností prilepenia     Ak začiarknete toto políčko, program Excel automaticky zobrazí dialógové okno špeciálne možnosti pri prilepovaní, napríklad Iba formátovanie a Prepojiť bunky.

Zobrazenie možností vkladania     Ak začiarknete toto políčko, program Excel automaticky zobrazí dialógové okno špeciálne možnosti, ak chcete vložiť bunky, riadky alebo stĺpce, ako napríklad Rovnaký formát ako hore a Vymazať formátovanie.

Vystrihnúť, kopírovať a zoradiť vložené objekty s nadradenými bunkami     Ponechá grafické objekty, tlačidlá, textové polia, nakreslených objektov a obrázkov s priradených bunkách vždy, keď sa Vystrihnúť, kopírovať, filtrovať a zoraďovať v hárku.

Zobrazenie

Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov     Zobrazí sa zoznam naposledy používaných zošitov v časti Naposledy použité dokumenty po kliknutí na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , tak, aby ste mohli rýchlo otvoriť tieto zošity. Zadajte počet zošitov, ktoré chcete zobraziť v zozname Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov. Zadajte alebo vyberte kladné číslo v rozsahu 0 až 50.

Jednotiek pravítka     Umožňuje vybrať jednotky, ktoré chcete zobraziť na pravítku zobrazenie rozloženia.

Zobrazenie všetkých okien na paneli úloh      Začiarknutím tejto možnosti zobrazíte viacero zošitov na paneli úloh systému Windows.

Zobrazenie vzorcov     Zobrazí sa riadok vzorcov. Riadok vzorcov sa zobrazí v hornej časti hárka.

Zobraziť funkcie obrazovkové komentáre     Zobrazí Stručný popis funkcií, ktoré vyberiete v zozname funkcií, ktoré sa zobrazí po zapnutí funkcie Automatické dokončovanie vzorca.

Zobraziť názvy prvkov grafu po ukázaní     Keď umiestnite ukazovateľ nad ním sa zobrazí názov prvku grafu.

Zobrazovať hodnoty údajov bodu po ukázaní     Keď umiestnite ukazovateľ nad ním sa zobrazuje hodnota údajový bod.

V prípade buniek s komentármi zobraziť     Vyberte niektorú z týchto možností, ak chcete určiť spôsob zobrazovania komentárov v hárku.

 • Bez komentárov a indikátorov     Skrytie komentárov a indikátorov komentár v bunkách, ktoré obsahujú komentáre pripojené.

 • Indikátory iba, a komentáre po ukázaní     Keď sa objaví komentár pripojené k bunke sa zobrazí malý trojuholník v pravom hornom rohu bunky. Komentáre sa zobrazujú len vtedy, keď podržíte ukazovateľ nad bunku obsahujúcu komentár.

 • Komentáre a indikátory     Zobrazí komentár a indikátor komentára, malý trojuholník v pravom hornom rohu bunky, keď sa objaví komentár pripojené k bunke.

Zobraziť možnosti pre tento zošit

Zobraziť možnosti pre tento zošit     Vyberte požadovaný zošit v tomto zozname, je ovplyvnená nasledujúce možnosti.

Zobrazenie vodorovného posúvača     V dolnej časti hárka sa zobrazí vodorovného posúvača.

Zobrazí zvislý posúvač     Zobrazí zvislý posúvač na pravej strane pracovného hárka (Ak používate režim zľava doprava) alebo na ľavej strane (pri použití režimu sprava doľava).

Zobrazenie kariet hárkov     Zobrazí ušká hárkov, aby sa môžete presúvať medzi a vybrať jednotlivé hárky. Ušká hárkov sa zobrazia v dolnej časti okna hárka.

Zoskupiť dátumy v ponuke automatického filtra     Hierarchické zoskupovania dátumov sa zmení na nehierarchické zoznam dátumov v zozname dátumov v dolnej časti ponuky automatického filtra v filter dátumu. Napríklad filtrujúce len dvojcifernými rokmi výberom manuálne dvojcifernými rokmi zo zoznamu nehierarchické.

V prípade objektov Zobraziť     Vyberte niektorú z týchto možností, ktoré chcete zobraziť alebo skryť grafické objekty v zošite.

 • Všetky     Zobrazí všetky grafické objekty, tlačidlá, textové polia, nakreslených objektov a obrázkov.

 • Nič (skryť objekty)     Skryje všetky grafické objekty, tlačidlá, textové polia, nakreslených objektov a obrázkov. Skryté objekty sa nevytlačia.

Zobraziť možnosti pre tento pracovný hárok

Zobraziť možnosti pre tento pracovný hárok    Vyberte hárok, v tomto zozname, je ovplyvnená nasledujúce možnosti.

Zobrazenie hlavičiek riadkov a stĺpcov     Čísla riadkov sa zobrazia na ľavej strane (pri použití režimu zľava doprava) alebo na pravej strane (pri použití režimu sprava doľava) hárka a písmená stĺpcov v hornej časti hárka.

Zobraziť vzorce v bunkách namiesto ich vypočítavaných výsledkov     Zobrazí vzorce v bunkách namiesto hodnôt, ktoré vytvárajú vzorce.

Zobrazenie zlomov strán     Zobrazenie zlomov strán, ktoré sa nastavujú automaticky programom Excel.

Zobraziť v bunkách, ktoré nemajú nulovú hodnotu     Zobrazí 0 (nula) do bunky obsahujúce nulové hodnoty.

Zobraziť symboly prehľadu, ak sa použije prehľadu     Zobrazí symboly prehľadu. Symboly prehľadu sa nezobrazujú, ak hárok obsahuje prehľad.

Zobraziť mriežku     Zobrazí mriežky buniek. Tlač mriežky, uistite sa, či je začiarknuté políčko Tlačiť v časti mriežka v skupine Možnosti hárka na karte Rozloženie strany.

 • Farba mriežky     Nastaví farbu mriežky. Ak kliknete na položku Automatické, farbu mriežky je založený na farby textu definovanej ovládacieho panela systému Windows.

Vzorce

Povoliť výpočet s viacnásobnou postupnosťou     Vybratá v predvolenom nastavení, táto možnosť umožňuje rýchle výpočet pomocou viacerých procesorov. Upozorňujeme, že Excel podporuje iba pomocou až 64 procesor jadra.

Počet výpočtov vlákna     Umožňuje určiť počet procesorov, ktoré sa používajú vo výpočtoch.

 • Použiť všetky procesory tohto počítača     Vybratá v predvolenom nastavení, táto možnosť používa všetky procesory, ktoré sú k dispozícii vo vašom počítači.

 • Manuálne     Umožňuje určiť počet procesorov, ktoré chcete použiť. V dialógovom okne manuálne zadajte kladné číslo od 1 do 1 024.

Pri výpočte tohto zošita

Pri výpočte tohto zošita    Vyberte požadovaný zošit v tomto zozname, je ovplyvnená nasledujúce možnosti.

Aktualizovať prepojenia na iné dokumenty     Vypočíta a aktualizuje vzorce, ktoré obsahujú odkazy na iné aplikácie.

Nastaviť presnosť podľa zobrazenia     Natrvalo zmení uložené hodnoty v bunkách z úplnej presnosti (15 číslic) na akýkoľvek iný formát sa zobrazuje, vrátane desatinných miest.

Kalendárny systém 1904 použiť     Zmení počiatočný dátum, od ktorého sa počítajú všetky dátumy od 1 Január 1900 2 Január 1904.

Uložiť hodnoty z externých prepojení     Slúži na uloženie kópie hodnôt obsiahnutých v externom dokumente prepojený pracovný hárok programu Excel. Ak hárok s prepojeniami na rozsiahle oblasti v externom dokumente vyžaduje mimoriadne veľkého množstva miesta na disku alebo trvá veľmi dlho, otvorte, zrušením začiarknutia políčka Uložiť hodnoty z externých prepojení môžete zmenšiť miesta na disku a čas, ktorý je potrebný na otvorenie práca hárok.

Všeobecné

Sprevádzať udalosti zvukom     Prehrá dostupné zvuky, ktoré sú priradené k udalosti programov Microsoft Office, napríklad otvorenie, ukladanie, a tlač súborov alebo zobrazenie chybových hlásení. Zvuky, ktoré sú priradené k rôznym udalostiam môžete zmeniť v ovládacom paneli. V systéme Microsoft Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací Panel. V systéme Windows Vista kliknite na položku hardvér a zvuk a potom kliknite na položku zvuk. Kliknite na kartu zvuky. Ak chcete zmeniť zvuk, ktorý je priradený k udalosti, kliknite na položku v zozname Udalosti programov a vyberte zvuk, ktorý chcete použiť. V systéme Windows XP kliknite na položku zvuky, reč a zvukové zariadenia. Kliknite na položku zmeniť zvukovú schému a potom kliknite na kartu zvuky. Ak začiarknete alebo zrušíte začiarknutie políčka sprevádzať udalosti zvukom v jednom programe balíka Office, je to aj zapnúť alebo vypnúť pre všetky ostatné programy balíka Office. Váš počítač musí mať zvukovou kartou prehrávanie zvukov.

Sprevádzať udalosti animácie     Zobrazí hárok pohybu a zmeny pri vloženie alebo odstránenie buniek, riadkov alebo stĺpcov. Animácie môže pomalý výkon videa na niektorých systémoch.

Ignorovať iné aplikácie, ktoré používajú dynamická výmena údajov (DDE)     Zabráni výmeny údajov s ostatnými aplikáciami, ktoré používajú dynamická výmena údajov (DDE).

Zobrazovať výzvu na aktualizáciu automatických prepojení     Zobrazí hlásenie, ktoré umožňuje potvrdiť aktualizáciu prepojených položiek.

Zobrazovať chyby doplnok používateľského rozhrania     Zobrazuje chyby v používateľskom rozhraní, doplnky, ktoré nainštalovať a používať.

Obsah stupnice A4 alebo papier s veľkosťou 8,5 x 11"     V niektorých krajinách alebo oblastiach je štandardná veľkosť papiera je listu; pre iné štandardné veľkosťou A4. Ak chcete, aby program Excel automaticky prispôsobil dokumenty formátované na štandardnú veľkosť papiera inej krajiny alebo oblasti (napríklad A4) tak, že budú správne vytlačiť na štandardnú veľkosť papiera pre vašu krajinu alebo oblasť (napríklad písmeno), vyberte toto začiarkavacie políčko. Túto možnosť sa prejaví len výtlačku. Neovplyvňuje formátovania v dokumente.

Pri spustení, umiestnenie súborov otvorených pri     Pri spustení, program Excel automaticky otvorí súbory z priečinka, ktorý zadáte do tohto textového poľa. Zadajte úplnú cestu k priečinku v textovom poli na označenie umiestnenie súborov.

Možnosti pre web      Nastaví možnosti ako údajov v programe Excel vyzerá a odpovie pri údaje vo webovom prehliadači.

Služba – možnosti     Umožňuje zadať možnosti správy zákazníkov pripomienky a dokumentov.

Kompatibilitu s programom Lotus

Tlačidlo Microsoft Office Excel menu     Nastaví kľúč, ktoré môžete použiť na prístup k príkazy na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

Klávesových skratiek     Aktivuje alternatívnu skupinu klávesy na navigáciu hárka, zadania vzorcov, označenia a ďalšie akcie.

Nastavenie kompatibility programu Lotus

Nastavenie kompatibility programu Lotus     Vyberte hárok, v tomto zozname, je ovplyvnená nasledujúce možnosti.

Prevod výpočtu vzorcov     Otvorí a vyhodnotí súbory programu Lotus 1-2-3 bez straty alebo zmeny informácií. Keď je vybratá táto možnosť, program Excel vyhodnotí textové reťazce ako 0 (nula), logické výrazy ako 0 alebo 1 a databázové kritériá podľa pravidiel, ktoré sa používajú v programe Lotus 1-2-3.

Prevod zadania vzorcov     Skonvertuje vzorce, ktoré sú zadané v programe Lotus 1-2-3 Uvoľnite 2,2 syntax program Excel syntax a robí názvy, ktoré sú definované v programe Excel sa správajú ako názvy, ktoré sú definované v programe Lotus 1-2-3.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×