Rovnice na výpočet trendových čiar

Lineárna

Metódou najmenších štvorcov vypočíta priamku reprezentovanú nasledujúcou rovnicou:

Rovnica

v ktorej m predstavuje sklon a b úsek.

Polynomická

Metódou najmenších štvorcov vypočíta krivku preloženú bodmi podľa nasledujúcej rovnice:

Rovnica

v ktorej bPremenná sú konštanty.

Logaritmická

Metódou najmenších štvorcov vypočíta krivku preloženú bodmi podľa nasledujúcej rovnice:

Rovnica

v ktorej c a b sú konštanty a ln je funkcia prirodzeného logaritmu.

Exponenciálna

Metódou najmenších štvorcov vypočíta krivku preloženú bodmi podľa nasledujúcej rovnice:

Rovnica

v ktorej cb sú konštanty a e je základ prirodzeného logaritmu.

Mocninová

Metódou najmenších štvorcov vypočíta krivku preloženú bodmi podľa nasledujúcej rovnice:

Rovnica

v ktorej cb sú konštanty.

Hodnota R na druhú

Rovnica

Poznámka: Hodnota R na druhú, ktorú môžete zobraziť pomocou trendovej čiary, nie je upravenou hodnotou R na druhú. Pre logaritmické, mocninové a exponenciálne trendové čiary používa program Microsoft Graph transformovaný regresný model.

Kĺzavý priemer

Rovnica

Poznámka: Počet bodov v trendovej čiare kĺzavého priemeru sa rovná celkovému počtu bodov v rade, ktorý je menší než počet, ktorý zadáte pre periódu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×