Roly správcu v službách Office 365

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Posledná aktualizácia 1 August, 2018

Office 365 obsahuje súpravu rolí správcu, ktoré môžete priradiť používateľom vo svojej organizácii. Každá rola správcu je priradená k bežným podnikovým funkciám a ľuďom vo vašej organizácii poskytuje povolenie na vykonávanie konkrétnych úloh v Centre spravovania služieb Office 365.

Tu je zoznam dostupných rolí aj s informáciami o tom, aké možnosti majú ľudia priradení k týmto rolám.

Tip: Podrobný zoznam povolených a zakázaných úloh pre tieto jednotlivé roly a informácie o ich zhode s rolami v ďalších službách Microsoft nájdete v časti Povolenia správcu v článku Priradenie rolí správcu v službe Azure Activity Directory.

Rola

Funkcia vykonávaná v službách Office 365

Globálny správca

Globálny správca

Má prístup ku všetkým správcovským funkciám balíka služieb Office 365 v rámci plánu. Platí aj pre Skype for Business. Globálnym správcom sa predvolene stáva osoba, ktorá sa zaregistruje na nákup služieb Office 365.

Globálni správcovia ako jediní môžu priraďovať roly správcu. V rámci organizácie môžete mať viacero globálnych správcov. Odporúčame, aby ste túto rolu pridelili len malému počtu ľudí. Znižuje to riziko pre váš podnik.

Tip:Skontrolujte, či každý používateľ, ktorý je vo vašej organizácii globálnym správcom, má v kontaktných informáciách uvedené mobilné telefónne číslo a alternatívnu e-mailovú adresu. Ďalšie podrobnosti nájdete v téme Zmena adresy organizácie, kontaktného e-mailu na technika a iných informácií.

Kreditná karta

Správca fakturácie

Realizuje nákupy, spravuje predplatné, spravuje žiadosti o technickú podporu a monitoruje stav služieb.

Exchange Online

Správca služieb Exchange

Spravuje poštové schránky a politiky ochrany pred nevyžiadanou poštou v rámci podniku pomocou Centra spravovania pre Exchange. Môže zobraziť všetky výkazy aktivít v Centre spravovania služieb Office 365.

Vytvárať a spravovať skupiny v Office 365 v Centre spravovania služieb Office 365 môže osoba, ktorá má rolu správcu služieb Exchange A ZÁROVEŇ spravuje používateľov.

Ďalšie informácie nájdete v téme Informácie o role správcu služby Exchange Online.

Správca SharePointu

Správca SharePointu

Spravuje ukladací priestor súborov pre svoj podnik v službe SharePoint Online a OneDrive. Pracuje v Centre spravovania služby SharePoint. Okrem toho môže priradiť iných používateľov do skupiny správcov kolekcie lokalít a správcov ukladacieho priestoru výrazov.

Povolenia priradené k lokalitám SharePoint sú úplne oddelené od roly globálneho správcu služieb Office 365. Môžete byť globálnym správcom bez prístupu k lokalite SharePoint, ak ste k nej neboli pridaní alebo ste ju nevytvorili.

Ľudia s touto rolou tiež môžu zobraziť všetky výkazy aktivít v Centre spravovania služieb Office 365.

Ďalšie informácie nájdete v téme Informácie o role správcu SharePointu.

Kľúč, povolenia

Správca hesiel

Vytvára nové heslá, spravuje žiadosti o podporu a monitoruje stav služieb. Správcovia hesiel môžu vytvárať nové heslá iba pre používateľov.

Skype for Business Online

Správca Skypu for Business

Konfiguruje Skype for Business pre vašu organizáciu a môže zobraziť všetky výkazy aktivít v Centre spravovania služieb Office 365.

Ďalšie informácie nájdete v téme Informácie o role správcu Skypu for Business.

Náhlavná súprava

Správca služieb

Vytvára žiadosti o podporu od spoločnosti Microsoft a zobrazuje tabuľu služieb a stredisko správ. Má povolenia iba na zobrazenie s výnimkou povolenia na vytváranie a čítanie žiadostí o podporu.

Tip: Používateľom, ktorým boli priradené roly správcu služieb Exchange Online, SharePoint Online a Skype for Business, by sa mala priradiť aj rola správcu služieb. Budú tak môcť použiť Centrum spravovania služieb Office 365 a pozrieť si dôležité informácie, ako napríklad stav služby, a meniť a vydávať oznámenia.

Kreditná karta

Správca licencií

Pridá, odstráni, aktualizuje priradenia licencií pre používateľov, skupín (pomocou skupiny na základe licencie) a spravuje miesto využívania používateľov.

Ľudia v tejto úlohe nie je možné zakúpiť alebo spravovať predplatné, vytvorenie alebo spravovanie skupín, alebo vytváranie a spravovanie používateľov mimo miesto využívania.

Používateľ

Správca správy používateľov

Vytvára nové heslá, monitoruje stav služby, pridáva a odstraňuje používateľské kontá, spravuje žiadosti o podporu a pridáva a odoberá členov skupín v Office 365. Správca vykonávajúci správu používateľov nemôže odobrať globálneho správcu, vytvárať ďalšie roly správcov ani vytvárať nové heslá pre globálnych správcov, správcov fakturácie, správcov Exchangeu, SharePointu, dodržiavania súladu ani Skypu for Business.

Vytvárať a spravovať skupiny v Office 365 v Centre spravovania služieb Office 365 môže osoba, ktorá má rolu správcu Exchangeu A ZÁROVEŇ spravuje používateľov.

Správa čítačky zostáv

Čitatelia zostáv

Umožňuje zobrazenie všetkých zostáv činností v centre spravovania služieb Office 365 a ľubovoľných zostáv zverejnených prostredníctvom rozhrania API na vytváranie zostáv.

Roly v Centre zabezpečenia a dodržiavania súladu

Ak máte predplatné na Office 365 E3 alebo E5 business, obsahuje aj nástroje zabezpečenia a dodržiavania súladu. V tom prípade máte prístup k týmto ďalším rolám: Správca dodržiavania súladu, eDiscovery Manager, správa organizácie, posudzovateľ, správca zabezpečenia, používateľ s právami len na čítanie nastavení zabezpečenia, používateľ záruky služieb, dozorná revízia.

Ďalšie informácie o rolách nájdete v téme Povolenia v Centre zabezpečenia a dodržiavania súladu pre Office 365

Ikona Dynamics 365

Dynamics 365 (online)

Keď je niekomu priradená rola globálneho správcu služieb Office 365, automaticky je mu priradená aj rola zabezpečenia správcu systému v Dynamicse 365 (online).

Osoba, ktorej bola priradená rola zabezpečenia správcu systému v Dynamicse 365, môže priradiť roly zabezpečenia Dynamicsu 365 ďalším ľuďom. S rolou zabezpečenia správcu systému môžete spravovať všetky aspekty Dynamicsu 365. Ďalšie informácie o rolách zabezpečenia Dynamicsu 365 nájdete v téme Správa predplatného, licencií a používateľských kont.

Ikona Dynamics 365

Správca služieb Dynamics 365

Pomocou tejto novej roly môžete priraďovať používateľom možnosť spravovať Dynamics 365 na úrovni nájomníkov bez toho, aby ste im priradili silnejšie oprávnenia globálneho správcu služieb Office 365. Správca služieb Dynamics 365 sa môže prihlásiť do centra spravovania Dynamics 365, aby mohol spravovať inštancie. Osoba s touto rolou nemôže vykonávať funkcie, ktoré sú obmedzené pre globálneho správcu služieb Office 365, ako napríklad správa používateľských kont, správa predplatného, prístup k nastaveniam aplikácií služieb Office 365 ako Exchange alebo SharePoint.

Ďalšie informácie nájdete v téme Správa nájomníka pomocou roly správcu služieb Dynamics 365.

Správca služby Power BI

Osoba, ktorej bola priradená rola správcu služby Power BI, bude mať prístup k metrike používania služby Power BI v Office 365. Bude tiež môcť kontrolovať používanie funkcií Power BI vašou organizáciou. Ďalšie informácie o spravovaní služby Power BI nájdete v téme Spravovanie služby Power BI vo vašej organizácii.

Čítačka Centra správ

Monitoruje zmeny služby a dokáže zobraziť všetky príspevky v Centre správ v Office 365 a s ostatnými používateľmi e-mailom zdieľa príspevky Centra správ. Používatelia, ktorí majú priradenú túto rolu, majú k niektorým zdrojom centra spravovania, ako napríklad používatelia, skupiny, domény a predplatné, prístup iba na čítanie.

Schvaľovateľ prístup Lockbox zákazníka

Schvaľovateľ prístup Lockbox zákazníka

Spravuje požiadavky Lockbox zákazníka vo vašej organizácii. Budú dostávať e-mailové oznámenia pre zákazníkov Lockbox žiadosti a môžete schváliť alebo zamietnuť žiadosti o z centra spravovania 365 Microsoft. Môžete môžete zapnúť aj zapnite funkciu Lockbox zákazníka.

Len globálni správcovia môžu vytvárať nové heslá používateľov priradené k tejto úlohe.

Potrebujete ďalšie podrobnosti o tom, čo môžu a nemôžu vykonávať tieto roly?

Podrobný zoznam povolených a zakázaných úloh pre tieto jednotlivé roly nájdete v časti Povolenia správcu v článku Priradenie rolí správcu v službe Azure Activity Directory.

Ako je to s rolami v službe Azure Active Directory?

Ak máte veľký podnik, je vhodné nastaviť roly aj v službe Azure Active Directory. Používateľ s priradenou rolou správcu bude mať rovnaké povolenia vo všetkých cloudových službách, ktoré má vaša organizácie predplatené, a to bez ohľadu na to, či mu rolu priradíte v Centre spravovania služieb Office 365, v klasickom portáli služby Azure alebo pomocou modulu Azure AD pre Windows PowerShell.

Zoznam a popis všetkých rolí služby Azure Active Directory nájdete v článku Priradenie rolí správcu v službe Azure Activity Directory.

Aké kompetencie zabezpečujú roly správcu služieb Office 365 v službách Exchange Online, SharePoint Online a Skype for Business Online?

Niektorým rolám správcu v službách Office 365 zodpovedá určitá rola v službách Exchange Online, SharePoint Online a Skype for Business Online. V nižšie uvedenej tabuľke je popísaný spôsob prenesenia týchto rolí správcu služieb Office 365 do rolí v iných službách Office 365.

Rola správcu služieb Office 365

V službe Exchange Online sa prenesie do roly…

V službe SharePoint Online sa prenesie do roly...

V službe Skype for Business Online sa prenesie do roly…

V službe Centrum zabezpečenia a dodržiavania súladu sa prenesie do roly…

Globálny správca

Správca služby Exchange Online

Správca spoločnosti

Správca služby SharePoint Online

Správca Skypu for Business

Správca služby Centrum zabezpečenia a dodržiavania súladu (člen skupiny rolí OrganizationManagement)

Správca fakturácie

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

Správca hesiel

Správca technickej podpory*

Nie je k dispozícii

Správca technickej podpory

Nie je k dispozícii

Správca služieb

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

Správca správy používateľov

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

Správca Skypu for Business

Nie je k dispozícii

Správca služieb Exchange

Správca služby Exchange Online

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

Správca SharePointu

Nie je k dispozícii

Správca služby SharePoint Online

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

Správca Skypu for Business

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

Správca Skypu for Business

Nie je k dispozícii

Správca dodržiavania súladu

Správa organizácie

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

Správca dodržiavania súladu

*Používatelia, ktorí majú rolu správcu hesla, môžu vykonávať tie isté úlohy ako používatelia, ktorí majú rolu technickej podpory Exchangeu, no nemôžu sledovať správy.

Delegovaná správa

Ak pracujete s partnerom spoločnosti Microsoft, môžete mu priradiť roly správcu. Tento partner potom bude môcť používateľom vo vašej alebo svojej spoločnosti priraďovať roly správcu. Môžete o to mať záujem napríklad v prípade, že partner pre vás nastavuje a spravuje Office 365.

Partner môže priraďovať tieto roly:

  • Plná správa, ktorá má oprávnenia zodpovedajúce globálnemu správcovi.

  • Obmedzená správa, ktorá má oprávnenia zodpovedajúce správcovi hesiel.

Skôr ako bude môcť partner priradiť tieto roly používateľom, musíte daného partnera pridať do svojho konta Office 365 ako delegovaného správcu. Tento proces inicializuje oprávnený partner. Partner vám odošle e-mail s otázkou, či mu chcete udeliť povolenia na vykonávanie činností delegovaného správcu. Pokyny nájdete v téme Oprávnenie alebo odstránenie delegovaného správcu.

Súvisiace články

Priradenie rolí správcu v Office 365
Výkazy aktivít v Centre spravovania služieb Office 365

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×