Riešenie problémov so synchronizáciou služby OneDrive for Business

Riešenie problémov so synchronizáciou služby OneDrive for Business

Je nám ľúto, že máte problémy so synchronizáciou služby OneDrive. 

Nasledujúci postup zabezpečí, že OneDrive bude fungovať správne, že budete mať prístup k svojim súborom online a že budete mať dostatok miesta na synchronizáciu tých správnych súborov.

Poznámky: 

 • Tento článok je určený pre používateľov, ktorí majú pracovné alebo školské konto služieb Office 365, a platí pre najnovšiu verziu služby OneDrive for Business. Ak sa neprihlasujete pomocou konta služieb Office 365, prečítajte si tému Riešenie problémov so synchronizáciou služby OneDrive for Business. Ak si nie ste istí, akú verziu služby OneDrive for Business budete potrebovať, obráťte sa na správcu služieb Office 365.

 • Contoso na obrázkoch nižšie je názov fiktívnej spoločnosti, ktorú spoločnosť Microsoft používa ako vzorovú. Mal by sa zobraziť názov vašej organizácie.

Použitie nástroja Support and Recovery Assistant pre Office 365

Aplikácia Support and Recovery Assistant vám môže pomôcť identifikovať a vyriešiť viacero problémov so synchronizáciou služby OneDrive for Business. Prečítajte si, ako používať nástroj </c0>Office 365 Support and Recovery Assistant.

Ak nástroj Support and Recovery Assistant nepodporuje vaše konto alebo prostredie, vyskúšajte spustiť synchronizáciu v počítači pomocou týchto krokov.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 2. V oblasti oznámení úplne vpravo na paneli úloh vyberte bielu alebo modrú ikonu oblaku OneDrive.

  Synchronizačný klient pre OneDrive s modrou ikonou oblaku a bielou ikonou oblaku

  Poznámka: Možno budete musieť kliknúť na šípku Zobraziť skryté ikony vedľa oblasti oznámení, a tak zobraziť ikonu pre OneDrive. Môžete kliknúť aj na Stlačte kláves s logom Windows a začať zadávať výraz Vybrať, ktoré ikony..., čím zobrazíte možnosť nastavenia oblasti oznámení. Následne môžete zobraziť položku Microsoft OneDrive. Ak sa ikona v oblasti oznámení stále nezobrazuje, OneDrive pravdepodobne nie je spustený. Kliknite na Stlačte kláves s logom Windows , do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz OneDrive a potom vo výsledkoch hľadania kliknite na položku OneDrive (nie na položku OneDrive for Business, pretože môže ísť o predchádzajúcu verziu).

 3. Vyberte položku Viac.

  Snímka obrazovky s prechodom na nastavenia OneDrivu

 4. Vyberte položku Zobraziť online.

Ak nemáte k službe OneDrive for Business online prístup, obráťte sa na svojho správcu siete.

OneDrive a Windows sa často aktualizujú a pravidelnými aktualizáciami počítača môžete vyriešiť niektoré problémy so synchronizáciou.

 1. Stiahnite si najnovšie aktualizácie Windowsu, aby ste mohli využívať OneDrive naplno. Windows 10 Fall Creators Update umožňuje súbory služby OneDrive na požiadanie, čo vám môže pomôcť vyriešiť problémy so synchronizáciou. Prečítajte si ďalšie informácie o súboroch OneDrivu na požiadanie.

 2. Stiahnite si najnovšiu verziu OneDrivu a nainštalujte ju. 

  Poznámky: 

  • Ak už máte najnovšiu verziu, nastavenie inštalácia sa automaticky ukončí.

  • Ďalšie informácie o najnovšej verzii nájdete v poznámkach k vydaniu.

 3. Stlačte Stlačte kláves s logom Windows , vyhľadajte OneDrive a potom otvorte počítačovú aplikáciu OneDrive.  

  Poznámka: Po jej zobrazení nevyberajte položku OneDrive for Business, keďže môže ísť o staršiu verziu, ktorá je stále nainštalovaná.

 4. Po spustení nastavenia služby OneDrive zadajte svoje pracovné alebo školské konto služby OneDrive a výberom položky Prihlásiť sa nastavte svoje konto.

  Nové používateľské rozhranie obrazovky na nastavenie OneDrivu

Vypnutím a odinštalovaním služby OneDrive v počítači alebo zrušením jej prepojenia nestratíte žiadne súbory ani údaje. K svojim súborom môžete kedykoľvek získať prístup online prihlásením sa do konta OneDrive for Business.

 1. V oblasti oznámení úplne vpravo na paneli úloh vyberte bielu alebo modrú ikonu oblaku OneDrive.

  Synchronizačný klient pre OneDrive s modrou ikonou oblaku a bielou ikonou oblaku

  Poznámka: Možno budete musieť kliknúť na šípku Zobraziť skryté ikony vedľa oblasti oznámení, a tak zobraziť ikonu pre OneDrive. Môžete kliknúť aj na Stlačte kláves s logom Windows a začať zadávať výraz Vybrať, ktoré ikony..., čím zobrazíte možnosť nastavenia oblasti oznámení. Následne môžete zobraziť položku Microsoft OneDrive. Ak sa ikona v oblasti oznámení stále nezobrazuje, OneDrive pravdepodobne nie je spustený. Kliknite na Stlačte kláves s logom Windows , do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz OneDrive a potom vo výsledkoch hľadania kliknite na položku OneDrive (nie na položku OneDrive for Business, pretože môže ísť o predchádzajúcu verziu).

 2. Vyberte položku Viac > Nastavenia.

  Snímka obrazovky s prechodom na nastavenia OneDrivu

 3. Kliknite na položku Zrušiť prepojenie tohto PC.

 4. Podľa krokov v sprievodcovi Vitajte vo OneDrive nastavte OneDrive.

Ďalšie informácie nájdete v téme Synchronizácia súborov s novým synchronizačným klientom pre OneDrive vo Windowse.

Ak vidíte príliš dlho zaseknutú ikonu synchronizácie, problémy so synchronizáciou môže pomôcť vyriešiť premiestnenie niekoľkých súborov zo synchronizovaného priečinka.

 1. V oblasti oznámení úplne vpravo na paneli úloh vyberte bielu alebo modrú ikonu oblaku OneDrive.

  Synchronizačný klient pre OneDrive s modrou ikonou oblaku a bielou ikonou oblaku

  Poznámka: Možno budete musieť kliknúť na šípku Zobraziť skryté ikony vedľa oblasti oznámení, a tak zobraziť ikonu pre OneDrive. Môžete kliknúť aj na Stlačte kláves s logom Windows a začať zadávať výraz Vybrať, ktoré ikony..., čím zobrazíte možnosť nastavenia oblasti oznámení. Následne môžete zobraziť položku Microsoft OneDrive. Ak sa ikona v oblasti oznámení stále nezobrazuje, OneDrive pravdepodobne nie je spustený. Kliknite na Stlačte kláves s logom Windows , do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz OneDrive a potom vo výsledkoch hľadania kliknite na položku OneDrive (nie na položku OneDrive for Business, pretože môže ísť o predchádzajúcu verziu).

 2. Vyberte položku Viac.

  Snímka obrazovky s prechodom na nastavenia OneDrivu

 3. Vyberte položky Pozastaviť synchronizáciu... > 2 hodiny

 4. Vyberte súbor z niektorého zo synchronizovaných priečinkov a premiestnite ho do priečinka, ktorý nie je súčasťou služby OneDrive, napríklad C:\Používatelia\.

 5. Znova vyberte položku Viac a potom Pokračovať v synchronizácii... .

 6. Po dokončení synchronizácie premiestnite súbor späť.

Existujú tri typy obmedzení súborov a priečinkov vo OneDrive:

 1. Skontrolujte, či žiaden zo súborov, ktoré chcete synchronizovať, nepresahuje veľkosť 15 GB. Ak sa zobrazuje chybové hlásenie, ako je napríklad Súbor je na nahratie príliš veľký alebo Zmenšite veľkosť súboru, aby ste ho mohli nahrať do, skúste zmenšiť veľkosť súboru jeho skomprimovaním. Možno budete môcť zmenšiť veľkosť súboru obrázka.

 2. Skontrolujte, či celá cesta k súboru vrátane názvu súboru neobsahuje viac ako 400 znakov. Príklad cesty k súboru: 
  C:\Používatelia\<Meno používateľa>\Obrázky\Uložené\2017\December\Sviatky\Novy rok\Rodina… 

  Problém vyriešite tým, že skrátite názov súboru alebo názvy podpriečinkov vo OneDrive alebo vyberiete podpriečinok, ktorý je bližšie k priečinku najvyššej úrovne.

 3. Skontrolujte, či súbor neobsahuje zakázané znaky (napríklad <, >, :, ", |, ?, *, /, \) alebo či priečinok neobsahuje nepodporované typy súborov. Získajte ďalšie informácie o obmedzeniach týkajúcich sa synchronizácie súborov a priečinkov.

Ak sa zobrazí chybové hlásenie „Nahrávanie blokované“ alebo ak máte problém so synchronizáciou súborov balíka Office, možno synchronizáciu so službou OneDrive narúša systém vyrovnávacej pamäte pre ukladanie na servery Office. Pokúste sa vypnúť príslušné nastavenie v nastaveniach služby OneDrive.

 1. V oblasti oznámení úplne vpravo na paneli úloh vyberte bielu alebo modrú ikonu oblaku OneDrive.

  Synchronizačný klient pre OneDrive s modrou ikonou oblaku a bielou ikonou oblaku

  Poznámka: Možno budete musieť kliknúť na šípku Zobraziť skryté ikony vedľa oblasti oznámení, a tak zobraziť ikonu pre OneDrive. Môžete kliknúť aj na Stlačte kláves s logom Windows a začať zadávať výraz Vybrať, ktoré ikony..., čím zobrazíte možnosť nastavenia oblasti oznámení. Následne môžete zobraziť položku Microsoft OneDrive. Ak sa ikona v oblasti oznámení stále nezobrazuje, OneDrive pravdepodobne nie je spustený. Kliknite na Stlačte kláves s logom Windows , do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz OneDrive a potom vo výsledkoch hľadania kliknite na položku OneDrive (nie na položku OneDrive for Business, pretože môže ísť o predchádzajúcu verziu).

 2. Vyberte položku Viac > Nastavenia.

  Snímka obrazovky s prechodom na nastavenia OneDrivu

 3. Vyberte kartu Office a zrušte začiarknutie políčka Synchronizovať súbory balíka Office, ktoré otvorím, pomocou balíka Office 2016.

  Karta na nahratie balíka Office v nastaveniach OneDrivu

  Poznámka: Keď vypnete nastavenie Použiť balík Office 2016 na synchronizáciu súborov balíka Office, ktoré otvorím, tak zmeny, ktoré vy aj ďalší používatelia vykonáte v súboroch balíka Office vo vašom OneDrive, sa nebudú automaticky zlučovať.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 2. Skúste otvoriť súbor alebo priečinok a skontrolujte, či máte povolenie na uloženie kópie. Ak máte problémy so zobrazením súboru v sieti, obráťte sa na svojho správcu siete.

Oprava alebo preinštalovanie balíka Office môže niekedy vyriešiť konflikty synchronizácie medzi balíkom Office a službou OneDrive. Prečítajte si tému Stiahnutie a inštalácia alebo preinštalovanie služieb Office 365 alebo balíka Office 2016 v PC alebo Macu.

Vynulovanie nastavenia pre OneDrive niekedy môže vyriešiť chyby synchronizácie a obnoviť všetky nastavenia aplikácie OneDrive. OneDrive po vynulovaní nastavení vykoná úplnú synchronizáciu.

Poznámky: 

 • Vynulovaním nastavenia pre OneDrive sa odpoja všetky existujúce synchronizačné pripojenia (vrátane vášho osobného konta vo OneDrive, ak ho máte nastavené).

 • Vynulovaním nastavení služby OneDrive v počítači nestratíte žiadne súbory ani údaje.

Vynulovanie nastavenia pre OneDrive:

 1. Otvorte dialógové okno Spustenie stlačením klávesu s logom Windows Stlačte kláves s logom Windows a klávesu R.

 2. Zadajte príkaz: %localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe /reset a stlačte tlačidlo OK. Na chvíľu sa môže zobraziť okno Príkazový riadok.

 3. Manuálne spustite OneDrive otvorením ponuky Štart Stlačte kláves s logom Windows a zadaním OneDrive do vyhľadávacieho poľa. Potom kliknite na počítačovú aplikáciu OneDrive.

  Poznámky: 

  • Ak ste pred vynulovaním nastavení vybrali synchronizáciu iba niektorých priečinkov, budete to po synchronizácii musieť urobiť ešte raz. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber priečinkov OneDrivu na synchronizáciu s počítačom.

  • Postup budete musieť zopakovať pre osobný OneDrive aj OneDrive for Business.

Typy a triky

Tieto typy a triky vám pomôžu využívať OneDrive naplno a vyhnúť sa väčšine problémov so synchronizáciou.

Súbory služby OneDrive na požiadanie vám pomôžu získať prístup k súborom vo OneDrive bez toho, aby ste ich museli všetky stiahnuť, čím by vám zaberali miesto v ukladacom priestore zariadenia. Prečítajte si ďalšie informácie o súboroch OneDrivu na požiadanie.

Môžete tiež stiahnuť menej súborov, a to tak, že vo OneDrive vyberiete len tie priečinky, ktoré sa majú s vaším počítačom synchronizovať.

Poznámka: Vypnutím alebo odinštalovaním služby OneDrive v počítači nestratíte žiadne súbory ani údaje.

Ak sa synchronizácia vo OneDrive zasekla na príliš dlho alebo má stav Spracúva sa 0 kB z xMB, môže to byť preto, že máte vo OneDrive príliš veľa nových súborov, ktoré sa majú nahrať. Ak máte viac než 100 000 súborov, synchronizácia môže trvať pomerne dlho.

Poznámka: Na prenos veľkých súborov alebo veľkého množstva súborov vám odporúčame radšej pridať súbory do počítačovej aplikácie OneDrive, než použiť tlačidlo Nahrať na webovej lokalite.

Zobrazenie počtu súborov v službe OneDrive:

 1. Otvorte Prieskumníka.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok služby OneDrive a vyberte položku Vlastnosti.

  OneDrive – vlastnosti

 3. Ak je počet v položke Obsahuje väčšie ako 100 000, mali by ste zvážiť,ktoré priečinky vo OneDrive sa majú do počítača synchronizovať.

Ak synchronizácia už prebieha, môžete ju pozastaviť a znova spustiť, aby sa všetko dalo znova do poriadku.

 1. V oblasti oznámení úplne vpravo na paneli úloh vyberte bielu alebo modrú ikonu oblaku OneDrive.

  Synchronizačný klient pre OneDrive s modrou ikonou oblaku a bielou ikonou oblaku

  Poznámka: Možno budete musieť kliknúť na šípku Zobraziť skryté ikony vedľa oblasti oznámení, a tak zobraziť ikonu pre OneDrive. Môžete kliknúť aj na Stlačte kláves s logom Windows a začať zadávať výraz Vybrať, ktoré ikony..., čím zobrazíte možnosť nastavenia oblasti oznámení. Následne môžete zobraziť položku Microsoft OneDrive. Ak sa ikona v oblasti oznámení stále nezobrazuje, OneDrive pravdepodobne nie je spustený. Kliknite na Stlačte kláves s logom Windows , do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz OneDrive a potom vo výsledkoch hľadania kliknite na položku OneDrive (nie na položku OneDrive for Business, pretože môže ísť o predchádzajúcu verziu).

 2. Vyberte položku Viac.

  Snímka obrazovky s prechodom na nastavenia OneDrivu

 3. Vyberte položku Pozastaviť synchronizáciu... a vyberte možnosť 2, 8 alebo 24 hodín.

 4. Znova vyberte položku Viac a potom Pokračovať v synchronizácii

Ak na webovú lokalitu služby OneDrive nahrávate viacero súborov alebo ak ste vykonali zmeny v priečinku OneDrive v inom počítači, ktorý sa synchronizuje v rovnakom čase, môžu sa vyskytnúť konflikty synchronizácie. Problémy so synchronizáciou sa môžu vyskytnúť aj pokiaľ upravíte súbory v režime offline.

Ak chcete znížiť výskyt konfliktov synchronizácie, premenujte upravené súbory a priečinky novým a jedinečným názvom a potom ich znova uložte.

Ďalšie informácie

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Online

Získať online Pomocníka
Zobrazte si viac stránok podpory pre OneDrive a OneDrive for Business.
Ak používate mobilnú aplikáciu OneDrive, pozrite si tému Riešenie problémov s mobilnou aplikáciou OneDrive.

Ikona e-mailovej podpory

E-mailová podpora
Ak stále potrebujete pomoc, pri otvorenej aplikácii OneDrive zatraste zariadením alebo odošlite e-mail tímu podpory OneDrivu. Ak chcete kontaktovať podporu pre OneDrive for Business z PC alebo Macu, vyberte ikonu OneDrive v oblasti oznámení alebo na paneli s ponukami a potom vyberte položky Viac > Odoslať pripomienky > Niečo sa mi nepáči.

OneDrive for Business Správcovia si môžu pozrieť aj komunitu OneDrive for Business Tech Community, Pomocníka pre správcov služby OneDrive for Business alebo kontaktovať podporu pre Office 365 pre podniky.

Fóra komunity používateľov služieb Office 365

Tipy
Dajte nám vedieť svoju polohu a my vám rýchlejšie pomôžeme s riešením problému.

Všetko je vyriešené? Ak ste sa na nás obrátili a OneDrive sa znova spustí, dajte nám to vedieť pomocou e-mailu, ktorý sme vám odoslali.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×